Polityka Rodzinna na Węgrzech
Download
1 / 16

Polityka Rodzinna na Wegrzech - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Polityka Rodzinna na Węgrzech. Judit Szemkeő Warszawa 2010 . Jakie są najważniejsze role tradycyjnej rodziny?. Simon András Wychowanie dzieci, zapewnienie naturalnego środowiska do życia w społeczeństwie oraz wykształcenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polityka Rodzinna na Wegrzech' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Polityka Rodzinna na Węgrzech

Judit Szemkeő

Warszawa 2010


Jakie s najwa niejsze role tradycyjnej rodziny
Jakie są najważniejsze role tradycyjnej rodziny?

 • Simon András

 • Wychowanie dzieci, zapewnienie naturalnego środowiska do życia w społeczeństwie oraz wykształcenia

 • Wykształcenie wzorca kulturowego (język ojczysty, wiara, obyczaje, zasady)

 • Stworzenie i utrzymanie kochającego domu dla wielu pokoleń – zapewnienie społecznego dobrobytu


Dwie strategie rz dowej polityki rodzinnej

Pomoc różnym grupom społecznym(np, ubogim rodzinom, kobietom)‏

osiągnięcie minimum socjalnego

becikowe i zasiłki opiekuńcze

stworzenie i utrzymanie instytucji opiekuńczych, zdrowotnych i edukacyjnych dla dzieci

stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków do opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi oraz starszymi członkami rodziny

Dwie strategie rządowej polityki rodzinnej

Pomoc rodzinie jako całości

 • zasiłek mieszkaniowy

 • becikowe i zasiłki opiekuńcze

 • stworzenie i utrzymanie instytucji opiekuńczych, zdrowotnych i edukacyjnych dla dzieci

 • stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków do opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi oraz starszymi członkami rodziny


Niekt re dane na temat demografii w gier
Niektóre dane na temat demografii Węgier

Ponad 40% młodych ludzi studiujących do 22 roku życia


Społeczne i polityczne środowisko na Węgrzech we wczesnych latach 90-tych umożliwiły pomoc rodzinie jako całości

Ponieważ

 • rywalizacyjny system gospodarczy praktycznie nie istniał

 • system równości płci oznaczał możliwość pracy na zasadzie zatrudnienia obowiązkowego,

 • rodzina miała stanowić jednostkę autonomiczną, wolną od wpływu Państwa (pogląd dzielony również przez partie liberalne),

  uprzedni system pomocy rodzinie istniał (i nie został) zniszczony.


Zasi ki na urlop rodzicielski i skutki spo eczne

+ wczesnych latach 90-tych umożliwiły pomoc rodzinie jako całości -

Możliwość przekazania kapitału kulturowego

Dzieckostanowi„dobrydochód”dlabardzoubogichrodzin

Silne więzi emocjonalne

Większe szanse na znalezienie pracy dzięki lepszym kwalifikacjom

Zasiłki na urlop rodzicielski i skutki społeczne

 • Płaski współczynnik zasiłku na urlop rodzicielski (GYES) tak, aby rodzic został w domu do trzecich urodzin dziecka

  • wynosi on tyle, co tak zwane minimum socjalne**,

  • od 1967 (od 2010 tylko do drugich urodzin)

  • daje czas pracy do otrzymania emerytury

  • wolny wybór dla rodziny: matka czy ojciec, lub dziadkowie (od 2000)‏

  • bezpłatne szkolenia lub studia dla rodziców opiekujących się dziećmi w domu(200 - 2006)

   **minimum socjalne jest równe najniższej emeryturze, ~100€


Zasi ki na urlop rodzicielski i skutki spo eczne1

Możliwość wczesnych latach 90-tych umożliwiły pomoc rodzinie jako całości przekazaniakapitałukulturowego

Niebezpieczeństwo przekazania nieudolności przystosowania się w społeczeństwie

Dzieckostanowi „dobrydochód”, czasamijedynyprawdziwydochód w bardzoubogichrodzinach

Silnewięziemocjonalne

Większe szanse znalezienia pracy oparte na lepszych kwalifikacjach

Zasiłki na urlop rodzicielski i skutki społeczne

+ -

2. Płaski współczynnik zasiłku na dziecko dla dużych (≥3dz.) rodzin (GYET)

 • wynosi on tyle, co tak zwane minimum socjalne,

 • daje czas pracy do otrzymania emerytury

 • do ósmych urodzin najmłodszego dziecka,

 • wolny wybór w rodzinie: matka czy ojciec

 • bezpłatne szkolenia lub studia dla rodziców opiekujących się dziećmi w domu (2000 - 2006)‏


Zasi ki na urlop rodzicielski i skutki spo eczne2

Atrakcyjniejszy dla kobiet o lepiej płatnych zawodach wczesnych latach 90-tych umożliwiły pomoc rodzinie jako całości

Możliwośćprzekazaniakapitałukulturowego

Silnewięziemocjonalne

Lepszemożliwościdlarodzicównarynkupracy

Zasiłki na urlop rodzicielski i skutki społeczne

3. Zasiłek na urlop rodzicielski (GYED) dla pracujących rodziców* zachęta do pozostania w domu

 • oparty jest na górnej granicy uprzedniej płacy (zmniejszając się) do drugich urodzin dziecka

 • jest traktowany jak zatrudnienie do emerytury

 • wolny wybór dla rodziny

 • bezpłatne szkolenia lub studia dla rodziców wychowujących dzieci w domu (2000 - 2006)‏

+


Zasi ki wychowawcze

+ _ wczesnych latach 90-tych umożliwiły pomoc rodzinie jako całości

Pomoc finansowa w wychowy

waniu dzieci

Pomoc nawet w sytuacjach, kiedy dziecko nie spełnia odpowied

nich warunków

Zasiłki wychowawcze

 • Zasiłek na dziecko bez żadnych warunków

  • Około 50% „minimum socjalnego”/na dziecko (~50€)‏

  • Dodatkowe pieniądze na dzieci niepełnosprawne

  • 0 – 18-letnie dzieci

  • Nie liczy się przy staraniu o pomoc społeczną


Mieszkaniowa pomoc spo eczna i skutki spo eczne

Szansa na posiadanie mieszkania (domu) dla rodzin wychowujących dzieci

Niebezpieczeństwo budowania domów o bardzo niskim standardzie w bardzo ubogich osiedlach, bez możliwości znalezienia zatrudnienia

zwiększone ulgi podatkowe (2000-2005)‏

Niemożność utrzymania zbudowanego domu

Mieszkaniowa pomoc społeczna i skutki społeczne

+ -

 • Pomoc w zbudowaniu (kupieniu) mieszkania lub domu oparta jedynie na ilości dzieci do 2009 r.


Negatywne konsekwencje bezwarunkowej pomocy finansowej
Negatywne konsekwencje bezwarunkowej pomocy finansowej wychowujących dzieci

 • Bezwarunkowy urlop rodzicielski o płaskim współczynniku

 • Bezwarunkowy zasiłek na dziecko

 • Bezwarunkowe datki socjalne

10x(wskaźnik urodzeń- 1)‏

ilość dzieci/1000w.

Budapeszt

Północny wschód


Pomoc rodzinie jako ca o ci zwi zana z zatrudnieniem rodzic w 1998 2002

+ - wychowujących dzieci

Korzystne kroki w kierunku zredukowania „czarnego rynku”

Rodziny kupujące mieszkanie (dom) na kredyt mają problemy po skończeniu się ulgi podatkowej

Więcej dzieci z rodzin patologicznych poszło do szkoły

Wiele rodzin mogło poprawić swoje warunki mieszaniowe

Pomoc rodzinie jako całości związana z zatrudnieniem rodziców (1998-2002)‏

 • Ulgi podatkowe

  - na każde dziecko (postępujące aż do trzeciego dziecka )‏

  • dodatkowy zasiłek dla rodziców mało zarabiąjacych

  • zmniejszone raty kredytu mieszkaniowego

  • na studia lub szkolenia

 • Stypendium zamiast zasiłku na dziecko

 • Pomoc finansowa dla organizacji dla programów rodzinnych: wspólne wakacje, kształcenie rodziców, etc.


Instytucje opieku cze dla dzieci
Instytucje opiekuńcze dla dzieci wychowujących dzieci

 • Opieka zdrowotna: bezpłatna; obowiązkowe kontrole, szczepienia, płatne zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

 • Sieć pielęgniarek dzielnicowych: pielęgniarki odwiedzają rodziny z dziećmi w ich domach, kontrolują zdrowe wychowanie. Należą do systemu ostrzegawczego dla dzieci.

 • System ochrony dziecka.

 • Żłobki dla dzieci pomiędzy ½ a 3. rokiem życia.

 • Domowe żłobki dla małych grupek dzieci

 • Przedszkole 3-7, szkoły: 6-18.


Kulturalnie i społecznie patologiczne rodziny powodują nowe problemy w konsekwencji zasiłków bezwarunkowych

 • Duże, społecznie patologiczne rodziny mogą mieć większy dochód z zasiłków niż z zatrudnienia o najniższej płacy.

 • Rodzice mogą wychowywać dzieci bez zapewniania im edukacji, tak więc rośnie liczba analfabetów i zwiększa się przemoc w szkołach.

 • Rośnie zarówno potrzeba zasiłków jak i czarnego rynku.

 • Istnieją regiony, w których żyją rodziny utrzymujące się z zasiłków już od pokoleń.

 • Ale

  Błędem jest karanie wszystkich rodzin z powodu problemów powodowanych przez 10% z nich.


Zadania do wykonania w celu poprawy proces w zar wno demograficznych jak i ekonomicznych
Zadania nowe problemy w konsekwencji zasiłków bezwarunkowych do wykonania w celupoprawyprocesówzarównodemograficznychjakiekonomicznych

 • Przywrócić znaczenie macierzyństwa, wychowania dzieci (nawet w domu).

 • Zapewnić kobietom mającym zawód możliwość pogodzenia pracy z posiadaniem rodziny i dzieci.

 • Spowodować zaakceptowanie faktu, że polityka rodzinna jest bardzo ważna w powielaniu kapitału kultury narodowej, tak więc warta jest inwestycji.

 • Przywrócić znaczenie pracy, zatrudnienia i wykształcenia poprzez ulgi podatkowe.

 • Zadeklarować warunki systemu pomocy rodzinie i monitorować ich realizację.


Dziękujemy za Państwa uwagę nowe problemy w konsekwencji zasiłków bezwarunkowych

Praca i życie rodzinne mogą razem współistnieć i każde państwo pragnące posiadać przyszłość opartą na tradycji i kulturze musi umożliwić rodzicom pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego.


ad