ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 มิถุนายน 2551 - PowerPoint PPT Presentation

20 2551
Download
1 / 42

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เทคนิคการสร้างข้อสอบ. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 มิถุนายน 2551. การวางแผนการสร้างแบบสอบ. 1. เนื้อหา และหัวข้อที่จะใช้สอบ. 2. ชนิดของคำถามหรือข้อสอบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย. 3. รูปแบบคำถามที่จะใช้.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 มิถุนายน 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 2551

20 2551


20 2551

1.

2.

3.

4.

5.


20 2551

.....................


153351

153351


20 2551

1. (Knowledge)

2. (Comprehension)

3. (Application)

4. (Analysis)

5. (Synthesis)

6. (Evaluation)

(Bloom and Krathwohl 1956)


20 2551

Taxonomy of Learning Specified, with Six Steps of Appropriation

Benjamin Bloom

(191399)


1 knowledge of based on recall

1. Knowledge - of (based on recall)

 • Specifics

 • Terminology

 • Specific facts

 • Ways and means of dealing with specifics

 • Conventions

 • Trends and sequences

 • Classifications and categories

 • Criteria

 • Methodology

 • The universals and abstractions in a field

 • Principles and generalizations

 • Theories and structures


2 comprehension grasp

2. Comprehension (grasp)

 • Translation

 • Interpretation

 • Extrapolation


3 application having a go too

3. Application ("having a go" too)

 • Application, or using learned material in new situations, involves using information, ideas, and skills to solve problems, then selecting and applying them appropriately.


Analysis

Analysis

Analysis suggests separating items, or separate material into component parts and show relationships between parts. It also means breaking apart information and ideas into their component parts.

 • Of elements

 • Of relationships

 • Of organizational principles


5 synthesis

5. Synthesis

 • Production of a unique communication

  • Production of a plan, or proposed set of operations

  • Derivation of a set of abstract relations

 • Synthesis suggests the ability to put together separate ideas to form new wholes of a fabric, or establish new relationships. Synthesis involves putting together ideas and knowledge in a new and unique form. This is where innovations truly take place.


6 evaluation judging worth etc

Evaluation is the highest level in this arrangement. Here the ability to judge the worth of material against stated criteria will show itself. Evaluation involves reviewing and asserting evidence, facts, and ideas, then making appropriate statements and judegments

Judgement in terms of internal evidence

Judgements in tems of external criteria

6. Evaluation (judging worth etc.)


20 2551

ETS (1965)

1. Remebering

2. Understanding

3. Thinking

Ebel (1979 )

1. Understanding of terminology

2. Understanding of fact & principle

3. Ability to explain or illustrate

4. Ability to calculate

5. Ability to predict

6. Ability to recommend appropriate action

7. Ability to make an evaluative judgement

()


20 2551

1. 1

2.


20 2551

Selected-Response Items

Constructed-Response Items

 • -


20 2551

:

 • 4 5


20 2551

: ()


20 2551

  • ,


20 2551

  • ()


20 2551

:

 • (depth and score of knowledge)

 • (Organization)

 • (Integration)

 • (creativeness)

 • (freedom of expression)


20 2551

 • (Extended response type)

/

......


20 2551

 • (reliability)


20 2551


20 2551


20 2551

 • (Validity)

  • (fairness or unbiased)

 • (Reliability)

  • (itemdiscrimination)

  • (appropriate length)

  • (item specification)

  • (appropriate criteria)

  • (item difficulty)

 • (Practicality)


20 2551


20 2551

  • IDiff 0.20-0.80

  • Disc> .2

 • Cronbach alpha


20 2551

 • (validity)

  • (content validity)

  • (construct validity)

  • (Predictive validity)


20 2551

 • (Test length)

 • ( Test retest Interval)

 • (Constriction of range)

 • (Guessing)

 • ( Variation within the testing situation)


20 2551


20 2551

   • -

   • (ICC)

   • (b)

   • (a)

   • (c)


20 2551

(difficulty)

 • :

  • P = x 100

  • R =

  • N =


Discrimination

(discrimination)

 • r = RH/NH -RL/NL

 • r

  • RH

  • RL

  • NH

  • NL

  • NH = NL


20 2551

3 4


20 2551

2 3

1


20 2551

-.1


20 2551

   • (ICC)

   • (b)

   • (a)

   • (c)

   • -


20 2551

3- parameter

b

a

c

Item Response Theory

ICC


20 2551

(ICC)


20 2551


20 2551

Test Equating

2-3

2-3


 • Login