PRIVATJURIDIK - PowerPoint PPT Presentation

Privatjuridik
Download
1 / 10

 • 217 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRIVATJURIDIK. Familj, föräldrar och barn ( kapitel 6). Centralt innehåll. Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRIVATJURIDIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Privatjuridik

PRIVATJURIDIK

 • Familj, föräldrar och barn

 • (kapitel 6)


Centralt inneh ll

Centralt innehåll

 • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning

 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.


Privatjuridik

 • FAMILJERÄTT – regler om samboförhållanden, äktenskap, föräldrar & barn, arv, testamente

 • Lagar:

 • Sambolagen

 • Äktenskapsbalken

 • Namnlagen

 • Föräldrabalken


Att vara sambo

Att vara sambo

 • Par som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden med gemensam bostad.

 • Inga regler om giftorättsgods, dvs. delar inte lika vid ev. separation eller dödsfall. Delar endast gemensam bostad och bohag.

 • Ingen arvsrätt mellan parterna


Att gifta sig

Att gifta sig

 • Gäller även par av samma kön (sen 2009)

 • Ansöker om hindersprövning

 • Vigsel: kyrklig eller borgerlig

 • Byta namn? Anmälan till Skatteverket


Ktenskapsbalken kap 1 2 4

Äktenskapsbalken (kap 1 §§2-4)

Makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.

 • Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.

 • Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas.


Att f barn

Att få barn

 • Om gifta:

 • Förutsätts att maken är far till barnet

 • Båda föräldrarna har vårdnadsplikt

 • Efternamn? Om olika, så väljer föräldrar

 • Om sambo:

 • Faderskapet ska fastställas (socialnämnden)

 • Modern blir vårdnadshavare

 • Efternamn? Samma som ifall gifta


Att skilja sig

Att skilja sig

 • Ansökan hos tingsrätt (äktenskapsskillnad)

 • Om har barn under 16 år: 6 månaders betänketid

 • Om endast en part vill skilja sig: 6 månaders betänketid

 • Bodelning av makarnas egendom


Bodelning

Bodelning

 • Om gifta:

 • Giftorätt – rätten till hälften

 • Makarna kan avtala om äktenskapsförord, dvs. makarna bestämmer vad som ska vara enskild egendom och inte ingå i giftorättsgods

 • Om sambo:

 • Gäller endast gemensam bostad & bohag

 • Övrigt tillfaller ägaren


Privatjuridik

 • Ann Wetterström

 • Nacka Enskilda gymnasium

 • 2014 vt


 • Login