N de n vers tes
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Planlama Sürecinde Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Kriterleri. Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN. N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ. MİSYON. VİZYON. İLKELER. STRATEJİK AMAÇ 1. STRATEJİK AMAÇ 2. HEDEF 1.1. HEDEF 1.2. HEDEF 2.1.

Download Presentation

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Stratejik Planlama Sürecinde

Stratejik Amaçlar,

Hedefler,

Faaliyetler,

Performans Kriterleri

Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN

N.Ü. STRATEJİK PLANLAMA OFİSİ


MİSYON

VİZYON

İLKELER

STRATEJİK AMAÇ 1

STRATEJİK AMAÇ 2

HEDEF 1.1

HEDEF 1.2

HEDEF 2.1

HEDEF 2.2

HEDEF 2.3

FAALİYET 1.2.1

FAALİYET 2.1.1

FAALİYET 2.2.1

FAALİYET 2.3.1

FAALİYET 1.1.1

FAALİYET 1.1.2

FAALİYET 1.2.2

FAALİYET 2.1.2

FAALİYET 2.3.2

FAALİYET 2.2.2

FAALİYET 1.2.3

FAALİYET 2.2.3

Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu


Stratejik Amaç

VİZYONA GİDEN YOLDA,

ÖNCELİKLE VE BELİRLİ BİR SÜREDE

“NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?”

sorusunun cevabıdır.


Stratejik Amaç

Belirli bir sürede kurumun

ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.


!

STRATEJİK AMAÇLAR GELECEKTE SİZE

KEŞKE

DEDİRTMEMELİ


ÇÜNKÜ

 • Amacınızda,

 • Hedefinizde,

 • Faaliyet Planınızda,

  Yoksa

  TALEP ETME GEREKÇENİZDE YOK !


STRATEJİKAMAÇLAR

 • Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.

 • Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.

 • İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.

 • Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

 • Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

 • Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.

 • Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

 • Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.


Anlamlı Stratejik Amaç Örnekleri

 • Stratejik amaç 1: Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre yaratılması için kirlilik ve çöp miktarı azaltılarak şehrimizdeki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

 • Stratejik amaç 2: Toplum sağlığını korumak için, kirliliği kontrol altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak, ülke geneli için temiz ve yeterli su temin edilecektir.


İyi Belirlenmemiş Örnek

Bölümlerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir

(Neden yanlış: Amaç açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir.

Yazılan ifade; bir faaliyeti yada yöntemi belirtmektedir).


Stratejik Hedefler

HEDEFLER: Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

HEDEFLER: Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.


HEDEFLER

Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebiliralt amaçlardır..


HEDEFLER

Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar.


HEDEFLER

Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.


HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

 • Ölçülebilir olmalıdır.

 • İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.

 • Sonuca odaklanmış olmalıdır.

 • Zaman çerçevesi belli olmalıdır.


HEDEF ÖRNEĞİ

Spor Tesisisayısı, 2015 yılına kadar15’e çıkartılacaktır.

ÖLÇÜLEBİLİR

SPESİFİK

ZAMAN ÇERÇEVESİ

SAYISAL


Neden Formlar, Neden Sayılar?...

Ölçebilmek…

Ölçülemeyen denetlenemez,

Denetlenemeyen yönetilemez !...


GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

Bu aşamada;

 • Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri (faaliyetler) belirlenir,

 • Detaylı iş planları (projeler),

 • Maliyetlendirme(bütçebelirleme) yapılır.


Stratejilerin Oluşturulması İçin CevaplanmasıGereken Sorular

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?

 • Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?

 • Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?


PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖRNEKLERİ

Fakülteler ile ilgili performans göstergesi:


Bilgi işlem ile ilgili performans göstergesi:


Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile ilgili performans göstergesi:


Anahtar Özellikler

 • Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılmalı (karar almada kolaylık),

 • Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir (alternatif değerlendirme)

 • Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır(sorunun analizi çözüme ışık tutar)


Periyodik İzleme Süreci

İlgili birimin;

 • Performans göstergelerinin kurum içinde sorgulanması ve ölçülmesi,

 • Performans düşüklüğü olan alanların belirlenmesi ve nedenlerinin araştırılması,

 • İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme eylem planlarının oluşturulması,

 • İyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi

  Sürecidir.


TEŞEKKÜRLER

Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN


 • Login