Iii vienf zes elektrisk s des ar virkn sl gtiem elementiem
Download
1 / 35

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem' - roxy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iii vienf zes elektrisk s des ar virkn sl gtiem elementiem

IIIVienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem


Akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums1
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums2
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas un indukcijas spoles virknes sl gums3
Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uL = ULmsin(ωt+π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UL=I∙xLun U.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Vektori Ua, UL un U veido spriegumu

trīsstūri.

Z ir ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xL= UL/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = xL/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg xL/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdesJaudas rl d s
Jaudas RL ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsin(ωt+φ)sinωt =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QL = UIsinφ = I2xL = ULI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnā jauda

P,Q un S veido jaudu trīsstūri.

Uzņēmumos uzstāda aktīvās un

reaktīvās enerģijas skaitītājus. Pēc to

rādījumiem laika intervālā Δt nosaka

patēriņu un vidējā jaudas koeficienta

lielumu šajā laikā

tgφ = QΔt /PΔt.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pretest bu un jaudu tr sst ri
Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums1
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums2
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt v s pretest bas un kondensatora virknes sl gums3
Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uC = UCmsin(ωt-π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UC=I∙xC un U.

Šeit

ir efektīvie lielumi.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdesVektori Ua, UC un U veido spriegumu

trīsstūri.

Ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xC= UC/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = -xC/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg (-xC/R).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pretest bu un jaudu tr sst ri1
Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Jaudas rc d s
Jaudas RC ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsinωtsin(ωt+φ) =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QC = UIsinφ = I2xC = UCI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnā jauda

P, QC un S veido jaudu trīsstūri.

Fāžu nobīdes leņķis

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums1
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums2
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums3
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Akt vas pretest bas indukcijas spoles un kondensatora virknes sl gums4
Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva virknes slēgums

i = Imsinωt,

tad

ua = ImRsinωt = Uamsin ωt,

uL= ImxLsin(ωt+π/2) = ULmsin(ωt+π/2),

uC=ImxCsin(ωt-π/2)=UCmsin(ωt-π/2).

Zīmē vektoru diagrammu pie

nosacījuma, ka

xL>xC, UL=IxL> UC=IxC.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


No diagrammas izriet: virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Z atbilst pretest bu
Z atbilst pretestību virknes slēgumsΔ

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdesSpriegumu rezonanse
Spriegumu rezonanse virknes slēgums

Spriegumu rezonanse iestājas, kad

strāva sakrīt fāzē ar avota spriegumu,

t.i. φ = 0. Tas notiek, ja xL = xC.

Tad z = R ,

I = Imax = U/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Vektoru diagramma
Vektoru diagramma virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


ad