Testov n statistick ch hypot z
Download
1 / 32

Testování statistických hypotéz - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Testování statistických hypotéz. Co je to statistická hypotéza?. Hypotéza o základním souboru (populaci). Typy stat. hypotéz. Parametrické hypotézy - hypotézy o parametrech populace a) Hypotézy o parametru jedné populace (o střední hodnotě, mediánu, rozptylu, relativní četnosti…)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Testování statistických hypotéz' - ryder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Testov n statistick ch hypot z

Testování statistických hypotéz


Co je to statistick hypot za
Co je to statistická hypotéza?

Hypotéza o základním souboru (populaci).


Typy stat hypot z
Typy stat. hypotéz

 • Parametrické hypotézy

  - hypotézy o parametrech populace

  a) Hypotézy o parametru jedné populace (o střední hodnotě, mediánu, rozptylu, relativní četnosti…)

  b) Hypotézy o parametrech dvou populací (srovnávací testy)

  c) Hypotézy o parametrech více než dvou populací (ANOVA …)

 • Neparametrické hypotézy

  - hypotézy o jiných vlastnostech populace (tvar rozdělení, závislost proměnných…)


Zdroje hypot z
Zdroje hypotéz

 • Hypotéza je založena na předchozí zkušenosti

 • Hypotéza vychází z teorie, kterou je třeba doložit

 • Hypotéza vychází z požadavku na kvalitu produktu

 • Hypotéza je pouhým dohadem založeným na náhodném pozorování


Co to je testov n hypot z
Co to je testování hypotéz?

Egon Sharpe Pearson (1895-1980) Jerzy Neymann (1894-1981)

Rozhodovací proces, v němž proti sobě stojí2 tvrzení - nulová a alternativní hypotéza.


Nulová hypotéza

 • takové tvrzení o populaci, které je bráno jak předpoklad při testování

 • představuje určitý rovnovážný stav a bývá vyjádřena rovnosti „=“

  např. μ = 100, μ1 = μ2 = μ3 …

  Alternativní hypotéza

  - představuje porušení rovnovážného stavu a zapisujeme ji tedy jedním ze tří možných zápisů nerovnosti ( ≠ , <, >)


V b r vhodn alternativn hypot zy
Výběr vhodné alternativní hypotézy

 • jednostranná vs. oboustranná alternativa

 • alternativní hypotéza musí být v souladu s výběrovým souboremChyby p i testov n hypot z
Chyby při testování hypotéz

jsou nevyhnutelnou součásti testování

Skutečnost


 • Chyba I. druhu

  - nulová hypotéza platí, ale my ji zamítneme

  - maximální přípustná pravděpodobnost chyby I. druhu (hladina významnosti) se volí ještě před pořízením výběrového souboru)

 • Chyba II. druhu

  - nulová hypotéza neplatí, ale my ji nezamítneme (nepoznáme, že neplatí)

  - síla testu závisí na zvolené testové metodě (zejména na skutečném rozdělení dat)


Grafick z pis chyby ii druhu pro konkr tn alternativu
Grafický zápis chyby II. druhu (pro konkrétní alternativu)

Operativní charakteristika Křivka síly testu

(Power Curve)


P klad
Příklad

Standardním výrobním způsobem lze vyrobit monitory se střední životnosti 1200 hodin a směrodatnou odchylkou 300 hodin.

Novou technologií, kterou navrhuje vývojové centrum bylo zkušebně vyrobeno 100 obrazovek, jejichž průměrná životnost byla 1265 hodin. Předpokládejme, že výběr pocházel z normálního rozdělení.

Jde o kvalitnější technologii,

nejde pouze o náhodný rozdíl?Výsledek testu

Skutečnost

Jestliže platí H0

Jestliže platí konkrétní HA

Nezamítáme H0

Zamítáme H0

β

α (volíme)

µ0 =1200

μA = 1240Vliv rostoucího rozsahu výběru

na pravděpodobnost chyb I. a II. druhu

Jestliže platí H0

Jestliže platí konkrétní HA

Nezamítáme H0

Zamítáme H0

β

α

µ0 =1200

μA = 1240


P stupy k testov n hypot z
Přístupy k testování hypotéz

 • Testování pomocí intervalových odhadů

 • Klasický test

 • Čistý test významnosti

  (testování pomocí p-value (p-hodnoty))


Testov n pomoc intervalov ch odhad
Testování pomocí intervalových odhadů

 • Formulace nulové a alternativní hypotézy

 • Nalezení příslušného intervalového odhadu (POZOR! Umíme zatím nalézt pouze int. odhady parametrů normálního rozdělení!!!)

 • Ověření toho, zda testovaná hodnota parametru leží v nalezeném intervalovém odhadu

 • Formulace závěru testu

Lze použít pouze pro testování parametrických hypotéz


Klasick test
Klasický test

 • Formulace nulové a alternativní hypotézy

 • Volba testové statistiky (testového kritéria) T(X), musíme znát (nulové rozdělení)

 • Ověření předpokladů testu

 • Sestrojení kritického oboru a oboru přijetí

 • Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky T(X) - xOBS

 • Formulace závěru testu


Konstrukce kritick ho oboru c
Konstrukce kritického oboru - C

 • Alternativní hypotéza ve tvaru „<“ (ve prospěch alternativy svědčí nízké hodnoty testové statistiky)

  C ≤ Tα

 • Alternativní hypotéza ve tvaru „>“ (ve prospěch alternativy svědčí vysoké hodnoty testové statistiky), pak je kritický obor vymezen jako:

  C ≥ T1-α

 • Alternativní hypotéza ve tvaru „≠“ (ve prospěch alternativy svědčí extrémně nízké nebo extrémně vysoké hodnoty testové statistiky)– POZOR!Lze použít pouze při symetrickém nulovém rozdělení!!!!

  (C ≤ Tα/2) nebo (C ≥ T1-α/2)


 • P klad1
  Příklad

  1. Formulace nulové a alternativní hypotézy:

  2. Volba testového kritéria:

  3. Ověření předpokladu testu:

  Viz. předpoklad v zadání úlohy.

  4. Výpočet pozorované hodnoty:


  5. Konstrukce kritického oboru:

  T(X), jestliže platí H0

  Jestliže platí H0

  Nezamítáme H0

  Nezamítáme H0

  Zamítáme H0

  Zamítáme H0

  α

  α

  µ0 =1200

  µ =0

  C

  z0,95=1,64


  6. Rozhodnutí:

  T(X), jestliže platí H0

  Nezamítáme H0

  Zamítáme H0

  α

  xOBS=2,17

  µ =0

  Zamítáme H0 ve prospěch HA, tj. s 95% ní pravděpodobnosti lze tvrdit, že došlo ke zlepšení střední životnosti monitorů.

  C

  1,64


  Vliv volby na rozhodnut
  Vliv volby α na rozhodnutí

  T(X), jestliže platí H0

  Nezamítáme H0

  Zamítáme H0

  α

  xOBS=2,17

  µ =0

  C

  1,64


  Ist test v znamnosti
  Čistý test významnosti

  • Formulace nulové a alternativní hypotézy

  • Volba testové statistiky (testového kritéria) T(X), musíme znát (nulové rozdělení)

  • Ověření předpokladů testu

  • Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky T(X) – xOBS

  • Určení p-value

  • Formulace závěru testu


  Co je to p value
  Co je to p-value?

  T(X), jestliže platí H0

  Nezamítáme H0

  Zamítáme H0

  p-value

  α

  xOBS=2,17

  µ =0

  p-value je pravděpodobnost, že testová statistika bude alespoň tak „extrémní“ jako pozorovaná hodnota.

  C

  1,64


  Jak ur ujeme p value
  Jak určujeme p-value?

  • Alternativní hypotéza ve tvaru „<“ (ve prospěch alternativy svědčí nízké hodnoty testové statistiky)

   p-value = F0(xOBS)

 • Alternativní hypotéza ve tvaru „>“ (ve prospěch alternativy svědčí vysoké hodnoty testové statistiky), pak je kritický obor vymezen jako:

  p-value = 1-F0(xOBS)

 • Alternativní hypotéza ve tvaru „≠“ (ve prospěch alternativy svědčí extrémně nízké nebo extrémně vysoké hodnoty testové statistiky)– POZOR!Lze použít pouze při symetrickém nulovém rozdělení!!!!

  p-value = 2.min{F0(xOBS) ;1-F0(xOBS)}


 • Jak rozhodujeme pomoc p value
  Jak rozhodujeme pomocí p-value?

  T(X), jestliže platí H0

  Nezamítáme H0

  Zamítáme H0

  p-value

  α

  xOBS=2,17

  µ =0

  α>p-value zamítáme H0

  α<p-valuenezamítáme H0

  C

  1,64


  α>p-value zamítáme H0

  α<p-valuenezamítáme H0

  • P-value je nejvyšší hladina významnosti na níž nezamítáme nulovou hypotézu.

  • P-value je nejnižší hladina významnosti na níž zamítáme nulovou hypotézu.


  Ro zhodov n na klasick ch hladin ch v znamnosti 0 05 a 0 01
  Rozhodování na klasických hladinách významnosti (0,05 a 0,01)

  Zamítáme H0

  Nerozhodná oblast

  Nezamítáme H0

  0,01

  0,05

  p-value


  ad