تجزیه و تحلیل تصمیم گیری - PowerPoint PPT Presentation

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
Download
1 / 27

 • 350 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری. به نام خدا. فهرست مطالب. یادآوری ( روش AHP ) روش ANP روش AHP گروهی روشهای ادغام. یادآوری. الگوریتم روش AHP بیان شد: ترسیم ساختار سلسله مراتبی انجام مقایسات زوجی ارزیابی ناسازگاری مقایسات محاسبه وزن گزینه ها نسبت به هدف اصلی

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3255468

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

به نام خدا


3255468

فهرست مطالب

 • یادآوری ( روش AHP)

 • روش ANP

 • روش AHP گروهی

 • روشهای ادغام


3255468

یادآوری

 • الگوریتم روش AHP بیان شد:

  • ترسیم ساختار سلسله مراتبی

  • انجام مقایسات زوجی

  • ارزیابی ناسازگاری مقایسات

  • محاسبه وزن گزینه ها نسبت به هدف اصلی

 • دراین جلسه مثالهایی را در این رابطه طرح خواهیم کرد.


3255468

یادآوری

 • مثال 1: ( خرید دستگاه تولیدی)

  • معیارها:

   • قیمت (P)

   • کیفیت محصول (Q1)

   • کیفیت دستگاه (Q2)

  • گزینه ها:

   • A

   • B

   • C


3255468

یادآوری

حل در کلاس


3255468

یادآوری

مثال 2: (محاسبه شاخص و نرخ ناسازگاری در مثال 1)

𝝀

حل در کلاس


3255468

یادآوری

مثال 3: ( محاسبه نرخ ناسازگاری سلسله مراتبی)

10.610.270.12

حل در کلاس


3255468

یادآوری

مثال 4: ( با توجه به ساختار سلسله مراتبی ...)

G (1)

C1 (0.7)

C2 (0.3)

0.3

C22 (0.2)

C21 (0.8)

0.7

0.5

0.4

0.6

0.5

حل در کلاس

A

B


3255468

AHP تجديد نظر شده

 • Belton و Gear با يک مثال ضعف روش AHP را در رتبه بندي گزينه ها نشان دادند.

 • در ادامه به طرح این مثال می پردازیم:

 • مثال 5: سه گزینه A1,A2,A3 با سه معیار ...


Belton and gear

مثال Belton and Gear

 • حل در کلاس

AHP


3255468

AHP تجديد نظر شده

 • راه حل مشکل استفاده از بي مقياس سازي خطي است.


3255468

ANP

 • یکی از اصول و یا فرض های اساسی روش AHP فرض استقلال است.

 • یعنی وزن معیارها مستقل از گزینه ها ( یا معیارهای دیگر) است.

 • در ادامه مثالی مطرح می شود که در آن این حالت برقرار نیست:


3255468

مثال

از بین دو کالاي A و B می خواهیم یکی را انتخاب نماییم. هزینه خرید و حمل آنها در جدول زیر آمده است.


3255468

حل در کلاس


3255468

ANP

 • در شرایطی که وزن معیارها وابسته به گزینه ها است در روش ANP از ماتریس بزرگ یا سوپر ماتریس برای حل مساله استفاده می شود.

 • ماتریس بزرگ ماتریسی است که در آن وزن معیارها نسبت به گزینه ها و وزن گزینه ها نسبت به معیارها ( که از طریق مقایسات زوجی حاصل شده اند) ثبت شده و بخش هایی از ماتریس که درمورد آنها مقایسات زوجی صورت نگرفته صفر در نظر گرفته شده است.

 • توان های بالای این ماتریس وزن نهایی گزینه ها را مشخص می کند.


3255468

ماتریس بزرگ


3255468

توان سوم ماتریس بزرگ

وزن نهایی گزینه ها نسبت به معیارها


3255468

تصمیم گیری گروهی

 • بسیاری از تصمیمات به صورت گروهی اتخاذ می شود.

 • تصمیم گیری گروهی اعتبار، دقت و کارایی تصمیمات را افزایش می دهد.

 • مشکل اصلی تصمیم گیری گروهی نرسیدن به اجماع به دلیل:

  • مشارکت افراد در رده های مختلف سازمانی

  • مشارکت افراد متخصص در رشته های مختلف

  • مشارکت افراد با توانمندی و خبرگی متفاوت

  • مخفی کردن نظرات و یا سعی در تحمیل نظرات


3255468

مثال:

سه عنصر C1,C2,C3 توسط چهار نفر به صورت زوجی مقایسه شده است و ماتریس های مقایسه زوجی آنها به صورت زیر آمده است، وزن گروهی برای این مقایسات چقدر است؟ نظر فرد چهارم چه مقدار از نظر جمعی فاصله دارد؟

حل در کلاس


3255468

روش های ادغام

 • در تصمیم گیری های مهم، تصمیم گیرندگان به یک روش برای رتبه بندی گزینه ها محدود نمی کنند.

 • امکان دارد یک مساله با چند روش TOPSIS، SAWو ELECTRE و ... حل شود.

 • سوال: اگر رتبه بندی اين روش ها تفاوت هایی داشته باشد چگونه می توان به یک رتبه بندی واحد رسید.

 • چند روش در این زمینه مطرح است: روش میانگین رتبه ها، روش BORDA ، روش Copelandو روش رتبه بندی جزئی.


3255468

روش ميانگین رتبه ها

این روش گزینه ها را بر اساس میانگین رتبه های بدست آمده از روش های مختلف، اولویت بندی می کند، مثال:

طرح مثال در کلاس

A2>A1>A3>A4


Borda

روش BORDA

در این روش گزینه ها دو به دو مقایسه می شوند، اگر تعداد روش هایی که گزینه i را بر گزینه j ترجیح می دهند بیشتر از تعداد روش هایی بود که گزینه j را بر i ، آنگاه در سطر i و ستون j ماتریس مقایسات زوجی حرف M و در غیر اینصورت حرف X را قرار می دهیم، تعداد حرف های M هر سطر رتبه گزینه مربوطه را مشخص می کند. مثال:

طرح مثال در کلاس

A1=A2>A3>A4


Copeland

روش Copeland

این روش در تکمیل روش BORDA است و بر اساس اختلاف بردها و باختها رتبه بندی نهایی را مشخص می کند. مثال:.

طرح مثال در کلاس

A1=A2>A3>A4


3255468

روش رتبه بندی جزئي

 • در این روش رتبه بندی قابل استخراج از روش های مختلف به صورت یک گراف نمایش داده می شود

A1>A2>A3>A4

A2>A1>A3>A3

A1

A2

A3

A4


 • Login