บทเรียน
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา COMP 100 ภาคเรียนที่ 1 / 2553 มหาวิทยาลัยโยนก. 5308008. ตารางเรียน. 5308048. ตารางเรียน. 5308068. 5308031. 5308064. 5308012. 5111021. ตารางเรียน ปี 2553. 5308052.

Download Presentation

บทเรียน PPS + Timeings + Sound งานสร้างตารางของนักศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


บทเรียน PPS + Timeings + Sound

งานสร้างตารางของนักศึกษา

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

รหัสวิชา COMP 100

ภาคเรียนที่ 1 / 2553

มหาวิทยาลัยโยนก


5308008

ตารางเรียน


5308048

ตารางเรียน


5308068


5308031


5308064


5308012


5111021

ตารางเรียน ปี 2553


5308052

ตารางเรียน


5308024

ตารางเรียน


5308066

ตารางเรียน


5308067

ตารางเรียน


5308068

ตารางเรียน


5308017

ตารางเรียน นางสาวสุชาวดี ยวงแก้ว สาขา สาธารณสุขศาสตร์


5303002

ตารางเรียนนักศึกษา


5303008

ตารางสอน สาขา การท่องเที่ยว


5303019

ตารางเรียน สาขาการท่องเที่ยว


5308019


5308046

ตารางเรียน


5308053


ขอบคุณที่รับชม


  • Login