Peradaban
Download
1 / 89

Disediakan oleh : Prof.Madya Dr.Suwaid Tapah Mohammad Kamari Haji Taib - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Uploaded on

Peradaban Islam di Nusantara. KEDATANGAN ISLAM DI NUSANTARA. Disediakan oleh : Prof.Madya Dr.Suwaid Tapah Mohammad Kamari Haji Taib CITU UiTM Sabah, Kota Kinabalu r azizi.uitm.edu.my. 4.0 Peradaban Islam di Nusantara. 4.1 Kedatangan Islam di Nusantara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Disediakan oleh : Prof.Madya Dr.Suwaid Tapah Mohammad Kamari Haji Taib' - royal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Peradaban Islam di Nusantara

KEDATANGAN ISLAM DI NUSANTARA

Disediakanoleh :

Prof.MadyaDr.SuwaidTapah Mohammad KamariHajiTaib

CITU UiTM Sabah, Kota Kinabalu

razizi.uitm.edu.my


4 0 peradaban islam di nusantara
4.0 Peradaban Islam di Nusantara


 • 4.1 Kedatangan Islam di Nusantara

Apakah itu Nusantara?Kerajaan kerajaan di alam melayu
Kerajaan-kerajaan di Alam Melayu

Sebelum Islam

Selepas Kedatangan IslamPeninggalan kerajaan sri vijaya
Peninggalan Kerajaan Sri Vijaya

 • Candi Gumpung di Jambi yang merupakan salah sebuah wilayah Srivijaya

 • Pembinaan Candi Borodur bermula pada era pemerintahan Sangramadhananjaya dan siap ketika pemerintahan Samaratunga.
Kepercayaan agama
Kepercayaan / Agama

 • Arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan, seni Sriwijaya sekitar abad ke-9 M.


Sosial samb
Sosial (samb)

 • Ancak


Kepercayaan kepada perkara tahyul sebahagiannya masih berterusan kerana kejahilan
KepercayaankepadaperkaraTahyulsebahagiannyamasihberterusankeranakejahilan

Pembuangan Ancak di Perak

Pembuangan Jong yang mengandungi Ancak di IndonesiaPerikanan samb ekonomi
Perikanan (samb.-ekonomi)

Laut adalah sumber pendapatan masyarakat Melayu


Pertanian samb ekonomi
Pertanian (samb. - ekonomi)

BercucuktanamadalahsumberpendapatanmasyarakatMelayu
Samb.

Candi Borobudur

Pendakwah islam di alam melayu
Pendakwah Islam di Alam Melayu

Tok Kenali di Kelantan

Wali Sembilan di Tanah JawaPedagang muslim sanggup meredah lautan demi menyebarkan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

Pedagang musafir ke Alam Melayu melalui Jalan Laut

Para pedagang beriteraksi dengan masyarakat tempatan


Perkahwinan
Perkahwinan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Politik penaklukan
Politik & Penaklukan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Politik penaklukan1
Politik & Penaklukan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Sokongan pemerintah
Sokongan Pemerintah dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Keunggulan islam1
Keunggulan Islam dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Peranan pusat kebudayaan
Peranan Pusat Kebudayaan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Samb. dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Samb. dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Samb. dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Samb. dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


4 2 kegemilangan islam di nusantara
4.2 dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam MelayuKegemilangan Islam di Nusantara


Aqidah kepercayaan
Aqidah (Kepercayaan) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

 • Al-Qur’an sebagai Kitab Pedoman Hidup


Kepercayaan samb
Kepercayaan (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

 • Solat mampu dilakukan di mana sahaja

Solat mampu dilakukan di mana sahaja


Perubahan sistem politik dan pemerintahan
Perubahan sistem politik dan pemerintahan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Perubahan sistem perundangan
Perubahan sistem perundangan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Perundangan samb
Perundangan (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

Kitab yang memaktubkan Hukum Kanun Melaka

KitabFiqhMughni al-Muhtaj yang popular di AlamMelayu


Perundangan samb1
Perundangan (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

Batu bersurat Terengganu


Perubahan sosial
Perubahan Sosial dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Perubahan ekonomi
Perubahan Ekonomi dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Perubahan keilmuan
Perubahan Keilmuan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Perubahan keilmuan samb
Perubahan Keilmuan (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Tokoh tokoh ilmuan islam alam melayu
Tokoh-tokoh ilmuan Islam Alam Melayu dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

SyeikhNuruddin al-Raniri

Syeikh Arshad al-Banjari


Perubahan bidang kesenian
Perubahan bidang kesenian dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


Kesenian samb
Kesenian dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu(samb.)

 • Masjid Agung, Demak

SeniBina, Istana, CandidanRumahIbadah Hindu Buddha berubahkepadaseniBina Islam iaitu Masjid, Suraudan Istana yang bercirikan Islam

Contohnya : Pembinaan Masjid Kg.Laut, Kelantan; Masjid Agung, Demakdll.


Kesenian samb1
Kesenian (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

Masjid Kg.Laut, Kelantan

Masjid Tengkera, Melaka


Kesenian samb2
Kesenian (samb.) dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

SeniKhatmerupakanseniwarisan Islam diAlamMelayu


Kesimpulan
Kesimpulan dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu


4 3 kedudukan islam di malaysia

Pengaruh Islam di Malaysia dapat diteliti … dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayu

14.1-Peruntukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan:

a.Agama Islam sebagai Agama Persekutuan

b. Kebebasan Beragama

c.Agama Islam dan Negeri-negeri

14.2 - Pembentukan Institusi-istitusi Islam

14.3 - Pengaruh Islam dalam Pembentukan Dasar Negara

4.3 Kedudukan Islam Di Malaysia


Pendahuluan

Sebelum dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam Melayumerdeka – sudahadakerajaanMelayu-Islam

Islam dan Tamadun Melayu tidak boleh dipisahkan = Syed Muhammad Naquib al-Attas (1972)

Islam diiktiraf oleh Perlembagaan sebagai agama negara dari fakta sejarah

= Islam menjadi agama yang dominan di Semenanjung Tanah Melayu sejak kurun ke 12 lagi

=Sabah dan Sarawak dibawahpemerintahanKesultanan Brunei. Sebahagian Sabah dibawahKesultanan Sulu

= mengiktiraf tonggak dan kekuasaan Raja-Raja yang semuanya adalah beragama Islam sewaktu negara ini dibentuk.

Pendahuluan


Islam dakwah Islam kepada penduduk rantau Alam MelayujugamenjadiidentitidanbudayaMelayu

Ajaran Islam banyakmempengaruhiTamadunMelayudirantauini. TamadunMelayumenjadilebihmantapdengankedatangan Islam.

Islam danadatMelayu, merupakanstruktur yang salingmelengkapidanberinteraksi

Islam terusmenjadiidentitikepadaorangMelayu, iaituMelayusebagai yang mengamalkanadat-istiadatMelayu, berbahasaMelayudanberagama Islam.


Mengapa islam diperuntukan dalam perlembagaan persekutuan

= Melayu, Beraja dan Islam tidak boleh dipisahkan terutama sejak dari zaman keagungan zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi . Rujuk Hukum Kanun Melaka

=Zaman penjajahan bermula Perjanjian Pangkor 1874 - Kuasa Raja sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam

=Perlembagaan Negeri zaman Penjajahan – e.g Perlembagaan Johor 1895 dan Perlembagaan Terengganu 1911

=Syor dan cadangan dalam Laporan Suruhanjaya Reid dan Kertas Putih

=Keputusan-keputusan Mahkamah

Mengapa Islam diperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan


14 1 islam sebagai agama persekutuan

Perkara sejak dari zaman keagungan zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi . Rujuk Hukum Kanun Melaka 3 (1) Perlembagaan Persekutuan

Tidak ada perkataan “rasmi” dalam Perlembagaan. Frasa “agama rasmi” akan menyempitkan tafsiran tersebut dan akan menjadikan agama Islam terhad kepada amalan ritual serta upacara rasmi dan keagamaan semata-mata.

Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & 2 Yang Lains [2007] 3 AMR 693, Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz memberi makna Islam sebagai “bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma dan ritual-ritual tetapi ianya juga suatu cara hidup yang lengkap merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian dan awam, perundangan, politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman”.

Peruntukan dalam Perkara 3 amat relevan dengan kelangsungan kuasa Raja-raja Melayu, sebagai ketua agama Islam di persekutuan dan di negeri-negeri.

Peruntukan ini tidak mudah untuk dipinda, kerana ia perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, walaupun setelah mendapat sokongan dua pertiga ahli parlimen.

14.1 -Islam sebagai Agama Persekutuan


Perlindungan agama islam dan raja raja melayu perkara 150 6 a

(6) sejak dari zaman keagungan zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi . Rujuk Hukum Kanun Melaka TertaklukkepadaFasal (6A), tiadaperuntukanmana-manaordinan yang dimasyhurkandibawahPerkaraini, dantiadaperuntukanmana-manaAktaParlimen yang diluluskansemasaperisytiharanDaruratberkuatkuasadan yang mengisytiharkanbahawadidapatiolehParlimenundang-undangitudikehendakiolehsebabdarurat, bolehmenjaditidaksahatasalasanketidakselarasandenganmana-manaperuntukanPerlembagaanini.

(6A) Fasal (5) tidakbolehmemperluaskuasaParlimenmengenaiapa-apaperkarahukumSyarakatauadatMelayuataumengenaiapa-apaperkaraundang-undangatauadatanaknegeridiNegeri Sabah atau Sarawak; danjugaFasal (6) tidakbolehmenjadikansahmana-manaperuntukan yang tidakselarasdenganperuntukanPerlembagaanini yang berhubungandenganapa-apaperkarasedemikianatauberhubungandengan agama, kewarganegaraan, ataubahasa.

.

Perlindungan agama Islam dan Raja-raja MelayuPERKARA 150 6(A)


Kepentingan agama dalam perlembagaan

Dari sudut pemikiran dan peradaban: sejak dari zaman keagungan zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi . Rujuk Hukum Kanun Melaka

Peruntukan “agama” atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang bersatu padu.

membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia”,

Peruntukan ini akan menghormati hak-hak rakyat dalam negara tersebut, dan tidak cuba memaksa rakyat memperhambakan diri mereka kepada ideologi pemerintah.

Pemerintah bertoleransi dengan kaum-kaum lain yang mengamalkan agama yang berbeza.

Dapat mewujudkan persefahaman dan permuafakan ke arah perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum dan agama.

Kepentingan Agama dalam Perlembagaan


Kedudukan dan kuasa raja sebagai ketua agama

Raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing

YDPA sebagai Ketua Agama Islam bagi negerinya, Wilayah-wilayah Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja (tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Negeri

Memperkenan dan meluluskan undang-undang Islam di negeri masing-masing

KedudukandanKuasa Raja sebagaiKetua Agama


Kebebasan beragama

Suatu masing-masingfasalimbanganjugatelahdiperuntukkaniaituPerkara 11(1)

secara harmoninya, penganut-penganut agama lain masih bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka.

Kebebasan Beragama


Pengurusan hal ehwal agama

Perlembagaan juga masing-masingmemberikan hak kepada penganut agama bukan Islam termasuk agama Islam untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuh dan menyelenggara yayasan untuk tujuan agama masing-masing dan khairat, memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang =Perkara 11 (3)

Pengurusan Hal Ehwal Agama


Penyebaran agama

Perkara 11 (4) masing-masingPerlembagaan memperuntukkan tentang penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Peruntukan ini menjaga menjaga dan mengekalkan keharmonian beragama dan peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan

Perkara 11 (5) memberi tafsiran bahawa kebebasan yang diberikan untuk mengamalkan agama masing-masing ini tidaklah sehingga membenarkan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain.

Penyebaran Agama


Perkara 12 4

Agama masing-masingseoranganakadalahditentukanolehibubapaataupenjaga, kecualianakitutelahberumurlebihdari 18 tahun

PERKARA 12 (4)


Bidang kuasa persekutuan dan negeri

Jadual masing-masing 9 Senarai 1 Senarai Persekutuan (Butiran 4k)

Jadual 9 Senarai 2 SenaraiNegeri (Butiran 1)

Pihakkerajaan (persekutuanataunegeri) mempunyaikebebasan, kuasadankeistimewaanuntukmenubuhkan, menyelenggara, membantupenubuhaninstitusi Islam & melaksanakanajaran Islam sertamengeluarkanperbelanjaanygdiperlukanutktujuanitu.

BidangKuasa Persekutuan danNegeri


14 2 institusi institusi islam

Penubuhan masing-masingMajlis/Jabatan Agama Islam Negeri-negeri

PenubuhanMajlisKebangsaanbagi Hal Ehwal Malaysia – JAKIM/Majlis Fatwa Kebangsaan/Majlis Fatwa Negeri

MahkamahSyariah

Baitulmal/PusatZakat

Penubuhan YADIM/YAPIEM dsb

14.2 – Institusi-institusi Islam


14 3 pengaruh islam dalam pembentukan dasar dasar kerajaan

Dasar Kebudayaaan Kebangsaan masing-masing

Dasar Pendidikan Negara

Dasar Pembangunan Ekonomi

Dasar Pentadbiran Negara

14.3 -Pengaruh Islam dalamPembentukanDasar-dasarKerajaan


Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan masing-masing

- Islam dipilih berdasarkan fakta sejarah dan nilai Islam yang didukung oleh sebahagian besar rakyat di negara ini.

- Islam unsur penting berasaskan rasional kedudukannya diiktiraf sebagai agama negara

- Nilai serta ajarannya meliputi keperluan rohani dan jasmani manusia sejagat dan tidak terhad kepada soal ibadah semata-mata.

- Sistem nilai Islam menekankan kesejahteraan dan kebajikan di dunia dan akhirat

- Persoalan hidup tidak diasingkan daripada nilai kerohanian yang mementingkan moral, disiplin, etika dll.


Dasar pendidikan negara

Islam menjadi penting dalam penggubalan Akta Pendidikan masing-masing

Pendidikan Islam menjadi suatu bahagian yang amat penting dalam sistem pendidikan kebangsaan.

Diajar dari peringkat rendah hingga ke peringkat universiti.

Di setiap negeri sudah ada institusi yang menyediakan pelajar untuk mperkukuhkan bahasa al-Quran dan menghafaz al-Quran

Dasar Pendidikan Negara


Akta pendidikan 1996 akta 550

Pendidikan Islam dijadikan salah satu daripada mata pelajaran teras (Seksyen 18(2)

Pendidikan Islam wajib diajar kepada setiap murid di semua jenis sekolah jika terdapat 5 orang/lebih orang Islam (Seksyen 150)

Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]


Dasar pembangunan ekonomi

Malaysia pelajaran teras (Seksyen 18(2)menjadipenerajuutamadalammembinainstitusikewangan Islam, sistemkewangan Islam danpasaran modal Islam

BermuladenganTabungHaji (1962), diikuti YPEIM (1967), Bank Islam (1983), Syarikat Takaful (1985), SistemPerbankanFaedah (1993), Takaful NasionalSdnBhd (1994), Syarikat Sekuriti Islam (1994), Al-Rahnu (1993), Sukuk.

Malaysia telahmenjadinegara Islam pertamadidunia yang mengendalikansistemperbankandankewangan Islam

Sistemperbankandankewangan Islam telahmembolehkanpenubuhanAmanahSaham Islam, pengurusandana Islam danberbagaiinstrumenkewangan Islam spt. al-Ijarah, sukuk, pajakgadai Islam dll.

Dasar Pembangunan Ekonomi


Pembangunan ekonomi

Perbankan Islam ialah perbankan yang berlandaskan undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan Islam dalam transaksi).

Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan sumber undang-undang Islam sekunder yang lain seperti kesepakatan pendapat oleh ulama mujtahid tentang sesuatu hukum Syariah (ijma), menyamakan perkara baru yang tiada nas secara analogi (qiyas) dan hasil usaha daripada para mujtahid dalam merumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat (ijtihad).

Pembangunan Ekonomi


Bank Islam pertama ditubuhkan di Malaysia pada 1983. undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan

Pada tahun 1993, bank perdagangan, bank saudagar dan syarikat kewangan menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan Islam di bawah Skim Perbankan Islam (Bank SPI).

Bank SPI perlu memisahkan dana dan aktiviti transaksi perbankan Islam daripada perniagaan perbankan


Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran Negara undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan

Nilai-nilai sejagat diambil kira dalam pentadbiran negara.

Ajaran Islam amat relevan dalam konteks pentadbiran negara. Contoh, Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. Dasar Integriti Nasional

Semua dasar ini umumnya mampu membentuk negara dan rakyat Malaysia mencapai pembangunan yang seimbang dan sepadu.


Lampiran 1
Lampiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan 1:

PERKARA 3 (1):

“Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”

Kembali


Lampiran 2
Lampiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan 2

 • Perkara 11 (1):

  “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya.”

Kembali


Lampiran 3
Lampiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan 3

 • Perkara 11 (3):

  “Tiap-tiap kumpulan ugama adalah berhak -

  (a) menguruskan hal-ehwal ugamanya sendiri;

  (b) menubuh dan menyenggara yayasan-yayasan bagi maksud-maksud ugama atau khairat; dan

  (c) memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang.

Kembali


Lampiran 4
Lampiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan 4

 • Perkara 11 (4):

 • “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.”

Kembali


Lampiran 5
Lampiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan 5

 • Perkara 11 (5):

  “Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang am mengenai ketenteraman awam, kesihatan awam atau akhlak.”

Kembali


Kesimpulan1

Kehadiran undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan Islam di Nusantara telahmemberikesandanpengaruh yang amatmendalamdalamperkembangantamadundirantaukhususnyadi Malaysia.

Keuniversalanajaran Islam menghasilkansatupemikirandantamadun yang kekalsepanjangzaman.

Iajugabolehdimanfaatkanolehmasyarakat Malaysia tanpamengira agama danetnikdanbudaya yang pelbagai.

Kesimpulan


Rujukan
Rujukan undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan

 • A.AzizDeraman (2005) MasyarakatdanKebudayaan Malaysia, Ampang: DawamaSdn.Bhd.

 • Abdul Aziz Bari (2005) Islam DalamPerlembagaan Malaysia, Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

 • Abdullah Ishak (1990) Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu,Petaling Jaya: al-Rahmaniah.

 • Abdullah Jusuh (1989). Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Abdul Rahman Abdullah (1990) PemikiranUmat Islam Di Nusantara SejarahdanPerkembangannyaHinggaAbd ke-19, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.

 • ____________________ (2000) SejarahdanTamadun Asia Tenggara SebelumdanSesudahPengaruh Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

 • _______________________ (1989) Islam DalamSejarah Asia Tenggara Tradisional, Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn. Bhd.

 • ________________________ (1984) SejarahdanPemikiran Islam, Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn. Bhd.


 • Ahmad Zaki Abd.Latiff. et.al. (2009). undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn Bhd.

 • El-Muhammady, Muhammad Uthman (1976) Peranan Islam PembentukanKebudayaan, dalam Seminar Islam Dan kebudayaanMelayu, Bangi: UKM.

 • Ismail Hamid (1985) PeradabanMelayudan Islam, Petaling Jaya: PenerbitFajarBaktiSdn. Bhd.

 • ___________ (1991). Masyarakat dan Budaya Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • MahayudinHj. Yahaya (1998) Islam Di AlamMelayu, Ampang: PercetakanDewanBahasadanPustaka.

 • ___________________ (2000) SiriSejarahFajarBaktiTamadun Islam, Shah Alam: PenerbitFajarBaktiSdn.Bhd.


 • Muhammad undang-undang Islam (Syariah), iaitu fiqh muamalat (peraturan HisyamMohamad (penyunting) (2007) Pembangunan dariPerspektif Islam, Kuala Lumpur: MPH Group Printing (M) Sdn.Bhd.

 • Ramawan Ab Rahman. et.al. (2011). Pengantar Tamadun dan Sejarah Pemikiran Islam. Shah Alam : Penerbitan AlamBaca Sdn.Bhd.

 • SiddikFadil (1986) Gerakan Islam Di DuniaMelayu-TuntutanZaman Dan CabaranLingkungan, Kuala Lumpur: ABIM.

 • Tamadun Islam danTamadunMelayuSukatanTerbaharu (2006) Kuala Lumpur: PenerbitUniversiti Malaya.


ad