Konrad henlein
Download
1 / 13

Konrad Henlein - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Konrad Henlein. www.zlinskedumy.cz. Konrad Henlein (1898 – 1945). nacista, sudetoněmecký politik a vůdce separatistického hnutí syn úředníka, absolvent obchodní akademie v Jablonci nad Nisou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konrad Henlein' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konrad henlein

KonradHenlein

www.zlinskedumy.cz


Konrad henlein 1898 1945
KonradHenlein (1898 – 1945)

 • nacista, sudetoněmecký politik a vůdce separatistického hnutí

 • syn úředníka, absolvent obchodní akademie v Jablonci nad Nisou

 • v roce 1916 se přihlásil do armády, během 1. světové války byl na italské frontě zajat a domů se vrátil až v srpnu 1919

 • po válce začal pracovat jako bankovní úředník v jablonecké České obchodní bance, později přešel do Kreditanstalt der Deutschen

 • velmi aktivní v turnerském hnutí – cílem výchova zdatné a uvědomělé mládeže, dochází ke zpolitizování turnerstva směrem k nacionalismu

 • učitel tělocviku v Aši, ve městě založil turnerskou školu

 • v roce 1933 byl vydán zákon o zákazu a rozpuštění protidemokratických stran, rozpuštěna DNSAP, která byla obdobou německé NSDAP

 • v roce 1933 KonradHenlein zakládá politické hnutí – Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu, SHF – SudetendeutscheHeimatfront

 • v roce 1935 se SHF přeměnila na SdP – Sudetoněmeckou stranu KonradaHenleina, tato strana nepopírala československý stát, ale využívala a zneužívala jeho demokracie


Konrad henlein1
KonradHenlein

 • jako politik vyhrotil sudetoněmeckou otázku, stal se nástrojem Adolfa Hitlera

 • SdP byla vedle Agrárníků nejpočetnější stranou, byla v opozici, v době SHK, kdy zejména v pohraničí byla velká nezaměstnanost a bída, jí její kritika zvyšovala počet příznivců

 • s Adolfem Hitlerem se KonradHenlein poprvé setkal v roce 1935

 • SdP nebyla ve 30. letech jednotná, existovaly zde různé názorové skupiny, zpočátku Henlein zastával protinacistické pozice, nakonec ve straně vítězí ostrý hitlerismus

 • až v roce 1937 získalo radikální nacistické křídlo SdP vedené K.H.Frankem převahu, v roce 1937 se Henlein sešel s Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost

 • společně formulovali taktiku vůči čs. vládě – „vždy žádat víc, než je možné splnit“

 • SdP sehrála úlohu tzv. 5.kolony

 • A.Hitler spěchal, vzhledem k opevňování pohraničí nechtěl likvidaci Československa odkládat

 • 24. 4.1938 na sjezdu SdP v Karlových Varech vyhlásil KonradHenleinpožadavky na československou vládu – Karlovarský program

 • tomuto datu předcházelo připojení Rakouska k Říši (13. března), které vyvolalo nadšení naprosté většiny sudetských Němců a Hitlerovy narozeniny (20.4.)


Konrad henlein2
KonradHenlein

[1]


Karlovarsk program 24 4 1938
Karlovarský program – 24.4.1938

Body programu :

 • „Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem.

 • Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto rovnoprávného postavení ve státě.

 • Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení.

 • Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny.

 • Ustavení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci.

 • Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly.

 • Uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci.

 • Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.“


Kl ov rok 1938
Klíčový rok 1938

 • čs. vláda s drobnými výhradami přistoupila na všechny body Karlovarského programu, SdP ale přerušila vyjednávání – snaha nedohodnout se na ničem

 • množí se ozbrojené incidenty v pohraničí – ve dnech 13. – 15. 9. 1938 v několika okresech vypukl ozbrojený převrat s cílem připojit tato území k Německu

 • převrat potlačen policií, celníky, armádou, v zasažených okresech vyhlášeno stanné právo

 • 15.9.1938 SdP postavena mimo zákon, na její představitele byly vydány zatykače

 • Henlein uprchl do Německa, z uprchlých bojovníků organizuje skupiny – tzv. Freikorpsy a za několik dní je opět posílá do Československa – 2. pokus o převrat, pokus znovu potlačen

 • okres Aš byl ponechán svému osudu, Freikorps a SS ho obsadily již týden před Mnichovskou dohodou, několik stovek lidí z Aše bylo zatčeno a odvlečeno do Německa

 • po Mnichovu se KonradHenlein vrací zpět, Hitler ho jmenuje říšským komisařem pro sudetoněmecké oblasti

 • jako správce těchto oblastí byl zodpovědný za veškerý teror, kterého se nacisté dopustili na Židech, Češích a německých antifašistech

 • od 1.5.1939 se stává říšským místodržícím

 • KonradHenlein byl mužem s vysokou funkcí, ale omezeným vlivem


Konrad henlein na konci v lky
KonradHenlein na konci války

 • v pondělí 7.5. 1945 odjel Henlein z Liberce, podařilo se mu dostat na území osvobozené americkou armádou

 • u Lokte byl zajat, v Plzni vyslýchán a vězněn

 • když zjistil, že s ním jednají jako s válečným zločincem, podřezal si sklem z rozbitých brýlí žíly (10. květen 1945)

 • byl pohřben v neoznačeném hrobě v Plzni


Konrad henlein3
KonradHenlein

[2]


Koly pro studenty
Úkoly pro studenty

 • KonradHenlein se velmi angažoval v turnerském hnutí v Aši. Co bylo cílem turnerů ?

 • Kdy byla rozpuštěna DNSAP, která byla obdobou německé NSDAP ?

 • V roce 1933 KonradHenlein založil nové politické hnutí – Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu. (SHF) Kdy se tato SHF přeměnila na Sudetoněmeckou stranu KonradaHenleina ?

 • Kdy začal KonradHenlein spolupracovat s Hitlerem ?

 • Jakou taktiku zvolila SdP vůči československé vládě ?

 • SdP sehrála úlohu 5.kolony. Vysvětli.

 • Uveď název programu, který byl přijat na sjezdu SdP v roce 1938 a byl vnímán jako požadavky sudetských Němců vůči naší vládě.

 • V září roku 1938 se sudetští Němci 2x pokusili o převrat, vláda vyhlásila výjimečný stav, na vůdce SdP byly vydány zatykače. Co se stalo s SdP ?

 • Jaké funkce zastával KonradHenlein po Mnichovu ?

 • Jaký byl osud KonradaHenleina po válce ? Byl souzen a potrestán ?


Řešení

 • Cílem turnerů bylo vychovat zdravou, fyzicky zdatnou a uvědomělou mládež, jejich vzorem byla Hitlerjugend. Hnutí bylo později zpolitizováno.

 • DNSAP byla rozpuštěna v roce 1933.

 • SHF se na SdP přeměnila v roce 1935.

 • KonradHenlein se poprvé viděl s Hitlerem v roce 1935, účinná spolupráce začala o něco později – v roce 1937.

 • SdP zneužívala demokratického systému ČSR, cíleně vyhrotila sudetoněmeckou otázku, vůči čs. vládě zvolila taktiku – vždy žádat více, než je možné splnit.

 • 5.kolona je termín pro označení politické skupiny, která tajně působí proti svému státu či ideologii. Výraz byl poprvé použit za španělské občanské války.

 • Byl to Karlovarský program.

 • SdP byla 15.9.1938 postavena mimo zákon.

 • Byl jmenován říšským komisařem pro sudetoněmecké oblasti, v roce 1939 se stává říšským místodržícím.

 • Pokusil se dostat do zajetí Spojenců, což se mu podařilo, když ale zjistil, že s ním jednají jako s válečným zločincem, spáchal 10.5.1945 sebevraždu.


Internetov a kni n zdroje citace
Internetové a knižní zdroje - citace

 • NOVOTNÁ, Marie. Legenda o atentátu na Henleina [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.zasvobodu.cz/news/legenda-o-atentatu-na-henleina/

 • WIKIPEDIA.ORG. KonradHenlein [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Henlein

 • WIKIPEDIA.ORG. Karlovarský program [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_program


Citace obr zk
Citace obrázků

 • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_121-0008,_Sudetenland,_Besuch_Wilhelm_Frick_%28cropped_Konrad_Henlein%29.jpg

 • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_121-0008,_Sudetenland,_Besuch_Wilhelm_Frick.jpg


Konrad henlein dokument film
KonradHenlein – dokument, film

 • http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky-magazin/208452801280018

 • https://www.youtube.com/watch?v=HuTgI9u2mK0 - film Dny zrady (1973)


ad