У курсі
Download
1 / 13

У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи: - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи:. лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) – до 4 балів ; лабораторна робота №2 (вивчення основних конструкцій мов С та С++ – розгалуження та цикли) – до 6 балів ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи:' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

У курсі “Об’єктно-орієнтоване програмування”заплановані наступні роботи:

лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) – до 4 балів;

лабораторна робота №2 (вивчення основних конструкцій мов С та С++ – розгалуження та цикли) – до 6 балів;

лабораторна робота №3 (використання бітових операцій) – до 6 балів;

лабораторна робота №4 (робота з структурованими типами мов С та С++ – масиви) – до 8 балів;

лабораторна робота №5 (робота із структурами, файлами, потоками) – до 8 балів;

лабораторна робота №6 (вивчення властивостей класів) – до 8 балів;

лабораторна робота №7 (побудова і створення об’єктно-орієнтованого проекту) – до 10 балів;

Всього в сумі до 50 балів.


У кожному змістовному модуль враховуються також наступні складові:

 • контрольна робота (на семестр 2 контрольні роботи – в кінці 1-го та 2-го модулів) – по 5 балівкожна;

 • за затверджений звіт – кількістьбаліввходить у «вартість» лабораторної роботи.

 • Студенти, які не виконали план лабораторних робіт, мають оцінку 0 балів за відповідний змістовний модуль.

 • Студентам, які достроково виконали план лабораторних робіт першого змістовного модуля, відповідна надлишкова кількість балів зараховується до другого змістовного модуля і так далі.

  Терміни проведення модульних контролів:

  1 модульний контроль – до 1 квітня 2011 року;

  2 модульний контроль – до 30 квітня 2011 року;

  3 модульний контроль – до 1 червня 2011 року.


Література враховуються також наступні складові: (основний список)

 • Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.

 • Страуструп Б. Язык программирования С++.

 • Липпман Стенли Б., Лажойе Ж.Язык программирования С++.

 • Єфіменко С.В., Сугакова О.В.Програмування: мови С і С++. Методична розробка до лабораторних робіт. (бібліотека)


Із історії мов С та С++ враховуються також наступні складові:

Автором мови С є Деніс Рітчі, який, працюючи в фірмі Bell Labs, в 1972 році розробив нову мову програмування та перший компілятор з неї. Вона стала результатом еволюційного розвитку мов B та BCPL, які використовувались для реалізацій операційних систем та мовних процесорів, завдяки своїм можливостям забезпечення ефективного інтерфейсу з апаратними засобами. Нова мова одержала назву в алфавітному порядку – С. Її основна відміна та безперечна перевага перед своїми попередницями – введення типів даних. В 1978 році була видана книжка Б. Кернігана та Д. Рітчі з повним описом мови, а в 1983 році був затверджений ANSI-стандарт мови С.

Нові концепції теорії програмування, зокрема принципи об’єктно-орієнтованого програмування, вимагали створення об’єктно-орієнтованої мови програмування, яка була б спадкоємицею мови С. Такою мовою стала мова С++, розроблена Б. Страуструпом. Її перевага – сумісність з мовою С знизу. Тобто всі програми, написані мовою С, можуть виконуватись під управлінням компілятора С++. ANSI-стандарт мови С++ був прийнятим в 1998 році.

(Для порівняння – початок розробок мови C# датується 1998 роком.)


ОСНОВНІ ЛЕКСЕМИ враховуються також наступні складові: (тобто мовні одиниці) МОВИ С діляться на:

 • ключові (зарезервовані) слова;

 • операції;

 • ідентифікатори;

 • обмежувачі (тобто розділові знаки, такі як: ( ) { } [ ] : ; , );

 • константи.

  Відокремлюються один від одного коментарями, пробілами або деякими спеціальними символами, які належать до групи так званих "пробільних літер", наприклад, знаки табуляції чи початку нового рядка.


КОНСТАНТИ враховуються також наступні складові: (ЛІТЕРАЛИ) МОВ С та С++ бувають 4-х типів:

 • цілі;

 • дійсні;

 • символьні;

 • текстові (рядкові або стрінгові);


Цілі враховуються також наступні складові: константи задаються в десятковій, вісімковій або шістнадцятковій системах числення.

 • Десяткові константи складаються із десяткових цифр від 0 до 9:-1, 100, 1024.

 • Вісімкові константи складаються із вісімкових цифр від 0 до 7, причому перша цифра є нулем:010, 0177.

 • Шістнадцяткові константи починаються з цифри 0, за яким має йти символ Х або х, а потім одна або більше шістнадцяткових цифр (тобто цифри від 0 до 9 і латинські літери від A до F або від a до f), наприклад:0XFF, 0X10; 0x12b.


Дійсні враховуються також наступні складові: константи мають десяткову крапку або експоненційну частину, або те й інше, наприклад: 1.125, 1е–10, –1.5е+05.


Символьна враховуються також наступні складові: (інколи літерна) константа – цеодин символ у одинарних лапках, наприклад 'A' або '1'. Крім того, до символьних констант відносяться і так звані esc-послідовності, які зображуються двома символами, перший з яких знак \ (слеш), наприклад '\n', або '\\' – слеш; '\'' – одинарні лапки; '\"' – подвійні лапки. У вигляді escпослідовностей можуть зображуватись і безпосередньо коди символів: '\013' – це те саме, що '\v' – символ вертикальної табуляції. Особливу роль відіграє символ з нульовим кодом – '\0' (так звана null-літера)


Текстова враховуються також наступні складові: константа – це нуль або більше символів у подвійних лапках, наприклад "Text", "" або "0123456789". «Секрет» текстової константи полягає у тому, що компілятор завершує її null-літерою – для позначення її закінчення. Таким чином, "0" '0' та 0 – це абсолютно різні сутності, які до того ж для свого збереження вимагають різних об'ємів пам'яті (перша – текстова константа, займає 2 байти пам'яті, друга – символьна константа, займає 1 байт пам'яті, третя – просто ціла константа, яка вимагає стільки є пам'яті, скільки й ціла змінна)


ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ТИПИ ТА враховуються також наступні складові: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ (ANSI)

Синтаксис визначення змінної:

<тип> <список змінних>;

або

<тип> < змінна> = < початкове значення>;


ОПЕРАЦІЇ враховуються також наступні складові: С/C++

Операції мов С та С++ діляться на :

 • арифметичні операції;

 • операції відношення;

 • логічні операції;

 • побітові операції;

 • операції присвоєння;

 • операції інкременту та декременту;

 • умовна операція.


ПРІОРИТЕТ ОПЕРАЦІЙ враховуються також наступні складові:


ad