Fr n forskning till nya aff rer och f retag
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Från forskning till nya affärer och företag PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp. 1970. 1980. 2000. 2003. 2006. 2011. 1Schweiz 2USA 3Luxemburg 4Sverige 5Kanada 6Danmark 7Frankrike 8Australien 9Nederländerna

Download Presentation

Från forskning till nya affärer och företag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Från forskning till nya affärer och företag


Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp

1970

1980

2000

2003

2006

2011

1Schweiz

2USA

3Luxemburg

4Sverige

5Kanada

6Danmark

7Frankrike

8Australien

9Nederländerna

10Nya Zeeland

11Storbritannien

12Belgien

13Tyskland*

14Italien

15Österrike

16Norge

17Japan

18Finland

19Island

20Spanien

21Irland

1USA

2Schweiz

3Kanada

4Luxemburg

5Island

6Frankrike

7Norge

8Sverige

9Danmark

10Belgien

11Australien

12Nederländerna

13Österrike

14Italien

15Tyskland*

16Japan

17Storbritannien

18Finland

19Nya Zeeland

20Spanien

21Grekland

1Luxemburg

2USA

3Schweiz

4Norge

5Irland

6Danmark

7Kanada

8Island

9Nederländerna

10Japan

11Belgien

12Australien

13Österrike

14Tyskland*

15Finland

16Italien

17Sverige

18Storbritannien

19Frankrike

20Nya Zeeland

21Spanien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Sverige

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Sverige

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5Sverige

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Källa: OECD.

* Avser det förenade Tyskland


Övrig industri

Tillverknings-

Industri

Matindustri

12,0%

51,1

6,3%

Kemisk industri

10,9%

Trävaru-, massa-,pappers-, grafisk ochförlagsindustri

19,9%

Industriproduktionens uppbyggnad

Procentuell andel av industrins bidrag till BNP, 2000

Källa: SCB.


Tjänsteproduktionens uppbyggnad

Utbildning & sjukvård

Personliga tjänster

4%

4%

Finansiell verksamhet

Företagstjänster& fastigheter

8%

45%

Transport &kommunikation

17%

22%

Handel

Källa: SCB och Almega (2000)


FoU-systemet och tillväxten

1.Bra utgångsläge

 • Sverige starkt inom IT, Bioteknik och Materialteknik

 • Basindustrin är bland de mest effektiva och konkurrenskraftiga i världen.

 • Omfattande FoU-verksamhet

 • Ledande vad gäller patent


FoU-systemet och tillväxten

2.Trots det – lägre samhällsekonomisk avkastning

 • Vi är inte i toppen av välfärdsligan

 • Andelen med högskoleutbildning är lägre än många andra länder

 • Nyföretagandet är svagt jämfört med andra länder


FoU-utgifter som andel av BNP fördelat på finansierande sektorer 1981-1999 (Source: OECD)


Financing sources of national R&D Percent of GDP 1999(Source: OECD, MSTI, Vinnova)


Total new Science & Technology PhDs 1999 per thousand population aged 25-34. (Source: EU DG Research, Vinnova)


US patents (USPTO) per million population 1999-2000(Source: EU DG Research, Vinnova)


European patents (EPO) per million population 1999-2000Source: EU DG Research, Vinnova


Investeringar i FoU och BNP per capita inom OECD, 1999


Det svenska FoU-systemet

Privat sektor

Offentlig sektor

Riksdag & regering

Planering

Forsknings-

stiftelser

EU FoU-

program

Företag

Sektorsforsknings-myndigheter

Finansiering

Forskningsråd

Utförande

Universitet och

högskolor

Industrins

FoU

Forskningsinstitut


Drivkrafter i näringslivet

 • Globalisering av FoU och produktion

 • Ökat kunskapsinnehåll (förskjutning mot kundnära verksamhet, företagens produkter)

 • Nätverksstrukturer och kluster

 • Plattformstänkande

 • Snabbare ledtider etc.


Näringslivets FoU-verksamhet

Det behövs:

 • Starka offentliga satsningar på forskning

  • säkerställa kompetens- och kunskapsförsörjning

 • Goda forskningsmiljöer

  • samla forskningsresurser till strategiska områden

 • Stärkt samverkan mellan högskola och näringsliv


Vad behöver göras?

 • Viktigt att värdera arbetet med entreprenörskap mer!

 • Viktigt se till att det finns fler goda förebilder!

 • Tillgång på tidigt såddkapital är en förutsättning för tillväxt!

 • Många ”avknoppningsföretag” ska vara attraktivt för ett lärosäte!

 • Viktigt att informera rätt!


Brittiska erfarenheter

 • Stark politisk vilja – och konkreta program

 • Ökad tillgång till riskkapital

 • Fokus och stöd från universitetsledningarna

 • Nätverk av personer, företag och institutioner

 • Äganderätten till forskningsresultaten


Oxford Isis Innovation

Prolysis

Celoxia

Avidex

Oxxon

Dash

Nannox

Abington

OMIA

Third Phase

Mindweavers

Biosignals

BioSensors

TolerRx

OXIVA

Pharma DM

Bee Co.

OGT

Opsys

Synaptica

Företag

grundade med

stöd från Isis

Källa: Isis Innovation


Modell för förbättrat akademiskt entreprenörskap

Det entreprenöriella universitetet

Labb

Core business

OTL

Pengar

Organisation

Övertygelse

Konsult

verksamhet

Teknikpark,inkubator

starthus


Utveckla nationell policy för kommersialisering av forskningsresultat

 • Samverkan högskolans kärnverksamhet

 • Stärk universitetens incitament att kommersialisera resultaten av forskning

  • Lärarundantaget avskaffas

  • Meriterings- och bedömningssystem ändras

 • Utveckla effektiva stödstrukturer vid universitet och högskolor

  • Dynamiken i samverkan mellan företag, högskolor och andra aktörer

  • Innovativa miljöer med tillgång till riskkapital och affärskunnande


Hur många arbetar i nystartade företag 2000?

Industrinäring12 130

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 68 680

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Varför startar man företag?

 • Arbeta självständigt29 %

 • Förverkliga sina idéer29 %

 • Risk för el pga arbetslöshet 8 %

 • Behövs på arbetsmarknaden12 %

 • Tjäna pengar17 %

 • Annat 5 %


Hur många nystartade företag överlever på 3 års sikt?

Etablerades % Verksamma

19972000

Industrinäring5 78465 %

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 17 04655 %

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Starta, driva, växa

Vilka företag har vuxit mest på 10 år:

Källa: Ahrens Consultants Maratonlistan 2001

 • Dimension Data

 • New Wave Konfektion/textil

 • SkandiaFinans

 • Poolia Bemanning

 • Bernats Bil Bil

 • Softronics Data

 • DustinData

 • IFSData

 • EBÖVerkstad

 • Atos MedicalLäkemedel/medicinteknik

 • Riddarheims DelikatesserLivsmedel

 • CygateData


Tillväxtkedjan

Innovation

Entreprenör

Tillväxt


USA

Italien

Storbritannien

Tyskland

Danmark

Spanien

Finland

Sverige

Belgien

Frankrike

Irland

0

2

4

6

8

10

12

14

Procent av befolkningen (18-64 år)

Entreprenöriell aktivitet

Källa: Paul Reynolds, GEM, 2000.


Nystartade företag 1993 - 2001

Källa: ITPS


Ökat entreprenörskap !

Universitet

Intressenter

Individer

Idéer

Tillväxt

Stiftelser

Företag

Entreprenör

Näringsdep

Vinnova

!!!

Nutek

Utb.dep


Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk

E

Hinder -

Finansiering, Riskkapital i tidiga skeden

Skattesystemet, Regler för fåmansbolag

Arbetsmarknad, KNAS, Sjukfrånvaro

Få affärsänglar, mm mm


Tillväxtkedjan

Tillväxt

Entreprenörskap

Innovation

Starta, driva, växa


 • Login