บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

บทเรียน
Download
1 / 21

  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา COMP 100 ภาคเรียนที่ 1 / 2553 มหาวิทยาลัยโยนก. 5308008. ตารางเรียน. 5308048. ตารางเรียน. 5308068. 5308031. 5308064. 5308012. 5111021. ตารางเรียน ปี 2553. 5308052.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pps timeings sound

บทเรียน PPS + Timeings + Sound

งานสร้างตารางของนักศึกษา

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

รหัสวิชา COMP 100

ภาคเรียนที่ 1 / 2553

มหาวิทยาลัยโยนก


Pps timeings sound

5308008

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308048

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308068


Pps timeings sound

5308031


Pps timeings sound

5308064


Pps timeings sound

5308012


Pps timeings sound

5111021

ตารางเรียน ปี 2553


Pps timeings sound

5308052

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308024

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308066

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308067

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308068

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308017

ตารางเรียน นางสาวสุชาวดี ยวงแก้ว สาขา สาธารณสุขศาสตร์


Pps timeings sound

5303002

ตารางเรียนนักศึกษา


Pps timeings sound

5303008

ตารางสอน สาขา การท่องเที่ยว


Pps timeings sound

5303019

ตารางเรียน สาขาการท่องเที่ยว


Pps timeings sound

5308019


Pps timeings sound

5308046

ตารางเรียน


Pps timeings sound

5308053


Pps timeings sound

ขอบคุณที่รับชม


  • Login