Baie welkom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Baie welkom PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Baie welkom. 505 1. Op berge en in dale en oral is my God; waar ons ook telkemale mag swerwe, daar is God! Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God; omlaag en hoog verhewe ja, oral is my God!. 2. Sy troue vaderoë sien alles van naby; ons leef uit sy vermoë -

Download Presentation

Baie welkom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baie welkom

Baie welkom


Baie welkom

505

1. Op berge en in dale

en oral is my God;

waar ons ook telkemale

mag swerwe, daar is God!

Waar ons gedagtes swewe

of styg, ook daar is God;

omlaag en hoog verhewe

ja, oral is my God!


Baie welkom

2. Sy troue vaderoë

sien alles van naby;

ons leef uit sy vermoë -

word deur sy Gees gelei.

Die swaeltjies behoed Hy,

beklee met gras die dal;

die kleinste wurmpie voed Hy,

sorg vir die groot heelal.

ja, oral is my God!


Baie welkom

4. Roem, Christen, heel my lewe

is veilig in my God;

waar alles my begewe,

of waar ek ly, is God;

waar troue vriendehande

nie red nie, daar is God;

selfs in die dood se bande

ja, oral is my God!


Baie welkom

Miga 6:8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.


Baie welkom

250

1. Gods wet vra al ons liefde

vir Hom, ons God en Heer,

en liefde vir ons naaste

dis wat sy Woord ons leer.


Baie welkom

2. O Heer, wil dan u liefde

ook deur ons openbaar,

dat ons mekaar mag liefhê

en só u wet bewaar.

5. Laat ons welvoeglik lewe,

geheilig deur die Gees,

beklee met U, Heer Jesus,

gekruisig na die vlees.


Baie welkom

Die Twaalf Artikels

Ek glo in God die Vader, die Almagtige die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;


Baie welkom

Wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan 'n heilige algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.


Hosea 11 1 11

Hosea 11 :1 – 11


Baie welkom

God roep mense wat niks is nieomiets te weesGod is liefde!


God roep mense om antwoord te gee mense is dus ver antwoord elik

God roep mense

om antwoord te gee

Mense is dus

Ver-antwoord-elik


Hosea 11 goed roep israel leer loop op arms gedra versorg en gelei juk afgetel afgebuk en kos gegee

Hosea 11

Goed roep Israel

Leer loop

Op arms gedra

Versorg en gelei

Juk afgetel

Afgebuk en kos gegee


Israel offer aan ba l erken god se sorg nie weier om te bekeer

Israel

Offer aan Baäl

Erken God se sorg nie

Weier om te bekeer


Wat is god se reaksie stede word verwoes waars ers word uitgeroei

Wat is God se reaksie?

Stede word verwoes

Waarsêers word uitgeroei


Baie welkom

"Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer nie.

10 Daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie ‘n besweerder by jou wees nie en ook nie ‘n towenaar of iemand wat voortekens lees of ‘n goëlaar

11 of ‘n slangbesweerder of iemand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie.

12 Die Here het ‘n afsku van elkeen wat hierdie soort ding doen. Trouens, dit is juis oor die afskuwelike praktyke van die Kanaäniete dat die Here jou God hulle in jou belang gaan verdryf.

13 Jy moet opreg wees voor die Here jou God.

14 Hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na towenaars en besweerders. Maar die Here jou God verbied jou om dit te doen."

Deutr 18:9 - 14


Baie welkom

Wat is God se reaksie?

Stede word verwoes

Waarsêers word uitgeroei

Oorlog verteer die land

Party word opgehang

Slawe tot dood toe


Israel se ondankbaarheid bring god se oordeel oor hulle

Israel se ondankbaarheidbring God se oordeel oor hulle


Wat maak ons

Wat maak ons?

Wys jou lewe dat jy dankbaar is?

Jou tyd en energie?

Wie kry die meeste?


Hosea 11 1 7

Hosea 11: 1 - 7

Mense sal die ewige verderf in geslinger word

deur verwerping van

God se liefde


Hosea 11 8 11

Hosea 11: 8-11

God se liefde is sterker as sy oordeel.

Die koninkryk bly

Maar mense kan hulleself

onttrek


Baie welkom

En wanneer iemand wat tot dusver

reg gelewe het, die regte lewe laat

vaar en onreg doen, en Ek bring hom

tot ‘n val, sal hy sterwe.

Omdat jy hom nie gewaarsku het nie,

sal hy deur sy sonde sterf en die goeie

dinge wat hy gedoen het, nie onthou

word nie,

maar Ek sal van jou rekenskap

eis vir sy dood.

Eseg 3:20


Wat maak ons1

Wat maak ons?

Wys jou lewe dat jy dankbaar is?

Jou tyd en energie?

Wie kry die meeste?

Wat sal die Here oor jou lewe

nou sê?


Offergawe

Offergawe


Baie welkom

505

1. Jesus, U gaan voor -

ons volg in u spoor.

U ken alle lewenspaaie,

al die hoogtes, dieptes, draaie.

Kom en vat ons hand

na die Vaderland.


Baie welkom

3. Jesus, U gaan voor -

ons volg in u spoor.

Ons word vry van sondebande,

van verslawing, skuld en skande.

U is in beheer,

ons Verlosser, Heer.


Baie welkom

4. Jesus, U gaan voor -

ons volg in u spoor,

ook waar niemand dit wil waag nie,

waar niks anders ooit sal slaag nie.

U wat alles sien,

leer ons sinvol dien.


  • Login