Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego - PowerPoint PPT Presentation

Ocena efektywno ci dzia a inwestycyjnych na przyk adzie transportu trolejbusowego
Download
1 / 54

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego. dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Agenda. Cel i struktura modelu Wyniki modelowania w różnych scenariuszach Zestawienie progów rentowności (Założenia modelu).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ocena efektywno ci dzia a inwestycyjnych na przyk adzie transportu trolejbusowego

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda

Agenda

 • Cel i struktura modelu

 • Wyniki modelowania w różnych scenariuszach

 • Zestawienie progów rentowności

 • (Założenia modelu)


Cel modelu

Cel modelu

 • Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach


Struktura modelu

Struktura modelu

 • Dane wejściowe:

  • koszty jednostkowe, w tym:

   • nakłady inwestycyjne

   • nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw)

   • koszty zewnętrzne (CO2, hałas…)

  • stopa dyskontowa

  • parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna)

 • Dane wyjściowe:

  • Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznychi finansowych


Analiza finansowa

Analiza finansowa

 • Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F)

 • Tylko przepływu gotówkowe


Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

 • Zdyskontowane koszty finansowe + zewnętrzne = ekonomiczne (LCC E)

 • Dodatkowo:

  • Hałas

  • Emisja szkodliwych substancji


Scenariusz wyj ciowy

Scenariusz „wyjściowy”

Realistyczny dla Polski


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy finansowej

Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy finansowej


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy ekonomicznej

Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy ekonomicznej struktura

Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz nieemisyjny

Scenariusz „nieemisyjny”

100% ekologicznej energii


Scenariusz nieemisyjny wyniki analizy ekonomicznej

Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz nieemisyjny wyniki analizy ekonomicznej struktura

Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz bezinwestycyjny

Scenariusz „bezinwestycyjny”

Bez kosztów inwestycji


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy finansowej

Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy finansowej


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy ekonomicznej

Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy ekonomicznej struktura

Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Zestawienie prog w rentowno ci

Zestawienie progów rentowności


Wnioski

Wnioski

 • Warto:

  • przy dużym ruchu

  • niskich cenach energii

  • zewnętrznym finansowaniu infrastruktury

  • dociążeniu istniejącej sieci

  • jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii


Za o enia 1

Założenia (1)


Za o enia 2

Założenia (2)


Za o enia 3

Założenia (3)


Za o enia 4

Założenia (4)


Za o enia 5

Założenia (5)


Fundusze unijne w transporcie

Fundusze unijne w transporcie

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda1

Agenda

 • Wielkość inwestycji unijnych

 • Produkty inwestycji unijnych

 • Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych

 • Zmiany w systemach zarządzania

 • Zmiany pracy przewozowej


Czna warto inwestycji

Łączna wartość inwestycji

 • Ponad 20 mld inwestycji

 • Ponad 11 mld dofinansowania

 • 137 projektów

 • Z tego 2004-2006

  • 2 mld inwestycji

  • 1 mld dofinansowania

  • 15 projektów


Fundusze centralne

Fundusze centralne


Fundusze regionalne

Fundusze regionalne


Uj cie przestrzenne 1

Ujęcie przestrzenne (1)


Uj cie przestrzenne 2

Ujęcie przestrzenne (2)


Zakres projekt w

Zakres projektów


Inwestycje cz onk w igkm

Inwestycje członków IGKM


Zakupy taboru

Zakupy taboru


Dostawy tramwaj w

Dostawy tramwajów


Struktura wiekowa taboru autobusowego

Struktura wiekowa taboru autobusowego


Struktura wiekowa taboru tramwajowego

Struktura wiekowa taboru tramwajowego


Struktura sieci tramwajowych vmax

Struktura sieci tramwajowych - Vmax


Praca eksploatacyjna gus

Praca eksploatacyjna (GUS)


Praca eksploatacyjna igkm

Praca eksploatacyjna (IGKM)


Pr dko eksploatacyjna

Prędkość eksploatacyjna


Koszty operator w

Koszty operatorów


Koszty i przychody zarz d w

Koszty i przychody zarządów


Wsp czynniki rentowno ci

Współczynniki rentowności


Post p w uchwaleniu plan w transportowych

Postęp w uchwaleniu planów transportowych


Sposoby pozyskiwania danych

Sposoby pozyskiwania danych


Posiadane systemy elektroniczne

Posiadane systemy elektroniczne


Wielko przewoz w

Wielkość przewozów


Plany na przysz o 1

Plany na przyszłość (1)


Plany na przysz o 2

Plany na przyszłość (2)


Plany na przysz o 3

Plany na przyszłość (3)


Wnioski1

Wnioski

 • Wielkie inwestycje z funduszy centralnych – skupione w metropoliach

 • Wciąż duże potrzeby inwestycyjne

 • Niska skuteczność inwestycji

 • Eksplozja kosztów – wynik prosperity, czy funduszy?


Badanie satysfakcji pasa er w zmp 2013

Badanie satysfakcji pasażerów ZMP 2013


Cel por wnywalno

Cel – porównywalność

 • Założony termin przeprowadzania badań, to 12-25 kwietnia 2013, przy czym jako termin podstawowy należy założyć tydzień 15-21 kwietnia

 • Ewentualne zmiany (rozszerzenia) kwestionariusza zostaną przedyskutowane na spotkaniu w Olsztynie (21-22 marca), zaś sam kwestionariusz zostanie zatwierdzony do końca marca – punktem wyjścia do dyskusji jest kwestionariusz tegoroczny

 • Listy zadań zostały przekazane przez uczestników

 • Grafiki badań zostaną przygotowane do końca marca – w grafikach zakładamy rozkład ruchu w ciągu dnia i tygodnia taki sam, jak w zeszłym roku, więc obecnie nie prosimy o przygotowanie danych na temat rozkładu ruchu


 • Login