Zofagus var s kanamalari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

ÖZOFAGUS VARİS KANAMALARI PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖZOFAGUS VARİS KANAMALARI. Hem. Sibel AKÇAYIR Hem. Aliye YÖNTER Hem. Emine ÖZER ADS ve ADYB. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Sağlık. Slayt. Arşivi:. ÖZOFAGUS.

Download Presentation

ÖZOFAGUS VARİS KANAMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zofagus var s kanamalari

ÖZOFAGUS VARİS KANAMALARI

Hem. Sibel AKÇAYIR

Hem. Aliye YÖNTER

Hem. Emine ÖZER

ADS ve ADYB

http://hastaneciyiz.blogspot.com

Sağlık

Slayt

Arşivi:


Zofagus

ÖZOFAGUS

Besinlerin mideye gönderilmesini sağlayan 25 cm uzunluğunda dışta longitüdinal ve içte sirküler olarak seyreden kas liflerinden oluşan bir borudur.


Zell kler

ÖZELLİKLERİ

 • Özofagusun diyafragmayı geçtiği yerde hiatus

 • Mideye geçtiği yerde kardia vardır.

 • Mukozasında zengin bir ven şebekesi bulunur.

 • Özofagusun üst kısmındaki venler vena cava süperiora açılırken,

 • Alt kısımdakiler ise portal sisteme açılır.


Nasil olu ur

NASIL OLUŞUR

 • Portal basıncın arttığı durumlarda özofagusun submukozasında seyreden venlerinde basıncının artması sonucu özofagus varisleri oluşur.


Bel rt ler

BELİRTİLERİ

 • GİS kanaması,melena veya hematemez

 • Karaciğer sirozunun periferik bulguları

  -Arteryal örümcek

  -Palmer eritem

  -sarılık


Zofagus var s kanamalari

 • Portal hipertansiyon bulguları

  -Splenamegali

  -Asit kolleteral


Tedav de temel ama

TEDAVİDE TEMEL AMAÇ

 • Hemodinamik stabilizasyonun sağlanması

 • Kanamanın durdurulması

 • Kanamanın tekrarlanmasının önlenmesi


Genel tedb rler

Yatak istirahat

Damar yolu açılması

Oksijen inhalasyonu

Vital bulguların takibi

Laboratuar tetkiklerinin yapılması

Kan transfüzyonu

Paranteral sıvı verilmesi

AÇT yapılması

NG sonda uygulaması

EKG takipi

CVP ölçülmesi

GENEL TEDBİRLER


D kkat ed lmes gereken noktalar

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Aşırı volüm yüklenmesi kanamanın tekrarlamasına yol açar.

 • Sedatiflerin kullanılması ensefalopati riskini arttırır

 • Ensefalopati riskinden dolayı

  *Proteinsiz diyet almalı

  *Konstipasyon önlenmelidir.


Kanamayi durdurmaya y nel k y ntemler

KANAMAYI DURDURMAYA YÖNELİK YÖNTEMLER

 • FARMAKOLOJİK AJANLAR

 • BALON TAMPONADI

 • ENDOSKOPİK TEDAVİ


Farmakoloj k ajanlar

FARMAKOLOJİKAJANLAR

İşlevleri portal kan akımını azaltarak portal basıncı düşürmektir.


Farmakoloj k ajanlar1

FARMAKOLOJİK AJANLAR

 • VAZOPRESSİN

 • NİTROGLİSERİN

 • SOMATOSTATİN


Balon tamponandi

BALON TAMPONANDI

Balon tamponadı kanayan varislere direkt kompresyon yoluyla kanamanın kontrolünü sağlar


Zofagus var s kanamalari

 • Ülkemizde en sık sengstaken blakemore tüpü kullanılmaktadır

 • Uygulamadan önce mide boş olmalıdır

 • Hasta sol lateral pozisyonda olmalıdır

 • Tüp burun ve ağızdan yutulduktan sonra önce mide balonu 100-300 ml hava ile şişirilerek hafifçe çekilirve0.5 kg ağırlıkla traksiyona alınır.Sonra özafagus balonu şişirilir

 • Özafagus balonundaki basınç saatlik kontrol edilmelidir

 • Balon 24 saatten fazla şişik tutulmamalıdır.


Balon tamponad n n yan etkileri

ASPİRASYON

TIKANMA

PERFORASYON

KARDİAK ARİTMİ

PULMONER ÖDEM

PNÖMONİ

ÜLSERASYON

STRİKTÜR

HIÇKIRIK

GÖĞÜS AĞRISI

ANİ ÖLÜM

Balon tamponadının yan etkileri


Endoskop k tedav

ENDOSKOPİK TEDAVİ

Endoskopik yolla varislerin injeksiyonlarla skloreze edilmesi yada lastik bantlarla varisler ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır.


Yan etk ler

YAN ETKİLERİ

 • ÖZOFAGUS ÜLSERLERİ

 • STENOZ

 • SEPSİS

 • PERFORASYON


Zofagus var s kanamalari

 • YUTMA ZORLUĞU

 • GÖĞÜS AĞRISI

 • PLEVRAL EFFÜZYON


Zofagus var s kanamalari

VAKA SUNUMU

 • 69 yaşında erkek hasta

 • Gece saat 02 ADS ye sedye ile getirildi.

 • Geldiğinde terli, soluk ve halsizdi. Nabzı çok hafif palpe edildi.

 • Hastanın yakınından alınan öyküde gece bulantı hissi ile uyandığı, bir leğen dolusu kustuğu ve kendini kaybettiği öğrenildi.

 • Hasta 10 yıl önce koroner bypass ameliyatı geçirmiş ve o zamandan beri düşük dozda aspirin kullanıyormuş.


Zofagus var s kanamalari

 • Hemen damar yolu açıldı.

 • Ringer laktat infüzyonu ve oksijen inhalasyonu başlandı.

 • Arter kan basıncı ölçülemedi.

 • Laboratuar tetkikleri için kan alındı.

 • Kan merkezi aranarak kan temini istendi.

 • Alkol sigara kullanmayan hastanın bugüne kadar GİS le ilgili sorunu olmamıştır.

 • Hızla verilen 500 ml sıvının ardından genel durumunda kısmi düzelme oldu.


Zofagus var s kanamalari

 • Monitörize edilen hastanın nabzı 120, kan basıncı 65-40 olarak ölçüldü.

 • Yüzünde iki adet arteryal örümcek vardı.

 • Batın muayenesinde splenamegali tesbit edildi.

 • Portal hipertansiyona bağlı varis kanaması olacağı düşünüldü.

 • Bu arada hematokrit değerinin % 21 olduğu öğrenildi.

 • Somatostatin infüzyonuna başlandı

 • Bir ünite kan transfüzyonu yapıldı.


Zofagus var s kanamalari

 • Sabah genel durumu düzelen hasta endoskopiye alındığında kanama işaretleri taşıyan özafagus varisleri teşhis edildi.

 • Kanamanın önlenmesi için band ligasyonu uygulandı.

 • Yapılan tetkikler sonucunda hastada HCV ye bağlı kompanse karaciğer sirozu tanısı kondu.


Hem rel k tanilari

HEMŞİRELİK TANILARI

 • KARDİAK OUTPUTUN AZALMASI

 • ENFEKSİYON ALMA RİSKİ

 • BEDEN GEREKSİNİMİNDEN AZ BESLENME

 • SIVI VOLÜMÜNDE DENGESİZLİK RİSKİ

 • ANKSİYETE

 • DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA RİSKİ


Kard ak out putun azalmasi

KARDİAK OUT PUTUN AZALMASI

 • Yaşam bulgularının sık kontrolü,yatak istirahati

 • Sıvı tedavisini sağlamak

 • Aldığı çıkardığı takibi yapmak

 • Kan transfüzyonun komplikasyonları yönünden izlenmesi

 • CVP takibi

 • Kanama kontrolü

 • Dehidratasyon belirtilerinin izlenmesi

 • Labaratuvar bulgularının izlenmesi

 • Bilinç düzeyini izlemek


Enfeks yon alma r sk

ENFEKSİYON ALMA RİSKİ

 • Enfeksiyonun klinik bulguları değerlendirilir

 • Aseptik tekniğe uygun girişimler yapılır

 • Dikkatli el yıkanmalıdır

 • Beslenmesinin desteklenmesi

 • Enfeksiyonun belirtileri konusunda bireyin eğitimi


Beden gereks n m nden az beslenme

BEDEN GEREKSİNİMİNDEN AZ BESLENME

 • Hesaplanan kalorideki diyeti alması sağlanır

 • Az ve sık aralıklarla beslenir

 • Yorgun olduğu zaman beslenmeye yardım edilir

 • Yemeklerden önce uygun ağız bakımı verilir

 • Sık kilo izlemi yapılır


Sivi vol m nde denges zl k r sk

SIVI VOLÜMÜNDE DENGESİZLİK RİSKİ

 • AÇT takibi

 • CVP ölçülmesi

 • KİLO TAKİBİ

 • Labaratuvar değerlerinin kontrolü

 • Ödem değerlendirilmesi yapılır

 • Yatak istirahati


Anks yete

ANKSİYETE

 • Hastalığına ilişkin bilgilendirme ekip ile işbirliği içinde yapılır

 • Hastanın korkularını ve endişesini ifade etmesi sağlanır

 • Kronik bir hastalığa yakalanmış olmanın getirdiği güçlüklerle etkili başetmesi için desteklenmektedir.


Der b t nl nde bozulma r sk

DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA RİSKİ

 • Cilt temizliği sağlanır

 • Bası bölgeleri gözlenir

 • Ödem yönünden izlenir

 • Ağız bakımı verilir

 • Melenası olan hastalarda perine bakımı

 • Yatak çarşafı gergin olmalı mümkünse havalı yatak kullanılır

http://hastaneciyiz.blogspot.com

Sağlık

Slayt

Arşivi:


 • Login