PLA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

PLA PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLA. PLA. PLA (Programmable logic array) predstavlja pravilnu strukturu za implementaciju logi čkih funkcija. Moguće su implementacije sa više izlaza, odnosno koje izračunavaju više logičkih funkcija odjednom.

Download Presentation

PLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pla

PLA


Pla

PLA

 • PLA (Programmable logic array) predstavlja pravilnu strukturu za implementaciju logičkih funkcija.

 • Moguće su implementacije sa više izlaza, odnosno koje izračunavaju više logičkih funkcija odjednom.

 • Konstruišu se polazeći od disjunktivne (ili konjunktivne) normalne forme logičke formule (funkcije).


Konstrukcija pla

Konstrukcija PLA

 • PLA se konstruiše u dva koraka:

  • Formiranje matrice karaktera na osnovu formule.

  • Konstruisanje PLA na osnovu matrice karaktera u NAND ili NOR obliku.


Matrica karaktera

Matrica karaktera

 • Polazeći od DNF formula F1...Fn, uoče se sve konjunkcije K1...Km. Neka su promenljive označene sa A1...Ak.

 • Matrica karaktera Q se formira na osnovu DNF iz dva dela:

  • Leve - AND ravni i

  • Desne - OR ravni


Matrica karaktera1

Matrica karaktera

 • U AND ravni matrice karaktera važi da je

  • qij=1 ako je u konjunkciji Kipromenljiva Aj negirana,

  • qij=0 ako je u konjunkciji Ki promenljiva Aj nenegirana, a

  • qij=X ako promenljiva Aij nije prisutna u konjunkciji Ki


Matrica karaktera2

Matrica karaktera

 • U OR ravni matrice karaktera važi da je

  • qij=1 ako formula Fjsadrži konjunkciju Ki, a

  • qij=0 ako formula Fj ne sadrži konjunkciju Ki.


Nor pla

NOR PLA

 • Za svaku jedinicu u AND ravni povlači se difuzija od odgovarajuće linije koja predstavlja konjunkciju, ispod odgovarajućeg neinvertovanog ulaza (koji je od polisilikona), do uzemljenja.

 • Za svaku nulu u AND ravni povlači se difuzija od odgovarajuće linija koja predstavlja konjunkciju, ispod odgovarajućeg invertovanog ulaza (koji je od polisilikona), do uzemljenja.

 • X se ne povezuje ni sa čim.

 • Za svaku jedinicu u OR ravni povlači se difuzija od odgovarajuće linije koja predstavlja formulu, ispod linije koja predstavlja odgovarajuću konjunkciju (koja je od polisilikona), do uzemljenja.


Nand pla

NAND PLA

 • Za svaku jedinicu u AND ravni, postavlja se implant ispod linije odgovarajuće konjunkcije tamo gde ona preseca odgovarajuću neinvertovanu ulaznu liniju.

 • Za svaku nulu u AND ravni, postavlja se implant ispod linije odgovarajuće konjunkcije tamo gde ona preseca odgovarajuću invertovanu ulaznu liniju.

 • Za svako X se postavljaju implanti ispod obe ulazne linije (invertovane i neinvertovane).

 • U OR ravni za svaku nulu se postavlja implant ispod linije odgovarajuće konjunkcije tamo gde ona preseca liniju odgovarajuće formule.


Primer formule

Primer - formule

 • Polazimo od formula u DNF:

  • F1=K1

  • F2=K0+K2+K3

  • F3=K1+K2

  • K0=¬A0¬A1

  • K1=¬A0A1

  • K2=A0A1¬A2

  • K3=A0A2


Primer matrica karaktera

Primer – matrica karaktera


Primer nor pla

Primer – NOR PLA


Primer nand pla

Primer – NAND PLA


Odnos nand i nor pla

Odnos NAND i NOR PLA

 • NAND PLA je dosta manje površine (oko tri puta) od odgovarajuće NOR PLA, jer ne zahteva korišćenje metala u realizaciji matrice.

 • NAND PLA je dosta sporija od odgovarajuće NOR PLA, jer koristi nizove pass tranzistora. Sa nizovima od N pass tranzistora, sporija je N2 puta.


Pla

DLA

 • DLA (Dynamic logic array) je slična PLA s tim da su OR i AND ravan DLA spojene.

 • Konstrukcija ponovo polazi od matrice karaktera.

 • DLA ne može predstaviti sve funkcije koje se mogu predstaviti pomoću PLA.


Primer matrica karaktera1

Primer – matrica karaktera

 • Polazimo od formule u DNF:

  • F1=¬A0¬A2+A1A2

  • F2=A0+A1+¬A2

  • F3=A0A1A2


Primer dla

Primer - DLA


 • Login