Wolontariat zawodoznawczy
Download
1 / 11

WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY. Starostwo Powiatowe w Żarach Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Punkt Pośrednictwa Pracy w Żarach Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI Żary. CELE PROJEKTU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY' - roth-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wolontariat zawodoznawczy

WOLONTARIAT ZAWODOZNAWCZY

Starostwo Powiatowe w Żarach

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Punkt Pośrednictwa Pracy w Żarach

Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI Żary


Cele projektu
CELE PROJEKTU

 • zaangażowanie młodzieży w działania ułatwiające im poznanie specyfiki zawodów związanych z edukacją, opieką, medycyną i rehabilitacją;

 • stworzenie systemu współpracy placówek z terenu powiatu żarskiego na rzecz rozwoju zawodowego;

 • szerzenie idei zaangażowania społecznego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

 • kształtowanie postaw prospołecznych.


Etapy realizacji programu
Etapy realizacji programu

 • Nawiązanie współpracy z placówkami realizującymi „Wolontariat zawodoznawczy” oraz ustalenie zasad współpracy.

 • Kampania informacyjna w szkołach (do końca listopada 2011r.)

 • Weryfikacja kandydatów i szkolenia dla wolontariuszy (do końca grudnia 2011r.)

 • Wprowadzenie wolontariuszy do placówek (styczeń- kwiecień 2012r.)


Zasady udzia u w programie pilota owym
Zasady udziału w programie pilotażowym

 • dobrowolność,

 • zgoda opiekunów prawnych,

 • weryfikacja kandydatury,

 • deklaracja o wywiązywaniu się z podjętej aktywności.

 • Wolontariusz jest zobowiązany do świadczenia działania na rzecz placówki przez miesiąc w wymiarze 2h tygodniowo przy ustaleniu harmonogramu, który nie koliduje z obowiązkami szkolnymi.

 • Po miesięcznym okresie udziału w programie następuje wstępna selekcja wolontariuszy.



Zakresy odpowiedzialno ci
ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organ nadzorujący i prowadzący

Powiatowa Rada Działalności

Pożytku Publicznego

Zadania: koordynacja współpracy placówek, wsparcie w zakresie prawnych aspektów realizacji programu, utworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wolontariuszy, promocja działań.


Koordynator spo eczny
Koordynator społeczny

 • Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z organem nadzorującym program pilotażowy.

 • Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek przyjmujących wolontariuszy.

 •  Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami placówek szkolnych z których  oddelegowano wolontariuszy.

 • Pełnienie roli doradczej dla organu nadzorującego program - zgłaszanie uwag i wniosków mających na celu ulepszenie funkcjonowania inicjatywy.

 • Udział w spotkaniach z wolontariuszami.

 • Zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny rodzaj wsparcia szkoleniowego, psychologicznego dla wolontariuszy.

 • Układanie harmonogramów spotkań.


Koordynator szkolny
Koordynator Szkolny

 • Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem społecznym.

 • Pełnienie roli doradczej dla organu nadzorującego program - zgłaszanie uwag i wniosków mających na celu ulepszenie funkcjonowania inicjatywy.

 • Zgłaszanie zapotrzebowania na konkretny rodzaj wsparcia szkoleniowego, psychologicznego dla wolontariuszy.

 • Monitoring osób, które uczestniczą w wolontariacie pod katem ich zaangażowania w podjętą formę aktywności.

 • Pomoc w układaniu harmonogramów spotkań.


Opiekun wolontariuszy
Opiekun wolontariuszy

 • W przypadku wprowadzenia osób do placówek zewnętrznych wyznaczana jest osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi wolontariuszami.

 • Opiekun wolontariatu zostaje wyznaczony przez placówkę przyjmującą.


Prawo reguluj ce wolontariat
Prawo regulujące wolontariat

„Ustawa o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie”

(Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873), nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146)


Ubezpieczenie
Ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Regulacje w tej kwestii zawarte są w art. 46 Ustawy, ust. 2 i 3

  Art. 46

  2. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni,  przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

  W myśl ww. zapisu wolontariusz musi być objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków bez względu na charakter i miejsce wykonywanych świadczeń. Jeżeli korzystający zawiera umowę o świadczenie usług przez czas przekraczający 30 dni to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy znowelizowanej "Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach" z dnia 30 października 2002r.


ad