novely z kona o elektronickom podpise ing peter oravec n rodn bezpe nostn rad
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NOVELY Z KONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC N RODN BEZPECNOSTN RAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD. ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) ; Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates 5.3.1 QCP public + SSCD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOVELY Z KONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC N RODN BEZPECNOSTN RAD' - roy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novely z kona o elektronickom podpise ing peter oravec n rodn bezpe nostn rad
NOVELY ZÁKONAO ELEKTRONICKOMPODPISEING. PETER ORAVECNÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
etsi ts 101 456 v1 4 1 2006 01
ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates

5.3.1 QCP public + SSCD

The certificate policy QCP public + SSCD is for certificates:

a) which meet the requirements laid down in annex I of the Directive;

b) are issued by a CA who fulfils the requirements laid down in annex II of the Directive;

etsi ts 101 456 v1 4 1 2006 013
ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)
 • which are for use only with secure/ signature/creation devices which meet the requirements laid down in annex III of the Directive;
 • are issued to the public.
etsi ts 101 456 v1 4 1 2006 014
ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)
 • Qualified certificates issued under this policy may be used to support electronic signature which „satisfy the requirements of a signature in relation to data in electronic form in the same manner as a hand-written signature satisfies those requirements in relation to paper based data“, as specified in article of the Directive.
novely z kona o ep
Novely zákona o EP
 • zákon č. 679/2004, ktorý mení zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov
 • zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
 • veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006
 • poslanecký pozmeňovací návrh
 • článok III. zákona č.275/2006 o ISVS
z kon 679 2004 ktor men z kon 511 1992 o spr ve dan a poplatkov
Zákon č. 679/2004, ktorý mení zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov
 • doplnený pojem „prenos pomocou elektronických prostriedkov“ (§2 písm.1)
z kon 25 2006 o verejnom obstar van
Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
 • zavedená výnimka z §5 ods.1 na účely verejného obstarávania (§5 ods.2) – obligatórne používanie elektronického podpisu pri styku s orgánmi verejnej moci
 • v dôsledku uvedeného si obstarávateľ určuje technické prostriedky elektronickej komunikácie
ve k novela z kona lrv 14 2 2006
Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • úplná transpozícia smernice 1999/93/ES
 • zavedenie nových pojmov (pokročilý elektronický podpis, kvalifikovaná certifikačná autorita atď.), podrobnejšie definície niektorých pojmov
 • zavedenie pojmov certifikačná cesta, podpisová politika, koreňový certifikát
 • vypustenie vymedzenia pojmu uzavretý systém
ve k novela z kona lrv 14 2 20069
Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • oslobodenie podaní a úkonov, uskutočne-ných elektronicky a podpísaných ZEP, od správnych poplatkov
 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi verejnej správy
 • poskytovanie kvalifikovaných certifikač-ných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy
ve k novela z kona lrv 14 2 200610
Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • dobrovoľnosť akreditácie
 • vypustenie kontroly certifikačných autorít úradom
 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)
 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)
ve k novela z kona lrv 14 2 200611
Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • zavedenie procesnej lehoty 90 dní na rozhodnutie o posúdení zhody bezpečných prostriedkov
 • zavedenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu kvalifikovanej certifikačnej autority
 • nové znenie uznávania zahraničných certifikátov (§17)
ve k novela z kona lrv 14 2 200612
Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006
 • doplnenie prílohy k zákonu s odkazom na transpozíciu Smernice 1999/93/ES
mal novela z kona lrv 20 2 2006 a nr sr 22 2 2006
Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006
 • zavedenie pojmov certifikačná cesta, podpisová politika, koreňový certifikát
 • vypustenie vymedzenia pojmu uzavretý systém
 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi štátnej správy
 • poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy (MV SR, MO SR, MS SR, SIS)
mal novela z kona lrv 20 2 2006 a nr sr 22 2 200614
Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006
 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)
 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)
 • zavedenie procesnej lehoty 90 dní na rozhodnutie o posúdení zhody bezpečných prostriedkov
mal novela z kona lrv 20 2 2006 a nr sr 22 2 200615
Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006
 • zavedenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu kvalifikovanej certifikačnej autority
 • nové znenie uznávania zahraničných certifikátov úplne kompatibilné so znením Smernice 1999/93/ES (§17)
 • doplnenie prílohy k zákonu s odkazom na transpozíciu Smernice 1999/93/ES
poslaneck pozme ovac n vrh
Poslanecký pozmeňovací návrh
 • zmena definície pojmu uzavretý systém
 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi štátnej správy
 • poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy (MV SR, MO SR, MS SR, SIS)
 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)
poslaneck pozme ovac n vrh17
Poslanecký pozmeňovací návrh
 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)
 • zachovanie pôvodného znenia uznávania zahraničných certifikátov a doplnenie možnosti uznať akreditáciu, udelenú v zahraničí
 • doplnenie odkazov na zákon o informačných systémoch štátnej správy
 • doplnenie definície e-podateľne
l nok iii z kona 275 2006 o isvs
Článok III. zákona č.275/2006 o ISVS
 • zmena definície pojmu uzavretý systém
 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)
 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)
l nok iii z kona 275 2006 o isvs19
Článok III. zákona č.275/2006 o ISVS
 • doplnenie odkazov na zákon o informačných systémoch štátnej správy
 • doplnenie definície e-podateľne
ad