การเขียนรายการบรรณานุกรม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 35

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การเขียนรายการบรรณานุกรม. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. - อักษรตัวแรกของคำที่มีความหมาย เฉพาะ ให้ใช้ ตัวพิมพ์ ใหญ่ - คำบุรพบท คำสันธาน ให้ใช้ ตัวพิมพ์ เล็ก หรือตัวเขียนเล็ก. ปีพิมพ์ ถ้ามีปีพิมพ์หลายปีให้ใช้ปีล่าสุด. ไม่ปรากฏเลขหน้า ไม่สมควรที่จะนำมาอ้างอิง.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเขียนรายการบรรณานุกรม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6434922


6434922


6434922


6434922

-

-


6434922


6434922

- 1

2

- 2.

- 3nd ed.


6434922

- :

- : NewYork London


6434922

- :

- :

- :


6434922

-


6434922

-

.//.//().///////.///:/.


6434922

/.//.//().///////.///:/.


6434922

,////.//.//////////(..). .///:/.


6434922

( 1 )

.//(2538). // .///:/.

Robert, E. Kirk.//(1984).//Principle of physicalChemistry.//Boston/:/Allyn and Bacon.


6434922

( 2 )

- 2

and

-


6434922

( 2 )

.//(2539).///////.//5.// /:/,

Aaronson, Doris and Robert W. Rieber.//(1979).

Psycholinguistic Research : Implications

and Applications.//Hillsdale,/N.J. :

Lawrence.


6434922

( 3 )

- 3

1, 2 / and

2 3

-


6434922

( 3 )

, .

///////(2536).//.///:/ .

Strasser, Marland M., Jame E. Aaron and Ralph C.Bohn.

(1973).//Fundamentals of Safety Education.// 2nd ed.//New York /:/ PP Print.


6434922

( 3 )

-

-

-and others


6434922

( 3 )

.//(2522).//

2.// : .

.//(2522).//2.

: .

Agarwal, G. P. and others.//(1990).//Microbial

Bioproducts.//Berlin/:/Springer,/


6434922

-

-

, . ...//(2537). .//3.///:/

.


6434922

.//(2538). ..2537./:/.


6434922

.//.//(). ()// .//.// /:/.


6434922


6434922

,/.//(2552). .///().// 2.///:/.

- -


6434922

-


6434922


6434922

.//(, )../.// () : .


6434922

  • ()


6434922


6434922

.//( ).//.// .


6434922

.//.//( ).///:/ .//.


6434922


6434922

.// ().//.// ,// URL.


6434922

.//().// ,// URL.


6434922


  • Login