TALAK - BOŞANMA - PowerPoint PPT Presentation

Talak bo anma
Download
1 / 35

 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TALAK - BOŞANMA. Önleyici Tedbirler Ve Hükümleri. Kadınlarla İyi Geçinmek.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TALAK - BOŞANMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Talak bo anma

TALAK - BOANMA

nleyici Tedbirler Ve Hkmleri


Kad nlarla yi ge inmek

Kadnlarla yi Geinmek

 • Ey iman edenler! Kadnlara zorla vris olmanz size hell deildir. Apak bir edepsizlik yapmadka, onlara verdiinizin bir ksmn ele geirmeniz iin de kadnlar sktrmayn. Onlarla iyi geinin. Eer onlardan holanmazsanz (biliniz ki) Allah'n hakknzda ok hayrl klaca bir eyden de holanmam olabilirsiniz.

 • Nisa 4/19


Kad nlarla yi ge inmek1

Kadnlarla yi Geinmek

 • "Rasulullah (a.s) buyurdular ki:

 • .

 • "Bir m'min erkek, bir m'min kadna buz etmesin. nk onun bir huyunu beenmezse baka bir huyunu beenir.

 • (Mslim, Rad 61/1469(


Bo anman n k t l

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • Allah katnda en sevilmeyen helal, boanmadr.

 • bnMace, Ebu Davud


Bo anman n k t l1

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • "Allah sk sk kadn deitiren enici erkeklerle, sk sk koca deitiren enici kadnlar sevmez."

 • Kenzul-Ummal, IX, 662.


Bo anman n k t l2

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • "Herhangi bir kadn, gereksiz yere, kocasndan boanmay isterse, Cennetin kokusu ona haram olur."

 • Ebu Davud, Talak, 18.


Bo anman n k t l3

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • " "

 • "Hul' yapan (kocasndan mal karl boanmasn isteyen) kadnlar mnafktrlar.

 • Kenzul-Ummal, VI, 180.


Bo anman n k t l4

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • "Evleniniz, fakat (kurduunuz aile yuvalarn) talk ile ykmaynz. Zira ondan ar- ilh titrer.

 • Kenzul-Ummal, IX, 661.


Bo anman n k t l5

Boanmann Ktl

 • Rasulullah buyurdu ki:

 • " :

 • "blis arn suyun zerine kurar. Sonra da etelerini gnderir. Bunlardan rtbece en yakn olan (itibarca en byk olan), fitnece en byk olandr. Biri gelip, 'unu unu yaptm' der.


Talak bo anma

 • : : : : "

 • blis 'hibir ey yapmamsn' szyle karlk verir. Sonra bir bakas daha gelir ve yaptklarn anlatr; 'karsyla aralarn ayrncaya kadar pelerini brakmadm'. Bunun zerine iblis, onu kendine yaklatrr ve 'aferin sana (sen ne iyisin)' diyerek, iltifat eder.

 • Mslim, Sifatn-Mnafikin, 67


Bo anma ncesi yapt r mlar

Boanma ncesi Yaptrmlar

 • "Serkelik etmelerinden endielendiiniz kadnlara t verin, yataklarnda onlar yalnz brakn, nihayet dvn. Size itaat ediyorlarsa, aleyhine yol aramayn. Dorusu Allah ycedir" (Nisa, 4:34)

 • Bu yette geen "nuz" kadna nisbetiyle; kocasndan kap nefret etme, kocasna sz ve tavrlaryla bakaldrma, kocasna kin besleme, itaat etmeme, kafa tutup isyankr bir vaziyet alma anlamndadr.


Talak bo anma

 • Bu durumda koca, nce tergb ve terhple nasihatte bulunur, tesirli bir ekilde hayr tavsiye eder ve sorumluluklarn hatrlatr. Yata terketme ikinci safhadr. nc merhale ise; bnl- Arabi, bana gore darb der, ahslarn hallerine gore deiir; bazlarna iaret kfi gelir, bazlar da ancak tediple dzelir. Ayrca yetin son ksmnda Alahu Tel, kocalara hitap ederek, hanmlarnn itaat etmeleri halinde aleyhlerine yol aramayn buyurarak, haksz yere karlarna zulmeden kocalar tehdit etmektedir.


Bo anmay nleyici tedbirler

Boanmay nleyici Tedbirler

 • Eer kar-kocann aralarnn almasndan korkarsanz, erkein ailesinden bir hakem ve kadnn ailesinden bir hakem gnderin. Bunlar bartrmak isterlerse Allah aralarn bulur; phesiz Allah her eyi bilen, her eyden haberdar olandr.

 • Nisa 4/35


Bo anmalari azaltacak tedb rler

BOANMALARI AZALTACAK TEDBRLER

 • 1-Evlilik ncesi Gerekli Eitimin Verilmesi (Dn, hukk, tbb, psikolojik, sosyolojik alardan belgeli seminer): imdilerde isteyenlere baz yerlerde 'aile okulu, evlilik okulu' gibi isimlerle baz eitim seminerleri dzenlenmekte ise de bunun zorunlu olmas gerekmektedir. Eitimin dn tarafn din grevlileri, hukuki tarafn hukukular, tp ynn salklar, psikoloji ve sosyoloji yanlarn da sosyal hizmet uzmanlar verebilir. Dn eitim almak istemeyenler bundan muaf tutulabilirler. Yine bu eitime isteyen herkes de katlabilmelidir.

 • 2-Okul Derslerinde Eitim Verilmesi: lkretimden itibaren orta retimde de devam eden uygun derslerde temel baz bilgiler verilmelidir.


Talak bo anma

 • 3-Yaygn Eitimde Dn Eitimin Artrlmas: Diyanet grevlileri gerek cami ve kurslarda gerekse de cami dnda her vesile ile aile sorunlaryla ilgilenip zmler konusunda yardmc olmaktadrlar. Halkmz slam'n tavsiye ve grlerini ehil yerlerden renip hurafe, israf ve batl fikir ve ilere ynelmemeliler. Evlilik konusunda da birok yanl det, gelenek ve hurafeler grlmektedir.

 • 4-Basn Yayn Aralarnn Dikkatli Olmas ve Olumlu Yaynlar Yapmas: Gnmzde telefon, televizyon ve internet gibi iletiim aralar ok yaygnlamtr. Bu aralar ynlendirenler ve ynetenler aile hayatnn deerinden, neminden, salkl bir ekilde srdrlmesinden ve sorunlarn giderilmesinden bahseden programlar yapmaldrlar. Ayrca halkmz da zararl yaynlarn etkisinden korunmak iin dikkatli olmal ve gereken tedbirleri almaldr.


Talak bo anma

 • 5-Sululara Caydrc Hukk Yaptrmlar Uygulanmas: Elerden biri dierine kar bir su ilediinde bunun dnyada da karlksz kalmayacan bilmelidir. Eine ve ocuklarna kar zulmeden kii uygun ekilde cezasn ekmelidir.

 • 6-Toplumda retmen, Sanat, Din Grevlisi, dareci Gibi nder Durumunda Olanlarn yi rnek Olup Aileye Olumlu Katklar Yapmalar: nsan yaps gerei dnrken de yaparken de ounlukla bir rnee gre yapar. Bu sebeple anne, baba, retmen, sanat, din grevlisi, idareci konumunda olanlar her hareketlerinde olduu gibi evlilik ve aile hayatlaryla da gzel rnek olmaldrlar. ocuklar nce anne-babalarn, sonra retmenlerini sonra da onlara en ok cazip gelen kimseleri taklit ederler.


Talak bo anma

 • Bugn genlerimizde birok kt davranlar varsa bunun belki de en nemli sebebi onlara gzel, canl rnek bulunmaydr. rneklik yapan kimseler de eitimsiz, hususen gen kimseleri yanl ynlendirmektedirler. Tabii ki her hususta olduu gibi aile hayatnda da mslmanlar iin en iyi numune Peygamber Efendimizdir.

 • 7-Elerin Sevgi, Sayg, Sadakat, Fedakrlk, Paylam, Empati, Sabr Gibi Duygularla Mcehhez Olmalar: nsanlar dier insanlarla iyi bir geim ve iletiim gerekletirebilmeleri iin gzel ahlak kurallarna uymak durumundadrlar. Bir mr boyu beraber olunacak e ve dier aile fertleriyle beraber huzuru temin etmek de ancak bu ekilde olur. Aile fertleri Allah'tan sonra en ok birbirlerine sevgi, sayg, sadakat vb. duygular gstermelidirler. Bu duygular aileye deil de baka kimselere datlrsa o ailede huzur yok olacaktr.


Bo anma statistikleri

Boanma statistikleri

 • Geen yl yurt genelindeki boanmalarn nedenleri arasnda ilk srada geimsizlik yer alrken boanan iftlerin yzde 40 evliliklerinin ilk be senesinde, yzde 24 ise 16. senenin ardndan eleriyle yollarn ayrd.

 • Hukuk ve Hayat Dernei, geen yl yurt genelindeki boanmalarn nedenlerini, boanan iftlerin zelliklerini TKin boanma verilerine gre deerlendirdi. Buna gre, 2011de 592 bin 775 ift evlenirken 120 bin 117 boanma gerekleti. Boanma davalarnn yzde 29,1i iki aydan az srd. Yzde 24,9u 2-4 ay, yzde 17,1i 5-8 ay srerken yzde 5i 25-35 ay, yzde 3 ise 36 aydan fazla zaman ald.


Talak bo anma

 • LK BE YILDA

 • iftlerin yzde 40 ilk 5 sene iinde boand. Bir yldan az sre evli kalanlar, boananlar arasnda yzde 3,6y olutururken iftlerin yzde 9,1i ilk ylda, yzde 7,7si ikinci ylda, yzde 7,3 nc ylda, yzde 6,7si drdnc ylda, yzde 5,9u ise beinci ylda evliliklerini sonlandrd. Evliliklerinin 6-10uncu yl arasnda boananlar yzde 20,6 olurken yzde 24,1i evliliklerinin 16. ylndan sonra elerinden ayrld.

 • TEMEL NEDEN GEMSZLK

 • iftlerin boanma nedenlerinin byk blmn geimsizlik oluturdu. iftlerin yzde 96,7si bu nedenle evliliklerini sonlandrrken bunu yzde 2 ile bilinmeyen nedenler izledi. 116 bin 153 iftin boanma nedenini geimsizlik olutururken 85 ift zina, 35 ift cana kast, 288 ift ise terk edilmeleri gerekesiyle ayrld. Boanan iftlerdeki erkeklerin yzde 22,1i 30-34 ya arasnda. 26 bin 499 erkek bu yalarda elerinden ayrlrken 35-39 ya arasnda boanan erkeklerin oran 18,6 oldu.


Talak bo anma

 • EN OK 25-29 YALARINDA

 • 25-29 ya arasnda boananlarn oran yzde 15,5, 40-44 yalarnda boananlarn oran yzde 14 oldu. 54 yan zerindeki 10 bin 505 erkek, boanan hemcinslerinin yzde 8,7sini oluturdu. Kadnlarn yzde 20,7si 30-34 yalarnda elerinden ayrld. 25-29 yalarnda ayrlanlarn oran yzde 20.6, 35-39 yalarnda boananlarn oran ise yzde 15,5 olduu belirtildi. Geen yl boanan kadnlarn 4 bin 852sinin yani yzde 4nn 54 yann zerinde olduu tespit edildi.

 • ETM DURUMU

 • Boanan erkeklerin yzde 27si, kadnlarn yzde 26,2si lise mezunu kt. Boananlar arasndaki niversite mezunlarnn oran kadnlarda yzde 16,3, erkeklerde ise yzde 15,4 oldu. Boanan kadnlarn yzde 2si okuma yazma bilmeyen, yzde 3,3 ise ilkokul eitimini terk eden kadnlardan olutu. Erkeklerde ise boananlarn binde 7si okuma yazmaya bilmeyen, yzde 1,7si ise ilkokul eitimini terk edenlerden oldu.


Talak bo anma

 • ANLAMALI BOANIYORLAR

 • Hukuk ve Hayat Dernei Bakan Mehmet Kasap rakamlarn zerindeki almalarn ardndan boanmalarn nedenlerini ve iftlerin zelliklerini daha net grme ans yakaladklarn belirtti. Boanan ift saysnn znt verici boyutlara ulatn ifade eden Kasap, Boanma davalarnn bete birinin ilk iki ayda sonulanmas anlamal boanmalarn daha sk yaandn gsteriyor dedi.

 • http://www.eyvahbosaniyorum.com/ciftlerin-bosanma-sebepleri.html#ixzz2LXP81FX0


Bo anma sebepleri

Boanma Sebepleri

 • Prof. Dr. Musa Tosun, toplumumuzun yaad sosyo-kltrel deiim srecinin aile messeseni etkiledii ve bunun sonucu olarak da boanma oranlarnn arttn belirtiyor. Prof. Tosun, boanmann sebeplerini yle sralamaktadr:

 • -Elerin evlilik beklentisinin gereklememesinden kaynaklanan mutsuzluk, uyumsuzluk ve atmalar.

 • -Kar-koca arasndaki aile ii yetki paylam ve rol kavgalar.

 • -Elerin aileleri arasndaki uyumsuzluk ve ekimeler, her iki tarafn ailesinin iftleri kendi tarafna ekme, dier taraftan uzaklatrma eilimi.


Talak bo anma

 • -Kaynana, kaynpeder veya iftlerle birlikte kalan dier aile bireyleri.

 • -Eler ve aileler arasndaki kltr ve inan atmalar.

 • -Cinsi problemler.

 • -Ekonomik problemler.

 • -Araya giren ikinci bir erkek veya ikinci bir kadnn varl, ya da elerin birbirini aldatmas.

 • -Elerden birinin uzun sren hastal, alkol veya uyuturucu bamll.

 • -Elerden birinin uzun sreli mahkmiyeti.


Talak bo anma

 • Bir psikiyatri uzman (Prof. Dr. Musa Tosun), boanma sebepleri konusunda medyann da nemli bir pay olduuna iaret ederek yle diyor: "Medyann nclk ettii kadn kimliini deitirme ve yeniden tanmlama almalar, annelik, ev hanml, kocasnn kars gibi geleneksel kadn rollerini aalayan; alan, yalnz yaayan, entel taklan ve serbest ilikiyi benimseyen kadn roln ycelten(!) yeni, dejenere ve marjinal kadn tipinin ve kimliinin ortaya kmasna yol amtr. Bu da toplumun temel ta olan aileyi sarsmaya balam ve en azndan baz evrelerde boanmalar hzlandrmtr".


Talak bo anma

 • BOANMA SEBEPLER BAKA BR KAYNAKTA YLE SIRALANMAKTADIRTesbit edebildiimiz balca boanma sebepleri unlar:

 • 1-Eitim eksiklii: Belki de boanmalarn sebepleri arasnda en ok grlen husus eitim eksikliidir. Her eyin gzel, iyi olmas iin gerekli bilgi ve becerileri kazanmak gerekir. Evlilik gibi hayatn en nemli ilerinden birini gerekletirirken elbette bilgisiz, hazrlksz, eitimsiz baar elde edilemez. Bu yzden boanmalar azaltmak iin en ok zerinde durulmas gereken mesele eitim meselesidir.


Talak bo anma

 • 2-letiim Eksiklii: letiim, insann evresiyle olan ilikilerinde salkl, olumlu, geimli olmasdr. Evlilikte ise elerin devaml beraber olmalar hasebiyle daha da nem arz eder. Bu yzden evliliin iyi bir ekilde yrmesi iin szl, yazl ve dier yollarla duygu ve dncelerin doru ve dzgn bir ekilde iletilmesi gerekir. Yoksa eler arasnda soukluk, ksme, tartma, kavga, iddet, uzaklama ve sonuta boanma zuhur edecektir. Bu yzden eler birbirlerine konuurken, bakarken, dinlerken, dokunurken ve dier fiillerinde hassas ve ll davranmaldrlar. Yanl bir hareket veya yanl anlama sz konusu ise derhal dzeltme ve telafi etme yoluna gidilmelidir.

 • 3-Fena Muamele ve Geimsizlik: Eler herkese gstermeleri gereken gzel davranlar fazlas ile birbirlerine gstermelidirler. Yine evlilik ncesi bilgi, tahsil, sosyal konum, beden ve ruh denklik gibi konularda birbirlerine uyum salayp salayamayacaklarn tesbit etmeliler ki sonradan geimsizlik ortaya kmasn.


Talak bo anma

 • 4-Kocann Nafakay Temin Etmemesi: Koca, hanmnn ve ocuklarnn yeme, ime, giyim, barnma, eitim, salk, seyahat ve dier tabii ihtiyalarn meru ekilde karlamak zorundadr. mkan olduu halde kastl olarak karlamazsa kendisi hatal olur. Elbette kadn ve ocuklar da erkein zorlanaca ve caiz olmayan yollardan rzk temin etmesini talep etmemelidirler.

 • 5-Hastalk ve Kusur: Elerden biri beden veya ruh ynden rahatsz olduunda eine ve ocuklarna kar grev ve sorumluluklarn yerine getirebilmek iin tedavi olmaldr. ayet elerden biri hasta ise dieri ona daha ok destek olmaldr. nk evlilik hem iyi gn hem de kt gn beraberliidir.


Talak bo anma

 • 6-Terk Etmek: slam'a gre evlilik byk bir mesuliyettir. Geliigzel hareket edilecek bir yolculuk deildir. Dolays ile eler bu hayat yolculuunda birbirlerini asla yalnz brakmamaldrlar.

 • 7-Deien Anlaylar ve Sosyal artlar: Her dnemin ve asrn insanlar farkl alg ve fikirlere sahiptirler. Byle olunca da kuaklar aras deiik anlaylarn olmas tabiidir. nceki zamanlarda kadn erkeine tam itaat etmeli anlay yaygn iken gnmzde bu anlay epeyce etkisini kaybetmitir. Yine gnmzde kadnlarn da tahsil grmesi, i hayatnda almas, kaynpeder ve kaynpederden ayr bir evde yaanmas farkl sonular ortaya karmtr.


Talak bo anma

 • 8-Medyann Zararl Yaynlar: Gnmzde gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletiim aralar insanlar faydal veya zararl birok bilgiye kolayca ulatrmaktadr. Ancak kt niyetli kiilerin menfi yaynlar aile hayatn tahrip etmektedir. Maalesef yaynlarda ounlukla e aldatma, zina, flrt, fuhu, ecinsellik, evliliin bir klfet olduu vurgusu zendirilerek yaplmaktadr. nsanmzn gen olsun yal olsun, evli olsun bekr olsun bu tr yaynlarn zararlarndan kanmas gerekmektedir. Devlet yetkilileri de hukuk ynden zararl medyay nleyici tedbirler almaldr.


Talak bo anma

 • 9-Elerin Kt Alkanlklar (Sigara, alkol, uyuturucu, kumar vb.): Eler hem kendileri iin hem de aile ortamn etkileyecek bu tr alkanlklar terk etmelidirler. nk 'bunlarn zarar sadece banadr, ailem bana karamaz' anlay doru deildir. Zaten zellikle alkol, uyuturucu bamls olanlar ounlukla aile fertlerine iddet de uygulamaktadrlar.

 • 10-Ei Aldatma: Kii evlendikten sonra artk baka birine gz atmamal, einden baka kimseye meyletmemeli ve einden baka kimseden huzur beklememelidir. Elerden biri bakasyla beraber olursa dier e iin de bu hak doar. Dolaysyla kendimiz iin istemediimizi eimiz iin de arzu etmemeliyiz. Gnmzde ailede yaanan boanma sebepleri iinde e aldatma byk bir yer tutmaktadr. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerde Allah erkek ve kadnlarn gzlerini harama bakmaktan saknmalarn, rzlarn da korumada dikkatli olmalarn istemektedir.


Talak bo anma

 • 11-Kadnlarn alp Para Kazanmalar ve Ev lerinin Aksamas: Gnmzde alan bayanlarn says olduka artmtr. Bunun neticesinde evli olan bayanlar hem darda almakta hem de evde almaktadrlar. Byle olunca da kadn ok ypranmakta veya ev ileri aksamaya balamaktadr. Bu durumda ev ilerini yapmada ya erkek yardmc olmal ya da bir hizmeti altrlmaldr. Aksi durumda eler aras skntlar tezahr etmektedir. Kadnn e ve annelik grevlerinin yannda alyor olmas kolay bir durum deildir.

 • 12-Ataerkil Aile Yaps: zellikle Trk aile yaps ounlukla erkein hkimiyetine dayaldr. Birok konuda erkein sz getii iin kadn madur ve mazlum durumuna debilmektedir. Buna dayanamayan kadn boanma yoluyla kurtulu aramaktadr. Hlbuki erkein mutlak hkimiyeti dn kaynakl olmayp gelenek ve rfe dayanmaktadr. slam'daki erkei nceleyen baz hkmler mutlak anlamda olmayp, kadnn ve btnyle ailenin korunup zellikle madd ihtiyalarnn karlanmas iindir. Yoksa stnlk kadn veya erkek olmakta deil, takva konusundadr.


Talak bo anma

 • 13-Kaynvalide ve Kaynpederlerin Olumsuz Etkileri: Kaynpeder-kaynvalide ve anne-baba olan bykler tecrbeleriyle elerin iyi bir evlilik hayat srdrmeleri iin byk gayret gstermelidirler. Genlerin yaptklar hatalar uygun bir yntemle dzeltmeye almaldrlar. Evlenen ocuklar artk kendilerini idare edebilecek seviyeye ulap bamsz bir yuva kurmulardr. Dolaysyla ata konumunda olan byklerin olur olmaz her ite genlere mdahale etmeleri doru deildir. Evliliin bandan itibaren son kararlar eler kendileri vermeli, anne-babalar ise tecrbe ve tavsiyelerini aktarmaldrlar.

 • 14-Dul Maa Almak in: Gnmzde yaygn boanma sebeplerinden birisi de budur. Dn nikhla evlilii devam ettirirken resm ynden boanma yoluna giderek kadnn devletten dul maa almas hukuken su olduu gibi dnen de haramdr ve kul hakkna tecavzdr. Ayrca resm nikh olmadan dn nikhn shhati de tartlan bir husustur.


Talak bo anma

 • 15-Yanl ve Yetersiz Din Bilgisi: Yanl ve yetersiz din bilgisine sahip olmak da evli elerin boanmalarna sebep olmaktadr. Eler belki iyi niyetli olsalar da yanl yaptklarn din adna yapyorlarsa burada hata dnin olmayp dn yanl anlayanlardadr. Oysa Kur'an'da en ok ayrntlaryla anlatlan konu aile meseleleridir. Peygamberimizin aile hayat bizler iin gzel bir rnektir. Mslman evliler her ilerinde olduu gibi evliliklerini de slam'n lleriyle devam ettirmelidirler.

 • 16-Dn Hkmler Gereince: slam'a gre normalde boama hakk erkee verilmitir. Erkek deiik zamanlarda boama hakkn kullanrsa artk hanmyla evliliini devam ettiremez. Bu yzden erkek ok dikkatli olmak zorundadr. Geliigzel her kzdnda hanmn tehdit ederek boama haklarn kullanrsa o hanmdan mahrum kalm olur.

 • 17-Mutlaka Erkek veya Kz ocuk Olsun Diye: Baz kimseler ocuklarnn mutlaka kz veya erkek olmasn arzu ederler. Hlbuki bu tamamen Allah'n iradesine baldr. Kadnn da erkein de isteiyle olacak bir i deildir. nsana den hayrlsn istemektir. Sanki ocuun cinsiyetini anne belirliyormu gibi suu kadna yklemek aka bir zulmdr. Baz erkekler 'bu kadndan istediim cinsiyette ocuk domuyor' diye baka kadnla evlenme cihetine gitmektedirler ki bu ilmen, dnen ve ahlaken yanl bir davrantr.


G r c us l fl rt kar la t rmas

Grc Usl-Flrt Karlatrmas

 • Gnmzde evlenme usul konusunda ska tartlan "grc usul" ile "flrt" ise evliliin devam noktasnda bize nemli bir ipucunu vermektedir. Bu anlamda, mill ve mnev yapdan da kaynaklanan salam aile oluumundaki en nemli etkenin bugne kadar grc usl olduunu gryoruz.

 • Zira e seiminde gnbirlik ve ksa sreli bir beraberlik, ileriye dnk bir beraberlik, yani evlilik iin maalesef gereki olmamaktadr. Taraflarn karsndakine nazik davranlar, kur yapmalar ve benzeri aldatc tavrlar, daha evliliin ilk gnlerinden itibaren yerini gerek tavrlara brakmaktadr.


Talak bo anma

 • Yani artk kpr geilmitir ve kii gerek kimliine brnecektir. Bunun ok saydaki rneini gnmzde, zellikle de medyada sk sk grnen kamuoyunun yakndan tand insanlarda grmekteyiz.

 • Halbuki grc usul ile yaplan evlilikler daha salam temeller zerine kurulmaktadr. stisnai olarak yozlatrlm halini; yani taraflarn hi birbirini tanmadan evlenmelerini dikkate almazsak, anne baba ve akrabalarn referans ve aratrmas ile kurulan evlilik, salam temel zerine kurulan bina gibi olmaktadr. Burada yapmack bir n iliki olmadndan, insanlar birbirlerini, ailelerini hatta soylarn tandklarndan, ileriye dnk daha salam bir yuva oluturulmaktadr.


 • Login