D nyanin ekl ve hareketler eksen e kl ve sonu lari
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI. DÜNYA Dünyanın şekli ekvatordan şişkin , kutuplardan basık tır. Bu özel şekle Geoid denir. Bu şeklin oluşmasının sebebi, Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Kutuplar yarıçapı – 6357 km.

Download Presentation

DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİEKSEN EĞİKLİĞİve SONUÇLARI


DÜNYA

Dünyanın şekli ekvatordan şişkin, kutuplardan basıktır. Bu özel şekle Geoid denir. Bu şeklin oluşmasının sebebi, Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür.

Kutuplar yarıçapı – 6357 km.

Ekvator yarıçapı – 6378 km.(fark 21 km)


GEOİD DÜNYA

6357 km

6378 km


Dünyanın Şeklinin Sonuçları:

 • Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvatordan Kutuplara doğru daralır.

 • Güneş ışınlarının düşme açısına göre Sıcaklık İklim Kuşakları oluşur.

 • Dünyanın dönüş hızı (çizgisel hız)kutuplara doğru azalır.

 • Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı Ekvatordan Kutuplara doğru artar.


SICAKLIK İKLİM KUŞAKLARI


ÇİZGİSEL HIZ EKVATORDA EN FAZLA


GÜNEŞ IŞINLARININ ATMOSFERDE ALDIĞI YOL (TUTULMA)


Kuzey Kutbu

c

b

Atmosfer

a

Ekvator

Güney Kutbu

Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kutuplarda (c), ekvatordan (a) daha uzun olduğundan,

atmosfer tarafından daha fazla emilir ve geri gönderilir.


 • Kutuplardaki yer çekimi Ekvatordan daha fazladır.

 • Ekvator çemberi, bütün meridyen ve paralellerden daha büyüktür.

 • İki meridyen arasındaki uzaklık Kutuplara gidildikçe azalır (111km’den 0 km’ye)

 • Termik basınç kuşakları oluşur.(0-90)

 • Paralellerin uzunluğu Kutuplara doğru azalır.


MERİDYENLER ARASI MESAFE KUTUPLARA DOĞRU DARALIR


BASINÇLAR


DÜNYANIN HAREKETLERİ

YILLIK HAREKET

(YÖRÜNGE HAREKETİ-

GÜNEŞ ETRAFINDA)

GÜNLÜK HAREKET

(EKSEN HAREKETİ-

KENDİ ETRAFINDAKİ

HAREKET)


Dünyanın Hareketleri

1. Dünyanın Günlük Hareketi

(Eksen hareketi)

 • Gece-Gündüz oluşur ve birbirini izler,

 • Günlük sıcaklık farkları meydana gelir, bunun sonucunda meltem rüzgarları ve mekanik (fiziksel) çözülme meydana gelir.

 • Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir.


DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİBATIDAN DOĞUYA DOĞRUDUR


DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ-2

 • 21 Mart ve 23 Eylül

 • 21 Haziran

 • 21 Aralık

 • Güneş Işınlarının Geliş Açısını Hesaplama

 • Gölge Boyu Hesaplama

 • Güneş Işınlarının Yıl İçerisinde Dik Geldiği Yerler

 • Bazı ÖSS soruları

 • Uydu görüntüleri

 • Motivasyon


21 MART VE 23 EYLÜL ( EKİNOKS ) TARİHLERİ

1- Güneş ışınları, öğle vakti Ekvatora dik gelir. Bu nedenle, Ekvatordaki

cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz.

2- Gece-gündüz eşitliği yaşanır.( Ekinoks )

3- 21 Mart KYK’ de ilkbahar, GYK’ de sonbahar başlangıcıdır.

23 Eylül

21 Mart

İlkbahar

Sonbahar


4- Aydınlanma dairesi, kutup noktalarından geçer.

5- Güneş, her iki kutup noktasında da aynı anda görülür.

K. Kutup

noktası

G. Kutup

noktası


6- Aynı boylam üzerindeki bütün noktalarda, güneş aynı anda doğar ve batar.

A

B

C

D


7- Bir cismin bulunduğu yer 45° enleminden küçükse cisim gölgesinden uzun,45°

enleminden büyükse gölge uzun, 45° üzerinde ise cisimle gölge boyu eşittir.

90 K

45 K

Ekv

45 G

90 G


8- 21 Marttan sonra KYK ‘de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

23 Eylülden sonra ise GYK’ de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

KYK Gündüz Süresi Değişimi

21 Mart

21 Haziran

21 Aralık

23 Eylül


9- 21 Mart Kuzey kutup noktasının gündüzünün başlangıcıdır.


21 HAZİRAN ( KYK’ DE YAZ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ )

1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ K Yengeç Dönencesine dik gelir.

Yengeç Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz.

2- KYK’ de yaz, GYK’ de kış başlangıcıdır.

Yaz

Kış


3- Aydınlanma çizgisi, 66° 33’ kutup dairelerinden geçer.

KYK

GYK

G. Kutup

dairesi

K. Kutup

dairesi

Aydınlanma

çizgisi


4- KYK’ de yıl içerisindeki en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır.


5- KYK’ de cisimlerin gölgesi yıl içerisindeki en kısa durumdadır.

Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağında Gölge Boyu Değişimi

21 Mart

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık


6- Kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar, geceler kısalır.

7- Aynı boylam üzerindeki noktalardan, daha kuzeyde olanda, güneş daha

önce doğar daha sonra batar. Yani gündüz daha uzundur.

A

B

C


8- 66° 33’ K. kutup dairesinde gündüz 24 saat sürer. G. kutup noktasında

ise gece 24 saat sürer.

Kuzey

kutup

dairesi

Güney

kutup

dairesi


9- Bu tarihten sonra, KYK’ de gündüzler kısalmaya başlar. Fakat gündüzler

23 Eylüle kadar yine de gecelerden uzundur.

21 Haziran

Gündüz süreleri

12 saatten fazla

fakat sürekli

kısalıyor

23 Eylül


10- Bu tarihten sonra, güneş ışınları Yengeç Dönencesinin daha güneyine

dik gelmeye başlar.

21 Haziran

T

A

Yengeç D.

Eylül

Ekvator


21 ARALIK ( KYK’ DE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ )

1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ G Oğlak Dönencesine dik gelir.

Oğlak Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz.

2- GYK’ de yaz, KYK’ de kış başlangıcıdır.

Kış

Yaz


21 ARALIK ( KYK’ DE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ )

1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ G Oğlak Dönencesine dik gelir.

Oğlak Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz.

2- GYK’ de yaz, KYK’ de kış başlangıcıdır.

Kış

Yaz


3- Aydınlanma çizgisi, 66° 33’ kutup dairelerinden geçer.

GYK

KYK

K. Kutup

dairesi

Aydınlanma

çizgisi

G. Kutup

dairesi


4- KYK’ de yıl içerisindeki en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır.


5- KYK’ de cisimlerin gölgesi yıl içerisindeki en uzun durumdadır.

Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağında Gölge Boyu Değişimi

21 Mart

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık


6- Güneye doğru gidildikçe gündüzler uzar, geceler kısalır.

7- Aynı boylam üzerindeki noktalardan, daha güneyde olanda, güneş daha

önce doğar daha sonra batar. Yani gündüz daha uzundur.

A

B

C


8- 66° 33’ G. kutup dairesinde gündüz 24 saat sürer. K. kutup noktasında

ise gece 24 saat sürer.

Güney

kutup

dairesi

Kuzey

kutup

dairesi


9- Bu tarihten sonra, GYK’ de gündüzler kısalmaya başlar. Fakat gündüzler

21 Mart’a kadar yine de gecelerden uzundur.

21 Mart

Gündüz süreleri

12 saatten fazla

fakat sürekli

kısalıyor

21 Aralık


10- Bu tarihten sonra, güneş ışınları Oğlak Dönencesinin daha kuzeyine

dik gelmeye başlar.

Ekvator

Oğlak Dönencesi

Mart

21 Aralık

Ş

O


GÜNEŞ IŞINLARININ GELİŞ AÇISINI HESAPLAMA

1- Hesaplama yapılırken öncelikle, güneş ışınlarının dik geldiği yerle

sorulan yer arasındaki enlem farkı bulunur.

2- Bulunan enlem farkı, 90°.den çıkarılır ve sorulan yere güneş

ışınlarının kaç derece ile geldiği bulunur.


Soru : 40° K enlemindeki Ankara’ya güneş ışınları, 21 Mart - 23 Eylül

21 Haziran ve 21 Aralıkta kaç derece ile gelir ?

21 Mart ve 23 Eylül’ de

1.İşlem :

Dik gelen yer : Ekvator (0)

Sorulan yer : 40° K Ankara

Aradaki enlem farkı :

40° – 0° = 40°

2. İşlem :

90° – 40° = 50° ile gelir.

40° K Ankara

50°

Ekvator


GÖLGE BOYU HESAPLAMA

1- Ekvatora güneş ışınları yılda iki kez dik geldiğinden, gölge boyu

iki kez sıfır olur.

2- Yengeç ve Oğlak Dönencelerine güneş ışınları yılda bir kez dik

geldiğinden gölge boyu bir kez sıfır olur.

3- Dönenceler dışındaki noktalara ise güneş ışınları hiçbir zaman

dik gelmediğinden gölge boyuda hiçbir zaman sıfır olmaz.

NOT : Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldükçe gölge boyları uzar. Genel

olarak Ekvatordan uzaklaşıldıkça gölgeler uzar.


Ekvatordaki cisimlerin gölge boyu değişimi

Gölge Boyu

Gölge Boyu

2

1

21 H

23 E

21 A

21 M

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart


Yengeç Dönencesindeki cisimlerin gölge boyu değişimi

Gölge Boyu

Gölge Boyu

2

1

21 H

23 E

21 A

21 M

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart


Oğlak Dönencesindeki cisimlerin gölge boyu değişimi

Gölge Boyu

Gölge Boyu

2

1

21 H

23 E

21 A

21 M

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart


Kuzey yarımküre’de orta enlemlerde gölge boyu değişimi

Gölge Boyu

Gölge Boyu

2

1

21 H

23 E

21 A

21 M

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart


Güneş ışınlarının, yıl içerisinde dik geldiği yerler

21 Haziran

21 Haziran

23° 27’ K ( YD )

Mayıs

Temmuz

Nisan

Ağustos

23 Eylül

21 Mart

Ekvator

Ekim

Şubat

Ocak

Kasım

23° 27’ G ( OD )

21 Aralık

21 Aralık


HAZIRLAYANLAR

HALİL TAŞEL

YASİN KAYIŞ

GÖKHAN ÖZENÇ

TEŞEKKÜR EDERİZ


 • Login