A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie
Download
1 / 17

A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie. Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. Do zadań służby zaopatrzenia należą: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

A naliz a zarządzania zaopatrzeni a materiałow ego w przedsiębiorstwie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie
Analiza zarzdzania zaopatrzenia materiaowego w przedsibiorstwie


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Sub zaopatrzenia w przedsibiorstwie nazywa si zesp komrek organizacyjnych, ktrego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb materiaowych przedsibiorstwa.

Do zada suby zaopatrzenia nale:

  • ustalenie iloci i wartoci materiaw potrzebnych do wykonywania zada gospodarczych,

  • organizowanie dostaw materiaw do przedsibiorstwa przez ich zamawianie i zakup, prowadzenie gospodarki zapasami materiaw przez ich przechowywanie i wydawanie,

  • sporzdzanie sprawozda z dostaw i rozchodu materiaw.


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Realizacja podstawowych celw gospodarki materiaowej zwizanych z optymalizacj efektywnoci gospodarowania, tj. zmniejszania kosztw zuycia materiaw, kosztw utrzymania zapasw oraz kosztw zwizanych z przepywem materiaw, wymaga stosowania w systemie zarzdzania przedsibiorstwem odpowiednich mechanizmw.

Moliwoci wzrostu efektw we wszystkich sferach gospodarki materiaowej s zrnicowane. Koszty materiaowe stanowi podstawowy skadnik kosztw wasnych. Std nawet nieznaczna obnika tych kosztw moe da istotny wzrost zysku.


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Zapotrzebowanie na materiay nie pokrywa si z ich zuyciem produkcyjnym, co wynika z posiadania przez przedsibiorstwo zapasw materiaowych.

Zadaniem oraz przeznaczeniem tych zapasw jest zapewnienie cigoci i rytmicznoci procesw produkcyjnych.

Z tego wzgldu nie mog by one dowolne, ale wynika musz z moliwoci zaopatrzeniowych, potrzeb produkcyjnych i pojemnoci magazynw.


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Planowanie zaopatrzenia w czasie zuyciem produkcyjnym, co wynika z posiadania przez przedsibiorstwo zapasw materiaowych. dopasowanie potrzeb materiaowych i terminw dostaw do odpowiednich faz procesu produkcyjnego, a nie ograniczenie si tylko do zaplanowania potrzeb materiaowych i jednorazowe zamwienie ich na cay proces produkcyjny okrelonej iloci wyrobw.

Ten problem pomaga rozwiza tzw. polityka zakupw metod ABC.


Struktura erp
Struktura ERP: zuyciem produkcyjnym, co wynika z posiadania przez przedsibiorstwo zapasw materiaowych.


Modu zam wienia obce
Modu-Zamwienia obce: zuyciem produkcyjnym, co wynika z posiadania przez przedsibiorstwo zapasw materiaowych.


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

W przedsibiorstwie przemysowym wystpuje zazwyczaj bardzo wiele pozycji materiaowych, z tym e ich udzia w oglnej wartoci zapasw materiaowych jest bardzo zrnicowany.

Z tego wzgldu materiay dzieli si na trzy grupy: A, B i C wedug ich relatywnego udziau w wartoci cakowitego rocznego zuycia materiaowego:


Analiza abc przy wykorzystaniu krzywej koncentracji lorenza
Analiza ABC przy wykorzystaniu krzywej koncentracji Lorenza: bardzo wiele pozycji materiaowych, z tym e ich


Spos b przeprowadzania analizy abc
Sposb przeprowadzania analizy ABC bardzo wiele pozycji materiaowych, z tym e ich :

W pierwszym etapie naley dokona obliczenia kosztw materiaowych zapotrzebowanych dbr na podstawie niezbdnych iloci i cen jednostkowych, a nastpnie je uszeregowa wedug zuycia wartociowego.

W drugim etapie dokonuje si uporzdkowania pozycji asortymentowych zgodnie z uzyskan rang i oblicza skumulowany wzgldny bd (w %) zuycia ilociowego i wartociowego.

Na podstawie tak skumulowanych wartoci dokonywane jest nastpnie przyporzdkowanie poszczeglnych materiaw do jednej z trzech klas.


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Obliczenia dla potrzeb etapu I analizy ABC bardzo wiele pozycji materiaowych, z tym e ich :


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

Obliczenia dla potrzeb etapu II analizy ABC bardzo wiele pozycji materiaowych, z tym e ich :


A naliz a zarz dzania zaopatrzeni a materia ow ego w przedsi biorstwie

W odniesieniu do materiaw grupy A stosuje si ostry reim, podczas gdy w stosunku do pozostaych materiaw (zwaszcza z najliczniejszej, a zatem najtaszej grupy C) mog by stosowane znacznie bardziej liberalne zasady zamawiania.

Zazwyczaj w tych ostatnich pozycjach materiaowych s tworzone due zapasy, co pozwala na wyduenie przedziaw sterowania ich logistycznymi procesami zaopatrzenia, a tym samym - koncentracj wysikw i uwagi na pozycjach decydujcych dla kosztw logistycznych przedsibiorstwa (ze wzgldu na konieczno zamroenia kapitau obrotowego, mnogo i rnorodno partii transportowych, nieracjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowych itd.)


Klasyfikacja materia w metod xyz
Klasyfikacja materiaw metod XYZ reim, podczas gdy w stosunku do pozostaych materiaw (zwaszcza z najliczniejszej, a zatem najtaszej grupy C) mog by stosowane znacznie bardziej liberalne zasady zamawiania. :

Poszczeglne rodzaje materiaw zostaj podzielone na trzy grupy na podstawie regularnoci zapotrzebowania na te dobra:

  • materiay grupy X - charakteryzujce si regularnym zapotrzebowaniem, jak rwnie wysok dokadnoci prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zuycia)

  • materiay grupy Y - charakteryzujce si zapotrzebowaniem majcym charakter waha sezonowych i wystpowaniem istotnego przyrostu ze redni trafnoci prognoz,

  • materiay grupy Z - charakteryzujce si bardzo nieregularnym zapotrzebowaniem i nisk dokadnoci prognoz.


Kombinacja analiz abc i xyz
Kombinacja analiz ABC i XYZ reim, podczas gdy w stosunku do pozostaych materiaw (zwaszcza z najliczniejszej, a zatem najtaszej grupy C) mog by stosowane znacznie bardziej liberalne zasady zamawiania. :


Literatura
LITERATURA: reim, podczas gdy w stosunku do pozostaych materiaw (zwaszcza z najliczniejszej, a zatem najtaszej grupy C) mog by stosowane znacznie bardziej liberalne zasady zamawiania.

[1]Adam E.E.; Ebert R.J., (1992), Production and operations management, Prentice Hall, New Jersey.

[2]Stoner J.A.F., Wankel C., (1992), Kierowanie, Pastwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

[3]Zbichorski Z., (1997), Metody graficzne w zarzdzaniu i organizacji produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Technniczne, Warszawa.

[4]Praca zbiorowa, (1960) Metody sieciowe, Pastwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

[5]Sikorski W., (1992), Komputerowe planowanie przedsiwzi, Zakad nauczania informatyki MIKOM, Warszawa.

[6]Badowski S., (1970), Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.


ad
  • Login