Let s nem letbiztos t sok
Download
1 / 32

É LET- ÉS NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

É LET- ÉS NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK. Kockázatok a biztosításokban. Tiszta kockázat ( pure risk ) – 2 lehetséges kimenetel: Változatlan állapot (pl. nem lesz tűz) Veszteség (kár) következik be (pl. tűz lesz)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' É LET- ÉS NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK' - russ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Let s nem letbiztos t sok
ÉLET- ÉS NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK


Kock zatok a biztos t sokban
Kockázatok a biztosításokban

 • Tiszta kockázat (purerisk) – 2 lehetséges kimenetel:

  • Változatlan állapot (pl. nem lesz tűz)

  • Veszteség (kár) következik be (pl. tűz lesz)

  • Tiszta kockázatot hordoz pl. a vihar, földrengés, földcsuszamlás, villámlás, havazás, de balesetek és gépekben bekövetkezett meghibásodás is → ez a típus releváns a biztosításokban

 • Üzleti kockázat (speculativerisk) – 3 lehetséges kimenetel:

  • Veszteség

  • Változatlan állapot (nem jellemző, lásd pl. részvénybefektetések, ritka az, hogy a piacon nem történik semmi)

  • Nyereség

  • Az összetett (üzleti) kockázatok nem jellemzők a biztosításelméletben (az ilyen jellegű kockázatot más típusú eszközökkel lehet kezelni – pl. opciók, határidős ügyletek, swapok, stb.)


Biztos that kock zatok i
Biztosítható kockázatok (I.)

 • Biztosítás definíciója:

  • „Virtuális (veszély)közösség révén megvalósuló kockázattranszfer”

  • A veszélyközösségegy konkrét kockázat (veszély) kivédésére, csökkentésére szervezett közösség

  • A tagok befizetéseiből működik

  • Célja, hogy a közösség egyes tagjait ért kárt kompenzálja

  • Aki biztosítást köt az a közösség tagja lesz

  • A kár bármelyik tagot érheti, de előre nem lehet tudni, hogy kit és mikor

  • Akit viszont sújt, önmagában nehezen tud megbirkózni vele, ezért a veszélyközösség azt vállalja, hogy közösen fedezik a kárát


Biztos that kock zatok ii
Biztosítható kockázatok (II.)

 • A biztosíthatóság kritériumai

  • 1) Legyen nagyszámú megfigyelési egység, hogy a kockázat valószínűségi alapon elemezhető legyen

  • 2) Homogének legyenek a kockázatok

   • Az árazás során lényeges; a díjszabás megállapítása előtt homogén csoportokat képeznek

    • Pl. életbiztosítások esetén pl. nem és kor szerint

    • Pl. kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál pl. életkor, nem, lakhely, stb. szerint

  • 3) A károk véletlenszerűen következzenek be

   • Szándékosság kizárása az általános szerződési feltételekben

   • A biztosítás tervezése során kontraszelekció és morális kockázat figyelembevétele


Biztos that kock zatok iii
Biztosítható kockázatok (III.)

 • A biztosíthatóság kritériumai – folyt.

  • 4) A károk legyenek egyértelműen becsülhetők, leírhatók

   • A biztosítási esemény oka, helye, ideje, szereplői legyenek egyértelműen meghatározhatók

   • A kár nagysága (nem-életbiztosítás esetén) legyen jellemezhető matematikai-statisztikai módszerekkel

  • 5) A kár legyen korlátos, a biztosító szempontjából ne érjen el katasztrofális mértéket

   • A biztosítók kizárják a vis major esetét, illetve a felelősségbiztosításoknál ki szoktak kötni egy maximum összeget, aminél többet nem fizetnek

  • 6) A biztosítás legyen gazdaságos mind a biztosító, mind a szerződő számára


A biztos t sok csoportos t sa
A biztosítások csoportosítása

 • Személybiztosítások

  • Az egyéneket életükben, testi épségükben, egészségükben fenyegető károk anyagi következményei ellen nyújtanak védelmet – pl. élet-, baleset-, és betegség-biztosítások

 • Vagyonbiztosítások

  • A dolgokban esett károk biztosítására szolgál – pl. valamennyi nem-életbiztosítás, kivéve az egészség- és balesetbiztosításokat

 • Életbiztosítás

  • A biztosításokat két nagy ágazatra szokták bontani: életbiztosításra és nem-életbiztosításra

  • Az életbiztosítás az egyén életével kapcsolatos biztosítási események (pl. halál) nyújt védelmet (ide nem értve a baleseti halálra szóló biztosítást)

 • Nem-életbiztosítás

  • Nem-életbiztosítás az összes vagyonbiztosítás, illetve a baleset és egészségbiztosítások (minden, ami nem életbiztosítás)

  • Pl. casco, tűz és elemi károk, lopás, pénzügyi veszteségek


Az letbiztos t s t pusai i
Az életbiztosítás típusai (I.)

 • Az életbiztosítás szereplői: a szerződő, a biztosító, a biztosított és a kedvezményezett

 • Életbiztosítások esetén kétféle biztosítási esemény képzelhető el:

  • A biztosított egy adott időtartamon belül (biztosítás tartama) meghal

  • A biztosított egy adott időtartamot túl él

 • Ezekből következik az életbiztosítás két alaptípusa:

  • Kockázati életbiztosítás: a biztosítási esemény a biztosított halála

  • Elérési életbiztosítás: biztosítási esemény egy előre adott időpont túlélése

 • Az elérési és kockázati életbiztosítások kombinációja a vegyes életbiztosítás


Az letbiztos t s t pusai ii
Az életbiztosítás típusai (II.)

 • Unit Linkedvagy befektetési egységhez kötött életbiztosítás

  • Egy speciális vegyes életbiztosítás

  • A díj egy része a költségekre, a többi egy befektetési alapba

  • Az ügyfél többféle befektetési alap közül választhat

  • Van egy garantált összeg, amit a biztosított halála esetén kifizet

   • akár elérte a bef. alapban lévő pénz ezt, akár nem

  • A biztosítás lejártával az ügyfél megkapja a befektetés aktuális értékét


Az letbiztos t s t pusai iii
Az életbiztosítás típusai (III.)

 • Term fixbiztosítás

  • Egy adott összeget lejáratkor mindenképpen kifizet

  • Ha a biztosított a lejárat előtt meghal, akkor is megkapja a kedvezményezett a biztosítási összeget

  • A díjfizetési időszak vagy a biztosítási időszak végéig tart, vagy a biztosított korábbi haláláig (onnantól kezdve díjmentes lesz)

  • Pl. annak lehet előnyös, aki a gyereke taníttatására mindenképpen félre akar tenni egy bizonyos összeget, ugyanis ha a biztosított időközben elhalálozik, a kedvezményezett akkor is megkapja a pénzt, ha a biztosítottnak nem sikerült az egész összeget megtakarítania


J rad kbiztos t sok i
Járadékbiztosítások (I.)

 • Járadékbiztosítás: díj ellenében egy meghatározott időintervallumban és meghatározott feltételek mellett rendszeres kifizetést teljesít a biztosító

 • Előleges (utólagos) járadék: ha a biztosító a járadéktagot mindig az időszak elején (végén) fizeti (hónap vagy év elején)

 • Egyszeri díjas (rendszeres díjas): ha a biztosítási díjat egy összegben (rendszeresen havonta, negyedévente vagy évente) fizeti a szerződő

 • Azonnal induló (halasztott): ha a szerződéskötés után azonnal (meghatározott idővel később, pl. 5 évvel később) indul a járadékfizetés


J rad kbiztos t sok ii
Járadékbiztosítások (II.)

 • Egyszemélyes (többszemélyes): ha a járadék fizetése csak egy (több) ember életétől függ

  • Többszemélyesre példa: egy házaspár biztosítása, ami az özvegynek fizet járadékot, a házastárs halálától az özvegy haláláig

 • Elöl garanciaidős (hátul garanciaidős) járadék: a biztosító garantálja a járadék fizetését a járadékfizetés megindulásától X évig (a biztosított halála után X évig)

 • Időleges járadék:csak egy előre rögzített időintervallumban, vagy a biztosított korábbi haláláig teljesít kifizetést

 • Életjáradék:mindenképpen a biztosított haláláig szólLetbiztos t si kalkulus i
Életbiztosítási kalkulus (I.)

 • Alapfogalmak:

 • Halálozási valószínűség (qx): annak valószínűsége, hogy egy x éves ember nem éli meg x+1-ik életévét

 • Túlélési valószínűség: px = 1 – qx

 • → Annak valószínűsége, hogy ha valaki megélte x-ik évét, akkor megéli x+t-iket is: px,t = px*px+1*…*px+t-1

 • Kihalási rend (lx): halálozási valószínűségekből képzett számsor, az induló l0 = 100 000-es populációból mennyien lesznek életben x éves korukban: lx+1 = px*lx

 • KSH halandósági táblájában vannak a fenti fogalmakra adatok

 • x éves korukban elhunytak száma: dx= lx– lx+1 [ qx=dx/lx]


Letbiztos t si kalkulus ii
Életbiztosítási kalkulus (II.)

 • Nettó díj:a kockázati díjrészt jelenti

 • Bruttó díj:nettó díj + biztonsági pótlék + vállalkozói díjrész (ktg-ek)

 • Biztonsági pótlék: a kockázat változékonysága vagy pontosabb statisztikai meghatározásának lehetetlensége miatt alkalmazott díjpótlék

  • Életbiztosításoknál nincs

  • DE: halálozási valószínűségek az országos halandósági táblából, pedig főleg jobb anyagi helyzetben lévők kötnek éb-t, az ő halálozási valószínűségeik jobbak az átlagosnál

 • Technikai kamatláb:a biztosító által a díjtartalék után fizetendő garantált hozam

  • A Pénzügyminisztérium szabályozza a maximumát, ami 2005.03.30. óta 2,9%

 • Ekvivalencia elv: E(PV(bevételek)) = E(PV(kiadások))


Letbiztos t si kalkulus iii
Életbiztosítási kalkulus (III.)

 • Feltételezzük:

  • Biztosítási összeg 1 Ft

  • Biztosítási esemény év végén következik be (évvégi pénzáramok)

 • 1. példa: Mennyi egy 22 éves férfi egyéves kockázati életbiztosításának egyszeri nettó díja, ha a technikai kamatláb 0 és a biztosítás összege 1?

  • Ekvivalencia elv → biztosítás egyszeri díja = várható kiadások jelenértéke

  • Halálozási valószínűség q22 → a várható kifizetés 1*q22

 • 2. példa: ua., mint 1., de kétéves díj: Megoldás: 1*q22 + 1*p22*q23

 • 3. példa: ua., mint 2., de a technikai kamatláb i

  • A diszkontfaktor legyen v = 1/(1+i)

  • Megoldás: 1*q22*v + 1*p22*q23*v2


Letbiztos t si kalkulus iv
Életbiztosítási kalkulus (IV.)

 • 4. példa: Mennyi egy 22 éves férfi 1 éves elérési éb-nak egyszeri nettó díja, ha a technikai kamatláb i és a biztosítás összege 1?

  • Megoldás: 1*p22*v

 • 5. példa: ua., mint 4., de kétéves díja

  • Megoldás: 1*p22*p23*v2

 • A vegyes éb egyszeri díja = az elérési + kockázati éb egyszeri díja

 • 6. példa: 3. és 5. együtt

  • Megoldás: 1*q22*v + 1*p22*q23*v2 + 1*p22*p23*v2 = 1*q22*v + 1*p22*v2*(q23 + p23) = 1*q22*v + 1*p22*v2


Letbiztos t si kalkulus v
Életbiztosítási kalkulus (V.)

 • Járadékbiztosítás~ elérési bizt.-ok sorozata

 • Példa: Mennyi egy 60 éves nő 3 éves időleges előleges járadékának nettó egyszeri díja, ha a járadéktag 1 Ft és a technikai kamatláb i?

 • A biztosítónak akkor keletkezik kifizetése, ha a biztosított év elején életben van

 • A szerződő az első évben biztosan kap pénzt, mert az mindjárt a szerződéskötéskor esedékes

 • A többi évben csak akkor, ha megéli

 • Tehát a megoldás: 1 + 1*p60*v + 1*p60*p61*v2


Letbiztos t si kalkulus vi
Életbiztosítási kalkulus (VI.)

 • Term fix nettó egyszeri díja: 1*vn

  • Ez nem éb., mert nincs benne halálozási, elérési kockázat

 • vn az n éves diszkontfaktor: az n év múlva esedékes 1 Ft ma mennyit ér

 • Az n éves term fix nettó rendszeresdíja?

  • Most pontosan tudjuk, mennyi lesz a biztosító kifizetése (1*vn)

  • A bevételei pedig ~ egy n éves előleges időleges járadék, DE: most nem a biztosított kapja a járadéktagot, hanem a szerződő fizeti a biztosítónak

  • n éves előleges időleges járadék nettó egyszeri díja:

   • (x: jelenlegi életkor, n > 1)


Letbiztos t si kalkulus vii
Életbiztosítási kalkulus (VII.)

 • Felírjuk az ekvivalencia egyenletet:

 • ahol P az n éves term fix nettó rendszeres díja

 • P-vel való szorzás: a biztosító bevételei nem 1 Ft-os összegű biztosítás, hanem P Ft-os

 • Kifejezve P-t adódik a megoldás

 • Megjegyzés: a többi életbiztosítás rendszeres díjánál is ugyanez az eljárás

  • 1) nettó egyszeri díj

  • 2) ekvivalencia egyenlet, kiadások jelenértéke = nettó egyszeri díj

  • 3) kifejezzük P-t


 • N yugd jbiztos t s
  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS


  Rtelmez s
  Értelmezés

  • Biztosítástanban a nyugdíjbiztosítás (nyb) szigorú értelemben nem felel meg a köznyelvben használt nyb-nak

  • Biztosítástani értelemben az életjáradék a nyb

  • Életjáradék esetében pontosan tudjuk, hogy mennyi lesz a járadéktag értéke és hogy mennyit kell befizetnünk érte

  • Köznyelvi értelemben minden olyan biztosítási formát, amely egy bizonyos életkor elérésével kifizetést ígér a biztosítottaknak nyb-nak nevezünk


  Feloszt kirov rendszer
  Felosztó-kirovó rendszer

  • Más néven: payasyou go (PAYGO)

  • Finanszírozási típust jelent: az aktuálisan befolyó járulékokból folyósítják a nyugdíjakat

  • Jellemzően állami nyugdíjterveknél használják

  • Kereső tevékenységet végzők száma * járulékalapot képző átlagjövedelem = nyugdíjasok száma * átlagnyugdíj

  • Legnagyobb problémája, hogy érzékeny a befizetők számára, az átlagos befizetés nagyságára, a nyugdíjasok számára

  • Az 1. pillér Magyarországon is felosztó-kirovó finanszírozású

   • Életkilátások javulása + a születések csökkenése (öregedő társadalom), alacsony aktivitási ráta


  T kefedezeti
  Tőkefedezeti

  • A befizetések tartalékok formájában a tőkepiacon kerülnek befektetésre

  • A rendszer hatékonyságának alapja a tőkepiaci eredmény

  • Jellemzően a magán nyugdíjterveknél használják

  • A legnagyobb kockázat a tőkepiaci teljesítményben van

  • Magyarországon (a 2. és) a 3. pillér, azaz (a magán nyugdíjpénztárak) és az önkéntes nyugdíjpénztárak tőkefedezeti típusúak


  Szolg ltat ssal meghat rozott
  Szolgáltatással meghatározott

  • Más néven: definedbenefit (DB)

  • A szolgáltató egy bizonyos ellátási szintet garantál

  • A befektetési és a hosszú élet (longevity) kockázata a szolgáltatóé – nem minden esetben vállalja mindkét kockázatot

  • De ha igen, akkor

   • Az ellátási szint előre rögzített

   • A nyugdíj csak a jövedelemtől és a munkában töltött időtől függ

  • Állami ny.rsz.: általában szolgáltatással meghatározott, felosztó-kirovó finanszírozással

  • Magán nyugdíjtervek: munkáltatói terveknél fordul elő szolgáltatással meghatározott rendszer

  • Magyarországon az 1. pillér szolgáltatással meghatározott


  Hozz j rul ssal meghat rozott
  Hozzájárulással meghatározott

  • Más néven: definedcontribution (DC)

  • Csak azt rögzítik, hogy a tagoknak mekkora hozzájárulást kell teljesíteniük

  • A befektetési és a longevity kockázat a biztosítotté

  • Tőkefedezeti nyugdíjrendszerrel szokták kombinálni

  • Lehetnek hibrid tervek is

   • Pl. elsősorban hozzájárulással meghatározott nyugdíjak, de biztosítanak egy minimumot (DC, DB keveréke, vagy másképp DC minimum garanciával)


  N vleges hozz j rul ssal meghat rozott i
  Névleges hozzájárulással meghatározott (I.)

  • A hagyományos állami nyugdíjrendszerek (PAYGO–DB) fenntarthatósága világszerte probléma

  • Egy alternatíva: névleges hozzájárulással meghatározott (notionaldefinedcontribution, NDC) rendszer

  • Felosztó-kirovó finanszírozás, de a tagok a járulékokat egy „névleges” egyéni számlára fizetik be

  • Névleges, mivel a számla csak számviteli célokat szolgál

   • Valójában a befizetéseket a jelenlegi nyugdíjasoknak kifizetik

  • A számlához egy virtuális hozam kapcsolódik – általában valamilyen makroökonómiai változó(k)hoz kötik

   • Leggyakrabban a gazdaság átlagos bérnövekedési üteme

   • De gyakran infláció és a GDP növekedési üteme is


  N vleges hozz j rul ssal meghat rozott ii
  Névleges hozzájárulással meghatározott (II.)

  • Nyugdíjkorhatár elérésekor a nyugdíjat egy annuitásként határozzák meg

   • Az egyéni számla hozamokkal növelt „egyenlege” és a várható hátralévő élettartam alapján

  • A nyugdíjkalkulációhoz unisex korspecifikus várható élettartamot használnak (néhány évente frissítik)

  • A rendszer két nagy előnye a PAYGO–DB-vel szemben:

   • A biztosítottra ösztönzőleg hat: befizetéseit és annak hozamait nyomon tudja követni az „egyéni számláján”

   • A demográfiai folyamatokra kevésbé érzékeny: figyelembe veszi az aktuális várható élettartamot


  Esettanulm ny i
  Esettanulmány (I.)

  • Mennyit kell félretennünk havonta, ha magunk szeretnénk biztosítani a teljes nyugdíjunkat?

  • Most csak az alábbi paraméterek:

   • m: mennyi idő múlva akarunk „nyugdíjba menni”

   • n: mennyi időre akarjuk biztosítani a nyugdíjunkat

   • B: mekkora havi nyugdíjat akarunk

    • Havi fix, reálértelemben, azaz mai árszínvonalon

   • r: mekkora hozam mellett tudjuk megtakarításainkat befektetni

    • Most: kockázatmentes hozam, reálértelemben

   • → A: mekkora havi összeget kell félretennünk

    • Havi fix, reálértelemben, tehát mindig inflációval növeljük a megtakarításokat (reméljük, bérünk is legalább inflációval emelkedik...)


  Esettanulm ny ii
  Esettanulmány (II.)

  • Nézzük, hogyan alakul megtakarításaink összértéke (M):

   • Most, azaz a 0. hónap elején helyezzük el az első összeget

   • 0. hónap vége: M0 = A

   • 1. hónap vége: M1 = A*(1+r) + A

   • 2. hónap vége: M2 = A*(1+r)2 + A*(1+r) + A

   • m. hónap vége: Mm = A*(1+r)m + A*(1+r)m-1 + … + A

   • Egy mértani sor, tehát:


  Esettanulm ny iii
  Esettanulmány (III.)

  • Az m. hónap végén kapjuk az utolsó fizetést, ebből helyezzük el az utolsó megtakarítást és élünk meg az m+1. hónapban, utána kezdjük el felélni a megtakarításokat

  • Feltételezzük, hogy mindig hó elején, egyben felvesszük az adott hónapra vonatkozó összeget – tehát az első felvét az m+1. hónap végén, az utolsó felvét pedig az m+n-1. hónap végén van (ez utóbbit költjük el az m+n. hónap során)

  • Apénzáramprofilunk tehát az alábbi:

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  m+n

  m+n-2

  m+n-1

  m+1

  m+2

  m-1

  m

  m-2

  0

  1

  2

  B

  B

  B

  B


  Esettanulm ny iv
  Esettanulmány (IV.)

  • Megtakarításink összértéke tehát a továbbiakban a következőképp alakul:

   • m+1. hónap vége: Mm+1 = Mm*(1+r) – B

   • m+2. hónap vége: Mm+2 = Mm+1*(1+r) – B = Mm*(1+r)2 – B*(1+r) – B

    • Hiszen az el nem költött megtakarítások tovább kamatoznak…

   • m+3. hónap vége: Mm+3 = Mm+2*(1+r) – B = Mm*(1+r)3 – B*(1+r)2 – B*(1+r) – B

   • m+n-1. hónap vége: Mm+n-1 = Mm*(1+r)n-1 – B*(1+r)n-2 – B*(1+r)n-3 – … – B


  Esettanulm ny v
  Esettanulmány (V.)

  • A B-s tagok egy mértani sort alkotnak, tehát:

  • Mivel csak m+n-ig akarjuk biztosítani a megélhetésünket, így az előtte való periódusig kell, hogy kitartsanak a megtakarításaink, tehát az Mm+n-1 = 0 egyenletet kell megoldanunk A-ra (átrendezés és egyszerűsítések után):


  ad