Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k
Download
1 / 30

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků. Podpora státu českým exportérům. EXPORTNÍ SEMINÁŘ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR Ing. Michal Nejedlý úvěrový manažer odboru Malé a střední podniky. Hradec Králové 6.9.2011. Obsah prezentace. Česká exportní banka Základní fakta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Podpora státu českým exportérům zahraničních zákazníků

EXPORTNÍ SEMINÁŘ

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR

Ing. Michal Nejedlý

úvěrový manažer odboru

Malé a střední podniky

Hradec Králové

6.9.2011


Obsah prezentace
Obsah prezentace zahraničních zákazníků

Česká exportní banka

 • Základní fakta

 • Úvěrové portfolio

  • Klasické produkty podpořeného financování

  • Programy podpory MSP

   Případové studie

 • Zelené projekty

  • Ideálně připravený projekt

  • Nejčastější chyby a problémové okruhy

  • Co doložit k posouzení projektu

 • Optimální struktura financování

  • Platba předem vs. úvěr

   Kontakty


Česká exportní banka – základní fakta zahraničních zákazníků

Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu:

Financování projektů

 • v rizikovějších teritoriích

 • v delším časovém horizontu, než komerční bankovní sektor

 • tým vysoce kvalifikovaných odborníků se specializací na

  • jednotlivá teritoria

  • odvětví (sklářství, energetika, doprava a dopravní infrastruktura)

  • Projektové financování


Mezinárodní pravidla financování vývozu zahraničních zákazníků

Konsensus OECD :

 • doba splácení úvěru 2 roky a více

 • maximální doba splácení až 14 let (v případě projektového financování)

 • min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce

 • jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců

 • financování místních nákladů nesmí překročit 30% z hodnoty dodávek z ČR a třetích zemí

 • minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate)

 • posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce


Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2010 zahraničních zákazníků

Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB


Postaven v vozc z ad sme v porovn n s velk mi korporacemi
Postavení vývozců z řad SME zahraničních zákazníkův porovnání s velkými korporacemi


ÚVĚRY zahraničních zákazníků

 • Výrobní

 • Exportní

  • odběratelský

  • dodavatelský

 • Investiční (v zahraničí)

 • Na prospekci trhu

PRODUKTY TRADE FINANCE

 • ZÁRUKY

  • záruka za zálohu

  • záruka za nabídku

  • záruka za dobré provedení díla

 • AKREDITIVY

 • FORFAITING = odkup pohledávek

 • PROGRAMY PODPORY MSP(malých a středních podniků)

  • PRO SUBDODAVATELE – proexportní záruka

  • PRO VÝVOZCE (= zjednodušené postupy)

  Klasické produkty podpořeného financování

  Programy pro malé a střední podniky


  Úvěrové portfolio ČEB zahraničních zákazníků


  Produkty vhodné pro financování zelených projektů zahraničních zákazníků

  • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

   = úvěr poskytnutý zahraničnímu dovozci nebo jeho bance

  • ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC ČESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB DO ZAHRANIČÍ

   = investiční úvěr poskytnutý českému investorovi nebo jeho dceřiné společnosti v zahraničí

  • BANKOVNÍ ZARUKY

   = všechny druhy bankovních záruk spojených s realizací projektu v zahraničí

   • Bid bond (záruka za nabídku)

   • Advance payment guarantee (záruka za poskytnutou zálohu)

   • Perfomance bond (záruka za dobré provedení díla)

   • Retention bond, Warranty bond (zárka za zádržné, za záruku atd.)

 • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR


 • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR zahraničních zákazníků

  • poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance

   - rámcová, individuální smlouva

  • vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky

  • úvěr nevstupuje do bilance vývozce

  • závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu

  • vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu


  Ide ln p ipraven projekt aneb kdy kontaktovat banku
  IDEÁLNĚ PŘIPRAVENÝ PROJEKT zahraničních zákazníkůaneb „kdy kontaktovat banku“

  VARIANTNÍ ŘEŠENÍ VE STUDII PROVEDITELNOSTI

  Technicky a ekonomicky vyhodnocené varianty řešení

  DETAILNÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN

  Finanční model projektu a společnosti, variantní řešení financování

  Návrh více zdrojového financování v pořadí – vlastní zdroje, komerční zdroje (úvěr, leasing), dotace

  Hodnocení a návrh minimalizace rizik, citlivostní analýza na měnící se parametry projektu

  POKROČILÝ STAV POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ

  SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ


  Nej ast j chyby a probl mov okruhy

  CHYBY zahraničních zákazníků

  NEÚPLNĚ PŘIPRAVENÉ PROJEKTY

  Chybějící nebo neúplné studie proveditelnosti či podnikatelský plán

  Nevyřešená otázka dodavatele technologie

  NEDOŘEŠENÁ FINANČNÍ STRUKTURA

  NÍZKÁ MÍRA VNÍMANÍ A ELIMINACE RIZIK

  NADHODNOCOVÁNÍ VÝZNAMU DOTACÍ

  PROBLÉMOVÉ OKRUHY

  VLASTNÍ ZDROJE

  nedostatek vlastních zdrojů pro financování projektu

  ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VSTUPNÍCH SUROVIN

  pokud možno z vlastních zdrojů

  POŽADAVEK NA ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

  oddělení projektu, dotace

  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMOVÉ OKRUHY


  Co dolo it k posouzen projektu

  BIOPLYNOVÁ STANICE zahraničních zákazníků

  podnikatelský záměr, studie proveditelnosti

  energetický audit (nutný v případě, že klient žádá o dotaci)

  doklady o vlastnictví půdy resp. smlouva o dlouhodobém pronájmu

  územní rozhodnutí

  kalkulace výroby elektřiny/tepla a cash-flow

  smlouvy s dodavatelem klíčové technologie (včetně záručního a pozáručního servisu), reference z fungujících stanic

  dlouhodobé smlouvy s dodavateli vstupní suroviny (vhodnost biomasy v energetickém auditu)

  souhlas energetické rozvodné společnosti s připojením k síti (včetně podmínek, za kterých zdroj připojí)

  CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


  Co dolo it k posouzen projektu1

  VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA zahraničních zákazníků

  PROTOKOLY o měření rychlosti a doby trvání větru v lokalitě

  Optimální je měření v délce 1 roku a více. V případě modelového řešení doložit posudek

  ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie pro hodnoty 2,46 CZK, 2,33 CZK a 2,21 CZK a na změny v zásobě větrné energie v horizontech 15, 20, 25% ročního využití výkonu elektrárny.

  MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

  PROTOKOLY o průtoku vody (dlouhodobá měření ČHMÚ)

  v případě modelového řešení doložit posudek

  ROZHODNUTÍ o nakládání s vodami

  ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ

  budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie; změny ve výrobě energie při kolísavosti ročního využití výkonu elektrárny.

  CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


  Sp n obchodn p pady
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  I. VÝVOZ PETROHRAD

  ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA = PERFORMANCE BOND

  • vývozní kontrakt – Petrohrad

  • elektroinstalační materiál, služby

   • malý klient

    • bez zkušenosti s exportním financováním

    • bez jakékoli znalosti o bankovních zárukách

   • příslib od renomované pojišťovny

    • na vystavení záruky

    • teprve po jejím obdržení zjistil, že se jedná pojištění majetku

    • záruku potřeboval vystavit již včera (resp. včera bylo pozdě)

   • požadavek zahraničního odběratele

    • záruka ve výši 110% kontraktu

    • časově neomezená

     ??? Žádná banka nechtěla záruku vystavit ?????


  Sp n obchodn p pady1
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  I. VÝVOZ PETROHRAD

  - velmi malý klient bez úvěrové historie

  • nestandardní výše bankovní záruky

  • neomezená platnost

   SLUŽBY ČEB:

  • Využití zjednodušeného posuzování bonity klienta – PROGRAM MSP VÝVOZCE

   • Využití programu EGAP pro MSP (5 dnů)

   • Konzultace + znění bankovní záruky + úprava exp. kontraktu – odladění s dovozcem

   • Smluvní dokumentace

   • Renomé ČEB v zahraničí

  • VÝSLEDEK:

   • do 30 pracovních dnů záruka vystavena

   • ve výši 10% hodnoty kontraktu

   • na období 14 měsíců


  Sp n obchodn p pady2
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  II. VÝVOZ NĚMECKO

  RÁMEC NA ZÁRUKY

  • jednotlivé malé vývozní kontrakty do zemí Evropské Unie, převážně Německa

  • vývoz strojírenského zařízení – po kusech

  • odběratel požaduje vystavení bankovních záruk ve výši 10-15% kontraktu

  • časové období tři až čtyři roky pro poskytnutí záruk

  • platnost záruk až tři roky

   • RETENTION BOND

   • ADVANCE PAYMENT GUARANTEE

    ??? Proč neuspěl u žádné banky ?????


  Sp n obchodn p pady3
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  II. VÝVOZ NĚMECKO

  • velmi malé a četné bankovní záruky

   = stejná pracnost pro banku jako vystavovat velké

  • velmi malý objem rámce

   = většina bank v těchto případech požaduje zajištění 100% penězi

   - segmentace MSP u některých komerčních bank neumožňuje pracovat s nejmenšími klienty jako s korporátními

   = nepojišťují malé záruky pro malé firmy

  • retention bondy

   = považovány za nejrizikovější záruky

  • záruky za zálohu

   = pod pojištěním Egapu je vyžadována kontrola účelovosti


  Sp n obchodn p pady4
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  DODAVATELSKÝ ÚVĚR

  • vývozní kontrakt do Evropské Unie

  • vývoz kolejových systémů

  • postupná fakturace se splatností každé faktury 7 měsíců

  • závazek odběratele platit až po fyzickém převzetí, montáži a kontrole funkčnosti v místě dodání (prodleva od data fakturace 30 dnů)

  • klient je součástí tzv. municipality

   ??? Proč banka klienta odmítla financování poskytnout ?????

   ??? Jaká je struktura transakce ???


  Sp n obchodn p pady5
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  • Klient byl v komerční bance evidován ve skupině tzv. municipalit

   = pracovníci obsluhující tento segment většinou nemají zkušenosti s produkty trade finance

  • Delší splatnost faktur

   = obvykle se financují pohledávky do 180 dnů

   = celková délka financování přesahovala jeden rok

  • Zhoršená bonita skupiny

   = ČEB je připravena financovat kvalitní obchodní případy

   - Nutnost ošetřit, že pohledávka vznikla


  Sp n obchodn p pady6
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

  STRUKTURA OP:

  • úvěrový rámec do výše exportního kontraktu – DODAVATELSKÝ ÚVĚR

  • měsíční čerpání po dobu 7 měsíců

  • splatnost každého čerpání k datu splatnosti faktury, nejpozději do 7M od data čerpání

  • celková splatnost úvěru: 14M od data prvního čerpání

  • Zajištění:

   • Pojištění pohledávek za zahraničním odběratelem (KUPEG)

   • Zástava pohledávek + vinkulace pojistného plnění


  Sp n obchodn p pady7
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

  PROTIZÁRUKY

  • vývozní kontrakt do Pákistánu

  • vývoz technických systémů do letadel

  • odběratelem pákistánská vláda

  • platební podmínka – dokumentární akreditiv

   • operativnost je podmíněna vystavením bankovní záruky za dobré provedení díla ve prospěch dovozce

    ??? Jaká je struktura transakce ?????


  IV. VÝVOZ PÁKISTÁN zahraničních zákazníků

  a. přímá záruka

  b. nepřímá záruka

  protizáruka - finální BZ

  příkaz k vystavení finální BZ

  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

  Příkazce

  Ručící banka

  Beneficient

  Ručící banka – banka beneficienta

  Ručící banka – banka příkazce

  Příkazce

  Beneficient


  Sp n obchodn p pady8
  ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

  V. VÝVOZ BALKÁN

  NÁKLADY NA PRODUKTY aneb JAK FINANCOVAT VÝROBU?

  PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR vs. ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

  • Provázanost platebních a dodacích podmínek

   • Exportního kontraktu a kontrakty se subdodavateli

    • Vyžaduje vynaložení vlastních zdrojů 35%

    • Ostatní náklady spojené s výrobou budou hrazeny až po obdržení inkasa od zahraničního odběratele

  • Jak financovat 35%?

  • Klient má možnost:

   • získat zálohu od zahraničního odběratele ve výši 35% z hodnoty kontraktu

    • podmínkou je vystavení bankovní záruky za zálohu

   • nebo čerpat předexportní úvěr

    ??? Co je pro klienta výhodnější ?????


  P edexportn v r
  Předexportní úvěr zahraničních zákazníků

  • (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

  • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR

  • Cena peněz: PRIBOR + marže

  • 1,22 + 1,50 % p.a. 952.000,- CZK

  • Pojištění Egapu F: 0,75 % 262.500,- CZK

  • CELKEM:1.214.500,- CZK


  Z ruka za z lohu
  Záruka za zálohu zahraničních zákazníků

  (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

  ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

  • Cena záruky: marže (= odměna za záruku,

   závazková odměna)

   1,50 % p.a. 525.000,- CZK

  • Pojištění Egapu Z:

   Srbsko (6) 2,00 % 700.000,- CZK

   Rusko (3) 0,99 % 346.500,- CZK

  • CELKEM Srbsko1.225.500,- CZK

  • CELKEM Rusko 871.500,- CZK


  V sledky
  Výsledky zahraničních zákazníků

  Srbsko Rusko

  Předexportní úvěr1.214.500,- CZK1.214.500,- CZK

  Záruka za zálohu 1.225.500,- CZK871.500,- CZK


  Dotazy
  Dotazy zahraničních zákazníků

  Děkuji za pozornost


  Kontakty
  Kontakty zahraničních zákazníků

  Ing. Iveta Horníčková, MBAředitelka odboru SME

  - malé a střední podnikyTel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 [email protected]

  Ing. Stanislava Hostašová

  úvěrový manažer senior

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 365Fax: +420 222 843 [email protected]

  Ing. Karel Petrák

  úvěrový manažer

  Odbor SME - malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 385 Fax: +420 222 843 [email protected]

  Ing. Michal Nejedlý

  úvěrový manažer

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 221Fax: +420 222 843 [email protected]

  Martin Švéda

  úvěrový manažer

  Odbor SME- malé a střední podniky

  Tel.: +420 222 843 346Fax: +420 222 843 [email protected]


  ad