Ocena efektywno ci dzia a inwestycyjnych na przyk adzie transportu trolejbusowego
Download
1 / 54

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego. dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Agenda. Cel i struktura modelu Wyniki modelowania w różnych scenariuszach Zestawienie progów rentowności (Założenia modelu).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego' - ruth-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocena efektywno ci dzia a inwestycyjnych na przyk adzie transportu trolejbusowego

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda
Agenda transportu trolejbusowego

 • Cel i struktura modelu

 • Wyniki modelowania w różnych scenariuszach

 • Zestawienie progów rentowności

 • (Założenia modelu)


Cel modelu
Cel modelu transportu trolejbusowego

 • Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach


Struktura modelu
Struktura modelu transportu trolejbusowego

 • Dane wejściowe:

  • koszty jednostkowe, w tym:

   • nakłady inwestycyjne

   • nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw)

   • koszty zewnętrzne (CO2, hałas…)

  • stopa dyskontowa

  • parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna)

 • Dane wyjściowe:

  • Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznychi finansowych


Analiza finansowa
Analiza finansowa transportu trolejbusowego

 • Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F)

 • Tylko przepływu gotówkowe


Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna transportu trolejbusowego

 • Zdyskontowane koszty finansowe + zewnętrzne = ekonomiczne (LCC E)

 • Dodatkowo:

  • Hałas

  • Emisja szkodliwych substancji


Scenariusz wyj ciowy

Scenariusz „wyjściowy” transportu trolejbusowego

Realistyczny dla Polski


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy finansowej
Scenariusz wyjściowy – transportu trolejbusowegowyniki analizy finansowej


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy ekonomicznej
Scenariusz wyjściowy – transportu trolejbusowegowyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz wyj ciowy wyniki analizy ekonomicznej struktura
Scenariusz wyjściowy – transportu trolejbusowegowyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz nieemisyjny

Scenariusz „nieemisyjny” transportu trolejbusowego

100% ekologicznej energii


Scenariusz nieemisyjny wyniki analizy ekonomicznej
Scenariusz transportu trolejbusowego„nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz nieemisyjny wyniki analizy ekonomicznej struktura
Scenariusz transportu trolejbusowego„nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz bezinwestycyjny

Scenariusz „bezinwestycyjny” transportu trolejbusowego

Bez kosztów inwestycji


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy finansowej
Scenariusz „bezinwestycyjny” – transportu trolejbusowegowyniki analizy finansowej


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy ekonomicznej
Scenariusz transportu trolejbusowego„bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz bezinwestycyjny wyniki analizy ekonomicznej struktura
Scenariusz transportu trolejbusowego„bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Zestawienie prog w rentowno ci
Zestawienie progów rentowności transportu trolejbusowego


Wnioski
Wnioski transportu trolejbusowego

 • Warto:

  • przy dużym ruchu

  • niskich cenach energii

  • zewnętrznym finansowaniu infrastruktury

  • dociążeniu istniejącej sieci

  • jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii


Za o enia 1
Założenia (1) transportu trolejbusowego


Za o enia 2
Założenia (2) transportu trolejbusowego


Za o enia 3
Założenia (3) transportu trolejbusowego


Za o enia 4
Założenia (4) transportu trolejbusowego


Za o enia 5
Założenia (5) transportu trolejbusowego


Fundusze unijne w transporcie

Fundusze unijne w transporcie transportu trolejbusowego

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda1
Agenda transportu trolejbusowego

 • Wielkość inwestycji unijnych

 • Produkty inwestycji unijnych

 • Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych

 • Zmiany w systemach zarządzania

 • Zmiany pracy przewozowej


Czna warto inwestycji
Łączna wartość inwestycji transportu trolejbusowego

 • Ponad 20 mld inwestycji

 • Ponad 11 mld dofinansowania

 • 137 projektów

 • Z tego 2004-2006

  • 2 mld inwestycji

  • 1 mld dofinansowania

  • 15 projektów


Fundusze centralne
Fundusze centralne transportu trolejbusowego


Fundusze regionalne
Fundusze regionalne transportu trolejbusowego


Uj cie przestrzenne 1
Ujęcie przestrzenne (1) transportu trolejbusowego


Uj cie przestrzenne 2
Ujęcie przestrzenne (2) transportu trolejbusowego


Zakres projekt w
Zakres projektów transportu trolejbusowego


Inwestycje cz onk w igkm
Inwestycje członków IGKM transportu trolejbusowego


Zakupy taboru
Zakupy taboru transportu trolejbusowego


Dostawy tramwaj w
Dostawy tramwajów transportu trolejbusowego


Struktura wiekowa taboru autobusowego
Struktura wiekowa taboru autobusowego transportu trolejbusowego


Struktura wiekowa taboru tramwajowego
Struktura wiekowa taboru tramwajowego transportu trolejbusowego


Struktura sieci tramwajowych vmax
Struktura sieci tramwajowych - transportu trolejbusowegoVmax


Praca eksploatacyjna gus
Praca eksploatacyjna (GUS) transportu trolejbusowego


Praca eksploatacyjna igkm
Praca eksploatacyjna (IGKM) transportu trolejbusowego


Pr dko eksploatacyjna
Prędkość eksploatacyjna transportu trolejbusowego


Koszty operator w
Koszty operatorów transportu trolejbusowego


Koszty i przychody zarz d w
Koszty i przychody zarządów transportu trolejbusowego


Wsp czynniki rentowno ci
Współczynniki rentowności transportu trolejbusowegoSposoby pozyskiwania danych
Sposoby pozyskiwania danych transportu trolejbusowego


Posiadane systemy elektroniczne
Posiadane systemy elektroniczne transportu trolejbusowego


Wielko przewoz w
Wielkość przewozów transportu trolejbusowego


Plany na przysz o 1
Plany na przyszłość (1) transportu trolejbusowego


Plany na przysz o 2
Plany na przyszłość (2) transportu trolejbusowego


Plany na przysz o 3
Plany na przyszłość (3) transportu trolejbusowego


Wnioski1
Wnioski transportu trolejbusowego

 • Wielkie inwestycje z funduszy centralnych – skupione w metropoliach

 • Wciąż duże potrzeby inwestycyjne

 • Niska skuteczność inwestycji

 • Eksplozja kosztów – wynik prosperity, czy funduszy?


Badanie satysfakcji pasa er w zmp 2013

Badanie satysfakcji pasażerów ZMP 2013 transportu trolejbusowego


Cel por wnywalno
Cel – porównywalność transportu trolejbusowego

 • Założony termin przeprowadzania badań, to 12-25 kwietnia 2013, przy czym jako termin podstawowy należy założyć tydzień 15-21 kwietnia

 • Ewentualne zmiany (rozszerzenia) kwestionariusza zostaną przedyskutowane na spotkaniu w Olsztynie (21-22 marca), zaś sam kwestionariusz zostanie zatwierdzony do końca marca – punktem wyjścia do dyskusji jest kwestionariusz tegoroczny

 • Listy zadań zostały przekazane przez uczestników

 • Grafiki badań zostaną przygotowane do końca marca – w grafikach zakładamy rozkład ruchu w ciągu dnia i tygodnia taki sam, jak w zeszłym roku, więc obecnie nie prosimy o przygotowanie danych na temat rozkładu ruchu


ad