Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků - PowerPoint PPT Presentation

Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k
Download
1 / 30

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků. Podpora státu českým exportérům. EXPORTNÍ SEMINÁŘ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR Ing. Michal Nejedlý úvěrový manažer odboru Malé a střední podniky. Hradec Králové 6.9.2011. Obsah prezentace. Česká exportní banka Základní fakta

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

Podpora státu českým exportérům

EXPORTNÍ SEMINÁŘ

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR

Ing. Michal Nejedlý

úvěrový manažer odboru

Malé a střední podniky

Hradec Králové

6.9.2011


Obsah prezentace

Obsah prezentace

Česká exportní banka

 • Základní fakta

 • Úvěrové portfolio

  • Klasické produkty podpořeného financování

  • Programy podpory MSP

   Případové studie

 • Zelené projekty

  • Ideálně připravený projekt

  • Nejčastější chyby a problémové okruhy

  • Co doložit k posouzení projektu

 • Optimální struktura financování

  • Platba předem vs. úvěr

   Kontakty


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

Česká exportní banka – základní fakta

Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu:

Financování projektů

 • v rizikovějších teritoriích

 • v delším časovém horizontu, než komerční bankovní sektor

 • tým vysoce kvalifikovaných odborníků se specializací na

  • jednotlivá teritoria

  • odvětví (sklářství, energetika, doprava a dopravní infrastruktura)

  • Projektové financování


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

Mezinárodní pravidla financování vývozu

Konsensus OECD :

 • doba splácení úvěru 2 roky a více

 • maximální doba splácení až 14 let (v případě projektového financování)

 • min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce

 • jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců

 • financování místních nákladů nesmí překročit 30% z hodnoty dodávek z ČR a třetích zemí

 • minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate)

 • posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2010

Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB


Postaven v vozc z ad sme v porovn n s velk mi korporacemi

Postavení vývozců z řad SME v porovnání s velkými korporacemi


Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

ÚVĚRY

 • Výrobní

 • Exportní

  • odběratelský

  • dodavatelský

 • Investiční (v zahraničí)

 • Na prospekci trhu

PRODUKTY TRADE FINANCE

 • ZÁRUKY

  • záruka za zálohu

  • záruka za nabídku

  • záruka za dobré provedení díla

 • AKREDITIVY

 • FORFAITING = odkup pohledávek

 • PROGRAMY PODPORY MSP(malých a středních podniků)

  • PRO SUBDODAVATELE – proexportní záruka

  • PRO VÝVOZCE (= zjednodušené postupy)

  Klasické produkty podpořeného financování

  Programy pro malé a střední podniky


  Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

  Úvěrové portfolio ČEB


  Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

  Produkty vhodné pro financování zelených projektů

  • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

   = úvěr poskytnutý zahraničnímu dovozci nebo jeho bance

  • ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC ČESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB DO ZAHRANIČÍ

   = investiční úvěr poskytnutý českému investorovi nebo jeho dceřiné společnosti v zahraničí

  • BANKOVNÍ ZARUKY

   = všechny druhy bankovních záruk spojených s realizací projektu v zahraničí

   • Bid bond (záruka za nabídku)

   • Advance payment guarantee (záruka za poskytnutou zálohu)

   • Perfomance bond (záruka za dobré provedení díla)

   • Retention bond, Warranty bond (zárka za zádržné, za záruku atd.)

 • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR


 • Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

  ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

  • poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance

   - rámcová, individuální smlouva

  • vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky

  • úvěr nevstupuje do bilance vývozce

  • závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu

  • vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu


  Ide ln p ipraven projekt aneb kdy kontaktovat banku

  IDEÁLNĚ PŘIPRAVENÝ PROJEKT aneb „kdy kontaktovat banku“

  VARIANTNÍ ŘEŠENÍ VE STUDII PROVEDITELNOSTI

  Technicky a ekonomicky vyhodnocené varianty řešení

  DETAILNÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN

  Finanční model projektu a společnosti, variantní řešení financování

  Návrh více zdrojového financování v pořadí – vlastní zdroje, komerční zdroje (úvěr, leasing), dotace

  Hodnocení a návrh minimalizace rizik, citlivostní analýza na měnící se parametry projektu

  POKROČILÝ STAV POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ

  SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ


  Nej ast j chyby a probl mov okruhy

  CHYBY

  NEÚPLNĚ PŘIPRAVENÉ PROJEKTY

  Chybějící nebo neúplné studie proveditelnosti či podnikatelský plán

  Nevyřešená otázka dodavatele technologie

  NEDOŘEŠENÁ FINANČNÍ STRUKTURA

  NÍZKÁ MÍRA VNÍMANÍ A ELIMINACE RIZIK

  NADHODNOCOVÁNÍ VÝZNAMU DOTACÍ

  PROBLÉMOVÉ OKRUHY

  VLASTNÍ ZDROJE

  nedostatek vlastních zdrojů pro financování projektu

  ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VSTUPNÍCH SUROVIN

  pokud možno z vlastních zdrojů

  POŽADAVEK NA ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

  oddělení projektu, dotace

  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMOVÉ OKRUHY


  Co dolo it k posouzen projektu

  BIOPLYNOVÁ STANICE

  podnikatelský záměr, studie proveditelnosti

  energetický audit (nutný v případě, že klient žádá o dotaci)

  doklady o vlastnictví půdy resp. smlouva o dlouhodobém pronájmu

  územní rozhodnutí

  kalkulace výroby elektřiny/tepla a cash-flow

  smlouvy s dodavatelem klíčové technologie (včetně záručního a pozáručního servisu), reference z fungujících stanic

  dlouhodobé smlouvy s dodavateli vstupní suroviny (vhodnost biomasy v energetickém auditu)

  souhlas energetické rozvodné společnosti s připojením k síti (včetně podmínek, za kterých zdroj připojí)

  CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


  Co dolo it k posouzen projektu1

  VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

  PROTOKOLY o měření rychlosti a doby trvání větru v lokalitě

  Optimální je měření v délce 1 roku a více. V případě modelového řešení doložit posudek

  ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie pro hodnoty 2,46 CZK, 2,33 CZK a 2,21 CZK a na změny v zásobě větrné energie v horizontech 15, 20, 25% ročního využití výkonu elektrárny.

  MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

  PROTOKOLY o průtoku vody (dlouhodobá měření ČHMÚ)

  v případě modelového řešení doložit posudek

  ROZHODNUTÍ o nakládání s vodami

  ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ

  budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie; změny ve výrobě energie při kolísavosti ročního využití výkonu elektrárny.

  CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


  Sp n obchodn p pady

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  I. VÝVOZ PETROHRAD

  ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA = PERFORMANCE BOND

  • vývozní kontrakt – Petrohrad

  • elektroinstalační materiál, služby

   • malý klient

    • bez zkušenosti s exportním financováním

    • bez jakékoli znalosti o bankovních zárukách

   • příslib od renomované pojišťovny

    • na vystavení záruky

    • teprve po jejím obdržení zjistil, že se jedná pojištění majetku

    • záruku potřeboval vystavit již včera (resp. včera bylo pozdě)

   • požadavek zahraničního odběratele

    • záruka ve výši 110% kontraktu

    • časově neomezená

     ??? Žádná banka nechtěla záruku vystavit ?????


  Sp n obchodn p pady1

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  I. VÝVOZ PETROHRAD

  - velmi malý klient bez úvěrové historie

  • nestandardní výše bankovní záruky

  • neomezená platnost

   SLUŽBY ČEB:

  • Využití zjednodušeného posuzování bonity klienta – PROGRAM MSP VÝVOZCE

   • Využití programu EGAP pro MSP (5 dnů)

   • Konzultace + znění bankovní záruky + úprava exp. kontraktu – odladění s dovozcem

   • Smluvní dokumentace

   • Renomé ČEB v zahraničí

  • VÝSLEDEK:

   • do 30 pracovních dnů záruka vystavena

   • ve výši 10% hodnoty kontraktu

   • na období 14 měsíců


  Sp n obchodn p pady2

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  II. VÝVOZ NĚMECKO

  RÁMEC NA ZÁRUKY

  • jednotlivé malé vývozní kontrakty do zemí Evropské Unie, převážně Německa

  • vývoz strojírenského zařízení – po kusech

  • odběratel požaduje vystavení bankovních záruk ve výši 10-15% kontraktu

  • časové období tři až čtyři roky pro poskytnutí záruk

  • platnost záruk až tři roky

   • RETENTION BOND

   • ADVANCE PAYMENT GUARANTEE

    ??? Proč neuspěl u žádné banky ?????


  Sp n obchodn p pady3

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  II. VÝVOZ NĚMECKO

  • velmi malé a četné bankovní záruky

   = stejná pracnost pro banku jako vystavovat velké

  • velmi malý objem rámce

   = většina bank v těchto případech požaduje zajištění 100% penězi

   - segmentace MSP u některých komerčních bank neumožňuje pracovat s nejmenšími klienty jako s korporátními

   = nepojišťují malé záruky pro malé firmy

  • retention bondy

   = považovány za nejrizikovější záruky

  • záruky za zálohu

   = pod pojištěním Egapu je vyžadována kontrola účelovosti


  Sp n obchodn p pady4

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  DODAVATELSKÝ ÚVĚR

  • vývozní kontrakt do Evropské Unie

  • vývoz kolejových systémů

  • postupná fakturace se splatností každé faktury 7 měsíců

  • závazek odběratele platit až po fyzickém převzetí, montáži a kontrole funkčnosti v místě dodání (prodleva od data fakturace 30 dnů)

  • klient je součástí tzv. municipality

   ??? Proč banka klienta odmítla financování poskytnout ?????

   ??? Jaká je struktura transakce ???


  Sp n obchodn p pady5

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  • Klient byl v komerční bance evidován ve skupině tzv. municipalit

   = pracovníci obsluhující tento segment většinou nemají zkušenosti s produkty trade finance

  • Delší splatnost faktur

   = obvykle se financují pohledávky do 180 dnů

   = celková délka financování přesahovala jeden rok

  • Zhoršená bonita skupiny

   = ČEB je připravena financovat kvalitní obchodní případy

   - Nutnost ošetřit, že pohledávka vznikla


  Sp n obchodn p pady6

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  STRUKTURA OP:

  • úvěrový rámec do výše exportního kontraktu – DODAVATELSKÝ ÚVĚR

  • měsíční čerpání po dobu 7 měsíců

  • splatnost každého čerpání k datu splatnosti faktury, nejpozději do 7M od data čerpání

  • celková splatnost úvěru: 14M od data prvního čerpání

  • Zajištění:

   • Pojištění pohledávek za zahraničním odběratelem (KUPEG)

   • Zástava pohledávek + vinkulace pojistného plnění


  Sp n obchodn p pady7

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

  PROTIZÁRUKY

  • vývozní kontrakt do Pákistánu

  • vývoz technických systémů do letadel

  • odběratelem pákistánská vláda

  • platební podmínka – dokumentární akreditiv

   • operativnost je podmíněna vystavením bankovní záruky za dobré provedení díla ve prospěch dovozce

    ??? Jaká je struktura transakce ?????


  Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k

  IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

  a. přímá záruka

  b. nepřímá záruka

  protizáruka - finální BZ

  příkaz k vystavení finální BZ

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  Příkazce

  Ručící banka

  Beneficient

  Ručící banka – banka beneficienta

  Ručící banka – banka příkazce

  Příkazce

  Beneficient


  Sp n obchodn p pady8

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  V. VÝVOZ BALKÁN

  NÁKLADY NA PRODUKTY aneb JAK FINANCOVAT VÝROBU?

  PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR vs. ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

  • Provázanost platebních a dodacích podmínek

   • Exportního kontraktu a kontrakty se subdodavateli

    • Vyžaduje vynaložení vlastních zdrojů 35%

    • Ostatní náklady spojené s výrobou budou hrazeny až po obdržení inkasa od zahraničního odběratele

  • Jak financovat 35%?

  • Klient má možnost:

   • získat zálohu od zahraničního odběratele ve výši 35% z hodnoty kontraktu

    • podmínkou je vystavení bankovní záruky za zálohu

   • nebo čerpat předexportní úvěr

    ??? Co je pro klienta výhodnější ?????


  P edexportn v r

  Předexportní úvěr

  • (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

  • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR

  • Cena peněz:PRIBOR + marže

  • 1,22 + 1,50 % p.a. 952.000,- CZK

  • Pojištění Egapu F:0,75 % 262.500,- CZK

  • CELKEM:1.214.500,- CZK


  Z ruka za z lohu

  Záruka za zálohu

  (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

  ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

  • Cena záruky:marže (= odměna za záruku,

   závazková odměna)

   1,50 % p.a. 525.000,- CZK

  • Pojištění Egapu Z:

   Srbsko (6)2,00 % 700.000,- CZK

   Rusko (3)0,99 % 346.500,- CZK

  • CELKEM Srbsko1.225.500,- CZK

  • CELKEM Rusko871.500,- CZK


  V sledky

  Výsledky

  SrbskoRusko

  Předexportní úvěr1.214.500,- CZK1.214.500,- CZK

  Záruka za zálohu 1.225.500,- CZK871.500,- CZK


  Dotazy

  Dotazy

  Děkuji za pozornost


  Kontakty

  Kontakty

  Ing. Iveta Horníčková, MBAředitelka odboru SME

  - malé a střední podnikyTel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 077iveta.hornickova@ceb.cz

  Ing. Stanislava Hostašová

  úvěrový manažer senior

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 365Fax: +420 222 843 830stanislava.hostasova@ceb.cz

  Ing. Karel Petrák

  úvěrový manažer

  Odbor SME - malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 385 Fax: +420 222 843 830karel.petrak@ceb.cz

  Ing. Michal Nejedlý

  úvěrový manažer

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 221Fax: +420 222 843 830michal.nejedly@ceb.cz

  Martin Švéda

  úvěrový manažer

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 346Fax: +420 222 843 830martin.sveda@ceb.cz


 • Login