slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Globální grant. Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“. Charakteristika. NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ ' - ruby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Globální grant

Opatření 2.3 JPD 3

„Posilnění kapacit poskytovatelů

sociálních služeb v hlavním městě Praha“

charakteristika
Charakteristika
 • NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů:
   • Celkem 4,22 milionů EUR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
   • Celkem 1,17 milionů EUR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3)
 • Minimálnívýše příspěvku na projekt – 150.000 Kč
 • Maximálnívýše příspěvku na projekt – 650.000 Kč
 • Globální grant pokrývá 100% nákladů na projekt, spolufinancování NNO tedy není nutné
slide3

Rozdíl mezi Opatřeními 2.1. a 2.3. JPD 3

Opatření 2.1.

 • Větší alokace na realizaci opatření (20% rozpočtu JPD3)
 • Vyšší alokované částky na jednotlivé projekty (1 až 15 mil. Kč)
 • Určeno spíše pro větší a zkušenější NNO

Opatření 2.3.

 • Menší alokace na realizaci opatření (1% rozpočtu JPD3)
 • Menší částky alokované na jednotlivé projekty (150.000 až 650.000 Kč)
 • Jednodušší formulář žádosti
 • Vyšší zálohy pro NNO (až 80% alokované částky)
 • Určeno i pro NNO s menší kapacitou na posílení kapacity NNO
c le glob ln ho grantu
Cíle Globálního grantu

Posílení kapacit nestátních neziskovýchorganizací, které realizují programy zaměřené na sociální integraci sociálně vyčleněných osob nebo osob ohrožených sociální exkluzí

prim rn c lov skupiny
Primární cílové skupiny

Nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením zaregistrované v ČR jako:

• Občanské sdružení

 • Obecně prospěšná společnost
 • Církevní právnická osoba

Podpora partnerství při realizaci projektů s orgány místní veřejné správy (hlavní město Praha, městské části, organizace zřizované hlavním městem Praha nebo městskou částí za účelem poskytování sociálních služeb)

prim rn c lov skupiny1
Primární cílové skupiny

1. Nestátní neziskové organizace (NNO) poskytujícívzdělávání pro další NNO, které přímo pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí

2. Nestátní neziskové organizace pracující se skupinami ohroženými sociální exkluzí pro posílení vlastní kapacity organizace

sekund rn c lov skupiny
Sekundární cílové skupiny

Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:

 • Věku - mladí, starší lidé v předdůchodovém věku
 • Zdravotního stavu - zejména zdravotní postižení, duševní onemocnění
 • Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nemocní
 • Sociální situace -zejména osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící dětské domovy, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit
sekund rn c lov skupiny1
Sekundární cílové skupiny

Nejvíce ohrožené jsou skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci různých znevýhodnění

Vzhledem k tomu, že cílovými skupinami jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, nemohou jimi být děti a osoby v důchodovém věku

financovateln innosti
Financovatelnéčinnosti
 • Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb;
 • Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb;
 • Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce;
 • Zajištění odborného vzdělávání a celoživotního učení pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce;
 • Zajištění speciálních služeb skupinám ohrožených sociální exkluzí;
 • Vzdělávání k posilnění kapacit a rozvoji lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a pro skupiny osob ohrožených sociální exkluzí
implementa n uspo d n
Implementační uspořádání
 • Globální grant bude implementován jako grantové schéma
 • Projekty Konečných uživatelů z řad nestátních neziskových organizací budou vybírány na základě výzvy NROS k podávání žádostí
asov harmonogram
Časový harmonogram
 • Předpoklad vyhlášení dvou až tří kol výzev v rámci grantového schématu (do 31.12.2006)
 • 1. výzva v polovině listopadu 2004 (předpoklad)
 • Možnost předložit pouze jeden projekt v každém kole za jednu NNO (za jedno IČO)
slide12

Problémy NNO při administraci grantů

 • Pozdní informování či neinformování o změnách

u realizovaných projektů

 • Nedodržování časového harmonogramu realizace

projektů

 • Nedostatečná komunikace s NROS

DŮSLEDKEM NEMOŽNOST VYPLATIT CELOU VÝŠI PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH NA REALIZACI PROJEKTU

u ite n odkazy
Užitečné odkazy
 • Strukturální fondy:

www.strukturalni-fondy.cz

 • Evropský sociální fond:

www.esfcr.cz

www.mpsv.cz

 • Globální grant:

http://www.nros.cz/globalni-grant/index.html

ad