Från forskning till nya affärer och företag - PowerPoint PPT Presentation

Fr n forskning till nya aff rer och f retag
Download
1 / 30

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp. 1970. 1980. 2000. 2003. 2006. 2011. 1Schweiz 2USA 3Luxemburg 4Sverige 5Kanada 6Danmark 7Frankrike 8Australien 9Nederländerna

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Från forskning till nya affärer och företag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fr n forskning till nya aff rer och f retag

Från forskning till nya affärer och företag


Lyftet att f ra sverige tillbaka till den internationella v lst ndsligans topp

Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp

1970

1980

2000

2003

2006

2011

1Schweiz

2USA

3Luxemburg

4Sverige

5Kanada

6Danmark

7Frankrike

8Australien

9Nederländerna

10Nya Zeeland

11Storbritannien

12Belgien

13Tyskland*

14Italien

15Österrike

16Norge

17Japan

18Finland

19Island

20Spanien

21Irland

1USA

2Schweiz

3Kanada

4Luxemburg

5Island

6Frankrike

7Norge

8Sverige

9Danmark

10Belgien

11Australien

12Nederländerna

13Österrike

14Italien

15Tyskland*

16Japan

17Storbritannien

18Finland

19Nya Zeeland

20Spanien

21Grekland

1Luxemburg

2USA

3Schweiz

4Norge

5Irland

6Danmark

7Kanada

8Island

9Nederländerna

10Japan

11Belgien

12Australien

13Österrike

14Tyskland*

15Finland

16Italien

17Sverige

18Storbritannien

19Frankrike

20Nya Zeeland

21Spanien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Sverige

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Sverige

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5Sverige

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Källa: OECD.

* Avser det förenade Tyskland


Industriproduktionens uppbyggnad

Övrig industri

Tillverknings-

Industri

Matindustri

12,0%

51,1

6,3%

Kemisk industri

10,9%

Trävaru-, massa-,pappers-, grafisk ochförlagsindustri

19,9%

Industriproduktionens uppbyggnad

Procentuell andel av industrins bidrag till BNP, 2000

Källa: SCB.


Tj nsteproduktionens uppbyggnad

Tjänsteproduktionens uppbyggnad

Utbildning & sjukvård

Personliga tjänster

4%

4%

Finansiell verksamhet

Företagstjänster& fastigheter

8%

45%

Transport &kommunikation

17%

22%

Handel

Källa: SCB och Almega (2000)


Fou systemet och tillv xten

FoU-systemet och tillväxten

1.Bra utgångsläge

 • Sverige starkt inom IT, Bioteknik och Materialteknik

 • Basindustrin är bland de mest effektiva och konkurrenskraftiga i världen.

 • Omfattande FoU-verksamhet

 • Ledande vad gäller patent


Fou systemet och tillv xten1

FoU-systemet och tillväxten

2.Trots det – lägre samhällsekonomisk avkastning

 • Vi är inte i toppen av välfärdsligan

 • Andelen med högskoleutbildning är lägre än många andra länder

 • Nyföretagandet är svagt jämfört med andra länder


Fou utgifter som andel av bnp f rdelat p finansierande sektorer 1981 1999 source oecd

FoU-utgifter som andel av BNP fördelat på finansierande sektorer 1981-1999 (Source: OECD)


Financing sources of national r d percent of gdp 1999 source oecd msti vinnova

Financing sources of national R&D Percent of GDP 1999(Source: OECD, MSTI, Vinnova)


Fr n forskning till nya aff rer och f retag

Total new Science & Technology PhDs 1999 per thousand population aged 25-34. (Source: EU DG Research, Vinnova)


Us patents uspto per million population 1999 2000 source eu dg research vinnova

US patents (USPTO) per million population 1999-2000(Source: EU DG Research, Vinnova)


European patents epo per million population 1999 2000 source eu dg research vinnova

European patents (EPO) per million population 1999-2000Source: EU DG Research, Vinnova


Investeringar i fou och bnp per capita inom oecd 1999

Investeringar i FoU och BNP per capita inom OECD, 1999


Det svenska fou systemet

Det svenska FoU-systemet

Privat sektor

Offentlig sektor

Riksdag & regering

Planering

Forsknings-

stiftelser

EU FoU-

program

Företag

Sektorsforsknings-myndigheter

Finansiering

Forskningsråd

Utförande

Universitet och

högskolor

Industrins

FoU

Forskningsinstitut


Drivkrafter i n ringslivet

Drivkrafter i näringslivet

 • Globalisering av FoU och produktion

 • Ökat kunskapsinnehåll (förskjutning mot kundnära verksamhet, företagens produkter)

 • Nätverksstrukturer och kluster

 • Plattformstänkande

 • Snabbare ledtider etc.


N ringslivets fou verksamhet

Näringslivets FoU-verksamhet

Det behövs:

 • Starka offentliga satsningar på forskning

  • säkerställa kompetens- och kunskapsförsörjning

 • Goda forskningsmiljöer

  • samla forskningsresurser till strategiska områden

 • Stärkt samverkan mellan högskola och näringsliv


Vad beh ver g ras

Vad behöver göras?

 • Viktigt att värdera arbetet med entreprenörskap mer!

 • Viktigt se till att det finns fler goda förebilder!

 • Tillgång på tidigt såddkapital är en förutsättning för tillväxt!

 • Många ”avknoppningsföretag” ska vara attraktivt för ett lärosäte!

 • Viktigt att informera rätt!


Brittiska erfarenheter

Brittiska erfarenheter

 • Stark politisk vilja – och konkreta program

 • Ökad tillgång till riskkapital

 • Fokus och stöd från universitetsledningarna

 • Nätverk av personer, företag och institutioner

 • Äganderätten till forskningsresultaten


Oxford isis innovation

Oxford Isis Innovation

Prolysis

Celoxia

Avidex

Oxxon

Dash

Nannox

Abington

OMIA

Third Phase

Mindweavers

Biosignals

BioSensors

TolerRx

OXIVA

Pharma DM

Bee Co.

OGT

Opsys

Synaptica

Företag

grundade med

stöd från Isis

Källa: Isis Innovation


Modell f r f rb ttrat akademiskt entrepren rskap

Modell för förbättrat akademiskt entreprenörskap

Det entreprenöriella universitetet

Labb

Core business

OTL

Pengar

Organisation

Övertygelse

Konsult

verksamhet

Teknikpark,inkubator

starthus


Utveckla nationell policy f r kommersialisering av forskningsresultat

Utveckla nationell policy för kommersialisering av forskningsresultat

 • Samverkan högskolans kärnverksamhet

 • Stärk universitetens incitament att kommersialisera resultaten av forskning

  • Lärarundantaget avskaffas

  • Meriterings- och bedömningssystem ändras

 • Utveckla effektiva stödstrukturer vid universitet och högskolor

  • Dynamiken i samverkan mellan företag, högskolor och andra aktörer

  • Innovativa miljöer med tillgång till riskkapital och affärskunnande


Hur m nga arbetar i nystartade f retag 2000

Hur många arbetar i nystartade företag 2000?

Industrinäring12 130

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 68 680

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Varf r startar man f retag

Varför startar man företag?

 • Arbeta självständigt29 %

 • Förverkliga sina idéer29 %

 • Risk för el pga arbetslöshet 8 %

 • Behövs på arbetsmarknaden12 %

 • Tjäna pengar17 %

 • Annat 5 %


Hur m nga nystartade f retag verlever p 3 rs sikt

Hur många nystartade företag överlever på 3 års sikt?

Etablerades % Verksamma

19972000

Industrinäring5 78465 %

Tillverkning

Byggnadsverksamhet

Tjänstenäring 17 04655 %

Varuhandel, restaurang, hotell

Transport o kommunikation

Finansiell verksamhet o ftg tjänster

Utbildning, hälsosjukvård, samhälls

och personliga tjänster


Starta driva v xa

Starta, driva, växa

Vilka företag har vuxit mest på 10 år:

Källa: Ahrens Consultants Maratonlistan 2001

 • Dimension Data

 • New Wave Konfektion/textil

 • SkandiaFinans

 • Poolia Bemanning

 • Bernats Bil Bil

 • Softronics Data

 • DustinData

 • IFSData

 • EBÖVerkstad

 • Atos MedicalLäkemedel/medicinteknik

 • Riddarheims DelikatesserLivsmedel

 • CygateData


Tillv xtkedjan

Tillväxtkedjan

Innovation

Entreprenör

Tillväxt


Entrepren riell aktivitet

USA

Italien

Storbritannien

Tyskland

Danmark

Spanien

Finland

Sverige

Belgien

Frankrike

Irland

0

2

4

6

8

10

12

14

Procent av befolkningen (18-64 år)

Entreprenöriell aktivitet

Källa: Paul Reynolds, GEM, 2000.


Nystartade f retag 1993 2001

Nystartade företag 1993 - 2001

Källa: ITPS


Kat entrepren rskap

Ökat entreprenörskap !

Universitet

Intressenter

Individer

Idéer

Tillväxt

Stiftelser

Företag

Entreprenör

Näringsdep

Vinnova

!!!

Nutek

Utb.dep


Kedjan r inte starkare n sin svagaste l nk

Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk

E

Hinder -

Finansiering, Riskkapital i tidiga skeden

Skattesystemet, Regler för fåmansbolag

Arbetsmarknad, KNAS, Sjukfrånvaro

Få affärsänglar, mm mm


Tillv xtkedjan1

Tillväxtkedjan

Tillväxt

Entreprenörskap

Innovation

Starta, driva, växa


 • Login