Yaşam Boyu Öğrenme - PowerPoint PPT Presentation

Ya am boyu renme
Download
1 / 39

 • 480 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Yaşam Boyu Öğrenme. Cenk Tuncay. Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?. Yeni bilgi kazanma ve asla kaybedilmeyen bilgi anlamına gelir. Yaşam Boyu Öğrenme birşeyler yaratma ve dünyadaki güzelliklerin farkına varma demektir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Yaşam Boyu Öğrenme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ya am boyu renme

Yaam Boyu renme

Cenk Tuncay


Ya am boyu renme nedir

Yaam Boyu renme Nedir?

 • Yeni bilgi kazanma ve asla kaybedilmeyen bilgi anlamna gelir.

 • Yaam Boyu renme bireyler yaratma ve dnyadaki gzelliklerin farkna varma demektir.


Ya am boyu renme

 • Yaam Boyu renme rgn eitimi (okullar ve niversitelerde) ve yaygn eitim (i basnda) kapsamndadr. Bireyim tm yaam boyunca kiilik sosyal ve mesleki alandaki geliimini amalayan bir kavramdr.

 • Yaam Boyu renme evde okulda iyerlerinde iletiim aralar ile bireyin her alanda geliimini salar.

 • Yaam Boyu renme ilkesi, renme yanlzca okulda gereklemez evde, mzede, ktphanede vb yerlede devam eder. retmenlerin yannda anne baba arkadaslar vb. Kiiler yeterli becerileri kazandramaz okullar ve eitim kurumlar bireyi yaamboyu renen olarak yetitirmelidir.


Ya am boyu renme becerileri

Yaam Boyu renme Becerileri:

 • Yaam boyu renen ne renmesine karar vermelidir.

 • rgn ve yaygn tm renme olanaklarndan yararlanarak yaam boyu renmeyi srdrebilmek iin becerilerinin gelitirmesi gerekir.

 • Bu beceriler:

 • Okuma yazma matematik ve dinleme becerileri:

 • Kavrayarak okuma: Bireyler mesleki geliimleri takip etmeli ve kitap, dergi gb materyallerden yararlanmaldr. ilgili ve ilgisiz bilgileri ayrt etmeli ve nemli noktalar saptamaldr.

1.Temel beceriler:


Ya am boyu renme

 • Temel say becerileri: saylar anlama ve yorumlama yeteneidir.

 • letiim: Szl ve yazl iletiim kurma yetenei ile grafik yorumlama yeteneidir. Yazd yada soylemek istedii mesaj organize etmeyen ve karsndakine soylediini aktaramayan bireyler i ve kiisel yaamlarnda fazla baarl olamazlar.


Ya am boyu renme

 • Bilgi teknolojileri: bilgisayar ve dier bilgi teknoloji kaynaklar kullanma yetenegidir. amz bilgi a olduu iin hangi meslekte olursa olsun her bireyin bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmas gerekmektedir.

 • Kendi performansn gelitirme: Bilgiyi seme, kullanma ve depolama yeteneidir.

 • Etkili renmek iin geni repertuara sahip olmak: Birey farkl bilgileri renmek ve farkl stratejiler gelitirip uygulaya bilmelidir.

 • Deien dnyaya nasl uyum salayacan bilme:


2 d nme becerileri

2.Dnme becerileri:

 • Problem zme ve eletirel dnme yetenei:

 • Bireyler yaamnda karlatklar problemleri zemek iin gerekli bilgiyi kullanabilmeli, karmak bilgileri daha kk ve ynetilebilir biime getirmelidir.

 • Yeni fikirler yaratarakbilmelidir. Bu fikir ve yntemleri deerlendirebilmelidir.


Ya am boyu renme

3. Kiisel zellikler

Sorumluluk alabilme ve baka kiilerle iletiim kurabilme,

 • Dier bireylerle ibirlii yapabilme ve birlikte alabilme yetenei:Bireyler i yaamnda dier bireylerle birlikte yaamay, saygl olmay, etkili iletiim kurmay, dinlemeyi ve sorumlulukarn yerine getirmeyi renmelidir.


Ya am boyu renmenin ve geleneksel renme ile kar la t r lmas

Yaam Boyu renmenin ve geleneksel renme ile karlatrlmas:


Ya am boyu renme

Yaam Boyu renme 3 eye dayaldr.

1.Sreklilik: Bireylerin eitimsel ve kiiliklerindeki deiimler genliinde ald eitim tarafndan gereklemektedir.

Yaamboyu renmenin eleri


Ya am boyu renme

2.Yaratclk: Bireyin deiikliklere uyum salamas iin kendi potansiyellerini fark etmeleri ve yaratclklarn gelitirmesi gerekmektedir.

renciler beceriler gelitirmek, bilgileri uygulamak ve yeni bilgiler yaratmakla yaratclk salanabilir.

Yaamboyu renmenin eleri


Ya am boyu renme

3.Kendi Kendine renme:

Yaam boyu renmenin en nemli esi kendi kendine renme becerisini gelitirmi bireylerdir.

Okullar yaam boyu renme becerileri(problem saptama karar verme vb.) ve tutumlar kazandrma sorumluluunu stlenmitir. renciler kendi sedikleri becerilerle daha anlaml renebilirler.

Yaamboyu renmenin eleri


Ya am boyu renme

Bir toplumun yaam boyu felsefesini uygulamaya koyabilmesi iin geleneksel eitim sisteminde deiiklikler yapmas, yaamboyu renme iin gerekli becerileri kazandrmas ve kurumlar aras i birliini desteklemesi gerekmektedir.

 • Yaam boyu renmeyi gerekletirmek iin temel zellikleri uygulamak gerekir.

Yaamboyu renmenin temel zellikleri:


Ya am boyu renme

Yaamboyu renmenin temel zellikleri:

1.Btnlk:Eitim evde,iyerinde, bo zaman ve sosyal etkinlikler srasnda da gerekleir

2Entegrasyon: Birey eitimine herhangi bir noktadan balayabilmesi ve srdre bilmesidir.

3.Uygunluk:Program ve retmen eitime uygun olmaldr.

4.Demokratiklik:Toplumun btn eleri eitim olanana sahiptir.

5.eitlilik: rgn ve yaygn eitimi kapsar.

6.renme ve yaam kalitesi: insan potansiyelini en st seviyeye kadar gelitirmek.


Ya am boyu renme

Yaamboyu renmenin etkileri:

Teknolojiye etkisi:

Kaplolu yaynlar, uydu iletiimi, telekonferanslar ve bilgisayar destekli eitim daha fazla bireyin eitimden yararlanmasna yardmc olmaktadr. Yaam boyu eitimde nemli rol oynayan bu retim aralar bireylerin evinden i yerinden ayrlmadan yeni bilgiler renmesine olanak salamaktadr.

zellikle bilgisayar destekli eitimde bireyler kendi ilerlemelerini grmelerine ve hatalarn dzeltmesine olanak sunar


Ya am boyu renme

Yaamboyu renmenin etkileri:

Okullara etkisi:

Yaamboyu renmeyi gelitirmede en nemli rol okullardadr. Okullar rencileri rgn ve yaygn eitim yoluyla eitimlerini srdrebilmeleri iin hazrlamaktr.

rencilere farkl yollardan renme frsatlarn vermek iin okul programlarnn gncelletirilmesi ve esnek bir yapya kavuturulmas gerekmektedir.


Ya am boyu renme

Yaamboyu renmenin etkileri:

rgn eitime etkisi:

Zorunlu eitim yaam boyu eitimin temelidir. Bu dnem iki temel zellie sahiptir.

Daha ileri renmeler iin temel oluturma ve renmeye gdlenmenin devamn salamaktr .

Okullarn yaam boyu renmeye temel olabilmesi iin rencilerin kendi eitimlerine ve planlamaya etkin biimde katlmalar gerekmektedir.


Ya am boyu renme

Zorunlu eitim dnemi, yaam boyu renmeyi salaycak renme becerilerini kazandrmay iermektedir.

Geleneksel okullarn renme sreleri yetikin renenlerin ihtiyalarn karlamada yetersizdir.

Yaam boyu renimin uygulanmas iin okullarda deiimi kanlmaz klmaktadr. Pek ok kurum alan yetikinlere yar zamanl, akamlar yada yaz kurslar dzenlemektedir.


Ya am boyu renme

Yksekretim kurumlar gibi ilk ve orta retim kurumlar da programlarnda esnek zmanlamaya gidebilir. rnein Brezilyada orta son snf rencilerin %60 akam derslerine katlarak eitimlerine devam etmektedir.

Baz lkelerde eitim kurumlar daha geni bir ya gurubuna hitap ederek yaam boyu renme frsat sunmaktadr. rnein rentmen yetitiren bir faklteye 14 yandan 60 yasna kadar bavuru yaplabilmektedir.


Ya am boyu renme

Kltr Sanata etkii:

Okullar ve dier eitim kurumlar sanat ve kltr etkinlikleri ile rencilerin renme srecine daha aktif salamaktadr. Ayrca bu etkinlikler din ve rk ayrm yapmakszn toplumdaki uyumu en iyi ekilde salamaktadr.

Bireyin toplum ile olan ilikilerini olumlu ynde etkiler ve yaam boyu renme becerilerinin kazanlmasnda katkda bulunur.


Ya am boyu renme

Aileyi etkisi:

 • Aileler retme-renme yaklamlar ve program hakknda bilgi sahibi oldukarnda renme sreci daha iyi desteklenebilir.

 • Yaam boyu renmeyi destekleyen aile zellikler:

 • retmenlerle sk sk iletiim kurma,

 • Aile yelerinin birbirini desteklemesi,

 • Baarnn anahtar sk alma olduunu kavrama,


Ya am boyu renme

Yaamboyu renme uygulamalar:

Teknoloji pek ok sektr yenilemektedir bylece tm meslek alanlarnda deiiklikler yaratmtr. Eitim yeni talepleri karlayabilmektedir. Bu nedenle temel eitim anlay alian bireyler iin yeniden eitim sz konusudur.

Avrupadaki pek ok kurulu elemanlarn eitmekte hatta eitim blmleri kurmaktadr.

Yneticiler kendilerini yetitirmek iin yksek lisans almalar yaptklar grlmektedir.


Ya am boyu renme

Yaamboyu renme uygulamalar:

Yaam boyu almalarna arlk veren lkelerden olan japonya bu uygulamalara son derece nem vermektedir. 1990 ylnda Yaam boyu reniminin geliimini amalayan bir kanun hazrlamtr.

Bu kanuna gre ilk ve ortaokullarn programlar yaam boyu renme ilkelerine uygun olacak biimde deitirilmitir.


Ya am boyu renme

 • Eitim srecinde u noktalar vurgulanmtr.

 • renci merkezli yntemler kullnlmal,

 • Her dzeydeki programlar birbirleri ile tutarl ve gncellendirilmelidir.

 • Ezbervi renme yerine problem zme ve dnme becerisi kazandrlmaldr.

 • ocuklarn renme istekleri ve yetenekleri ile yaratclklar gelitirilmeli.


Ya am boyu renme

 • Fransada ise retmen eitimi konusunda Yaam Boyu renme Projesi adnda bir alma yaplmtr. Bu projeye gre yaam boyu renme iin gelecein retmeni nasl olmas gerektii ortaya konulmutur.

 • Uyumlu bir kiilie sahip olmal,

 • Yaratc ve yeniliki olmal,

 • Kendi kendini deerlendirme ve analiz etme,

 • liki kurma,


Ya am boyu renme

5. Her evrede insanlarla uyum iinde almal

6. rencilerin deiime ayak uydurabilmeleri iin hayal glerini , yaratclklarn gelitirmeleri ve yeniliki olmalar gerekir.

7. Temel yeteneklere sahip olmal(gzlem bilgisi, etkili okuma, kendini ifade etme)

8. Bireysel yeteneklere sahip olmal(aratrma anlizi, eletirel karar verme)


Ya am boyu renme

Yaamboyu renme ve Avrupa Birlii:

AB tarafndan eitim alannda yrtlen almalar arasnda en yksek ncelie sahiptir. 1995 ylnda AB komisyonurenen topluma doru bir allma yaynlamtr.

Bu raporun amac ab iinde hareketlilii salamak bilgi iletiim teknolojilerinin kullanmn yaygnlatrmak okul ve sanayi arasnda i bitliini gelitirmektir.


Ya am boyu renme

Avrupada yaam boyu renme yl olarak kabul edilen 1996 ylnn amalar ise; yaam boyu renme kavramn tevik etmek, anlam ve zelliklerini aklamaktr.

Ayni yl yaplan etkinliklerde yaam boyu renme etkinliklari tartlm bylece ilkeler ve stratejiler belirlenmitir.


Ya am boyu renme

1.Yaam boyu renmeyi geekletirmek iin birey, toplum, sosyal snflar, ekonomi ve istihtam kurumlar arasnda gl balar kurmaldr.

2. Eitim ve retim her aamasnda yaam boyu renim kurumlarna ve srdrlebilmesine katkda bulunmaldr.

3. Yaam boyu renme geni bir renme frsatlar anlam iermektedir. Herkesin sosyal, kltrel ihtiya ve ilgilerine uygun eitim sreci olmaldr.


Ya am boyu renme

4. Yaam boyu renmenin sreklilii iin frsat eitlii her aamada salanmaldr.

5. Yaam boyu renme eitim ve retime aileyide ierecek ekilde yeni ve esnek bir yaklam getirmelidir.

6.Hizmet ncesi eitim, yaam boyu renme iin temeldir. lave olarak okuma yazma ve hesaplama gibi temel becerileri kazandrarak kiileri yaamlar boyunca yeni deneyimlere cesaretlendirmektir.


Ya am boyu renme

2000 ylnda AB ye lkelerde yaam boyu renme etkinlikleri raporlatrulm ve yine ayni yl yaam boyu renme bildirisi yaynlanmtr

ABnin 1990l yllardan bu yana yaam boyu renmeyle ilgili dzenli olarak kararlar ald ve uygulamaya geirdii grlmektedir.Son olarak 2007-2013 yllarn yaam boyu renme program olarak ilan etmitir.


Ya am boyu renme

Hayat boyu renme program ilk ve orta renimdeki rencilerden yetikinlere , meslek eitim stajyerlerinden niversite rencilerine, temel beceri ihdiyac duyan insanlardan profesyonellerine kadar herkes iin eitim ve retimde gelime imkanlar ve karlksz mali katk salamaktadr.


Ya am boyu renme

 • Avrupa birliinin yaam boyu renme programnn zel hedefleri:

 • Kaliteli yaam boyu renmenin geliimine katkda bulunmak,

 • ye devletlerin yaam boyu renme frsatlarnn kalitesinin, ekiciliinin ve eriebilirliliine yardmc olmak,


Ya am boyu renme

3.Yaratclgn, rekabetciliin ve giriimci ruhun bymesine yardmc olmak

4. Dil renimi ve dilsel eitlilii desteklemek,

5.Her yatan insann yaam boyu renme programna katlmnn artmasn saamak,


Ya am boyu renme

Yaamboyu renme ve eitime yansmalar:

Teknolojinin hzl gelimesi nedeniyle deiikliklere uyum salamak iin yeni berceriler kazandrc srekli eitime ihtiya vardr.

niversiteye devam etmeyen rencileri meslek sahibi yapacak programlar ve projeler gelitirilmeli ve yanlzca genlere deil yetikinlere de eitim olana tannmaldr.


Ya am boyu renme

Yaamboyu renme ve eitime yansmalar:

 • Eitim retmen merkezli deil renen merkezli olmaldr.

 • Yaam boyu renme ortamlarnda retmenin anlatt rencinin dinledii yntemleri kullanmak mmkn deildir. Bunun yerine alma ve tartma gruplar, ibanda renme ve uzaktan eitim yntemleri tercih edilmelidir.


Ya am boyu renme

2.renenler hedefleri saptama, eitim programn tasarlama, renme yntemlerini seme, renmeyi deerlendirme gibi eitim srecinin tm aamalarna katlmaldr.

3.renme ierii ve yntemler bireyin yaamna ve i deneyimine gre belirlenmelidir.

4. rentmenler ynetici rol stlenmeli, renme kaynaklarndan yanlzca birisi olmaldr.

5. renciler kendi kendine renme becerilerini gelitirmeli, renme srecinde sorumluluk stlenmeli ve kararlara katlmaldr.


Ya am boyu renme

6. retmen ve renciler arasnda karlkl sayg ve gven olmaldr.

7. Yaam boyu renmenin srdrebilmesi iin retmen eitimininde yeniden dzenlenmesi gerekmektedir. nk retmen bilgiyi aktarmak yerine, ynlendirici ve kolaylatrc olmas gerekmektedir.

8. Deerlendirme: proje tabanl renme ve uygulamal alma kullanlmaldr.


 • Login