Iii vienf zes elektrisk s des ar virkn sl gtiem elementiem
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums. Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums.

Download Presentation

III Vienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IIIVienfāzes elektriskās ķēdes ar virknē slēgtiem elementiem


Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības un indukcijas spoles virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uL = ULmsin(ωt+π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UL=I∙xLun U.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Vektori Ua, UL un U veido spriegumu

trīsstūri.

Z ir ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xL= UL/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = xL/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg xL/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Jaudas RL ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsin(ωt+φ)sinωt =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QL = UIsinφ = I2xL = ULI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnā jauda

P,Q un S veido jaudu trīsstūri.

Uzņēmumos uzstāda aktīvās un

reaktīvās enerģijas skaitītājus. Pēc to

rādījumiem laika intervālā Δt nosaka

patēriņu un vidējā jaudas koeficienta

lielumu šajā laikā

tgφ = QΔt /PΔt.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvās pretestības un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = Uamsinωt,

uC = UCmsin(ωt-π/2),

u = Umsin(ωt+φ).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Zīmē vektoru diagrammu, izmantojot

strāvas un spriegumu efektīvo vērtību

vektorus: I, Ua=I∙R, UC=I∙xC un U.

Šeit

ir efektīvie lielumi.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Vektori Ua, UC un U veido spriegumu

trīsstūri.

Ķēdes pilnā pretestība

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnai pretestībai z atbilst pretestību Δ.

Tas ir līdzīgs spriegumu Δ, jo:

R =Ua/I, xC= UC/I un z = U/I.

No pretestību Δ

tgφ = -xC/R, cosφ = R/z.

φ noteikšanai ieteicams izmantot

φ =arctg (-xC/R).

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pretestību un jaudu trīsstūri

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Jaudas RC ķēdēs

Momentānā jauda

p = ui = UmImsinωtsin(ωt+φ) =

= UIcosφ – UIcos(2ωt+φ).

Vidējā (aktīvā) jauda

P = UIcosφ = I2R = UaI.

Reaktīvā jauda

QC = UIsinφ = I2xC = UCI.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Pilnā jauda

P, QC un S veido jaudu trīsstūri.

Fāžu nobīdes leņķis

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Aktīvas pretestības, indukcijas spoles un kondensatora virknes slēgums

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ja strāva

i = Imsinωt,

tad

ua = ImRsinωt = Uamsin ωt,

uL= ImxLsin(ωt+π/2) = ULmsin(ωt+π/2),

uC=ImxCsin(ωt-π/2)=UCmsin(ωt-π/2).

Zīmē vektoru diagrammu pie

nosacījuma, ka

xL>xC, UL=IxL> UC=IxC.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


No diagrammas izriet:

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Z atbilst pretestību Δ

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Spriegumu rezonanse

Spriegumu rezonanse iestājas, kad

strāva sakrīt fāzē ar avota spriegumu,

t.i. φ = 0. Tas notiek, ja xL = xC.

Tad z = R ,

I = Imax = U/R.

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


Vektoru diagramma

Ņ.Nadežņikovs. III Vienfāzes elektriskās ķēdes


  • Login