Cpu tasar m 2 single cycle cpu veriyolu tasar m
Download
1 / 35

CPU Tasarım – 2 Single – Cycle CPU Veriyolu Tasarımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

CPU Tasarım – 2 Single – Cycle CPU Veriyolu Tasarımı. Processor. Input. Control. Memory. Datapath. Output. Giriş. Bilgisayarı oluşturan beş klasik parça. CPI. Komut Sayısı. Saat zamanı. İşlemci performansı. İşlemcinin performansı şu kriterlere göre belirlenir : İşlencek komut sayısı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CPU Tasarım – 2 Single – Cycle CPU Veriyolu Tasarımı' - rusk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cpu tasar m 2 single cycle cpu veriyolu tasar m

CPU Tasarım – 2 Single – Cycle CPU Veriyolu Tasarımı


Processor

Input

Control

Memory

Datapath

Output

Giriş

 • Bilgisayarı oluşturan beş klasik parça


Lemci performans

CPI

Komut Sayısı

Saat zamanı

İşlemci performansı

 • İşlemcinin performansı şu kriterlere göre belirlenir:

  • İşlencek komut sayısı

  • Saat frekansı

  • Bir komut için gerekli saat darbesi miktarı

 • İşlemci (veri yolu ve kontrol) tasarımı ile;

  • Saat frekansı

  • Bir komut için gerekli saat darbesi miktarı

   Belirlenir.


Single cycle veri yolu
Single-cycle veri yolu

 • Bütün komutlar bir saat periyodunda işlenir (yükselen kenardan yükselen kenara)

  • Avantajı: İşlemcileri öğrenmek için iyi bir yol.

  • Dezavantajı: Donanımın boşa kullanılması, düşük saat periyodu.


Single cycle veriyolu varsay mar

D

Q

clk

Single cycle veriyolu: Varsayımar

İşlemciler senkron yapılar kullanırlar (saat sinyaline bağlı)

 • Bütün durum elemanları yükselen kenar tetiklemeli flip flop gibi varsayılır.

 • Saat sinyali tüm flip floplara aynı anda ulaşır.


Kare tetiklemeli d flip floplar

CLK

D

Q

D

Q

Kare tetiklemeli D flip floplar

 • Yükselen saat kenarında D deki değer örneklenir.

 • Q saat sinyalinin geri kalanında örneklenmiş değeri bulundurur.


Ad m ad m i lemci tasar m
Adım adım işlemci tasarımı

1. Komut seti analiz edillir => veri yolu gereksinimleri

 • Her komut register transferi şeklinde açılır

 • Veri yolu ISA register lar için depolama elemanı içermelidir

 • Veri yolu gerekli tüm register transfer işlemlerini desteklemelidir

  2. Veri yolu elemanları seçilir ve saat metodu belirlenir

  3. Gereklilikleri yerine getirecek şekilde veri yolu elemanları bir araya getirilir

  4. Her komutun gerçeklenmesi ve çalışması analiz edilerek register transferlerine etki eden kontrol sinyalleri çıkartılır

  5. Çıkarılan sinyallere göre kontrol devresi kurulur


Mips komut formatlar

31

26

21

16

11

6

0

op

rs

rt

rd

shamt

funct

6 bits

5 bits

5 bits

5 bits

5 bits

6 bits

31

26

21

16

0

immediate

op

rs

rt

6 bits

5 bits

5 bits

16 bits

31

26

0

op

target address

6 bits

26 bits

MIPS komut formatları

 • 3 adet komut formatı bulunmaktadır:

  • R-type

  • I-type

  • J-type

 • Formatlardaki alanlar:

  • op: komutun hangi operasyonu yapacağını bellirtir

  • rs, rt, rd: hedef ve kaynak register ları belirtir

  • shamt: kaydırma miktarını belirtir

  • funct: “op” alanındaki operasyonların alt operasyonlarını gösterir

  • address / immediate: adres değeri yada sabit değer bulundurur

  • target address: jump komutlarının hedef adresini belirtir


Birka mips komutunun incelenmesi

31

26

21

16

11

6

0

op

rs

rt

rd

shamt

funct

6 bits

5 bits

5 bits

5 bits

5 bits

6 bits

31

26

21

16

0

op

rs

rt

immediate

6 bits

5 bits

5 bits

16 bits

31

26

21

16

0

op

rs

rt

immediate

6 bits

5 bits

5 bits

16 bits

31

26

21

16

0

op

rs

rt

immediate

6 bits

5 bits

5 bits

16 bits

Birkaç MIPS komutunun incelenmesi

 • ADD/SUB

  • addU rd, rs, rt

  • subU rd, rs, rt

 • OR Immediate:

  • ori rt, rs, imm16

 • LOAD/STORE Word

  • lw rt, rs, imm16

  • sw rt, rs, imm16

 • BRANCH

  • beq rs, rt, imm16


Mips komutlar n n i lenmesi

opcode

rs

rt

rd

shamt

funct

Instruction

Fetch

Instruction

Decode

Operand

Fetch

Execute

Result

Store

MIPS komutlarının işlenmesi

- Sıradaki komut memory den okunur.

- Sıradaki komut için hazırlanılır

- Komutun içindeki alanlar çözülerek anlamlandırılır

- Register içerisindeki değerler alınır (rs, rt)

- Operasyon gerçekleştirilir (add, sub, or, lw, sw, beq)

- Sonuç register a(rt/rd) yada hafızaya yazılır , gerkiyorsa PCmodifiye edilir


Register transferleri
Register transferleri

 • RTL bize komutun anlamını gösterir

 • Hepsi aşağıdaki gibi komutun fetch(hafızadan okunması) edilmesiyle başlıyor.

 • op | rs | rt | rd | shamt | funct = MEM[ PC ]

 • op | rs | rt | Imm16 = MEM[ PC ]

 • inst Register Transfers

 • ADDU R[rd] <– R[rs] + R[rt]; PC <– PC + 4

 • SUBU R[rd] <– R[rs] – R[rt]; PC <– PC + 4

 • ORi R[rt] <– R[rs] | zero_ext(Imm16); PC <– PC + 4

 • LOAD R[rt] <– MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16)]; PC <– PC + 4

 • STORE MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16) ] <– R[rt]; PC <– PC + 4

 • BEQif ( R[rs] == R[rt] ) then PC <– PC + 4 +[sign_ext(Imm16) || 00] else PC <– PC + 4


 • Step 1 komut setinin gereklilikleri
  Step 1: Komut setinin gereklilikleri

  • Hafıza

   • komutlar& veriler

  • Registers (32 x 32)

   • RS i oku

   • RT yi oku

   • RT yada RD ye yaz

  • PC

  • Extender

  • ALU işlemleri

  • PC + 4 yada PC +“extended immediate”hesaplanması


  Step 2 veri yolu elemanlar
  Step 2: Veri yolu elemanları

  • Combinational Elements

  • Storage Elements

   • Clocking methodology


  Combinational logic elements basic building blocks
  Combinational Logic Elements (Basic Building Blocks)

  CarryIn

  A

  32

  • Adder

  • MUX

  • ALU

  Sum

  Adder

  32

  B

  Carry

  32

  Select

  A

  32

  Y

  MUX

  32

  B

  32

  OP

  A

  32

  Result

  ALU

  32

  B

  32


  Depolama eleman register basic building block

  Write Enable

  Data In

  Data Out

  N

  N

  Clk

  Depolama Elemanı: Register (Basic Building Block)

  • Register

   • Bir D Flip Flop dan farklı yanları;

    • N-bit giriş ve çıkış

    • Write Enable girişi

   • Write Enable:

    • Negated (0): Data Out değişmez

    • Asserted (1): Data Out Data In i gösterir


  Depolama eleman register file

  RW

  RA

  RB

  Write Enable

  5

  5

  5

  busA

  busW

  32

  32 32-bit

  Registers

  32

  busB

  Clk

  32

  Depolama Elemanı : Register File

  • Register File 32 register içerir:

   • İki tane 32 bitlik çıkış:

    busA ve busB

   • Bir tane 32 bitlik giriş: busW

  • Register seçimi:

   • RA (numara) busA ya konulacak register ı seçer (veri)

   • RB (numara) busB ya konulacak register ı seçer (veri)

   • RW (numara) Write enable 1 olduğunda busW (veri) nin içeriğinin yazılacağı register ı seçer

  • Clock input (CLK)

   • CLK sadece yazma işleminde bir faktördür.

   • Yapılar okuma işleminde combinational logic gibi davranır.

    • RA yada RB geçerliyse => busA yada busB ulaşım zamanından sonra geçerlidir.


  Depolama eleman idealized memory

  Write Enable

  Address

  Data In

  DataOut

  32

  32

  Clk

  Depolama Elemanı: Idealized Memory

  • Memory (ideal yapısı)

   • Bir giriş bus ı: Data In

   • Birçıkış bus ı: Data Out

  • Memory alanı seçimi:

   • Address, Data Out a konulacak olan verinin yerini seçer

   • Write Enable = 1: address, Data In bus dan gelen verinin nereye yazılacağını seçer

  • Clock input (CLK)

   • CLK sadece yazma işleminde bir faktördür.

   • Yapılar okuma işleminde combinational logic gibi davranır:

    • Address geçerli => Data Out “access time.” dan sonra geçerlidir.


  Clocking methodology

  Clk

  Setup

  Hold

  Setup

  Hold

  Don’t Care

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Clocking Methodology

  • Bütün depolama elemanları aynı saat köşe darbesinde tetiklenir

  • Flip-flop lar (FF) ve combinational logic ler fiziksel yapılar olduklarından bazı gecikmelere maruz kalırlar:

   • Kapılar: input un değişiminden output un değişimine kadarki gecikme

   • Sinyallerin FF ler arasındaki transferi için, FF lardaki sinyaller ilgili köşe tetiklemesi gelmeden istikrarlı hale gelmeli.

  • “Critical path” (tasarımdaki en uzun yol) saat periyodunun belirlenmesini sağlar.


  Step 3 veri yolu gereksinimlerinin kar lanmas
  Step 3: Veri yolu gereksinimlerinin karşılanması

  • Register Transfer Gereksinimleri

   Veri yolunungerçeklenmesi

  • Komutun alınması

  • Operantların okunması veişlenmesi

  • Sonucun ilgli alana yazılması


  3a instruction fetch unit esine bak

  Clk

  PC

  Next Address

  Logic

  Address

  Instruction Word

  Instruction

  Memory

  32

  3a: Instruction Fetch Unitesine bakış

  • Yaygın RTL operasyonları

   • Fetch the Instruction: mem[PC]

    • PC == Program Counter, sonraki komutu gösterir

   • “Program counter” ın yenilenmesi:

    • Sıralı Code: PC <- PC + 4

    • Branch ve Jump: PC <- “sabit bir değer”


  Instruction fetch

  Instr

  Mem

  32

  Data

  31

  26

  21

  16

  11

  6

  0

  op

  rs

  rt

  rd

  shamt

  funct

  Addr

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  5 bits

  5 bits

  6 bits

  31

  26

  21

  16

  0

  32

  immediate

  op

  rs

  rt

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  31

  26

  0

  op

  target address

  6 bits

  26 bits

  CLK

  Address

  PC

  PC + 8

  PC + 4

  Data

  IMem[PC]

  IMem[PC + 8]

  IMem[PC + 4]

  Instruction Fetch

  Niçin +4 , +1 değil?


  3b add subtract

  31

  26

  21

  16

  11

  6

  0

  op

  rs

  rt

  rd

  shamt

  funct

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  5 bits

  5 bits

  6 bits

  Rd

  Rs

  Rt

  ALUctr

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  Rw

  Ra

  Rb

  busW

  32

  Result

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  32

  32

  busB

  Clk

  32

  3b: Add & Subtract

  • R[rd] <- R[rs] op R[rt] Örnek: addU rd, rs, rt

   • Ra, Rb, and Rw komutların rs, rt ve rd alanlarından geliyor

   • ALUctr ve RegWr: control logic tarafından komut çözüldükten sonra üretiliyorlar


  Y kselen kenardan sonra verinin ilerleyi i

  op

  RegFile

  Instr

  Mem

  5

  Ra

  32

  32

  5

  Rb

  5

  Addr

  Data

  Rw

  32

  32

  ALU

  WE

  32

  32

  Yükselen kenardan sonra verinin ilerleyişi

  PC

  Adder

  D

  Q

  4

  Control

  Logic


  Register register timing one complete cycle

  Clk

  Clk-to-Q

  Old Value

  New Value

  PC

  Instruction Memory Access Time

  Rs, Rt, Rd,

  Op, Func

  Old Value

  New Value

  Delay through Control Logic

  ALUctr

  Old Value

  New Value

  RegWr

  Old Value

  New Value

  Register File Access Time

  busA, B

  Old Value

  New Value

  ALU Delay

  busW

  Old Value

  New Value

  Rd

  Rs

  Rt

  Register Write

  Occurs Here

  ALUctr

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  Rw

  Ra

  Rb

  busW

  32

  Result

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  32

  32

  busB

  Clk

  32

  Register-Register Timing: One complete cycle


  3c immediate operasyonu

  31

  26

  21

  16

  0

  op

  rs

  rt

  immediate

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  Rd

  Rt

  RegDst

  Mux

  Rt?

  Rs

  ALUctr

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  Rw

  Ra

  Rb

  busW

  32

  Result

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  32

  32

  busB

  Clk

  32

  Mux

  ZeroExt

  imm16

  32

  16

  ALUSrc

  3c: Immediate operasyonu

  • R[rt] <- R[rs] op ZeroExt[imm16]


  3d load opera syonu

  31

  26

  21

  16

  0

  op

  rs

  rt

  immediate

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  Rd

  Rt

  RegDst

  Mux

  Rt?

  Rs

  ALUctr

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  W_Src

  Rw

  Ra

  Rb

  busW

  32

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  32

  32

  busB

  Clk

  MemWr

  32

  Mux

  Mux

  WrEn

  Adr

  Data In

  32

  ??

  Data

  Memory

  32

  Extender

  imm16

  32

  16

  Clk

  ALUSrc

  ExtOp

  3d: Load Operasyonu

  • R[rt] <- Mem[R[rs] + SignExt[imm16]] E.g.: lw rt, rs, imm16


  3e store opera syonu

  31

  26

  21

  16

  0

  op

  rs

  rt

  immediate

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  Rd

  Rt

  ALUctr

  MemWr

  W_Src

  RegDst

  Mux

  Rs

  Rt

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  Rw

  Ra

  Rb

  busW

  32

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  32

  32

  busB

  Clk

  32

  Mux

  Mux

  WrEn

  Adr

  Data In

  32

  32

  Data

  Memory

  Extender

  imm16

  32

  16

  Clk

  ALUSrc

  ExtOp

  3e: Store Operasyonu

  • Mem[ R[rs] + SignExt[imm16] ] <- R[rt] E.g.: sw rt, rs, imm16


  3f branch komutu

  31

  26

  21

  16

  0

  op

  rs

  rt

  immediate

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  3f: Branch komutu

  • beq rs, rt, imm16

   • mem[PC] memory den komutu oku

   • Equal <- R[rs] == R[rt] branch durumunu hesapla

   • if (Equal) sonraki komut adresini hesapla

    • PC <- PC + 4 + ( SignExt(imm16) x 4 )

   • else

    • PC <- PC + 4


  Branch operasyonu i in veriyolu

  31

  26

  21

  16

  0

  op

  rs

  rt

  immediate

  6 bits

  5 bits

  5 bits

  16 bits

  Inst Address

  Cond

  nPC_sel

  Rs

  Rt

  4

  RegWr

  5

  5

  5

  busA

  32

  Adder

  Rw

  Ra

  Rb

  00

  busW

  32

  32 32-bit

  Registers

  Equal?

  Mux

  PC

  busB

  Clk

  32

  Adder

  imm16

  PC Ext

  Clk

  Branch operasyonu için veriyolu

  • beq rs, rt, imm16Eşitlik sinyalini duruma göre veri yolu üretiyor


  Tamam a single cycle datapath

  Inst

  Memory

  Instruction<31:0>

  <11:15>

  <0:15>

  <21:25>

  <16:20>

  Adr

  Rs

  Rt

  Rd

  Imm16

  RegDst

  nPC_sel

  ALUctr

  MemWr

  MemtoReg

  Equal

  Rt

  Rd

  0

  1

  Rs

  Rt

  4

  RegWr

  5

  5

  5

  Adder

  busA

  Rw

  Ra

  Rb

  =

  busW

  00

  32

  32 32-bit

  Registers

  Mux

  ALU

  0

  32

  busB

  32

  0

  PC

  32

  Mux

  Mux

  Adder

  Clk

  32

  WrEn

  Adr

  1

  1

  Data In

  Data

  Memory

  Extender

  imm16

  PC Ext

  32

  Clk

  16

  Clk

  ExtOp

  ALUSrc

  Tamamı : A Single Cycle Datapath

  imm16  Critical path

  Ideal

  Instruction

  Memory

  Instruction

  Rd

  Rs

  Rt

  Imm

  5

  5

  5

  16

  Instruction

  Address

  A

  Data

  Address

  32

  Rw

  Ra

  Rb

  32

  Ideal

  Data

  Memory

  32

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  PC

  Next Address

  Data In

  B

  Clk

  Clk

  32

  Clk

  Critical Path

  • Register file ve ideal memory:

   • CLK sadece yazma işleminde bir faktördür.

   • Yapılar okuma işleminde combinational logic gibi davranır:

    • Address geçerli => Data Out “access time.” dan sonra geçerlidir.

  Critical Path (Load Operasyonu) =

  PC’s Clk-to-Q +

  Instruction Memory’s Access Time +

  Register File’s Access Time +

  ALU to Perform a 32-bit Add +

  Data Memory Access Time +

  Setup Time for Register File Write +

  Clock Skew


  Mplementasyon

  Control

  Ideal

  Instruction

  Memory

  Control Signals

  Conditions

  Instruction

  Rd

  Rs

  Rt

  5

  5

  5

  Instruction

  Address

  A

  Data

  Address

  Data

  Out

  32

  Rw

  Ra

  Rb

  32

  Ideal

  Data

  Memory

  32

  32 32-bit

  Registers

  ALU

  PC

  Next Address

  Data In

  B

  Clk

  Clk

  32

  Clk

  Datapath

  İmplementasyon


  Summary
  Summary

  • 5 steps to design a processor

  • Komut seti analiz edillir => veri yolu gereksinimleri

   2. Veri yolu elemanları seçilir ve saat metodu belirlenir

   3. Gereklilikleri yerine getirecek şekilde veri yolu elemanları bir araya getirilir

   4. Her komutun gerçeklenmesi ve çalışması analiz edilerek register transferlerine etki eden kontrol sinyalleri çıkartılır

   5. Çıkarılan sinyallere göre kontrol devresi kurulur


  Summary1
  Summary

  • MIPS in sağladığı kolaylıklar

   • Tüm komutlar aynı boyuttadır

   • Kaynak registerları hep aynı yerde bulunur

   • Sabit değerler hep aynı boyutta ve aynı yerde bulunur

   • Operasyonlar her zaman register lar ve sabitler üzerinden yapılır

  • Single cycle datapath => CPI=1, CCT => uzun

  • Sonraki sunum : Control devresinin gerçeklenmesi


  ad