Cezary Suszynski  WSP LCZESNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA  Materialy do wykladu

Cezary Suszynski WSP LCZESNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Materialy do wykladu PowerPoint PPT Presentation


  • 581 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SGH Warszawa. Prof. dr hab. Cezary Suszynski. 2. STRUKTURA WYKLADU (I). PUNKT WYJSCIA Tradycyjna mysl ekonomiczna a alternatywne teorie przedsiebiorstwaPrzeslanki rozwoju alternatywnych teorii przedsiebiorstwaKryteria podzialu, struktura teorii alternatywnych WYBRANE ALTERNATYWNE TEORIE PRZED

Download Presentation

Cezary Suszynski WSP LCZESNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Materialy do wykladu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Cezary Suszynski WSPÓLCZESNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Materialy do wykladu Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

2. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 2 STRUKTURA WYKLADU (I) PUNKT WYJSCIA – Tradycyjna mysl ekonomiczna a alternatywne teorie przedsiebiorstwa Przeslanki rozwoju alternatywnych teorii przedsiebiorstwa Kryteria podzialu, struktura teorii alternatywnych WYBRANE ALTERNATYWNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA – nurt ekonomiczny A.J. Schumpeter – teoria przedsiebiorcy-innowatora Cykl zycia przedsiebiorstwa Teorie menedzerskie (celów firmy) Przedsiebiorstwo na gruncie instytucjonalnym R. Coase – przedsiebiorstwo a teoria kosztów transakcyjnych Kontraktualna teoria firmy Teoria agencyjna – perspektywa przedsiebiorstwa Przedsiebiorstwo w perspektywie teorii wladzy

3. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 3 STRUKTURA WYKLADU (II) ALTERNATYWNE UJECIA PRZEDSIEBIORSTWA – nurt nauk o zarzadzaniu (wybrane koncepcje i podejscia) Epistemologiczne podstawy nauk o zarzadzaniu Kategoria przedsiebiorstwa na etapie wyksztalcania sie zarzadzania jako dyscypliny naukowej – od szkoly klasycznej do podejscia systemowego Przedsiebiorstwo a zarzadzanie strategiczne Istota zarzadzania strategicznego Szkola planistyczna Szkola ewolucyjna Szkola pozycyjna Nurt zasobowy

4. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 4 STRUKTURA WYKLADU (III) NAJNOWSZE TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU TEORII PRZEDSIEBIORSTWA Nurt neoinstytucjonalny Przedsiebiorstwo a wspólczesne wyzwania w sferze zarzadzania Zarzadzanie zmianami – globalizacja, restrukturyzacja, reengineering procesów Zarzadzanie wartoscia – akcjonariusze, teoria interesariuszy przedsiebiorstwa Zarzadzanie zasobami niematerialnymi przedsiebiorstwa – kapital ludzki, organizacja oparta na wiedzy Wirtualizacja przedsiebiorstw, organizacje sieciowe Wyksztalcanie sie nauki o przedsiebiorstwie – moda czy nowa perspektywa badawcza?

5. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 5 LITERATURA – Wazniejsze pozycje R. Griffin, Podstawy zarzadzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001. W. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsiebiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002. T. Gruszecki, Wspólczesne teorie przedsiebiorstwa, PWN, Warszawa 2002. Podstawy nauk o przedsiebiorstwie (red. J. Lichtarski), AE Wroclaw 2001. Przedsiebiorstwo, wartosc, zarzadzanie (red. C. Suszynski), PWE, Warszawa 2007. Teoria przedsiebiorstwa. Wybrane zagadnienia (red. S. Kasiewicz i H. Mozaryn), SGH, Warszawa 2004.

6. PUNKT WYJSCIA Tradycyjna mysl ekonomiczna a alternatywne teorie przedsiebiorstwa Przeslanki rozwoju alternatywnych teorii przedsiebiorstwa Kryteria podzialu Struktura teorii alternatywnych

7. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 7 PRZESLANKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH TEORII PRZEDSIEBIORSTWA (I) KONIECZNOSC REWIZJI KLUCZOWYCH ZALOZEN TRADYCYJNEJ TEORII EKONOMICZNEJ KONCEPCJA HOMO-OECONOMICUS - aktywnosc ludzka nie jest skierowana wylacznie na zaspokajanie potrzeb poprzez rynek Przedsiebiorstwa i gospodarstwa domowe jako PODSTAWOWE PODMIOTY GOSPODARUJACE - dzialaja pojedynczy „aktorzy” Celem przedsiebiorstwa jest zawsze i tylko MAKSYMALIZACJA ZYSKU - w praktyce zasada „racjonalnosci ograniczonej” STAN RÓWNOWAGI w gospodarce jest stanem naturalnym, a jego zaklócenia uruchamiaja mechanizm adaptacyjny - przedsiebiorca burzy te równowage przez wdrazanie innowacji (J. Schumpeter)

8. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 8 PRZESLANKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH TEORII PRZEDSIEBIORSTWA (II) KONIECZNOSC REWIZJI DALSZYCH ZALOZEN - przykladowo Model firmy moze wyjasniac jej zachowanie bez potrzeby wprowadzania kategorii PRZEDSIEBIORCY - ale kto stworzyl przedsiebiorstwo? Przedsiebiorstwo dysponuje DOSKONALA INFORMACJA o kosztach i cenach - wspólczesnie zalozenie wrecz razaco sztuczne ROZDZIELENIE WLASNOSCI OD ZARZADZANIA nie ma wplywu na cel i zachowania przedsiebiorstwa - w praktyce czesto rózne cele wlascicieli i zarzadzajacych WIELKOSC FIRMY nie wplywa na okreslanie jej celów i zachowan - nawet prosta obserwacja wskazuje ze jest inaczej

9. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 9 ALTERNATYWNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Kryterium zblizonych zalozen i wspólnego jezyka opisu PRZEDSIEBIORCA JAKO INNOWATOR – J. Schumpeter TEORIE MENEDZERSKIE jeden glówny cel - inny niz maksymalizacja zysku przedsiebiorstwa maksymalizacja korzysci wlasnych menedzerów TEORIE BIOLOGICZNE I PODEJSCIE BEHAWIORYSTYCZNE „wiazka celów” przedsiebiorstwa – systemu dazacego do przetrwania poszukiwanie nie alternatywy optymalnej (celu) ale zadawalajacej (H. Simon) INSTYTUCJONALNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Teoria kosztów transakcyjnych (R. Coase) Teoria agencji (agent-pryncypal) Teoria kontraktualna - firma jako „wiazka kontraktów” (A. Alchian, H. Demsetz) podejscie neoinstytucjonalne (O. Williamson)

10. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 10 ALTERNATYWNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA Struktura teorii alternatywnych

11. WYBRANE ALTERNATYWNE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA nurt ekonomiczny Teoria przedsiebiorcy-innowatora Cykl zycia przedsiebiorstwa Teorie menedzerskie (celów firmy) Przedsiebiorstwo na gruncie instytucjonalnym

12. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 12 PRZEDSIEBIORCA-INNOWATOR I PRZEDSIEBIORSTWO A.J. Schumpeter (1912) Przedsiebiorca – „motor i dusza przedsiebiorstwa” - poszukujac nadzwyczajnego zysku wprowadza innowacje i burzy równowage Szerokie rozumienie innowacji (kombinacje produkcyjne i handlowe) - kazda zmiana, która: zmienia wzgledna rzadkosc czynników produkcji zwieksza uzytecznosc towarów istniejacych tworzy nowa uzytecznosc „Raczej kierownictwo ma tutaj znaczenie, a nie wlasnosc” Wazniejsze konsekwencje koncepcji Schumpetera (kontekst przedsiebiorstwa) Odrzucenie paradygmatu równowagi (= stagnacji) miedzy popytem i podaza na rynku oraz cena i wielkoscia produkcji przedsiebiorstwa Przedsiebiorczosc – konieczny skladnik mechanizmu rynkowego Przedsiebiorca nadaje ruch calemu systemowi – podstawa teorii rozwoju Zysk powstaje dopiero w warunkach dynamiki gospodarczej

13. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 13 CYKL ZYCIA PRZEDSIEBIORSTWA (I) Naturalna sekwencja etapów, przez które przechodzi wiekszosc organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania 1. NARODZINY nowe przedsiewziecie (pomysl, idea) mobilizacja kapitalu 2. MLODOSC wzrost i ekspansja wszystkich zasobów organizacji 3. WIEK SREDNI okres stopniowego wzrostu – przeradza sie w stabilizacje 4. DOJRZALOSC okres stabilnosci 5. SCHYLEK

14. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 14 CYKL ZYCIA PRZEDSIEBIORSTWA (II) Wzrost i rozwój a wielkosc przedsiebiorstwa

15. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 15 MENEDZERSKIE TEORIE PRZEDSIEBIORSTWA (I) Istota, przeslanki powstania, interpretacje DWIE GRUPY TEORII Zakladajace istnienie jednego glównego celu przedsiebiorstwa – innego niz maksymalizacja zysk (glównie róznie definiowane cele menedzerskie) Zakladajace istnienie wielu celów – „wiazki celów” (behawioralne teorie firmy) WAZNIEJSZE PRZESLANKI POWSTANIA – przyczyny zmian w teorii zachowan przedsiebiorstw Rozdzielenie wlasnosci i zarzadzania (kontroli) w przedsiebiorstwie Praktyka dzialania wielkich korporacji – odrzucenie modelu neoklasycznego TEORIE MENEDZERSKIE jako próba objasnienia powyzszych zmian – dwa przeciwstawne nurty interpretacji Kontrola przechodzi od wlascicieli do menedzerów („rewolucja menedzerów”) Kontrole przejmuje inwestorzy instytucjonalni i rynek kapitalowy (wersja przewazajaca wspólczesnie)

16. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 16 TEORIE MENEDZERSKIE (II) Alternatywne cele przedsiebiorstwa MAKSYMALIZACJA SPRZEDAZY – zwlaszcza duze przedsiebiorstwa Menedzerowie w wiekszych firmach maja z reguly wyzsze place Aby zwiekszyc korzysci wlasne narzucaja firmie cel – zwiekszenie sprzedazy (teoria W.J. Baumola -1959) Minimalny, satysfakcjonujacy poziom dochodu z kapitalu oczekiwany przez wlascicieli – element ograniczajacy zamiary menedzerów MAKSYMALIZACJA UZYTECZNOSCI (KORZYSCI) DLA MENEDZERÓW Cele menedzerów nie sa tozsame z celami wlascicieli – rózne funkcje uzytecznosci Uzytecznosc dla menedzerów – takze w kategoriach niepienieznych: bezpieczenstwo, prestiz, wolny czas (ang. perks) „Najlepsza rzecza w zysku monopolowym jest spokojne zycie” (J. Hicks) Menedzerowie maksymalizuja swoje korzysci nie tylko przez wynagrodzenie i perks ale poprzez powiekszanie budzetu i dyspozycyjnej wladzy w wydatkach Remedium – rozszerzanie udzialu menedzerów we wlasnosci i zyskach firmy

17. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 17 TEORIE MENEDZERSKIE (III) Alternatywne cele przedsiebiorstwa - dokonczenie MAKSYMALIZACJA WZROSTU Wzrost (dynamiczny) – nie tylko wzrost sprzedazy ale w szczególnosci powiekszenie aktywów przedsiebiorstwa Wzrost niezaleznosci firmy od rynków finansowych, ograniczenie mozliwosci jej przejecia Wyzsze wynagrodzenie, status, bezpieczenstwo menedzerów Zwiazki: wzrost zysku – wzrost przedsiebiorstwa jako stabilizujace relacje: menedzerowie – wlasciciele (wzrost zrównowazony - model R. Marrisa 1964) CELE NIEKWANTYFIKOWALNE – nie poddawane maksymalizacji (teorie behawioralne) Teoria celu satysfakcjonujacego – firma nie dazy do realizacji celu optymalnego ale zadawalajacego w danych warunkach, rozwaznego (koncepcja racjonalnosci ograniczonej - H. Simon); np. przetrwanie jako cel pierwotny Teoria „wiazki celów” – firma to splot róznych interesów, mozliwy jest tylko kompromis w postaci zestawu (wiazki) celów; decyduja o nim menedzerowie

18. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 18 PRZEDSIEBIORSTWO A EKONOMIA INSTYTUCJONALNA Podstawowe zalozenia i kategorie (I) ZALOZENIA – szkola instytucjonalna Rynek dziala zawsze w ramach konkretnych INSTYTUCJI Instytucje moga byc ewolucyjnym tworem rynku – np. zwyczaje handlowe Czesto równiez tworzone sa przez panstwo (interweniujace w ksztalt instytucji) W centrum uwagi – KATEGORIA TRANSAKCJI („atom” w systemie gospodarczym) 2. INSTYTUCJE – maja zapewnic wspóldzialanie jednostek Wzory zachowan - np. negocjacje, porozumiewanie sie stron Podstawy formulujace prawa i obowiazki – np. okreslenia praw wlasnosci Bardziej precyzyjne regulacje prawne okreslajace dozwolone sposoby dzialania – np. prawo antymonopolowe, tworzenie, podzial, laczenie firm

19. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 19 PRZEDSIEBIORSTWO A EKONOMIA INSTYTUCJONALNA Podstawowe zalozenia i kategorie (II) 3. TRANSAKCJE – w ramach uznanych zwyczajów i prawa (J.R.Commons – XIX/XX) Transakcje racjonujace – miedzy podmiotami podporzadkowanymi i zwierzchnimi (np. pobieranie cel, podatków) Transakcje menedzerskie – podporzadkowywanie jednych podmiotów gospodarczych innym podmiotom (np. relacje: menedzer - pracownik) Transakcje wymiany – przenoszenie praw wlasnosci miedzy podmiotami 4. HIERARCHIA - zasada organizujaca przedsiebiorstwo Struktura organizacji przedsiebiorstwa jako podstawowa struktura instytucjonalna rózniaca sie od struktury rynku wystepowaniem hierarchii

20. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 20 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH (I) – R. Coase (1937) Dlaczego istnieje przedsiebiorstwo skoro system koordynacji przez ceny (rynek) jest tak doskonalym mechanizmem? System rynkowy - funkcjonuje „sam przez siebie” (itself) Firma – kierownictwo koordynuje alokacje wszystkich zasobów (czesto mechanizm calkiem rózny od rynkowego) Przedsiebiorstwa w systemie rynkowym – „wyspy swiadomej wladzy w oceanie nieswiadomej kooperacji” DWA KONKURUJACE MECHANIZMY KOORDYNACJI: 1)PRZEZ CENE 2) PRZEZ KIEROWNICTWO PRZEDSIEBIORSTWA W róznych sytuacjach jeden mechanizm jest zastepowany przez drugi Kiedy tak sie dzieje – jakie sa przyczyny powstawania przedsiebiorstw?

21. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 21 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH (II) – R. Coase (1937) Glówny powód ekonomicznej oplacalnosci tworzenia przedsiebiorstwa (niedostrzegany poprzednio) KOORDYNACJA PRZEZ CENY NIE JEST DARMOWA – POCIAGA ZA SOBA PONOSZENIE PEWNYCH KOSZTÓW DZIALANIA RYNKU KOSZTY KOORDYNACJI – dotarcie do kontrahenta, ustalenie ceny i innych warunków transakcji KOSZTY MOTYWACJI – wynikajace z niekompletnosci i asymetrii informacji (porównywanie ofert) oraz niedoskonalosci umów i oportunistycznych zachowan kontrahentów (koszty notarialne, koszty utraconych korzysci) KOSZTY EGZEKUCJI – monitorowanie i realizacja umów, koszty sadowe GLÓWNE CZYNNIKI DETERMINUJACE KOSZTY TRANSAKCYJNE (O. Williamson): Charakter zasobów angazowanych w transakcje (proste vs. specjalistyczne) Czestotliwosc transakcji Niepewnosc zwiazana z transakcja

22. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 22 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH (III) – R. Coase (1937) KOSZTY TRANSAKCYJNE – Koszty koordynacji zasobów firmy przez ceny (rynek) Przedsiebiorca minimalizuje koszty transakcyjne organizujac i koordynujac produkcje w firmie (najwazniejsza funkcja przedsiebiorcy wg Coasa) KOSZTY KOORDYNACJI PRZEZ CENY > KOSZTY KOORDYNACJI PRZEZ FIRME !Ekonomicznie uzasadnione tworzenie przedsiebiorstwa! KOSZTY KOORDYNACJI PRZEZ CENY = KOSZTY KOORDYNACJI PRZEZ FIRME Nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla tworzenia przedsiebiorstwa (jesli powstanie bedzie nietrwale)

23. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 23 KONTRAKTUALNA TEORIA PRZEDSIEBIORSTWA (I) Rozwiniecie podejscia instytucjonalnego WYJSCIOWE PYTANIE (A. Alchian, H. Demsetz 1972) Czy rynek moze zastapic firme w organizacji pracy zespolowej? Odpowiedz: NIE – jest to mozliwe tylko w przedsiebiorstwie! FIRMA JAKO WIAZKA (SPLOT) KONTRAKTÓW – nexus of contracts Kontrakt – podstawowy element zycia gospodarczego „Kontraktor” (organizator, przedsiebiorca) – tworzy siec powiazan, centralizuje stosunki umowne w zespole wytwórczym Zawiera kontrakty z wlascicielami srodków produkcji aby uzyskac kontrole nad zasobami tworzacymi przedsiebiorstwo Rózne typy zasobów wymagaja róznych kontraktów Szczególny charakter – kontrakty o prace z pracownikami przedsiebiorstwa („umowa niezamknieta”)

24. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 24 KONTRAKTUALNA TEORIA PRZEDSIEBIORSTWA (II) Rozwiniecie podejscia instytucjonalnego OPORTUNIZM - dominujaca cecha partnerów kontraktu (hipoteza) Tendencja do minimalizacji swojego wkladu Niepewnosc realizacji kontraktów – np. pracownicy rozwiazujacy swoje umowy nie gwarantuja przetrwania firmy Potrzeba monitorowania kontraktów – koszty! WSPÓLCZESNE PRZEDSIEBIORSTWO („KONTRAKTOR”) - grupowa realizacja wiekszosci prac wynikajacych z kontraktów Problem ustalenia indywidualnych wynagrodzen za wspólny efekt pracy calej grupy Jak i dlaczego to robic – czy firma robi to lepiej niz rynkowa koordynacja przez ceny? (powrót do wyjsciowego pytania) FIRMA – „urzadzenie ekonomiczne” poprzez które kooperujacy wlasciciele zasobów odnosza wiekszy pozytek z tych zasobów (inaczej nigdy by sie dobrowolnie nie zgodzili na wspólprace!)

25. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 25 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA AGENCJI (I) Charakterystyka zaleznosci ZWIAZEK AGENCYJNY – CEL I ISTOTA ZALEZNOSCI Kontrakt w ramach którego pryncypal angazuje inna osobe (agenta) do wykonywania uslug w jego imieniu i deleguje czesc uprawnien decyzyjnych Uzyskanie mozliwie najwiekszej skutecznosci realizacji interesów pryncypala Kluczowy zwiazek agencyjny na gruncie przedsiebiorstwa: WLASCICIEL (pryncypal) – MENEDZER (agent) GLÓWNY PROBLEM – OGRANICZENIE ZWIAZKU Róznice miedzy celami pryncypala i agenta (oportunizm agenta) Wystepujaca miedzy nimi asymetria informacji KOSZTY AGENCJI Koszty ponoszone przez pryncypala w celu kontrolowania agenta Koszty ponoszone przez agenta w celu wzbudzenia zaufania pryncypala Koszty alternatywne ponoszone przez pryncypala (koszty utraconych korzysci)

26. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 26 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA AGENCJI (II) Zmiany w podstawach przedsiebiorstwa STRUKTURA INSTYTUCJONALNA FIRMY - istotne miejsce zajmuja: Bodzce którym podlega agent Zwiazki miedzy tymi bodzcami a ostatecznym wynikiem jego dzialalnosci Sposoby ustalenia i pomiaru wyniku EKONOMICZNA KONSTRUKCJA AGENCJI - przeslanka rozwiazan instytucjonalnych w przedsiebiorstwie Zatrudnienie agenta w formule kontraktu menedzerskiego, franszyzy itp. Elastyczne ksztaltowanie stosunków wewnetrznych i zewnetrznych - inne niz wczesniej relacje z ludzmi i instytucjami pracujacymi na rzecz przedsiebiorstwa NOWA JAKOSC PRZEDSIEBIORSTWA Przedsiebiorstwo istnieje dzieki wymianie spolecznej w stopniu nie mniejszym niz z racji wymiany ekonomicznej Granice przedsiebiorstwa staja sie bardziej plastyczne (wrecz umowne) – przedsiebiorstwo jako „siec wspólzaleznosci”

27. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 27 PRZEDSIEBIORSTWO Z PERSPEKTYWY TEORII WLADZY (I) Podstawowe pojecia i zaleznosci WLADZA Mozliwosc naklonienia innych – np. uczestników przedsiebiorstwa - do zrobienia czegos, czego by nie zrobili (A. Dahl) Zródla wladzy w przedsiebiorstwie - wynikaja z jego istoty jako podmiotu ekonomicznego W przedsiebiorstwie wladza moze pelnic pozytywna i produktywna role Przeksztalceniu wladzy jako potencjalnego wplywu we wplyw realny sluza liczne taktyki i strategie polityczne POLITYKA Dazenie do zdobywania, wzmacniania, wykorzystywania wladzy w celu wywierania wplywu na przedsiebiorstwo Wzmacnianie wladzy – proces jednoczesnego dazenia do niej i uciekania przed wladza innych

28. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 28 PERSPEKTYWA TEORII WLADZY (II) Przedsiebiorstwo jako system polityczny i narzedzie dominacji (Metafory organizacji – G. Morgan) METAFORA POLITYCZNA - wpisuje sie w nurt menedzerski Uczestnicy przedsiebiorstwa (organizacji) – podzial na rzadzonych i rzadzacych (relacje wladzy i koniecznosc istnienia polityki) Przedsiebiorstwo – z istoty polityczne: - musi tworzyc lad i wspólny kierunek dzialania ludzi o potencjalnie rozbieznych (czesto wrecz sprzecznych) interesach - rózne interesy powoduja, ze cele firmy, struktura, technika, podzial pracy, styl kierowania itp. maja wymiar polityczny - zachwianie paradygmatu ogólnej racjonalnosci przedsiebiorstwa (relatywizm, subiektywizm dzialan i ocen) - podkreslenie behawioralnego charakteru przedsiebiorstwa METAFORA DOMINACJI – nurt krytyczny, weberowski Wladza = dominacja (poprzez grozbe, sile lub posiadanie prawa) Trzy typy dominacji w przedsiebiorstwie – charyzmatyczna, tradycjonalna, racjonalno-prawna (rzadko w formie czystej)

29. ALTERNATYWNE UJECIA PRZEDSIEBIORSTWA Nurt nauk o zarzadzaniu wybrane koncepcje i podejscia Epistemologiczne podstawy nauk o zarzadzaniu Przedsiebiorstwo w etapach wyksztalcania sie zarzadzania jako dyscypliny naukowej Przedsiebiorstwo a zarzadzanie strategiczne

30. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 30 EELEMENY EPISTEMOLOGII NAUK O ZARZADZANIU jako wyznacznik podejscia do przedsiebiorstwa NAUKI O ZARZADZANIU – DWIE RÓWNOLEGLE FUNKCJE Opis rzeczywistosci – element poznawczy Aktywne wspóltworzenie rzeczywistosci – element kreatywny Nauki o zarzadzaniu sa jednoczesnie nauka (empiryczna) i sztuka! DWA NURTY – równolegle ale i przenikajace sie Nurt ekonomiczny – budowany na gruncie nepozytywistycznym Nurt humanistyczny – zbliza zarzadzanie do nauk spolecznych PRZEDMIOT ZARZADZANIA – organizacja oraz proces zarzadzania Zarzadzanie jako podejmowanie decyzji Zarzadzanie jako sprawowanie wladzy Zarzadzanie jako wykorzystywanie zasobów organizacji

31. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 31 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE (I) Okres klasyczny (poczatek XX w.) F. TAYLOR (inzynier, praktyk) - zasady naukowego zarzadzania (1903) rozdzial planowania od wykonania, szczególowy podzial pracy naukowy dobór, szkolenie, doskonalenie robotników kontrola wykonania zadan przez zarzadzajacego oparcie przedsiebiorstwa na funkcjonalnej strukturze organizacyjnej H. FAYOL (inzynier, praktyk) - 5 funkcji zarzadzania przedsiebiorstwem (1) planowanie (2) organizacja ( przygotowanie) dzialania (3) rozkazywanie (4) koordynacja jako samo dzialanie (5) kontrola M. WEBER (teoretyk) - model biurokratycznej organizacji (duzej) bezosobowosc, efektywnosc, pewnosc funkcjonowania hierarchicznie zorganizowany system stanowisk

32. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 32 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE (II) Szkola zachowan - podejscie behawioralne (poczatek XX w.) Ch. BARNARD - polaczenie nowych elementów teorii z pogladami klasycznymi organizacja - system otwarty elementy organizacji - dzialania jej uczestników gotowych do swiadomej i dobrowolnej kooperacji przezycie organizacji jako spelnienie oczekiwan jednostek dzialajacych na rzecz wspólnego celu E. MAYO (eksperymenty w Hawthorne 1927-1932) - dwa nurty rozwazan nurt stosunków miedzyludzkich koncentracja na indywidualnych zachowaniach oraz procesach grupowych w miejscu pracy nurt potencjalu ludzkiego koncentracja na potrzebie samorealizacji czlowieka w procesie pracy

33. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 33 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE (III) Podejscie ilosciowe (od lat 40. XX w.) Szczególna przydatnosc w procesach planowania i kontroli przedsiebiorstwa ILOSCIOWA TEORIA ZARZADZANIA - modele matematyczne konstruowanie modelu decyzyjnego wyselekcjonowanych zwiazków (np. model rozmieszczenia stanowisk pracy) optymalizacja funkcji celu zalozenie dotrzymania okreslonych (przyjetych) warunków ZARZADZANIE OPERACYJNE - mniej sformalizowane stosowane bezposrednio do sytuacji kierowniczych forma zastosowania ilosciowej teorii zarzadzania np. programowanie liniowe, wyznaczanie sciezki dojscia (PERT), teoria kolejek, analiza progu rentownosci

34. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 34 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE (IV) Podejscie integrujace - systemowe ORGANIZACJA JAKO SYSTEM OTWARTY - cztery elementy naklady - zasoby przedsiebiorstwa procesy transformacji (techniczne i kierownicze) wyniki - produkty, zyski, starty, zachowania pracownicze itp. sprzezenie zwrotne - reakcje otoczenia na wyniki przedsiebiorstwa PODSYSTEMY - systemy w ramach systemu wyzszego rzedu np. marketing, produkcja, finanse w przedsiebiorstwie SYNERGIA SYSTEMU elementy moga dzialac skuteczniej pracujac razem niz oddzielnie ENTROPIA SYSTEMU proces prowadzacy do rozpadu systemu przy niedostatecznie silnych mechanizmach jego odnawiania

35. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 35 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE (V) Podejscie integrujace - spojrzenie sytuacyjne Wlasciwe zarzadzanie przedsiebiorstwem - w danej sytuacji zalezy od szerokiej (czesto niepowtarzalnej) gamy czynników Schemat integrujacy podejscia do zarzadzania

36. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 36 WAZNIEJSZE WYZNACZNIKI WSPÓLCZESNEGO PRZEDSIEBIORSTWA NA GRUNCIE NAUK O ZARZADZANIU (I) OTOCZENIE PRZEDSIEBIORSTWA otoczenie ogólne otoczenie celowe POWIAZANIA Z OTOCZENIEM aspekt przedmiotowy, aspekt podmiotowy, aspekt funkcjonalny siec powiazan, organizacje sieciowe STRUKURA ORGANIZACYJNA uklad stanowisk pracy, komórek i pionów (ew. wiekszych elementów) wraz z ustalonymi miedzy nimi powiazaniami i zaleznosciami

37. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 37 WAZNIEJSZE WYZNACZNIKI WSPÓLCZESNEGO PRZEDSIEBIORSTWA NA GRUNCIE NAUK O ZARZADZANIU (II) KULTURA ORGANIZACYJNA zestaw wartosci, norm i przekonan pomagajacych czlonkom organizacji (przedsiebiorstwa) rozumiec za czym sie ona opowiada, jak pracuje i co uwaza za wazne TOZSAMOSC PRZEDSIEBIORSTWA szczególny przejaw (stygmat) kultury organizacyjnej, zestaw wzglednie trwalych cech wykrystalizowanych w dlugim procesie ich powstawania i utrwalania sie w przedsiebiorstwie WIZERUNEK PRZEDSIEBIORSTWA indywidualny obraz przedsiebiorstwa w swiadomosci ludzi, projekcja i zarazem recepcja zespolu cech (wlasciwosci) przedsiebiorstwa przefiltrowany przez wlasne „ja” odbiorców

38. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 38 PRZEDSIEBIORSTWO A ZARZADZANIE STRATEGICZNE ISTOTA ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO dzialalnosc kierownicza obejmujaca formulowanie wizji, misji, celów i zadan przedsiebiorstwa z uwzglednieniem optymalnego wykorzystania jego zasobów ETAPY ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO analiza strategiczna - analiza makrootoczenia, analiza otoczenia konkurencyjnego, analiza potencjalu strategicznego przedsiebiorstwa projektowanie strategii (alternatywy strategiczne) - strategia korporacji, strategie biznesu, strategie funkcjonalne realizacja strategii oraz kontrola strategiczna

39. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 39 SZKOLA PLANISTYCZNA (lata 60.) Przedsiebiorstwo jako wzglednie stabilny system czytelnej perspektywy PRYMAT FUNKCJI ANALITYCZNEJ I PLANISTYCZNEJ Narzedzia i procedury dostatecznie amortyzuja zmiany w juz turbulentnym, lecz wciaz dalece przewidywalnym otoczeniu przedsiebiorstwa WZAJEMNE DOPASOWANIE STRATEGII I STRUKTURY Podstawowy warunek skutecznej i efektywnej dzialalnosci przedsiebiorstwa PIRAMIDALNA STRUKTURA Hierarchiczny, funkcjonalny typ wewnetrznego uporzadkowania przedsiebiorstwa Wyrazny stopien uniformizacji funkcji i struktur PRZEDSIEBIORSTWO NA TRZECH POZIOMACH DECYZYJNYCH Szczeble: strategiczny, taktyczny, operacyjny Jednoznacznie identyfikowana i rozlozona w organizacji odpowiedzialnosc glównych uczestników procesu strategicznego

40. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 40 SZKOLA EWOLUCYJNA (lata 70.) Przedsiebiorstwa na progu zmiany permanentnej PRZEDSIEBIORSTWO - UKLAD DYNAMICZNY (oscylujacy wokól punktu równowagi) Odrzucenie idei statycznej, planistycznie definiowanej równowagi jako stanu docelowego ELASTYCZNOSC - immanentna cecha przedsiebiorstwa Kluczowy warunek przetrwania i rozwoju organizacji w burzliwym otoczeniu ANTYCYPACYJNA KULTURA STRATEGICZNA Wlasciwa glównemu nurtowi postaw i zachowan dzisiejszych przedsiebiorstw KOMPROMISY – PODSTAWA SUKCESU PRZEDSIEBIORSTWA Znaczenie wewnetrznych wartosci i ich hierarchii, relacji wladzy i ukladu interesów, zwiazków nieformalnych itp. Uchylenie bezwarunkowej, jednoznacznej racjonalnosc i optymalizacja dzialan jako wylacznego warunku sukcesu PODEJSCIE SYTUACYJNE dominujace w ksztaltowaniu nie tylko praktyki zarzadzania przedsiebiorstwem, ale takze bardziej ogólnych regul jego funkcjonowania

41. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 41 PRZEDSIEBIORSTWO - PERSPEKTYWA SZKOLY POZYCYJNEJ (I) Podstawowe zalozenia - M.E. Porter 1980 WIODACA WLASCIWOSC WSPÓLCZESNEGO PRZEDSIEBIORSTWA Dazenie do uzyskania przewagi (pozycji) konkurencyjnej w sektorze - podstawowym elemencie jego otoczenia WARUNKI ZDOBYCIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRME trafna identyfikacja mechanizmów napedowych konkurencji wewnatrz sektora sformulowanie i praktyczne wykorzystanie wlasciwej strategii konkurencji TRZY PODSTAWOWE RODZAJE STRATEGII KONKURENCJI Wiodaca pozycja kosztowa – pod wzgledem kosztów calkowitych Zróznicowanie – wyrobu lub uslugi (unikalny produkt) Koncentracja – na okreslonej grupie nabywców, asortymencie wyrobów, rynku geograficznym

42. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 42 PRZEDSIEBIORSTWO- PERSPEKTYWA SZKOLY POZYCYJNEJ (II) Bazowy model lancucha wartosci - M.E. Porter 1980

43. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 43 PRZEDSIEBIORSTWO- PERSPEKTYWA SZKOLY ZASOBOWEJ C.K. Prahalad, G. Hamel 1990 PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA nie wynika z jego pozycji sektorze ale ze sposobu zarzadzania zasobami i kompetencjami przedsiebiorstwa ZASOBY PRZEDSIEBIORSTWA - wiodace przekroje (perspektywa) relacje rzadkosci – unikalnosc (niepowtarzalnosc) i cennosc zasobów struktura zasobów w firmie - zasoby materialne/zasoby niematerialne KLUCZOWE KOMPETENCJE, rdzen umiejetnosci (podstawowe znaczenie) – wynik zbiorowego uczenia sie organizacji w zakresie: koordynacji róznorodnych zdolnosci produkcyjnych integracji licznych strumieni technologii

44. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 44 PRZEDSIEBIORSTWO NA GRUNCIE NAUK O ZARZADZANIU Wazniejsze wnioski Nauki o zarzadzaniu szczególnie dynamicznie wkroczyly na teren przez dlugo zarezerwowany dla ekonomii Zajmujac sie organizacjami wszelkich typów nauki o zarzadzaniu tworza teorie szersza niz teoria przedsiebiorstwa w ekonomii Nauki o zarzadzaniu upowszechnily podejscie empiryczne (zwlaszcza behawiorystyczne) w miejsce dedukcyjnych i normatywnych ujec przedsiebiorstwa w ekonomii neoklasycznej Nauki o zarzadzaniu zrodzily szeroki nurt praktycznych business economics - wskazówek skutecznego dzialania w miejsce eleganckich modeli rynku i przedsiebiorstwa Mimo niewatpliwego poszerzenia obszaru poszukiwania istoty przedsiebiorstwa takze nauki o zarzadzaniu nie pozwalaja sformulowac calosciowej teorii firmy

45. NAJNOWSZE TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU TEORII PRZEDSIEBIORSTWA Nurt neoinstytucjonalny Przedsiebiorstwo a wspólczesne wyzwania w sferze zarzadzania Wyksztalcanie sie nauki o przedsiebiorstwie – moda czy nowa perspektywa badawcza?

46. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 46 NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA (New Institutional Economics) Glówne zalozenia Szeroki nurt wykorzystujacy m.in. teorie kosztów transakcyjnych, teorie agencji, teorie kontraktualna, szkole praw wlasnosci Odrzucenie konceptu przedsiebiorstwa – „czarnej skrzynki” Aktywnosc wewnatrz przedsiebiorstwa – a zwlaszcza jego organizacja i regulacja – istotnie wplywaja na zachowanie firmy, jej efektywnosc Przedsiebiorstwo jest analizowane do poziomu kontraktów Utrzymanie hipotezy oportunizmu stron kontraktów Szczególne znaczenie przykladane do koordynacji zasobów w firmie Wykorzystywanie dorobku teoretycznego nauk o zarzadzaniu

47. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 47 NEOINSTYTUCJONALNA TEORIA PRZEDSIEBIORSTWA O. Williamson 1975 KOSZTY TRANSAKCYJNE – Centralna kategoria modelu firmy Sa to koszty funkcjonowania systemu rynku, który nie jest bezplatny Przedsiebiorstwo – pozwala zredukowac koszty transakcyjne (planowania, adaptacji, nadzoru, egzekucji) Oszczednosc tych kosztów osiaga sie poprzez hierarchiczne zaleznosci (powiazanie transakcji z róznymi strukturami zarzadzania) CECHY TRANSAKCJI (a wiec i koszty transakcyjne) – trzy wymiary Stopien niepewnosci transakcji Czestotliwosc zawierania transakcji (powtarzalnych i nietypowych Specyfika aktywów (im wieksza tym bardziej rosnie ryzyko oportunizmu) PRZEDSIEBIORSTWO – trzy zalozenia dotyczace strategii Ograniczona racjonalnosc w dzialaniu (np. zysk zadowalajacy – H. Simon) Organizacja przedsiebiorstwa – wynik kompromisu miedzy rozbieznymi interesami poszczególnych podsystemów firmy (szkola behawioralna) Podmioty dzialajace kieruja sie glównie korzyscia osobista (oportunizm)

48. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 48 ZARZADZANIE ZMIANAMI (I) Globalizacja jako zródlo wyzwan wobec przedsiebiorstwa INDYWIDUALIZACJA – narastajaca tendencja do róznicowania, indywidualizowania dzialan, oferty (customization), tworzenia jej przy znaczacym udziale klientów – „Przedsiebiorstwo otwarte” STANDARYZACJA – upowszechnianie w szerszym wymiarze okreslonych typów dzialania, praktyk przedsiebiorstw na gruncie standaryzacji postaw, zachowan klientów (np. „kalifornizacja” potrzeb) – „Przedsiebiorstwo zuniformizowane” SPECJALIZACJA – zwlaszcza w zakresie oferowanych kompetencji (np. zarzadzania, koordynacji), wysoko specjalistycznych uslug – „Przedsiebiorstwo dysponujace” (vs. „przedsiebiorstwo posiadajace”) KONCENTRACJA – „duzy wiecej moze”, komasowanie srodków i dzialan w wymiarze rynkowym, a nie narodowym, korporacje transnarodowe – „Przedsiebiorstwo ponadnarodowe” SYNCHRONIZACJA – prowadzenie dzialan w czasie rzeczywistym na róznych (oddalonych) rynkach – „Przedsiebiorstwo – uczestnik cyberprzestrzeni”

49. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 49 ZARZADZANIE ZMIANAMI (II) Restrukturyzacja - ksztaltowanie podstaw przedsiebiorstwa (Doswiadczenia procesu transformacji systemu) ISTOTA - zlozony proces wdrazania zmian (czesto fundamentalnych) w przedsiebiorstwie CEL - operacyjne (biezace) i strategiczne (dlugofalowe) ksztaltowanie atrybutów podmiotowosci przedsiebiorstwa Atrybuty ekonomiczne (w tym wlasnosc przedsiebiorstwa) Atrybuty techniczno-organizacyjne (wyodrebnienie technologiczne) Atrybuty socjologiczne (wyodrebnienie spoleczne) Atrybuty prawne (podmiot praw i obowiazków) UWARUNKOWANIA RESTRUKTURYZACJI Zmiany w otoczeniu (glównie rynkowym) przedsiebiorstwa Wewnetrzne potrzeby adaptacyjno-rozwojowe samego przedsiebiorstwa

50. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 50 ZARZADZANIE ZMIANAMI (III) Procesowe podejscie do przedsiebiorstwa - Reengineering Business Reengineering Process (BRP) – M. Hammer, J. Champy 1993 Pozbawiona barier metoda rozwiazywania problemów – takze tworzenia firmy Zaklada KONCEPTUALNIE NOWY MODEL dzialalnosci przedsiebiorstwa Nie ma na celu naprawy - FIRMA ZACZYNA WSZYSTKO OD NOWA Nie pytamy „JAK?” ale „DLACZEGO ? robimy to, co robimy” Przeksztalcenia mozna dokonac w calosci albo wcale go nie podejmowac Sednem procesu jest MYSLENIE LATERALNE (nieciagle) Punkt wyjscia - ODRZUCENIE BALASTU PRZESZLOSCI (zwlaszcza specjalistycznego podzialu pracy w przedsiebiorstwie) Dzialalnosc wytwórcza powinna byc zunifikowana w spójne PROCESY Procesy wychodza naprzeciw klientom (TWORZENIE WARTOSCI), maja na celu sprostanie konkurencji i ciaglym zmianom w otoczeniu przedsiebiorstwa

51. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 51 PRZEDSIEBIORSTWO JAKO PODMIOT TWORZACY WARTOSC Istota koncepcji zarzadzania wartoscia VBM - Value-Based-Management (I) WARTOSC PRZEDSIEBIORSTWA Bardziej szczególowe okreslenie wartosci dla akcjonariuszy wymaga oszacowania calkowitej wartosci przedsiebiorstwa

52. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 52 TWORZENIE WARTOSCI DLA AKCJONARIUSZY Podstawowy cel przedsiebiorstwa VBM - (II) SIEC WARTOSCI DLA AKCJONARIUSZY – A. Rappaport 1986

53. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 53 PRZEDSIEBIORSTWO A TEORIA INTERESARIUSZY Wazniejsze grupy interesariuszy – VBM (III)

54. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 54 PRZEDSIEBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA UCZACA SIE T. Peters, R. Waterman (1982), P. Senge (1990) TEZA WYJSCIOWA Wiedza moze byc postrzegana jako samodzielny czynnik produkcji KAPITAL WIEDZY Wiedza takim samym czynnikiem produkcji jak ziemia, praca, czy pieniadze KAPITAL INTELEKTUALNY – trzy rodzaje zasobów z. organizacyjny – umiejetnosci i wartosci zawarte w procedurach, procesach, marce, oprogramowaniu, strukturze organizacyjnej przedsiebiorstwa z. relacji – wszelkie kontakty przedsiebiorstwa z interesariuszami (siec umów) z. personalny (najwazniejszy) – wszelkie umiejetnosci pracowników firmy - zwlaszcza percepcyjne, funkcjonalne, generowania wartosci

55. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 55 OD ORGANIZACJI UCZACEJ SIE DO TEORII PRZEDSIEBIORSTWA OPARTEGO NA WIEDZY- K.E. Sveiby (I) Szczególna postac zasobowej (szerszej) teorii przedsiebiorstwa Dzialania pracowników wykorzystujacych swoje KOMPETENCJE (najwazniejszy skladnik wartosci niematerialnych) generuja wartosc poprzez transfer i konwersje na zewnatrz i do wewnatrz STRUKTURA ZEWNETRZNA – powiazania wartosci niematerialnych z dostawcami i klientami STRUKTURA WEWNETRZNA – powiazanie wartosci niematerialnych w firmie Wazniejsze TRANSFERY I KONWERSJE WIEDZY miedzy pracownikami pracownicy - zewnetrzna struktura (oddzialywanie na interesariuszy) zewnetrzna struktura – pracownicy (wplyw interesariuszy na kompetencje) struktura wewnetrzna - integracja systemów, narzedzi, procesów i produktów

56. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 56 OD ORGANIZACJI UCZACEJ SIE DO TEORII PRZEDSIEBIORSTWA OPARTEGO NA WIEDZY- K.E. Sveiby (II)

57. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 57 W STRONE PRZEDSIEBIORSTWA WIRTUALNEGO (I) Podstawy organizacji wirtualnej Twór formalnie nie istniejacy ale pelniacy funkcje rzeczywistej organizacji Pozbawiona struktury fizycznej, stalego zarzadu, administracji ale funkcjonujaca jak kazda inna organizacja Pojawila sie w nastepstwie rozproszenia przestrzennego struktur organizacyjnych przedsiebiorstw Opiera sie na sieciach komputerowych i mozliwosciach korzystania z banków informacji (internet) Siec organizacyjna – podstawa kreowania organizacji wirtualnej – zazwyczaj liczny zbiór partnerów akceptujacych podstawowe cele i zasady tej organizacji Oparta na dobrowolnym uczestnictwie partnerów (ogniw sieci)

58. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 58 W STRONE PRZEDSIEBIORSTWA WIRTUALNEGO (II) Wazniejsze wlasciwosci przedsiebiorstwa wirtualnego Wysoce elastyczny twór nastawiony na wykorzystywanie okazji i maksymalizujacy korzysci jego uczestników przy pomocy efektów synergii Wykorzystuje kluczowe kompetencje (mocne strony uczestników) rozsiane wsród pewnej liczby rzeczywiscie dzialajacych podmiotów Dynamiczne narzedzie zarzadzania – bez hierarchii i wylacznej wlasnosci calosci, co pozwala realizowac ide to cash the money Mozliwosc szybkiego powiekszania przedsiebiorstwa Szybkie zdobycie dostepu do nowych rynków zbytu Przejscie od sprzedazy produktów do sprzedazy kompleksowych rozwiazan

59. SGH Warszawa Prof. dr hab. Cezary Suszynski 59 WYKSZTALCANIE SIE NAUKI O PRZEDSIEBIORSTWIE Moda czy nowa pespektywa badawcza? SZERSZY ZAKRES PRZEDMIOTOWY NAUKI O PRZEDSIEBIORSTWIE Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa Zarzadzanie przedsiebiorstwem Funkcjonowanie przedsiebiorstwa – relacje wewnetrzne, zwiazki z otoczeniem spoleczno-gospodarczym, otoczeniem administracyjnym Liczne i zróznicowane aspekty przedsiebiorstwa - historyczny, socjologiczny, psychospoleczny, kulturowy i in. NURT OGÓLNY NAUKI O PRZEDSIEBIORSTWIE Problemy wspólne dla wszystkich jednostek gospodarczych Koncentruje sie na problemach teoretycznych NURT SPECJALISTYCZNY NAUKI O PRZEDSIEBIORSTWIE Nauki specjalistyczne wydzielone z nurtu ogólnego Ujmowane w dwóch przekrojach: dzialowo-galeziowym i funkcjonalnym Blizsze potrzeb praktyki

  • Login