ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 - PowerPoint PPT Presentation

ŠKOLA:      Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Download
1 / 7

 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace slo projektu cz 1 07 1 5 00 34 0434

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434

NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald

ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

AUTOR: Zora Pavlištová

TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk

NÁZEV DUMu: Předložkové vazby se slovesem/přídavným jménem

POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 10

KÓD DUMu: ZP_AJ4.R_10

DATUM TVORBY: 16.8.2013

ANOTACE (ROČNÍK): DŮM procvičuje nejčastější předložkové vazby se slovesy/přídavnými jmény jejich porozuměním ve větách

a následně jejich použitím.

METODICKÝ POKYN: Studenti se seznámí s procvičovanými předložkovými frázemi v daných větách, následně pak stejné věty

doplní správnými předložkami ((Pracovní list 1) a slovesy/přídavnými jmény (Pracovní list 2). Nakonec

zopakují celé předložkové vazby samostatně.


Read the following 15 sentences

Readthefollowing 15 sentences.

Try to concentrate on theprepositionsusedwiththeparticularverbs (in bold).


Kola gymn zium tanvald koln 305 p sp vkov organizace slo projektu cz 1 07 1 5 00 34 0434

 • Teenagersoftenarguewiththeirparentsabouttheirlifestyle.

 • Youcanborrowthebookfromthelocallibrary.

 • Mumisangrywithmeabout my badmarks.

 • His colleaguescongratulatedhim on gettingpromotion.

 • Sheapologisedto her boss forbeinglateforwork.

 • OurSundaycyclingtripdependsontheweather.

 • The sales manager has to dealwithlotsofcustomers.

 • He´sreallyinterested in astronomy. He wants to study it.

 • She´skeen on gardening. Shegrows plenty offlowers and vegetables.

 • SuewasjealousofKate becauseKate´sdresswas more beautiful.

 • She had beenmarried to himfor 10 yearswhentheygotdivorced.

 • Canyoulendyourbicycleto my brotherfortheweekend?

 • Thecompanyprovidesvisitorswithprotectiveclothingforthefactory tour.

 • Thepersonnelmanagerisresponsibleforhiringnewworkers.

 • She´sscaredofspiders. Whensheseesone, shescreams.


Worksheet 1

Worksheet 1

 • Teenagersoftenargue _______ theirparents _______ theirlifestyle.

 • Youcanborrowthebook _______ thelocallibrary.

 • Mumisangry_______ me _______ my badmarks.

 • His colleaguescongratulatedhim _______ gettingpromotion.

 • Sheapologised _______ her boss _______ beinglateforwork.

 • OurSundaycyclingtripdepends _______ theweather.

 • The sales manager has to deal _______ lotsofcustomers.

 • He´sreallyinterested_______ astronomy. He wants to study it.

 • She´skeen _______ gardening. Shegrows plenty offlowers and vegetables.

 • Suewasjealous _______ Kate becauseKate´sdresswas more beautiful.

 • She had beenmarried _______ himfor 10 yearswhentheygotdivorced.

 • Canyoulendyourbicycle _______ my brotherfortheweekend?

 • Thecompanyprovidesvisitors _______ protectiveclothingforthefactory tour.

 • Thepersonnelmanagerisresponsible _______ hiringnewworkers.

 • She´sscared _______ spiders. Whensheseesone, shescreams.


Worksheet 2

Worksheet 2

 • Teenagersoften __________ withtheirparentsabouttheirlifestyle.

 • Youcan __________ thebookfromthelocallibrary.

 • Mumis __________ withmeabout my badmarks.

 • His colleagues __________ himongettingpromotion.

 • She __________ to her boss forbeinglateforwork.

 • OurSundaycyclingtrip __________ ontheweather.

 • The sales manager has to __________ withlotsofcustomers.

 • He´sreally __________ in astronomy. He wants to study it.

 • She´s __________ ongardening. Shegrows plenty offlowers and vegetables.

 • Suewas __________ ofKate becauseKate´sdresswas more beautiful.

 • She had been __________ tohimfor 10 yearswhentheygotdivorced.

 • Canyou __________ yourbicycleto my brotherfortheweekend?

 • Thecompany __________ visitorswithprotectiveclothingforthefactory tour.

 • Thepersonnelmanageris __________ forhiringnewworkers.

 • She´s __________ ofspiders. Whensheseesone, shescreams.


Complete the phrases with a preposition from the list

Completethephraseswith a prepositionfromthe list.

 • argue _______ someone _______ something

 • borrowsomething _______ someone

 • beangry _______ someone _______ something

 • congratulatesomeone _______ something

 • apologise _______ someone _______ something

 • depend _______ something/someone

 • deal _______ something/someone

 • beinterested _______ something/someone

 • bekeen _______ something

 • bejealous _______ someone

 • bemarried _______ someone

 • lendsomething _______ someone

 • providesomeone _______ something

 • beresponsible _______ something

 • bescared _______ something/someone

with

about

from

on

to

for

in

of


Zdroje

Zdroje:

vlastní práceautora


 • Login