Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ - PowerPoint PPT Presentation

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - Δ...
Download
1 / 27

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ. Προσπάθειες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ): Ιστορικό, υφιστάμενη κατάσταση, κίνδυνοι από αντιδράσεις και καθυστερήσεις. Ιστορικό. 1936: ανακάλυψη κοιτάσματος 1977: ΕΤΒΑ  ΜΑΒΕ Α.Ε.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Epst sttt e at e

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών - ΔΙΠΕ

Προσπάθειες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ): Ιστορικό, υφιστάμενη κατάσταση, κίνδυνοι από αντιδράσεις και καθυστερήσεις


Epst sttt e at e

Ιστορικό

 • 1936: ανακάλυψη κοιτάσματος

 • 1977: ΕΤΒΑ  ΜΑΒΕ Α.Ε.

 • Επένδυση 85 εκ. $

 • Εισροή συναλλάγματος: 50 εκ. $ ετησίως

 • Λειτουργία: 1982 - 2000


Epst sttt e at e

Γενική Περιγραφή

 • Ζιδάνι

 • 40 km από Κοζάνη

 • 4 χωριά σε ακτίνα 5km

 • 1.000 m από τον Αλιάκμονα (λίμνη Πολυφύτου)


Epst sttt e at e

Μονή Ζιδανίου: 500 μ


Epst sttt e at e

Γενική Περιγραφή

 • Έκταση: 4.135 στρέμματα

 • Ορυχείο

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Αποθέσεις


Epst sttt e at e

Ορυχείο: 335 στρέμματα


Epst sttt e at e

Αποθέσεις: 532 στρέμματα, ύψος: 180 m


Epst sttt e at e

Αποθέσεις: 532 στρέμματα, ύψος: 180 m


Epst sttt e at e

Κτιριακές εγκαταστάσεις: 25 στρέμματα


Epst sttt e at e

Κτιριακές εγκαταστάσεις: 25 στρέμματα


Epst sttt e at e

Κτιριακές εγκαταστάσεις: 25 στρέμματα


Epst sttt e at e

Κτιριακές εγκαταστάσεις: 25 στρέμματα


Epst sttt e at e

Ρύπανση από τις αποθέσεις

 • 70 εκ. τόνοι μεταλλεύματος

 • 1 εκ. τόνοι αμιάντου

 • 0,2%

 • Αέρας

 • Βροχή - ρέματα


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Ρύπανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό


Epst sttt e at e

Σχεδιασμός αποκατάστασης

 • ΚΥΑ 2001: 2.650.000 ευρώ

 • ΜΑΒΕ Α.Ε. & ΕΤΒΑ  Ν.Α. Κοζάνης

 • 2002: 15-20 εκ. ευρώ


Epst sttt e at e

Σχεδιασμός αποκατάστασης

2003

 • Life – Environment:LIFE 03ENV/GR/000214- ASBESTMINE - UTILIZATION OF MABE ASBESTOS MINE AS A DISPOSAL SITE FOR ASBESTOS WASTES.

 • 40 μήνες - 4,3 εκ. ευρώ

 • ΕΠΠΕΡ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΑΒΕ) ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

 • 8,8 εκ. ευρώ


Epst sttt e at e

Σχεδιασμός αποκατάστασης

 • Δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον βαθμό ρύπανσης (Life – ΕΠΠΕΡ)

 • Μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης ορυχείου, κτιρίων, εξοπλισμού και γύρω χώρων (Life – ΕΠΠΕΡ)

 • Σύστημα παρακολούθησης (ΕΠΠΕΡ)

 • Καθαρισμός κτιρίων και εξοπλισμού (ΕΠΠΕΡ)

 • Αποκατάσταση των αποθέσεων (διαμόρφωση και φύτευση βαθμίδων, υδραυλικά έργα) (ΕΠΠΕΡ)

 • Απόθεση των αποβλήτων αμιάντου στο ορυχείο (Life)

 • Εκπαίδευση προσωπικού (Life)

 • Μελέτη για τη δυνατότητα χρήσης του ορυχείου ως χώρος ασφαλούς απόθεσης αποβλήτων αμιάντου (Life)

 • Δράσεις ενημέρωσης (Life)

 • 40 μήνες - 4,3 εκ. ευρώ


Epst sttt e at e

Εφαρμογή των προγραμμάτων

ΕΠΠΕΡ – Δ.Α.

 • Δειγματοληψίες και αναλύσεις για τον βαθμό ρύπανσης

 • Μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης ορυχείου, κτιρίων, εξοπλισμού και γύρω χώρων

 • Σύστημα παρακολούθησης

 • Καθαρισμός κτιρίων και εξοπλισμού (ΕΠΠΕΡ)

 • Αποκατάσταση των αποθέσεων (διαμόρφωση και φύτευση βαθμίδων, υδραυλικά έργα)

 • 8,8 εκ. ευρώ  6,6 εκ. ευρώ


Epst sttt e at e

Εφαρμογή των προγραμμάτων

ΕΠΠΕΡ – Υπουργεία

 • 2001: Έγκριση ελλιπούς ΜΠΕ, έκδοση ανεπαρκών Π.Ο.

 • 12/2005: Κατάθεση μελέτης στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τροποποίηση των Π.Ο.

 • 5/2006: Υπογραφή μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ και διαβίβαση μελέτης στο ΥΠΑΝ και στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

 • 7/ 2006: Υπογραφή μελέτης από τα 2 υπουργεία

 • 9/2006: Υπογραφή ΚΥΑ από ΥΠΕΧΩΔΕ

 • 10/2006: Υπογραφή ΚΥΑ από ΥΠΑΝ

 • …. Υπογραφή ΚΥΑ από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης


Epst sttt e at e

Εφαρμογή των προγραμμάτων

Life – Τοπική κοινωνία

 • Έρευνα αγοράς και τεχνική διερεύνηση για τη δυνατότητα χρήσης του ορυχείου ως χώρου διάθεσης άλλων επικινδύνων αποβλήτων.

 • Αντιδράσεις: Σχέδιο μετατροπής του ορυχείου σε "χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων".


Epst sttt e at e

Εφαρμογή των προγραμμάτων

ΕΤΒΑ – Τράπεζα Πειραιώς

 • Ο ρυπαίνων πληρώνει

 • Παραχώρηση χρήσης στη νομαρχία για την άρση του Κοινοτικού ασυμβίβαστου στις χρηματοδοτήσεις έργων

 • Διεκδίκηση μέρους των χρηματοδοτήσεων

 • Πώληση του αδιάθετου αμιάντου????

 • Διεκδίκηση του ρυπασμένου εξοπλισμού για πώληση


 • Login