Novely z kona o elektronickom podpise ing peter oravec n rodn bezpe nostn rad
Download
1 / 19

NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD. ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) ; Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates 5.3.1 QCP public + SSCD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKOM PODPISE ING. PETER ORAVEC NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOVELY ZÁKONAO ELEKTRONICKOMPODPISEING. PETER ORAVECNÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD


ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates

5.3.1 QCP public + SSCD

The certificate policy QCP public + SSCD is for certificates:

a) which meet the requirements laid down in annex I of the Directive;

b) are issued by a CA who fulfils the requirements laid down in annex II of the Directive;


ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)

 • which are for use only with secure/ signature/creation devices which meet the requirements laid down in annex III of the Directive;

 • are issued to the public.


ETSI TS 101 456 v1.4.1 (2006-01)

 • Qualified certificates issued under this policy may be used to support electronic signature which „satisfy the requirements of a signature in relation to data in electronic form in the same manner as a hand-written signature satisfies those requirements in relation to paper based data“, as specified in article of the Directive.


Novely zákona o EP

 • zákon č. 679/2004, ktorý mení zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov

 • zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

 • veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006

 • poslanecký pozmeňovací návrh

 • článok III. zákona č.275/2006 o ISVS


Zákon č. 679/2004, ktorý mení zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov

 • doplnený pojem „prenos pomocou elektronických prostriedkov“ (§2 písm.1)


Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

 • zavedená výnimka z §5 ods.1 na účely verejného obstarávania (§5 ods.2) – obligatórne používanie elektronického podpisu pri styku s orgánmi verejnej moci

 • v dôsledku uvedeného si obstarávateľ určuje technické prostriedky elektronickej komunikácie


Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • úplná transpozícia smernice 1999/93/ES

 • zavedenie nových pojmov (pokročilý elektronický podpis, kvalifikovaná certifikačná autorita atď.), podrobnejšie definície niektorých pojmov

 • zavedenie pojmov certifikačná cesta, podpisová politika, koreňový certifikát

 • vypustenie vymedzenia pojmu uzavretý systém


Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • oslobodenie podaní a úkonov, uskutočne-ných elektronicky a podpísaných ZEP, od správnych poplatkov

 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi verejnej správy

 • poskytovanie kvalifikovaných certifikač-ných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy


Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • dobrovoľnosť akreditácie

 • vypustenie kontroly certifikačných autorít úradom

 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)

 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)


Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • zavedenie procesnej lehoty 90 dní na rozhodnutie o posúdení zhody bezpečných prostriedkov

 • zavedenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu kvalifikovanej certifikačnej autority

 • nové znenie uznávania zahraničných certifikátov (§17)


Veľká novela zákona –LRV 14.2.2006

 • doplnenie prílohy k zákonu s odkazom na transpozíciu Smernice 1999/93/ES


Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006

 • zavedenie pojmov certifikačná cesta, podpisová politika, koreňový certifikát

 • vypustenie vymedzenia pojmu uzavretý systém

 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi štátnej správy

 • poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy (MV SR, MO SR, MS SR, SIS)


Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006

 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)

 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)

 • zavedenie procesnej lehoty 90 dní na rozhodnutie o posúdení zhody bezpečných prostriedkov


Malá novela zákona – LRV 20.2.2006 a NR SR 22.2.2006

 • zavedenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu kvalifikovanej certifikačnej autority

 • nové znenie uznávania zahraničných certifikátov úplne kompatibilné so znením Smernice 1999/93/ES (§17)

 • doplnenie prílohy k zákonu s odkazom na transpozíciu Smernice 1999/93/ES


Poslanecký pozmeňovací návrh

 • zmena definície pojmu uzavretý systém

 • obligatórne používanie e-podateľní orgánmi štátnej správy

 • poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom pre vybrané rezorty štátnej správy (MV SR, MO SR, MS SR, SIS)

 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)


Poslanecký pozmeňovací návrh

 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)

 • zachovanie pôvodného znenia uznávania zahraničných certifikátov a doplnenie možnosti uznať akreditáciu, udelenú v zahraničí

 • doplnenie odkazov na zákon o informačných systémoch štátnej správy

 • doplnenie definície e-podateľne


Článok III. zákona č.275/2006 o ISVS

 • zmena definície pojmu uzavretý systém

 • vypustenie negatívnej pôsobnosti zákona (vypustenie nemožnosti aplikácie zákona na utajované skutočnosti)

 • umožnenie používania EP aj ZEP pre orgány štátnej správy (vypustenie §5 ods.1)


Článok III. zákona č.275/2006 o ISVS

 • doplnenie odkazov na zákon o informačných systémoch štátnej správy

 • doplnenie definície e-podateľne


ad
 • Login