slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи: - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи:. лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) – до 4 балів ; лабораторна робота №2 (вивчення основних конструкцій мов С та С++ – розгалуження та цикли) – до 6 балів ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' У курсі “ Об’єктно-орієнтоване програмування ” заплановані наступні роботи:' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

У курсі “Об’єктно-орієнтоване програмування”заплановані наступні роботи:

лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) – до 4 балів;

лабораторна робота №2 (вивчення основних конструкцій мов С та С++ – розгалуження та цикли) – до 6 балів;

лабораторна робота №3 (використання бітових операцій) – до 6 балів;

лабораторна робота №4 (робота з структурованими типами мов С та С++ – масиви) – до 8 балів;

лабораторна робота №5 (робота із структурами, файлами, потоками) – до 8 балів;

лабораторна робота №6 (вивчення властивостей класів) – до 8 балів;

лабораторна робота №7 (побудова і створення об’єктно-орієнтованого проекту) – до 10 балів;

Всього в сумі до 50 балів.

slide2
У кожному змістовному модуль враховуються також наступні складові:
 • контрольна робота (на семестр 2 контрольні роботи – в кінці 1-го та 2-го модулів) – по 5 балівкожна;
 • за затверджений звіт – кількістьбаліввходить у «вартість» лабораторної роботи.
 • Студенти, які не виконали план лабораторних робіт, мають оцінку 0 балів за відповідний змістовний модуль.
 • Студентам, які достроково виконали план лабораторних робіт першого змістовного модуля, відповідна надлишкова кількість балів зараховується до другого змістовного модуля і так далі.

Терміни проведення модульних контролів:

1 модульний контроль – до 1 квітня 2011 року;

2 модульний контроль – до 30 квітня 2011 року;

3 модульний контроль – до 1 червня 2011 року.

slide3
Література(основний список)
 • Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.
 • Страуструп Б. Язык программирования С++.
 • Липпман Стенли Б., Лажойе Ж.Язык программирования С++.
 • Єфіменко С.В., Сугакова О.В.Програмування: мови С і С++. Методична розробка до лабораторних робіт. (бібліотека)
slide4
Із історії мов С та С++

Автором мови С є Деніс Рітчі, який, працюючи в фірмі Bell Labs, в 1972 році розробив нову мову програмування та перший компілятор з неї. Вона стала результатом еволюційного розвитку мов B та BCPL, які використовувались для реалізацій операційних систем та мовних процесорів, завдяки своїм можливостям забезпечення ефективного інтерфейсу з апаратними засобами. Нова мова одержала назву в алфавітному порядку – С. Її основна відміна та безперечна перевага перед своїми попередницями – введення типів даних. В 1978 році була видана книжка Б. Кернігана та Д. Рітчі з повним описом мови, а в 1983 році був затверджений ANSI-стандарт мови С.

Нові концепції теорії програмування, зокрема принципи об’єктно-орієнтованого програмування, вимагали створення об’єктно-орієнтованої мови програмування, яка була б спадкоємицею мови С. Такою мовою стала мова С++, розроблена Б. Страуструпом. Її перевага – сумісність з мовою С знизу. Тобто всі програми, написані мовою С, можуть виконуватись під управлінням компілятора С++. ANSI-стандарт мови С++ був прийнятим в 1998 році.

(Для порівняння – початок розробок мови C# датується 1998 роком.)

slide5
ОСНОВНІ ЛЕКСЕМИ (тобто мовні одиниці) МОВИ С діляться на:
 • ключові (зарезервовані) слова;
 • операції;
 • ідентифікатори;
 • обмежувачі (тобто розділові знаки, такі як: ( ) { } [ ] : ; , );
 • константи.

Відокремлюються один від одного коментарями, пробілами або деякими спеціальними символами, які належать до групи так званих "пробільних літер", наприклад, знаки табуляції чи початку нового рядка.

slide6
КОНСТАНТИ (ЛІТЕРАЛИ) МОВ С та С++ бувають 4-х типів:
 • цілі;
 • дійсні;
 • символьні;
 • текстові (рядкові або стрінгові);
slide7
Цілі константи задаються в десятковій, вісімковій або шістнадцятковій системах числення.
 • Десяткові константи складаються із десяткових цифр від 0 до 9:-1, 100, 1024.
 • Вісімкові константи складаються із вісімкових цифр від 0 до 7, причому перша цифра є нулем:010, 0177.
 • Шістнадцяткові константи починаються з цифри 0, за яким має йти символ Х або х, а потім одна або більше шістнадцяткових цифр (тобто цифри від 0 до 9 і латинські літери від A до F або від a до f), наприклад:0XFF, 0X10; 0x12b.
slide8
Дійсніконстанти мають десяткову крапку або експоненційну частину, або те й інше, наприклад: 1.125, 1е–10, –1.5е+05.
slide9
Символьна (інколи літерна) константа – цеодин символ у одинарних лапках, наприклад \'A\' або \'1\'. Крім того, до символьних констант відносяться і так звані esc-послідовності, які зображуються двома символами, перший з яких знак \ (слеш), наприклад \'\n\', або \'\\\' – слеш; \'\\'\' – одинарні лапки; \'\"\' – подвійні лапки. У вигляді escпослідовностей можуть зображуватись і безпосередньо коди символів: \'\013\' – це те саме, що \'\v\' – символ вертикальної табуляції. Особливу роль відіграє символ з нульовим кодом – \'\0\' (так звана null-літера)
slide10
Текстова константа – це нуль або більше символів у подвійних лапках, наприклад "Text", "" або "0123456789". «Секрет» текстової константи полягає у тому, що компілятор завершує її null-літерою – для позначення її закінчення. Таким чином, "0" \'0\' та 0 – це абсолютно різні сутності, які до того ж для свого збереження вимагають різних об\'ємів пам\'яті (перша – текстова константа, займає 2 байти пам\'яті, друга – символьна константа, займає 1 байт пам\'яті, третя – просто ціла константа, яка вимагає стільки є пам\'яті, скільки й ціла змінна)
slide11
ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ТИПИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ (ANSI)

Синтаксис визначення змінної:

<тип> <список змінних>;

або

<тип> < змінна> = < початкове значення>;

slide12
ОПЕРАЦІЇС/C++

Операції мов С та С++ діляться на :

 • арифметичні операції;
 • операції відношення;
 • логічні операції;
 • побітові операції;
 • операції присвоєння;
 • операції інкременту та декременту;
 • умовна операція.
ad