...
Download
1 / 12

Posilovací programy můžeme rozdělit do několika skupin – podle výsledků, které od nich očekáváme - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_2C16 Posilovací program pro dnešní ženy. Posilovací programy můžeme rozdělit do několika skupin – podle výsledků, které od nich očekáváme. 1. Zpevnění svalů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Posilovací programy můžeme rozdělit do několika skupin – podle výsledků, které od nich očekáváme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VY_32_INOVACE_2C16Posilovac program pro dnen eny


Posilovac programy meme rozdlit do nkolika skupin podle vsledk, kter od nich oekvme

1. Zpevnn sval

doshneme ho velkm potem opakovn cvik s men zt trninkov program by ml vytvoit vyrsovan a pevn svaly bez vraznho zvten

2. Tvarovn tla (body building)

cvien je podobn jako u prvnho typu, ale se zvtenm svalov hmoty men poet opakovn a velk zt

3. Zvten sly

nutn rozliit dva typy sly svalov a vytrvalostn

svalov je mnostv sly svalu nebo cel skupiny,kter vykonv maximln kontrakci proti odporu

vytrvalostn je schopnost vzdorovat nav m se dlkou doby, jakou jsou svaly schopny vykonvat urit pohyb nebo poet opakovn pohybu

trninkov program pracuje se stedn zt a dobr je kombinace posilovacch stroj a voln zte


 • Posilovac stroje

  nejvyuvanj jsou stroje, kdy jednotliv stanovit jsou zavena na ose (PM-pivot machines) nebo na hdeli (CM-cammachines)

  posilovn na strojch je bezpenj ne posilovn s volnou zt (ublen padajcm ninm), meme cviit bez dozoru a dopomoci, ale nezlepuj koordinaci tak jako s inkami


 • Voln zt nejvce jsou vyuvny vzprask inky jednu inku dr ob ruce nebo se cvi s jednorunmi, kter jsou leh


 • Principy posilovacho fitness programu

  tak jako u aerobnho cvien i u posilovn bychom mli zjistit stvajc rove sly hlavnch svalovch skupin - aplikujeme stejn posilovac program FIT = frekvence, intenzita a trvn

  F- frekvence svalov systm me bt zdokonalovn pouze tehdy, poskytne-li se mu dostaten odpoinek - pro zskn vy fyziologick rovn a pro adaptaci svalu je teba 48 hodin ! Nen dobr posilovat jednu svalovou skupinu dva dny po sob


 • I- intenzita v posilovacm trninku souvis intenzita s velikost sval nebo celch skupin, velk svaly snesou vy intenzitu, i. Je dan velikost peten tzn., e svaly jsou systematicky vystavovny zti vt, ne na kterou jsou zvykl. Peten me bt dosaeno nktermi kombinacemi nsledujcch princip


 • 1. Zvten hmotnosti zte

 • 2. Zvten potu opakovn cviku v jednsrii

 • 3. Zvten potu sri

 • 4. Zvten potu sri

 • 5. Zkrcen doby odpoinku mezi sriemi


 • T- trvn

  Dlka kad trninkov lekce bude zvisl na rovni sly a svalov vytrvalosti kadho jednotlivce a t na dvodu posilovn. V jednotlivch posilovacch programech je vhodn vyut rzn postupy

 • Pi doplnn aerobnm programem, jsou cviky voleny do bloku trvajcho cca 20 minut

 • Pi samostatnm posilovacm programu, kdy pechzme z jednoho stanovit na druh (kruhov trnink), cvien na jednom stanoviti me trvat cca 30 minut.


Obecn je mon dit se pi posilovn nsledujcm postupem:

 • Vyberte svalovou skupinu, kterou chcete posilovat ( nap. pedn strana stehna, sv. hrudnku, bin sv. atp.)

 • Vyberte cviky pro kadou svalovou skupinu

 • Urete u kadho cviku maximln hmotnost, kterou mete zdvihnout

 • U kadho z vybranch cvik zante se zt asi 70% maxima a zjistte, zda jste schopni provst opakovn s touto hmotnost pokud neprovedete souvisle alespo 8 opakovn, snite zt


 • Pokud chcete rozvjet svalovou slu, zvtete zt a snite poet opakovn, pokud zlepujete svalovou vytrvalost, zmenujte zt a zvyte poet opakovn

 • Pamatujte, e mezi jednotlivmi trninky urit svalov skupiny mus bt 48 hodin odpoinku

 • Testujte rove sly alespo jedenkrt msn, abyste mohli program upravovat podle toho, jak se lepte


Zdroje:

 • BLAHUOV, Eva. Fitness. Sylabus pro cviitele, Praha 1998

 • SMEJKAL, Jan a RUDZINSKYJ Ivan. Kulturistika pro vechny. Nakl. Rudzinskyj Ivan, Praha, 2000


ad
 • Login