Ocena efektywno ci dzia a inwestycyjnych na przyk adzie transportu trolejbusowego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego. dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Agenda. Cel i struktura modelu Wyniki modelowania w różnych scenariuszach Zestawienie progów rentowności (Założenia modelu).

Download Presentation

Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda

 • Cel i struktura modelu

 • Wyniki modelowania w różnych scenariuszach

 • Zestawienie progów rentowności

 • (Założenia modelu)


Cel modelu

 • Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach


Struktura modelu

 • Dane wejściowe:

  • koszty jednostkowe, w tym:

   • nakłady inwestycyjne

   • nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw)

   • koszty zewnętrzne (CO2, hałas…)

  • stopa dyskontowa

  • parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna)

 • Dane wyjściowe:

  • Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznychi finansowych


Analiza finansowa

 • Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F)

 • Tylko przepływu gotówkowe


Analiza ekonomiczna

 • Zdyskontowane koszty finansowe + zewnętrzne = ekonomiczne (LCC E)

 • Dodatkowo:

  • Hałas

  • Emisja szkodliwych substancji


Scenariusz „wyjściowy”

Realistyczny dla Polski


Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy finansowej


Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz „nieemisyjny”

100% ekologicznej energii


Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Scenariusz „bezinwestycyjny”

Bez kosztów inwestycji


Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy finansowej


Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej


Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)


Zestawienie progów rentowności


Wnioski

 • Warto:

  • przy dużym ruchu

  • niskich cenach energii

  • zewnętrznym finansowaniu infrastruktury

  • dociążeniu istniejącej sieci

  • jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii


Założenia (1)


Założenia (2)


Założenia (3)


Założenia (4)


Założenia (5)


Fundusze unijne w transporcie

dr Michał Wolański

Katedra Transportu

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Agenda

 • Wielkość inwestycji unijnych

 • Produkty inwestycji unijnych

 • Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych

 • Zmiany w systemach zarządzania

 • Zmiany pracy przewozowej


Łączna wartość inwestycji

 • Ponad 20 mld inwestycji

 • Ponad 11 mld dofinansowania

 • 137 projektów

 • Z tego 2004-2006

  • 2 mld inwestycji

  • 1 mld dofinansowania

  • 15 projektów


Fundusze centralne


Fundusze regionalne


Ujęcie przestrzenne (1)


Ujęcie przestrzenne (2)


Zakres projektów


Inwestycje członków IGKM


Zakupy taboru


Dostawy tramwajów


Struktura wiekowa taboru autobusowego


Struktura wiekowa taboru tramwajowego


Struktura sieci tramwajowych - Vmax


Praca eksploatacyjna (GUS)


Praca eksploatacyjna (IGKM)


Prędkość eksploatacyjna


Koszty operatorów


Koszty i przychody zarządów


Współczynniki rentowności


Postęp w uchwaleniu planów transportowych


Sposoby pozyskiwania danych


Posiadane systemy elektroniczne


Wielkość przewozów


Plany na przyszłość (1)


Plany na przyszłość (2)


Plany na przyszłość (3)


Wnioski

 • Wielkie inwestycje z funduszy centralnych – skupione w metropoliach

 • Wciąż duże potrzeby inwestycyjne

 • Niska skuteczność inwestycji

 • Eksplozja kosztów – wynik prosperity, czy funduszy?


Badanie satysfakcji pasażerów ZMP 2013


Cel – porównywalność

 • Założony termin przeprowadzania badań, to 12-25 kwietnia 2013, przy czym jako termin podstawowy należy założyć tydzień 15-21 kwietnia

 • Ewentualne zmiany (rozszerzenia) kwestionariusza zostaną przedyskutowane na spotkaniu w Olsztynie (21-22 marca), zaś sam kwestionariusz zostanie zatwierdzony do końca marca – punktem wyjścia do dyskusji jest kwestionariusz tegoroczny

 • Listy zadań zostały przekazane przez uczestników

 • Grafiki badań zostaną przygotowane do końca marca – w grafikach zakładamy rozkład ruchu w ciągu dnia i tygodnia taki sam, jak w zeszłym roku, więc obecnie nie prosimy o przygotowanie danych na temat rozkładu ruchu


 • Login