pomiary wielko ci elektrycznych skutki dzia ania pr du
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pomiary wielkości elektrycznych, skutki działania prądu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Pomiary wielkości elektrycznych, skutki działania prądu - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Pomiary wielkości elektrycznych, skutki działania prądu. Układy sterowania i regulacji. Mierniki i pomiary. 3. Mierniki i wielkości mierzone. Do pomiaru różnych wielkości używa się szeregu mierników. Do najważniejszych należą: Amperomierz – pomiar natężenia prądu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pomiary wielkości elektrycznych, skutki działania prądu' - ruby-yang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mierniki i wielko ci mierzone

Mierniki i pomiary

3

Mierniki i wielkości mierzone
 • Do pomiaru różnych wielkości używa się szeregu mierników.
 • Do najważniejszych należą:
  • Amperomierz – pomiar natężenia prądu,
  • Woltomierz – pomiar napięcia,
  • Omomierz – pomiar rezystancji,
  • Watomierz – pomiar mocy,
  • Licznik energii – pomiar energii elektrycznej,
  • Tester – wykrywanie napięcia, pola elektrycznego.
rodzaje miernik w

Mierniki i pomiary

Rodzaje mierników
 • Mierniki dzieli się na:
  • Analogowe – pomiar polega na odczycie wychylenia wskazówki na skali,
  • Cyfrowe – pomiar polega na odczycie wartości na wyświetlaczu elektronicznym.
 • Mierniki analogowe mają zwykle ustrój mechaniczny i są obecnie coraz rzadziej stosowane ze względu na podatność na uszkodzenia i zachowanie odpowiednich warunków pomiaru (np. pomiar w pozycji poziomej).
 • Mierniki cyfrowe oparte są na elektronice, są łatwiejsze w użyciu, bardziej odporne na uszkodzenie, zwykle dokładniejsze, mają możliwość współpracy z komputerem.
amperomierz

Mierniki i pomiary

μA

A

Amperomierz
 • Do pomiaru natężenia prądu służy amperomierz.
 • Amperomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego.
 • Do pomiaru małych prądów służy miliamperomierz oraz mikroamperomierz.

Amperomierz laboratoryjny stołowy

Mikroamperomierz

Amperomierz przemysłowy tablicowy

amperomierz pomiar pr du

Mierniki i pomiary

I

I

Reszta

obwodu

Reszta

obwodu

A

Amperomierz – pomiar prądu
 • Amperomierz włącza się w gałąź, w której chcemy zmierzyć prąd (tzn. szeregowo z elementem, którego prąd mierzymy).
 • Amperomierz prądu stałego ma zaciski oznaczone „+” i „−” i należy pamiętać, aby podłączyć go tak, aby prąd wpływał do zacisku „+”.
 • Wniosek: pomiar prądu za pomocą amperomierza wymaga przerwania gałęzi i włączenia w przerwę amperomierza.
amperomierz rezystancja wewn trzna

Mierniki i pomiary

I

I

Reszta

obwodu

Reszta

obwodu

A

Amperomierz – rezystancja wewnętrzna
 • Idealny amperomierz ma rezystancję równą zeru – jego włączenie nie zakłóca przepływu prądu.
 • Rzeczywisty amperomierz charakteryzuje się pewną rezystancją wewnętrzną, która powinna być jak najmniejsza.
pomiar amperomierzem wskaz wkowym

Mierniki i pomiary

6

12

3

3

4

2

5

1

A

6

0

Pomiar amperomierzem wskazówkowym

Obowiązuje wzór:

gdzie:

 • W – wychylenie
 • Wmax – maksymalne wychylenie na skali,
 • Zakres – zakres pomiarowy.
woltomierz

Mierniki i pomiary

V

Woltomierz
 • Do pomiaru napięcia służy woltomierz.
 • Woltomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego.
 • Do pomiaru małych prądów służy miliawoltomierz oraz mikrowoltomierz.
 • Do bardzo dokładnych pomiarów napięcia służy galwanometr.

Woltomierz laboratoryjny stołowy

Woltomierz przemysłowy tablicowy

woltomierz pomiar napi cia

Mierniki i pomiary

Reszta

obwodu

U

V

Reszta

obwodu

U

Woltomierz – pomiar napięcia
 • Woltomierz włącza się równolegle do elementu, na zaciskach którego chcemy zmierzyć napięcie.
 • Woltomierz napięcia stałego ma zaciski oznaczone „+” i „−” i należy pamiętać, aby podłączyć go tak, aby potencjał zacisku „+” był wyższy od potencjału zacisku „−”.
 • Wniosek: pomiar napięcia nie wymaga przerywania obwodu.
woltomierz rezystancja wewn trzna

Mierniki i pomiary

Reszta

obwodu

U

V

Reszta

obwodu

U

Woltomierz – rezystancja wewnętrzna
 • Idealny woltomierz ma rezystancję równą nieskończoności – jego włączenie nie zakłóca przepływu prądu.
 • Rzeczywisty woltomierz charakteryzuje się pewną rezystancją wewnętrzną, która powinna być jak największa.
 • Odczyt wskazań woltomierza dokonuje się wg takiej samej zasady, jak w przypadku amperomierza.
woltomierz cyfrowy

Mierniki i pomiary

Woltomierz cyfrowy
 • Wadą zwykłych woltomierzy analogowych jest ich niezbyt duża rezystancja (rzędu kilku do kilkunastu kΩ), co sprawia, że w dokładniejszych pomiarach nie można ich traktować jak idealnych.
 • Woltomierze elektroniczne (zwane cyfrowymi) mają bardzo dużą rezystancję wewnętrzną (rzędu MΩ) i w większości przypadków mogą być traktowane jak woltomierze idealne.
omomierz pomiar rezystancji

Mierniki i pomiary

Ω

Omomierz – pomiar rezystancji
 • Do pomiaru rezystancji służy omomierz.
 • Omomierz ma dwa zaciski oraz zwykle przełącznik wyboru zakresu pomiarowego.
 • Omomierz wymaga zasilania (zwykle bateryjne).
 • Dokładniejsze pomiary rezystancji wykonuje się m.in. mostkiem Wheatstone’a lub Kelvina.
multimetr

Mierniki i pomiary

Multimetr
 • Przedstawione wyżej mierniki analogowe należą już do rzadkości.
 • Wszystkie ich funkcje łączą w sobie mierniki zwane multimetrami.
 • Starsze multimetry są analogowe, nowsze – cyfrowe.
 • Cyfrowe multimetry oferują dodatkowe funkcje, np. sprawdzanie diody, tranzystora, kolejności faz w układach trójfazowych itp.

Multimetr analogowy

Multimetr cyfrowy

watomierz

Mierniki i pomiary

*

*

W

Watomierz
 • Do pomiaru mocy służy watomierz.
 • Watomierz ma cztery zaciski (dwa prądowe, dwa napięciowe) oraz zwykle dwa przełączniki wyboru zakresu pomiarowego (dla prądu i napięcia).
 • Początek uzwojeń cewki prądowej i napięciowej zaznaczone są symbolem 

Watomierz laboratoryjny stołowy

watomierz pomiar mocy

Mierniki i pomiary

Reszta

obwodu

*

*

W

Reszta

obwodu

Watomierz – pomiar mocy
 • Cewkę prądową watomierza włącza się tak jak amperomierz (w szereg).
 • Cewkę napięciową watomierza włącza się tak jak woltomierz (równolegle).
 • Początki uzwojeń obydwu cewek należy zewrzeć (w typowych przypadkach).
 • Zakres watomierza ustala się jako iloczyn zakresu prądu i napięcia.
licznik energii

Mierniki i pomiary

Licznik energii
 • Do pomiaru zużycia energii służy licznik energii.
 • Dawniejsze konstrukcje są mechaniczne i wykorzystują zjawisko indukowania się pola elektrycznego wskutek czasowych zmian pola magnetycznego (w przypadku prądu zmiennego).
 • Nowsze konstrukcje są cyfrowe i działają dzięki programowi mnożącemu prąd przez napięcie.

Licznik energii (prąd zmienny)

tester

Mierniki i pomiary

Tester
 • Tester to urządzenie wskazujące obecność lub brak danej cechy.
 • Tester napięcia fazowego 220 V (zwany próbnikiem) składa się z lampki neonowej i działa na zasadzie przewodzenia minimalnego prądu, który powoduje świecenie lampki.
 • Obecnie dostępne są także testery cyfrowe i oferują dodatkowo wykrywanie napięcia stałego, sprawdzanie ciągłości przewodów, wykrywanie przewodów pod tynkiem itp.

Tester analogowy (próbnik)

Tester cyfrowy

skutki dzia ania pr du

Skutki działania prądu

4

Skutki działania prądu

Skutki działania prądu można podzielić na:

 • Termiczne (cieplne),
 • Chemiczne,
 • Magnetyczne,
 • Dynamiczne,
 • Indukcyjne,
 • Fizjologiczne.
termiczne dzia ania pr du

Skutki działania prądu

Termiczne działania prądu
 • Ilość ciepła wydzielonego w przewodniku podczas przepływu prądu elektrycznego wynosi (prawo Joule’a-Lenza)
 • Przykłady zastosowania:
  • Elektryczne urządzenia grzejne (piecyki, grzałki, żelazka, suszarki),
  • Bezpieczniki topikowe,
  • Lutowanie i spawanie.
 • Zjawiska niepożądane:
  • nagrzewanie: przewodów zasilających, urządzeń elektrycznych, układów elektronicznych, żarówek, styków.
chemiczne dzia ania pr du

Skutki działania prądu

Chemiczne działania prądu
 • Przepływ prądu przez roztwory wodne kwasów, zasad i soli (elektrolity) wywołuje w nich zmiany chemiczne.
 • Przykłady zastosowania to głównie elektroliza, którą wykorzystuje się do:
  • uzyskiwania niektórych pierwiastków (prawo Faradaya),
  • galwanizacji.
 • Działania niepożądane:
  • korodowanie metali.
fizjologiczne dzia ania pr du

Skutki działania prądu

Fizjologiczne działania prądu
 • Działania fizjologiczne prądu polegają na oddziaływaniu energii elektrycznej na organizmy żywe, w tym człowieka.
 • Przykłady zastosowania:
  • Fizjoterapia,
  • Stymulowanie wzrostu roślin,
 • Działania niepożądane:
  • Wszelkie szkodliwe oddziaływania, łącznie porażeniem elektrycznym, utratą zdrowia lub życia.
pora enie elektryczne

Skutki działania prądu

Porażenie elektryczne
 • Porażeniem elektrycznym nazywamy szkodliwe działania prądu elektrycznego występujące wskutek jego przepływu przez organizm.
 • Porażenie może nastąpić wskutek:
  • dotknięcia urządzenia znajdującego się pod napięciem,
  • uderzenia pioruna.
 • Efekty porażenia mogą być:
  • cieplne (poparzenia skóry, uszkodzenie mięśni, kości, wrzenie płynów ustrojowych),
  • chemiczne (zmiany płynów elektrolitycznych),
  • biologiczne (zaburzenia czynności serca, mięśni).
nat enie pr du a stopie ra enia

Skutki działania prądu

Natężenie prądu a stopień rażenia
 • Najbardziej niebezpieczny jest prąd zmienny o częstotliwości od 20 do 100 Hz:
  • częstotliwość ta wywołuje skurcze mięśni, może zaburzyć czynność serca,
  • bezpieczna granica prądu wynosi około 10 mA – powyżej tej granicy człowiek nie jest w stanie uwolnić się spod napięcia wskutek skurczu mięśni.
 • Prądy przemienne o innych częstotliwościach oraz prądy stałe są mniej szkodliwe – granica wynosi około 25 mA.
napi cie a stopie ra enia

Skutki działania prądu

Napięcie a stopień rażenia
 • Za napięcie bezpieczne uznaje się do 30 V dla napięcia przemiennego oraz do 60 V dla napięcia stałego.
 • Napięcie jest niebezpieczne, jeżeli wynosi ponad 50 V dla napięcia stałego i ponad 100 V dla napięcia przemiennego.
oporno a stopie ra enia

Skutki działania prądu

Oporność a stopień rażenia
 • Im większy opór, tym mniejszy prąd i mniejszy stopień rażenia.
 • Opór ciała człowieka jest zmienny, zależny od wielu czynników.
  • Jeżeli skóra jest sucha i nieuszkodzona, to opór wynosi od 10 do 100 kΩ a nawet 1 MΩ.
  • Jeżeli skóra jest wilgotna lub uszkodzona, to opór może spaść do 1,5 kΩ.
  • Kobiety i dzieci mają cieńszą skórę i są bardziej wrażliwe na rażenia niż mężczyźni.
  • Zwierzęta są bardziej wrażliwe na rażenia niż ludzie.
inne czynniki

Skutki działania prądu

Inne czynniki
 • Czas rażenia: im dłuższy, tym gorzej.
 • Stan fizyczny człowieka: pocenie się, choroby serca, obecność alkoholu we krwi, osłabienie stanowią czynnik pogarszający stopień rażenia.
 • Warunki zewnętrzne: wilgotność, temperatura, rodzaj odzieży, podłoża mają istotny wpływ na stopień rażenia.
 • Szybka pomoc: im szybciej tym lepiej.
wskaz wki ratowania pora onego

Skutki działania prądu

Wskazówki ratowania porażonego
 • Jak najszybciej przystąpić do ratowania.
 • Jak najszybciej odłączyć porażonego spod działania prądu, np. wyłącznikiem, bezpiecznikiem (NIE WOLNO dotykać rażonego gołymi rękami!),
 • Trzeba się odizolować od podłoża (np. stanąć na suchej desce, gumie, oponie).
 • Używać rękawic gumowych lub grubych suchych ręczników, odzieży itp.
wskaz wki niesienia pierwszej pomocy

Skutki działania prądu

Wskazówki niesienia pierwszej pomocy
 • W razie utraty przytomności przez rażonego przystąpić do sztucznego oddychania.
 • W razie zatrzymania czynności serca zastosować dodatkowo masaż serca.
 • Czynności te należy utrzymać aż do przybycia pogotowia lub odzyskania przytomności przez rażonego.
 • Po odzyskaniu przytomności przez rażonego należy go okryć, podać coś ciepłego do picia, ewentualnie środki przeciwbólowe, ułożyć go wygodnie na boku.
 • W razie oparzenia opatrzyć rany.
 • Porażony musi być poddany badaniu lekarskiemu BEZWZGLĘDNIE na stopień rażenia.
ad