bravo barrier removal assessment and viability overview
Download
Skip this Video
Download Presentation
BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Хамгаалахаар төлөвлөж буй газрын төрх байдал шиг тухайн мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүйгээр олж авах болно. BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview. Тухайн газрыг оролцуулах / Төслийн нэр. RARE төслийн төлөвлөгөөний нөлөөллийн болон боломжит үнэлгээний бүдүүвч. Соёл / Улс төр.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview' - roza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bravo barrier removal assessment and viability overview

Хамгаалахаар төлөвлөж буй газрын төрх байдал шиг тухайн мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүйгээр олж авах болно.

BRAVO: Barrier Removal Assessment and Viability Overview

Тухайн газрыг оролцуулах/Төслийн нэр

RARE төслийн төлөвлөгөөний нөлөөллийн болон боломжит үнэлгээний бүдүүвч

Соёл/Улс төр

Нөлөөлөл &

Хэмжүүр

Техник

Эдийн Засаг

  • Өртгийн үнэлгээ, орлогын эх үндэс баонцгой үед гарах саадыг зохицуулах чадамжит орлогыг орлох хүчин зүйлүүд
  • Технологийн чадамжийн талаарх үнэлгээ, шаардагдах сургалтууд, ба саадыг арилгахад хамрагдаж буй талуудын давуу тал
  • Саадыг арилгах ажлыг зохион байгуулагчдын талаарх үнэлгээ банийгмийн үзэгдэл болон улс төрийн асуудалтай холбогдон гарч ирсэн саадууд
  • Саадыг арилгах ажлын үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ ба энэхүү үр дүнг хэмжих хэмжүүрийн чадамж
bravo

Юу: Саадыг арилгах стратегийн зорилго гэж юу болохыг 100-аас доош үгэнд багтаан дүгнэж мөн энэхүү стратегийг хэрэглэсний дараа ямар үр дүн гарах талаар дүгнэ. Хэрэглэгдэж буй бүтээгдэхүүний стратеги болон бүтээгдэхүүн хүрч болох бүхий л хэрэглэгчдийн талаар тодорхой, товч бич.

Хэн:50-аас дээшгүй үгэнд багтаан төсөлд хэн хэн багтах, тэдний үүрэг юу болох, амласан хүүгийн хэмжээ, барьцаанд тавьсан хөрөнгө, тараасан хөрөнгөмөн төсөвлөсөн хөрөнгийн хэмжээг дүгнэ. Тодорхой бичих хэрэгтэй.

When:Саадыг арилгах хөтөлбөрийг хэзээ хэрэгжүүлэх талаар болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах урьдчилсан нөхцлүүдийг 75-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ. Цаг хугацааг графикаар тодорхой харуулна уу.

Яаж: Саадыг даван туулах стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өртөг /технологи, техникийн тусламж, санхүү/ болоод тэрхүү өртгийг хаанаас гаргах талаар 75-аас дээшгүй үгэнд багтаан дүгнэж бичнэ.Хөрөнгө оруулалт найдвартай эсэх, барьцаалагдсан эсэхийг хамруулна. Тус хөрөнгө оруулалт найдвартай бол тэр нь мөн хаанаас бүрдэж буйг бичнэ. Тодорхой харуулах хэрэгтэй.

BRAVO: Ерөнхий үр дүн

BRAVO оноо

Боломжит оноо: 1-4

Нөлөөлөх оноо: 1-4

slide12
Нийт оноо

Онооны дундажууд баруун гар талдаа байрлах. Үүнээс боломжит болон нөлөөллийн онооны дундажыг Miradi програмд оруулах мөн аль алиных нь доогуур тэмдэглэх: стратеги нь зохимжгүй болсон тохиолдолд дахин BRAVO хийж гүйцэтгэж болно.

ad