Munkafolyamatok k z s katalogiz l si rendszerekben
Download
1 / 20

Munkafolyamatok közös katalogizálási rendszerekben - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Munkafolyamatok közös katalogizálási rendszerekben. Koltay Kl ára. Munkafolyamatok meghatározása a közös adatbázis szempontjai szerint:. 1. milyenek legyenek a felküldött rekordok 2. adatbázisban való hasonlítással kezdjük a munkát  minél kevesebb duplum kerüljön az adatbázisba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munkafolyamatok közös katalogizálási rendszerekben' - roth-golden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Munkafolyamatok meghat roz sa a k z s adatb zis szempontjai szerint
Munkafolyamatok meghatározása a közös adatbázis szempontjai szerint:

1. milyenek legyenek a felküldött rekordok

2. adatbázisban való hasonlítással kezdjük a munkát  minél kevesebb duplum kerüljön az adatbázisba

3. a feldolgozás gyorsaságának és tökéletességének optimális aránya

4. mennyi és milyen példányspecifikus adatot kezel az adatbázis


K rd sek
Kérdések szempontjai szerint:

 • Milyen válaszokat adnak ezekre a kérdésekre a jelenlegi közös adatbázisok?

 • Milyen hatással lehetnek a válaszok a helyi munkafolyamatokra?

 • Milyen tanulságokkal jár ez a közös katalogizálási rendszerek további fejlesztéséhez?


1 a k z s adatb zis bibliogr fiai rekordjai el g e a szab lyk vet s
1. A közös adatbázis bibliográfiai rekordjai: elég-e a szabálykövetés?

A MOKKA és a VOCAL alapjában véve nagyon hasonló követleményeket támaszt

 • hasonló bibl. adattartalom ("minimumkövetemények")

 • hasonló bibl. és besorolási adat rekord szerkesztési szabályok ~ magyar szabvány

 • szigorú szabálykövetés a formátum terén: MARC


Katalogiz l si szab lyzatok
Katalogizálási szabályzatok: szabálykövetés?

 • MOKKA

  • részletes minimumkövetelmény

  • leírás és adattartalom szabályozás

  • példák a MARC kódolásra

 • VOCAL

  • adattartalom tekintetében a szabványra utal

  • útmutatás teljes MARC rekordok szerkesztésére

 • garantálniuk kellene az adatbázisok homogenitását, DE:


100 1 $aShakespeare, William$d(1564-1616) szabálykövetés?

245 10 $aÖt dráma /$cWilliam Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]

260 0 $aBudapest :$bEurópa,$c1996

300 $a515 p. ;$c20 cm

490 1 $a(Európa diákkönyvtár,$x0324-2528)

505 00 $g1.,$tRomeo és Júlia -$g2.,$tJulius Caesar -

$g3.,$tHamlet, dán királyfi -$4.,$tSzentivánéji

álom -$5.,$tVízkereszt vagy Amit akartok

583 $xD1/KGY

700 1 $aArany János$d(1817-1882)

730 0 $aJulius Caesar$l(magyar)

730 0 $aRomeo and Juliet$l(magyar)

730 1 $aA midsummer-night's dream$l(magyar)

730 0 $aTwelfth-night or What you will$l(magyar)

730 0 $aHamlet, prince of Denmark$l(magyar)

830 0 $aEurópa diákkönyvtár


100 10 $aShakespeare,$jWilliam. szabálykövetés?

245 10 $aÖt dráma$cWilliam Shakespeare$e[ford. Arany János et al.].

260 0 $aBudapest$bEurópa$c1996$eSzombathely$fSylvester

300 $a515 p.$c20 cm

440 0 $aEurópa diákkönyvtár,$x1215-4989

700 11 $aArany$jJános,$d1817-1882.$4ford.

730 02 $aTwelfth-night or What you will$imagyar.

730 02 $aRomeo and Juliet$imagyar.

730 02 $aJulius Caesar$imagyar.

730 02 $aHamlet, prince of Denmark$imagyar.

730 22 $aA midsummer night's dream$imagyar.

740 02 $aRomeo és Júlia.

740 02 $aJulius Caesar.

740 02 $aHamlet, dán királyfi.

740 02 $aSzentivánéji álom.


Ha a k zponti adatb zis nem vesz tudom st a k l nbs gekr l
Ha a központi adatbázis nem vesz tudomást a különbségekrôl

 eklektikus a központi adatbázis

 helyi adatbázisok

- átvett rekordok állandó átszerkesztése, központi adatbázis erôsödô eklektikussága

vagy

- átengedi az eklektikusságot a helyi szintre - helyi megjelenítési szabályok és index felkészítése az variációkra.


Megold s
Megoldás különbségekrôl

 • a közös adatbázis konverzióiba beépíteni a fontosabb szemléleti különbségeket

 • lehetôség a helyi adatbázisok következetességének megtartására


Alternat v m don k pzett besorol si adatok probl m ja
Alternatív módon képzett besorolási adatok problémája különbségekrôl

Ha csak a központi adatbázis felöl nézzük sok munka árán megoldható  központi besorolási adatbázisok kidolgozása

de: hogyan hasznosíthatják ezt a helyi szigorúan kontrollált adatbázisok?


Helyi felhaszn l si lehet s gek
Helyi felhasználási lehetôségek különbségekrôl

 • minden egyes bib. rekord átvátelénél átszerkeszti saját auth. rekordjait is

  vagy

 • "kidobja" saját auth. rekordját és átveszi a központit (technikailag még nehezebb)

  vagy

 • a központi bib. rekordokat idomítja a saját auth. rekordjaihoz -> újratermelt rendetlenség a központban


Megold s1
Megoldás különbségekrôl

 • Többé-kevésbé rendezett helyi adatbázisok, eklektikus authority állományú központi adatbázisok

 • Helyi technikai megoldások az auth. Rekordok egyszerű cseréjére.


2 hasonl t si sorrend duplumok
2. Hasonlítási sorrend, duplumok. különbségekrôl

 • legkevésbé problémás követelmény

 • ha a leírandó dokumentum még nincs a helyi adatbázisban a munkafolyamat természetes része a hasonlítás a központi adatbázisban

  de: önmagában ez nem véd a duplumok ellen, szükség van duplum ellenőrzésre


Duplumellen rz s helyi adatb zis
Duplumellen különbségekrôlôrzés - helyi adatbázis

 • a duplumellenôrzés - elsôsorban a központi adatbázis minôségét javítja

 • csak közvetve hat a helyi munkafolyamatokra (pl. több rekord esetén nem a legteljesebbet választja letöltésre)


3 a t k letess g s gyorsas g konfliktusa
3. A tökéletesség és gyorsaság konfliktusa különbségekrôl

Ez a tényezô határozza meg leginkább mennyire lesz használható rekordforrás a központi adatbázis

A gyarapítási munkafolyamat gépesítése felerôsíti a problémát  már a rendeléskor szükség van bibl. Információkra.


A t k letess g s gyorsas g konfliktusa
A tökéletesség és gyorsaság konfliktusa különbségekrôl

Optimális eset: már rendeléskor talál a helyi gyarap. könyvtáros átvehetô rekordot

Ha nincs átvehetô rekord:

 • rendeléskor helyileg elkészített rekordváz, beérkezéskor rekordváz kiegészítése

   a helyi adatbázis nem profitál a közp. szolgáltatásból

   központi duplumellenôrzés dolgoztatása

 • rendeléskor helyileg elkészített rekordváz, beérkezéskor a központ rekord felhasználása

  (jelenleg technikailag nehézkes)


Megold s2
Megoldás különbségekrôl

központi adatbázis feladata:

 • optimálisan megválasztott minimumfeltételek

 • központi rekordok folyamatos javíthatósága, fokozatos tökéletesítése

  helyi rendszerek feladata:

 • rendelésre használt bib. rekord könnyû lecserélhetôsége a példányadatok felett


4 p ld nyspecifikus adatok s a k z s adatb zis
4. Példányspecifikus adatok és a közös adatbázis különbségekrôl

Ha a közös adatbázis = bibliográfiai rekordforrás

a peldányspecifikus adatoktól eltekinthet

de:

1. lelôhelyadatbázisként használt központi adatbázis - részletes lelôhely ésetleg helyrajzi szám adatok

 állandó automatikus frissítésrôl gondoskodni kell

2.speciális célú adatbázisok (pl. régi könyves adatbázisok) - példányspecifikus megjegyzések tárolása

egyértelmû lelôhelyhez és példányhoz kötés

automatikus frissíthetôség


Helyi katalogiz l k sz m ra j l haszn lhat modell i
Helyi katalogizálók számára jól használható modell I. különbségekrôl

Tennivalók a közös adatbázis oldalán:

 • helyi adatbázisok integritásának megôrzését tegye lehetôvé,konverziókkal segítse

 • optimális rekordminimum megállapítással segítse elô a dokumetumleírások gyors bekerülését

 • biztosítsa a már feltöltött minimumrekordok folyamatos tökéletesítését jól megválasztott felülírási szabályokkal

 • minél több példányspecifikus adatot tárojon és biztosítsa azok automatikus frissülését a helyi rendszerekben történtô változtatásukkor


Helyi katalogiz l k sz m ra j l haszn lhat modell ii
Helyi katalogizálók számára jól használható modell II.

Tennivalók a helyi rendszerek oldalán:

 • kézenfekvô, a helyi munkafolyamat több pontján adott megoldás a már meglévô bibl. rekordok jobbra cserélésére

 • kézenfekvô, a helyi munkafolyamat több pontján adott megoldás a már meglévô authority rekordok jobbra cserélésére

 • példányspecifikus adatainak tárolását optimalizálni és átgondoltabbá tenni

 • biztosítani a központi adatbázisok automatikuks frissítését a példányspecifikus adatok helyi változásakor


ad