Tra dicini amat gamini rinkodara
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Tra dicinių amatų gaminių rinkodara PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tra dicinių amatų gaminių rinkodara. 2011-06-13. Kodėl TPP svarbūs kaimo gyventojams?. Alternatyvusis verslas žemės ūkio veiklai Teikiama Lietuvos KPP 2007-2013 m. parama tradiciniams ir alternatyviems kaimo amatų plėtros projektams įgyvendinti “Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”

Download Presentation

Tra dicinių amatų gaminių rinkodara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tradicinių amatųgaminių rinkodara

2011-06-13


Kodėl TPP svarbūs kaimo gyventojams?

Alternatyvusis verslas žemės ūkio veiklai

Teikiama Lietuvos KPP 2007-2013 m. parama tradiciniams ir alternatyviems kaimo amatų plėtros projektams įgyvendinti

“Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”

“Parama verslo kūrimui ir plėtrai”


TPP FUNKCIJOS

 • Kultūrinio paveldo formų ir įvairovės gaivinimas ir saugojimas

 • Kultūrinio paveldo (regiono) reprezentacija


GARANTUOTI TRADICINIAI GAMINIAI

Garantuoti tradiciniai gaminiai (GTG) – taip vadinami iš tradicinių žaliavų ar taikanttradicinius gamybos metodus pagaminti, arba tradicinės sudėties žemės ūkio arba maistogaminiai.

GTG skirtireprezentuoti regioną, turintys

specialius žymenis ir apsaugoti registruojamais ženklais


Produktai – tradicinės gamybos, tautinio paveldo, tautodailės (kūrybos), taikomojo šiuolaikinio meno gaminiai, kičas

Gamintojai – amatininkai, mėgėjai, meistrai, tautodailininkai

Pirkėjai – renginių lankytojai, turistai, kaimo turizmo sodybų šeimininkai ir svečiai, TIC

Eksponavimo erdvė – muziejai, parodos, mugės, tautinės šventės

Kokia yra TAG rinkos sistema?


UŽDAVINIAI

 • Kurti TAG

 • Parinkti TAG patrauklias eksponavimo erdves

 • 3. Sukurti TAG identifikacinius ženklus ir pardavimo koncepciją

 • 4. Rasti finansinių išteklių TAG populiarinimui ir reklamai

TAG eksponavimas ir prekyba

Priemonės

 • TAG gamyba ir ženklinimas

 • TAG sertifikavimas

 • TAG prekės ženklo reklama

 • TAG prekybos organizavimas (pardavimo būdas, pardavimo vieta)

Tradicinių amatų gaminių rinkodaros strategija


PRODUKTŲ VERTĘ DIDINANČIOS PRIEMONĖS

REKLAMA

PARDAVIMŲ SKATINIMAS

RYŠIAI SU VISUOMENE

ASMENINIS PARDAVIMAS

Interneto

Nuolaidos

Renginiai

Renginių

Speciali kaina

Ekspozicinės erdvės

Muziejai

Stendinė

Tradicinių amatų gaminių populiarinimas jų vertei didinti


TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS IR PARAMOS GALIMYBĖS


TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ SAMPRATA

 • Tautinio paveldo produktai – nustatyta tvarka sertifikuoti tradiciniai gaminiai, tradicinių veislių augalai ir gyvūnai bei jų produktai, tradicinės paslaugos, pasižymintys istoriškai Lietuvoje ar jos atskirame etnografiniame regione susiformavusia produkto tradicine forma, sudėtimi ir kitais specifiniais kokybiniais ypatumais.


TPP GRUPĖS

I grupė – tradicinių gaminių gamyba.

Tradiciniaigaminiai – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniai maisto gaminiai, liaudies muzikos instrumentai ir kiti etninio materialaus paveldo gaminiai, pagaminti iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėt.

II grupė – tradicinių veislių augalai, gyvūnų veisimas ir auginimas, augalų ir gyvūnų produktų gavyba, gamtos gėrybių rinkimas ir perdirbimas.

Tradicinės augalųirgyvūnųveislės – nacionalinės senosiosaugalų ir gyvūnų veislės.

III grupė– tradicinės paslaugos.

Tradicinės paslaugos - tradicinių gaminių gamybos demonstravimas, arklių kaustymas, kaminkrėtystė, folkloro (muzikinio sakytinio ir kitokio) atlikimo paslaugos, tradicinių renginių (kalendorinių ir šeimos švenčių, tradicinių mugių ir panašių renginių) organizavimas ir kitos etnine kultūra pagrįstos paslaugos.


KAS YRA TAUTINIO PAVELDO SERTIFIKAVIMAS?

SERTIFIKAVIMAS

 • tai procedūra, kai trečia šalis raštiška garantija patvirtina, kad gaminys, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

 • Tautinio paveldo produktais pripažįstami ir sertifikuojami tik tie produktai, kurių kokybiniai ypatumai atitinka Lietuvos etnokultūros tradicijas.

 • Produkto sertifikavimas paliudijamas suteikiamu dokumentu sertifikatu.


TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ŽENKLAS

 • Sertifikuotiems produktams suteikiama teisėženklinti Tautinio paveldo produktų ženklu.

 • Šie ženklai informuoja vartotojus, kad gaminys yra tradicinis.


TPP KATEGORIJOS

A kategorija

 • I ir II grupių produktai – atitinkantys autentiškus TPP pavyzdžius, kurių sukūrimo procese naudojamadaugiau kaip pusė rankų darbo.

 • III grupės produktai – tradicinės paslaugos, kurių teikėjai yra tiesioginiai gyvosios tradicijos tęsėjai ir atkuria autentiškus tautinio paveldo produktų pavyzdžius.

  B kategorija

 • I ir II grupių produktai – artimi autentiškiems pavyzdžiams ir sukurti naudojantis naujomis technologijomis.

 • III grupės produktai – tradicinės paslaugos, kurių teikėjai nėra tiesioginiai gyvosios tradicijos tęsėjai, tačiau sugeba sukurti artimus autentiškiems pavyzdžiams tautinio paveldo produktus.


 • Tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų mokymo programas, tradicines muges sertifikuojair tradicinių amatų meistrusatestuoja:

 • Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi ekspertų komisijos (-ų) teikimu.


VALSTYBĖS PARAMA TPP KŪRĖJAMS

 • TIKSLAS

 • skatinti A kategorijos tautinio paveldo produktų išsaugojimą, kūrimą ir realizavimą;

 • skatinti atkurti sunykusius tautinio paveldo produktus ir jų kūrimo technologijas;

 • populiarinti A kategorijos tautinio paveldo produktus ir tradicines paslaugas;

 • skatinti tradicinių amatų centrų veiklos plėtrą;

 • tobulinti tradicinių amatininkų, amatų meistrų ir tradicinių paslaugų teikėjų, kūrimo technologijų formalaus ir neformalaus švietimo sistemą;

 • plėsti tautinio paveldo produktų rinką.


 • Pareiškėjai gali būti:

 • sertifikuotų tautinio paveldo produktų kūrėjai,

 • tradicinių paslaugų teikėjai ir jų asociacijos (toliau – pareiškėjai)

 • Šiais metais skirta parama 22 tautinio paveldo populiarinimo projektams (290 tūkst. Lt.)


AČIŪ UŽ DĖMESĮ !


 • Login