P edn ka 3 controlling z sob
Download
1 / 14

Přednáška č. 3 Controlling zásob - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Přednáška č. 3 Controlling zásob. Pojem zásoby a jejich klasifikace Pozitivní efekty držby zásob Negativní efekty držby zásob Účtování zásob Nástroje a úlohy řízení zásob. zásoby a jejich klasifikace. Členění zásob je možné z pohledu: Manažerského kontrola plán Ekonomického

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Přednáška č. 3 Controlling zásob' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edn ka 3 controlling z sob
Přednáška č. 3Controlling zásob

 • Pojem zásoby a jejich klasifikace

 • Pozitivní efekty držby zásob

 • Negativní efekty držby zásob

 • Účtování zásob

 • Nástroje a úlohy řízení zásob


Z soby a jejich klasifikace
zásoby a jejich klasifikace

 • Členění zásob je možné z pohledu:

  • Manažerského

   • kontrola

   • plán

  • Ekonomického

   • náklady

   • rentabilita

  • Účetního

   • způsob účtování

   • způsob ocenění

  • Controllingového

   • reporting

   • analýza

  • Marketingového

  • systémového

 • Zásoby jako druh majetku – viz znalost rozvahy


 • Mezi pozitvn efekty dr by z sob pat p edev m
  Mezi pozitvní efekty držby zásob patří především:

  • využívání množstevních slev, okamžitě výhodných cen, či úspěšné spekulace na trhu,

  • vyšší objemy jednotlivých nákupů a s tím spojené nižší nákladyna objednávkový a přijímací proces. Podmínkou je, že tento efekt převýší zvýšené náklady z objemu,

  • většími pojistnými zásobami se snižují rizika ve výrobě,

  • možnost v sobě tlumit negativa vyplývající z rozdílu požadavků jednotlivých funkčních procesů podniku, které na sebe navazují (viz nákup-výroba-prodej),

  • rovnoměrnější využívání výrobních kapacit,

  • výhody u typu speciálních zásob.

   Pozitivních efektů držby zásob může být a jistě je i více.


  Mezi negativn efekty dr by z sob pat p edev m
  Mezi negativní efekty držby zásob patří především:

  • náklady držby zásob,

 • náklady související s pořízením zásob,

 • náklady při nedostatku zásob,

 • náklady na objednávání a přejímání zásob,

 • náklady vzniklé znehodnocením zásob,

 • náklady vázaného kapitálu v zásobách.

 • apod.


 • Tov n z sob
  Účtování zásob

  • Účtování zásob ve finančním účetnictví

   • způsob A

   • způsob B

 • Účtování zásob v manažerském (nákladovém účetnictví)

  • jednookruhová soustava účetnictví

  • dvouokruhová soustava účetnictví

  • kombinace

 • Účtování zásob vlastní výroby • Kritick polo ky z sob
  Kritické položky zásob

  Problém řízení zásob v takové úrovni, aby pozitivní efekty převažovaly negativní efekty držby zásob je základní a určující nejen pro controlling, ale i pro celý podnikový management. V případě, že má podnik rozsáhlé zásobovací aktivity, nebo je tento proces v podniku zásadní, řešíme většinou problematiku zásob speciálním systémem controllingu zásob. Zájmovou oblastí controllingových úloh budou ty zásoby, kde lze dosáhnout nejvyššího efektu, zde mluvíme o tzv. „kritických položkách“

  V reálném prostředí se budeme vždy ptát na dvě základní otázky a to:

  1) Kdy objednat či vyrobit zásobu?

  2) Kolik objednat či vyrobit?

  Většinou lze využít následujících úloh controllingu zásob:

  • lineární programování, především v plánování produkce a tedy i zásob výrobků,

  • síťové modely, jako např. metoda PERT či její modifikace CPM se sice více používají u

   investic, ale zásoby někdy vystupují i v tzv. pozici „investiční“,

  • deterministické metody řízení zásob, kdy tyto metody pomáhají manažerům při rozhodování jaké množství jednotlivých položek objednávat,

  • plánování materiálových požadavků (MRP-Material Requirement Planning), řízení zásob

   systémem Just-in-time, popř. TQM,

  • stochastické modely řízení zásob.


  N klady na po zen a udr ov n z sob
  Náklady na pořízení a udržování zásob

  Obecné pojetí problematiky řízení zásob je patrné z následujícího schématu – obecně EOQ


  Modelov n z sob
  Modelování zásob

  • Determintistické modely

   • EOQ

   • POQ

    Model EOQ zjednodušeně:
  Z v ry z modelov n z sob
  Závěry z modelování zásob

  • Z provedené diskuse a kritiky uvedených modelů řízení a tedy i controllingu zásob lze odvodit tyto poznatky:

   • všechny uvedené modely mají za cíl určit takové množství zásob, aby aby bylo dosaženo minimálních nákladů s jejich držbou,

   • modely EOQ a POQ nejvíce zjednodušují realitu a snaží se stanovit konstantní výši pravidelné dodávky,

   • model MRP, resp. JIT vychází z velkého množství informací, které popisují realitu co nejvěrněji a pomocí těchto modelů právě chceme stanovit potřebnou výši dodávky materiálu, jehož transformace plně uspokojí zákazníka (viz odvolávky),

   • model MRP je tedy vhodný pouze pro velké výrobní podniky,

   • model JIT je vhodný zatím především pro podniky s obchodním zaměřením či jednoduchou montáží, navíc je úzce spjat s modely řídícími kvalitu,

   • modely EOQ a POQ jsou relativně jednoduché a nevyžadují výraznou datovou základnu a náročný software, lze zde využít i tabulkových procesorů. Za negativní je zde možné považovat, že u těchto modelů lze v praxi poměrně obtížně stanovit parametry, se kterými model počítá, např. ztráty z nedostatku a náklady na skladování. Dále je nutné připustit i kritiku, že při větší rozmanitosti výroby a tím i zásob není v praxi tempo čerpání zásob konstantní a tím se i výpočty modelů komplikují a přestávají být efektivní,

   • velkou předností modelu MRP je poměrně přesné plánování výroby a zásob a tedy i možná minimalizace nákladů ve vztahu k zásobám. Významnou výhodou zde může být zdroj informací z vhodně řešeného účetního systému (např. manažerského účetnictví), který může poměrně přesně sledovat tok zásob systémem a zároveň platí, že tento systém může umožňovat průběžné a reálné zaúčtování pohybu zásob na aktuální bázi. Nevýhodou je však již uváděná organizační a softwarová náročnost. Tento nedostatek lze částečně kompenzovat některými nástroji ovlivňujícími usnadnění využívání takovéhoto systému, jako jsou např. čárové kódy, číselníky apod. Zde je nutné informace samozřejmě pořizovat včas a přesně, resp. nutnost využít drahý naprogramovaný algoritmus co nejvíce s ohledem na jeho nákladovost,

   • stochastické a pravděpodobnostní modely se většinou ve finančním controllingu nevyužívají a jsou řešeny především ve strategické úrovni managementu zásob.

  • Osobně lze souhlasit s tvrzením, že modely controllingu zásob jsou však většinou využívány spíše managementem než samotnými controllery. Samozřejmě i zde závisí na kompetencí, kterými je controller či controllingový útvar vybaven. Uváděné modely mohou být samozřejmě zabudovány i do úloh manažerského účetnictví,


  Ukazatele zen z sob
  Ukazatele řízení zásob

  • Obrátka zásob

  • Doba obratu zásob

  • Zásoby na konci období

  • Změna stavu zásob

  • Zásoby v ukazatelích finanční analýzy


  Kontroln ot zky k p edn ce 3
  Kontrolní otázky k přednášce č.3

  • Vysvětlete pojem zásoby?

  • Jaká jsou pozitiva a negativa držby zásob?

  • Jaké členění zásob znáte?

  • K čemu slouží modelování zásob?

  • Vysvětlete základní princip možných modelových přístupů v controllingu zásob?

  • Jak se počítá obrátka a doba obratu zásob?

  • Jak je možné účtovat zásoby – zákl. principy účtování zásob?

  • Jak zásoby oceňujeme?

  • Co jsou to kritické položky zásob?

  • Znázorněte graficky obecný model řízení nákladů s pořízením a udržování zásob?

   Pozn.: Pokud znáte odpovědi na položené otázky můžete přistoupit ke studiu dalších oblastí

   controllingu.


  ad