Termoplastická lepidla - PowerPoint PPT Presentation

Termoplastick lepidla
Download
1 / 12

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Termoplastická lepidla. Moderní lepidla, stále častěji využívána v praxi. Termoplastická lepidla rozdělujeme. Disperzní polyvinylacetátová lepidla PVAc jedná se o roztok polyvinylacetátové pryskyřice. Tavná lepidla jedná se o etylenvinylacetátovou pryskyřice v pevném skupenství.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Termoplastická lepidla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Termoplastick lepidla

Termoplastická lepidla

Moderní lepidla, stále častěji využívána v praxi


Termoplastick lepidla rozd lujeme

Termoplastická lepidla rozdělujeme

 • Disperzní polyvinylacetátová lepidla PVAcjedná se o roztok polyvinylacetátové pryskyřice.

 • Tavná lepidlajedná se o etylenvinylacetátovou pryskyřice v pevném skupenství.


Disperzn polyvinylacet tov lepidla pvac

Disperzní polyvinylacetátová lepidla - PVAc

 • Jsou nejrozšířenější montážní lepidla.

 • Dodávají se jako vodné disperze.

 • Vytvrzují na základě odpaření, nebo vsáknutí vody z lepidla do materiálů.

 • Nadají se jimi lepit nesavé materiály.

 • V tekutém stavu má bílou barvu.


V hody

Výhody

 • Jednosložková lepidla, před použitím se nemusí nijak upravovat.

 • Poměrně krátká doba vytvrzování cca 1 - 2 hod.

 • Vytvrzuje za normální teploty.

 • Po vytvrzení je spoj průhledný a dostatečně pružný.

 • Vyrábějí se v provedení D2, D3, a po přidání tvrdidel i D4.

 • Zdravotně nezávadné.


Nev hody

Nevýhody

 • Lepený materiál musí být schopen vsáknout vodu z lepidla.

 • Vyšší cena.

  Použití

 • Velice široké použití v technologii lepení dřeva.

 • Montážní lepení.

 • Nejsou vhodné pro dýhování.


Tavn lepidla

Tavná lepidla

 • Vytvrzují na základě ztráty tepla.

 • Velice produktivní lepidla, stále častěji používána v průmyslové výrobě.

 • Dodávají se ve formě granulí, nebo jsou přímo nanesena na rubové straně olepovacíhomateriálu.


V hody1

Výhody

 • Montážní pevností dosahují během několika sekund.

 • Nezvlhčují lepený materiál.

 • Mají dlouhou dobu skladovatelnosti.

 • Můžou se ihned opracovávat.

 • Umožňují automatické nanášení.

 • Neznečisťují ovzduší a nezapáchají.


Nev hody1

Nevýhody

 • Nízká tepelná odolnost.

 • Malá odolnost proti vlhkosti.

  Použití

 • Olepování bočních ploch nábytkových dílců.

 • Jako montážní lepidlo.

 • Při výrobě sesazenek.

 • Univerzální použití, pro lepení keramiky, plastů, dřeva, papíru, barevné odstíny pro dekorativní účely a další aplikace. 


Tavn pistole s lepidlem

Tavná pistole s lepidlem

Obr. 1


Seznam pou it ch zdroj

Seznam použitých zdrojů

 • KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80-86817-25-5.

 • NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1.

 • WEISZ, Miroslav. Obr. 1- tavná pistole s lepidlem


Ot zky k zopakov n a ov en u iva

Otázky k zopakování a ověření učiva

 • 1. Na jakém principu vytvrzují disperzní

  lepidla.?

 • 2. Na jakém principu vytvrzují tavná lepidla?

 • 3. Popište výhody a nevýhody disperzních

  lepidel.

 • 4. Popište použití tavných lepidel.


 • Login