Konflikthantering och arbetsmiljö - PowerPoint PPT Presentation

Konflikthantering
Download
1 / 95

 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konflikthantering och arbetsmiljö. Konflikthantering vid GU - några slutsatser baserade på resultatet från Arbetsmiljöbarometern. Konflikter vid GU. I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konflikthantering och arbetsmiljö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konflikthantering och arbetsmilj

Konflikthantering

och arbetsmiljö


Konflikthantering vid gu n gra slutsatser baserade p resultatet fr n arbetsmilj barometern

Konflikthantering vid GU- någraslutsatserbaseradepåresultatetfrånArbetsmiljöbarometern


Konflikter vid gu

Konflikter vid GU

I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

(Mycket eller ganska stor utsträckning)


Konflikter vid gu1

Konflikter vid GU

I vilken utsträckning förekommer det samarbetssvårigheter och konflikter som påverkar arbetet negativt?

(Mycket eller ganska stor utsträckning)

Svar: 28% har angett att så är fallet (2008)

(2002: 32%, 2005: 30%)

Stor variation mellan fakulteter: (Från 13% till 41%)

Mellan institutioner/enheter: (Från 10% till 70%)


Vilka konflikthanteringss tt anv nds

Vilka konflikthanteringssätt används?


Vilka konflikthanteringss tt anv nds1

Vilka konflikthanteringssätt används?

2005(2002)

 • Det finns benägenhet att släta över64%(63%)

 • Man försöker att inte låtsas om konflikten57%(55%)

 • Man försöker sopa konflikten under mattan49%(47%)

  ---------------------------------------------------------------------------------

 • Man söker en kompromiss till varje pris43%(45%)

 • Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen42%(43%)

 • Konflikter benas upp för att förstå vad det hela

  handlar om40%(40%)

 • Konflikter hanteras konstruktivt40%(38%)

 • Man blundar in i det sista även när konflikten

  nära nog förlamar hela arbetsplatsen33%(34%)

 • Man är snar att utse en syndabock31%(32%)


Vilka konflikthanteringss tt anv nds2

Vilka konflikthanteringssätt används?

Svar: De vanligast konflikthanteringssätten

innebär att man:

- inte låtsas om konflikten

- aktivt söker gömma undan den eller

- försöker tona ner dess betydelse

Man väljer i stor utsträckning metoder som innebär att konflikter och samarbetssvårigheter inte bearbetas.


Finns det ett samband mellan f rekomst av konflikter och konflikthanteringss tt

Finns det ett samband mellan förekomst av konflikter och konflikthanteringssätt?

Svar: Ja, hög konfliktförekomst samvarierar

med konfliktundvikande.


Samband mellan f rekomst av konflikter och konflikthanteringss tt

Samband mellan förekomst av konflikter och konflikthanteringssätt:

KonfliktKorr.

HögLågDiff(r)

Man blundar in i det sista, även när

konflikten nära nog förlamar arbetsplatsen69%18%51%0,59

Man försöker sopa konflikten under mattan79%35%44%0,53

Man är snar till att utse en syndabock59%20%39%0,51

Man försöker att inte låtsas om konflikten82%46%36%0,44

Det finns en benägenhet att släta över81%57%24%0,40

------------------------------------------------------------------------------------------

Man söker en kompromiss till varje pris35%47%-12%-0,03

Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen15%54%-39%-0,49

Konflikter benas upp för att förstå vad det

hela handlar om13%53%-40%-0,51

Konflikter hanteras konstruktivt12%53%-41%-0,54


Positiva konflikthanteringss tt

”Positiva” konflikthanteringssätt

 • Det finns en vilja att direkt ta tag i problemen.

 • Konflikter benas upp för att förstå vad det hela handlar om.

 • Konflikter hanteras konstruktivt.


Negativa konflikthanteringss tt

”Negativa” konflikthanteringssätt

 • Man blundar in i det sista, även när konflikten nära nog förlamar arbetsplatsen.

 • Man försöker sopa konflikten under mattan.

 • Man är snar till att utse en syndabock.

 • Man försöker att inte låtsas om konflikten.

 • Det finns en benägenhet att släta över.


Om ledarskap och konflikter

Om ledarskap och konflikter


N gra olika ledarskapsstilar

Några olika ledarskapsstilar

 • Personalorientering


N gra olika ledarskapsstilar1

Några olika ledarskapsstilar

 • Personalorientering

 • Uppgiftsorientering


N gra olika ledarskapsstilar2

Några olika ledarskapsstilar

 • Personalorientering

 • Uppgiftsorientering

 • Förändringsorientering


N gra olika ledarskapsstilar3

Några olika ledarskapsstilar

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk


N gra olika ledarskapsstilar4

Några olika ledarskapsstilar

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk

  Uppgiftsorientering

 • Ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

 • Är tydlig

 • Anger tydliga och klara mål

 • Följer och kontrollerar arbetet noga


N gra olika ledarskapsstilar5

Några olika ledarskapsstilar

Personalorientering

 • Litar på personalen

 • Lyssnar på personalen

 • Är hänsynsfull

 • Ger stöd och hjälp

 • Är demokratisk

  Uppgiftsorientering

 • Ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

 • Är tydlig

 • Anger tydliga och klara mål

 • Följer och kontrollerar arbetet noga

  Förändringsorientering

 • Driver på utvecklingen

 • Har idéer om förändring och utveckling

 • Prövar och experimenterar


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter1

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband

 • Mindre konflikter om man har en aktiv chef.

 • I första hand viktigt med personalorientering.

 • I andra hand uppgiftsorientering.

 • Av mer underordnad betydelse är förändringsorientering


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter2

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Litar på personalen

Hög konfliktLåg konflikt

Stämmer helt14%86%

Stämmer inte alls83%17%


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter3

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Är tydlig

Hög konfliktLåg konflikt

Stämmer helt12%88%

Stämmer inte alls64%36%


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och f rekomst av konflikter4

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och förekomst av konflikter?

Är demokratisk

Hög konfliktLåg konflikt

Stämmer helt15%85%

Stämmer inte alls75%25%


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och konflikthanteringss tt

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och konflikthanteringssätt?


Finns det ett samband mellan n rmsta chefs agerande och konflikthanteringss tt1

Finns det ett samband mellan närmsta chefs agerande och konflikthanteringssätt?

 • Svar: Ja, ett mycket tydligt samband!

 • Samtliga personalorienterade och uppgiftsorienterade egenskaper ovan samvarierar tydligt och positivt med

  samtliga ”positiva konflikthanteringssätt”,

  samt negativt med samtliga ”negativa konflikthanteringssätt”.


Konflikthantering och arbetsmilj

Uppmärksammas samarbetssvårigheter och konflikter i större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?


Konflikthantering och arbetsmilj

Uppmärksammas samarbetssvårigheter och konflikter i större utsträckning av de som har, eller har haft, ledningsuppdrag?

Svar: NEJ, de med ledningsuppdrag uppmärksammar samarbetssvårigheter och konflikter i MINDRE utsträckning är övrig personal.

De som haft ledningsuppdrag uppmärksammar dock samarbetssvårigheter och konflikter i STÖRRE utsträckning är övrig personal.

Chefsuppdrag23%

Annat ledningsuppdrag26%

Har tidigare haft chefs/ledningsuppdrag35%

Har aldrig haft chefs/ledningsuppdrag28%

Genomsnitt för samtliga30%


Konflikter ur tv perspektiv

Konflikter ur två perspektiv

 • Problemperspektivet


Konflikter ur tv perspektiv1

Konflikter ur två perspektiv

 • Möjlighetsperspektivet


Konflikter ur tv perspektiv2

Konflikter ur två perspektiv

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader


Problemperspektivet ekonomiska kostnader

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader


Problemperspektivet ekonomiska kostnader1

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)


Problemperspektivet ekonomiska kostnader2

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)


Problemperspektivet ekonomiska kostnader3

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten


Problemperspektivet ekonomiska kostnader4

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens


Problemperspektivet ekonomiska kostnader5

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt


Problemperspektivet ekonomiska kostnader6

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte


Problemperspektivet ekonomiska kostnader7

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte

Minskad arbetsmotivation – sämre kvalitet och produktivitet


Problemperspektivet ekonomiska kostnader8

Problemperspektivet- ekonomiska kostnader

Tid som direkt går åt för att diskutera, hantera och lösa konflikten (ju längre konflikten utvecklats, desto mer tid)

Förlorad arbetstid som på olika sätt ägnas konflikten utan att situationen förbättras (leder ofta till fördjupad konflikt)

Reducerad beslutskvalitet beträffande beslut som påverkas av konflikten

Förlust av personal & kompetens

Effektivitetsförluster pga. omorganisering med anledning av olöst konflikt

Sabotage/ stölder/ skadegörelse av utrustning, arbetsprocesser och rykte

Minskad arbetsmotivation – sämre kvalitet och produktivitet

Kostnader relaterade till hälsoproblem


Konflikter ur tv perspektiv3

Konflikter ur två perspektiv

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader

 • Sociala kostnader (Social tillit)


Konflikter ur tv perspektiv4

Konflikter ur två perspektiv

Problemperspektivet

 • Ekonomiska kostnader

 • Sociala kostnader

 • Personliga tragedier


Konflikter som m jlighet

Konflikter som möjlighet


Konflikter som m jlighet1

Konflikter som möjlighet

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)


Konflikter som m jlighet2

Konflikter som möjlighet

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)

 • Hermeneutik

  (Gadamers horisontsammansmältning)


Konflikter som m jlighet3

Konflikter som möjlighet

 • Dialektik

  (Tes-antites-syntes)

 • Hermeneutik

  (Gadamers horisontsammansmältning)

 • Kritisk teori

  (Maktbrytande, emancipatorisk)


Konflikter som m jlighet4

Konflikter som möjlighet

 • Konflikter öppnar en dörr:

 • Ett unikt tillfälle att förstå mer om sig själv, sina reaktioner och drivkrafter.

 • En möjlighet att få en djupare förståelse av den andra parten

 • En möjlighet att lära sig mer om konflikter och konflikthantering.

 • En möjlighet att förstå mer av det sammanhang jag befinner mig i.

  (Om du verkligen vill förstå något, försök att förändra det)


Konflikter som m jlighet5

Konflikter som möjlighet

 • Konflikter kan utveckla verksamheten:

  • Konflikter engagerar och berör

  • Konflikter identifierar frågor som bör prioriteras och lösas för att utveckla verksamheten

  • Konflikter kan vara en startpunkt för lärande och utveckling i en organisation.

 • En långsiktig vision om konflikthantering:

  • En lärande organisation som har ett systemiskt perspektiv på konflikthantering

  • Konflikthanteringssystemet som en central del i kvalitetssäkringssystemet, och som ett viktigt redskap för verksamhetsutveckling


Konflikter ur ett problemperspektiv

Konflikter ur ett problemperspektiv


Finns det ett samband mellan f rekomst av samarbetssv righeter och konflikter och sjukskrivning

Finns det ett samband mellan förekomst av samarbetssvårigheter och konflikter och sjukskrivning?


Finns det ett samband mellan f rekomst av samarbetssv righeter och konflikter och sjukskrivning1

Finns det ett samband mellan förekomst av samarbetssvårigheter och konflikter och sjukskrivning?

Svar: Ja, det finns ett sådant samband, även om det inte är lika starkt som sambandet med andra ”problem”.

Samband mellan långtidssjukskrivning och konfliktförekomst:

Långtid (7-12mån)Alla sjukskr.Ej sjukskr.

Hög konflikt37%34%28%

Låg konflikt63%66%72%

TOT100%100%100%


Vilka r de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med f rekomst av konflikt

Vilka är de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med förekomst av konflikt?


Vilka r de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med f rekomst av konflikt1

Vilka är de vanligaste sjukdomssymtomen som samvarierar med förekomst av konflikt?

Svar: I nämnd ordning

 • Trött och håglös

 • Sömnsvårigheter, tänker på jobbet.

 • Huvudvärk


Finns det ett samband mellan oro f r psykosociala h lsorisker och f rekomst av konflikt

Finns det ett samband mellan oro för psykosociala hälsorisker och förekomst av konflikt?


Finns det ett samband mellan oro f r psykosociala h lsorisker och f rekomst av konflikt1

Finns det ett samband mellan oro för psykosociala hälsorisker och förekomst av konflikt?

Svar: Ja det finns ett tydligt samband.

Hög konfl.Låg konfl.Totalt

Oro73%35%46%

Liten oro27%66%54%

___________________

Summa100%100%100%


Samvarierar brist p social tillit med f rekomst av konflikt

Samvarierar brist på social tillit med förekomst av konflikt?


Samvarierar brist p social tillit med f rekomst av konflikt1

Samvarierar brist på social tillit med förekomst av konflikt?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband!

 • Personalen litar mindre på varandra

 • Upplever mindre frihet att föra fram kritik

 • Personalen upplever att närmsta chef inte litar på dem

 • Personalen har mindre förtroende för prefekten/enhetschefen


Vad har du som anst lld vanligtvis f r k nslor n r du r p v g till din arbetsplats vid gu

Vad har du som anställd vanligtvis för känslor, när du är på väg till din arbetsplats vid GU?

Samtliga anställda (2002):

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 76%”Olust” 11%


Vad har du som anst lld vanligtvis f r k nslor n r du r p v g till din arbetsplats vid gu1

Vad har du som anställd vanligtvis för känslor, när du är på väg till din arbetsplats vid GU?

Samtliga anställda (2002):

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 76%”Olust” 11%

De anställda som är på väg till en arbetsplats med konflikter som påverkar arbetet negativt:

Vägen till arbetet präglas av:

”Lust”: 23%”Olust” 73%


Hur n jd r du som anst lld vid gu med ditt arbete och med att arbeta vid din institution enhet

Hur nöjd är du som anställd vid GU - med ditt arbete OCH- med att arbeta vid din institution/enhet?

Samtliga anställda:

”Nöjd”: 73%”Missnöjd” 11%


Hur n jd r du som anst lld vid gu med ditt arbete och med att arbeta vid din institution enhet1

Hur nöjd är du som anställd vid GU - med ditt arbete OCH- med att arbeta vid din institution/enhet?

Samtliga anställda:

”Nöjd”: 73%”Missnöjd” 11%

De anställda som är på väg till en arbetsplats med konflikter som påverkar arbetet negativt:

”Nöjd”: 18%”Missnöjd” 78%


Konflikter ur ett m jlighetsperspektiv

Konflikter ur ett möjlighetsperspektiv

Möjlighetsperspektivet:

(utveckling, växande, lärande)

Finns det ett samband mellan förmågan till

konstruktiv konflikthantering och en allmänt

kreativ arbetsmiljö?


Konflikthantering och arbetsmilj

Finns det ett samband mellan förmågan till konstruktiv konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Svar: Ja, det finns ett tydligt samband!

”Konstruktiv konflikthantering” och ”Konflikter benas upp” samvarierar med:

Lyhörda för vad var och en har att bidra med

Nya tankar granskas kritiskt men konstruktivt

Frihet att framföra kritiska synpunkter

Tolerans för olika uppfattningar

Sporrar varandra till goda insatser

Öppenhet för nya arbetssätt

Balans mellan individualism och samarbete


Konflikthantering och arbetsmilj

Finns det ett samband mellan förmågan till konstruktiv konflikthantering och en allmänt kreativ arbetsmiljö?

Öppenhet för nya idéer

Nya idéer sprids snabbt till andra

Litar på varandra

Har respekt för varandras arbete

Goda möjligheter till personlig utveckling

Rätt person får äran för goda idéer

Vi samarbetar bra

Har roligt på jobbet

Stark lust att utvecklas

Gläds med de som det går bra för


N gra slutsatser

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.


N gra slutsatser1

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.


N gra slutsatser2

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.


N gra slutsatser3

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.


N gra slutsatser4

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.


N gra slutsatser5

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt


N gra slutsatser6

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt

 • Känslan av lust inför arbetet resp. om man är nöjd med sitt arbete samvarierar mycket starkt med frånvaron av konflikter på arbetsplatsen.


N gra slutsatser7

Några slutsatser:

 • Det är inte ovanligt att man som anställd vid GU upplever att det finns en konflikt på arbetsplatsen som påverkar arbetet negativt.

 • Konfliktundvikande är det vanligast förekommande konflikthanteringssättet.

 • Konfliktundvikande samvarierar med hög förekomst av konflikt.

 • Det finns ett tydligt samband mellan ledarskapets agerande och konfliktförekomst respektive konflikthanteringssätt.

 • Konflikter samvarierar med sjukskrivning, samt med trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och oro för psykosociala hälsorisker.

 • Konflikter påverkar den sociala tilliten på arbetsplatsen negativt

 • Känslan av lust inför arbetet resp. om man är nöjd med sitt arbete samvarierar mycket starkt med frånvaron av konflikter på arbetsplatsen.

 • Förmågan till konstruktiv konflikthantering samvarierar starkt med en allmänt kreativ arbetsmiljö.


Konflikthantering och arbetsmilj

Konstruktiv

konflikthantering

och arbetsmiljö


Konstruktiv konflikthantering

Konstruktiv konflikthantering

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.


Konstruktiv konflikthantering1

Konstruktiv konflikthantering

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.

 • att hantera uppkomna konflikter direkt och konstruktivt


Konstruktiv konflikthantering2

Konstruktiv konflikthantering

 • att uppfatta, förstå och kritiskt reflektera över konflikter och dess dynamik.

 • att hantera uppkomna konflikter direkt och konstruktivt

 • att förebygga att konflikter inte utvecklas i destruktiv riktning genom att utveckla en robust samarbetskultur på arbetsplatsen.


Vad menas med en konflikt

Vad menas med en konflikt?


Vad menas med en konflikt1

Vad menas med en konflikt?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part


Vad menas med en konflikt2

Vad menas med en konflikt?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part

 • har önskemålsom känns för betydelsefulla

  för att släppas, och


Vad menas med en konflikt3

Vad menas med en konflikt?

En konflikt är en interaktionmellan minst två

parter där minst en part

 • har önskemålsom känns för betydelsefulla

  för att släppas, och

 • upplever sina möjligheter att få sina

  önskemål tillgodosedda blockerade eller hindrade av den andra parten.


Vad menas med en konflikt4

Vad menas med en konflikt?

 • Önskemål + Blockering = Frustration


Vad menas med en konflikt5

Vad menas med en konflikt?

 • Önskemål + Blockering = Frustration

 • Frustration Agerande


Tre perspektiv p konflikter

Tre perspektiv på konflikter


Tre perspektiv p konflikter1

Tre perspektiv på konflikter

Individperspektivet

Konflikter uppstår genom att vissa individer har egenskaper, intar positioner, driver projekt etc. som ställer till problem.

Konflikten hanteras genom att fokusera på den problematiska individen.


Tre perspektiv p konflikter2

Tre perspektiv på konflikter

Processperspektivet

Konflikter uppstår genom att det finns meningsskiljaktigheter och/eller missförstånd mellan aktörer, eller ideologiska och/eller kulturella skillnader som leder till samarbetssvårigheter.

Konflikten hanteras genom att fokusera på processen – att reda ut missförstånd samt att hitta lösningar på sakfrågorna.


Tre perspektiv p konflikter3

Tre perspektiv på konflikter

Systemperspektivet

Konflikter uppstår genom att systemet har brister, eller i sig är konfliktgenererande, t.ex. genom otydligheter, avsaknad av reglerande principer, svagheter beträffande organisationer, mandat eller ledarskap, inbyggda motsättningar.

Konflikter ses som en ”pekare” som visar på brister på systemnivån.

Konflikter hanteras genom att arbeta med systemnivån.


Konfliktanalysens abc

Konfliktanalysens ABC


Konfliktanalysens abc1

Konfliktanalysens ABC

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja


Konfliktanalysens abc2

Konfliktanalysens ABC

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja

B (Behaviour)

Våra handlingar och vårt beteende.

Verbala och övriga handlingar


Konfliktanalysens abc3

Konfliktanalysens ABC

A (Attitudes)

Hur vi förhåller oss till den andre

Tankar, tolkningar, känslor, vilja

B (Behaviour)

Våra handlingar och beteende.

Verbala och övriga handlingar

C (Conflict / Content)

Vad konflikten handlar om, vilken typ av konflikt det är.

T.ex: Fördelningskonflikt, positionskonflikt, ordningskonflikt eller värdekonflikt.


Vad inneb r en konflikt

Vad innebär en konflikt?


Vad inneb r en konflikt1

Vad innebär en konflikt?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade


Vad inneb r en konflikt2

Vad innebär en konflikt?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.


Vad inneb r en konflikt3

Vad innebär en konflikt?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.

Konflikter är ofta en “pekare” som riktar uppmärksamheten mot problem som behöver åtgärdas


Vad inneb r en konflikt4

Vad innebär en konflikt?

Konflikter handlar om något som är viktigt för de inblandade

Parterna är i en beroenderelation till varandra i en konflikt.

Konflikter är ofta en “pekare” som riktar uppmärksamheten mot problem som behöver åtgärdas

Konflikter kan fungera som en startpunkt för lärande, utveckling och förändring i en organisation.


Konflikthantering och arbetsmilj

Konflikthantering

och arbetsmiljö


 • Login