FIZIČKA PRIPREMA VATROGASNIH JEDINICA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

FIZIČKA PRIPREMA VATROGASNIH JEDINICA PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FIZIČKA PRIPREMA VATROGASNIH JEDINICA.

Download Presentation

FIZIČKA PRIPREMA VATROGASNIH JEDINICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

FIZIČKA PRIPREMA VATROGASNIH JEDINICA


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

VatrogasnisavezSrbijejeorganizacijakojaobjedinjujeraddobrovoljnihvatrogasnihdruštavaisavezanateritorijiRepublikeSrbije. Uokviruprogramskihaktivnostinapoljurepresivnezaštiteodpožara, preventivnedelatnostiistručneobukepripadnikadobrovoljnevatrogasneorganizacijeVatrogasnisavezSrbijekrozaktivnostiopštinskih, okružnih-gradskihipokrajinskihsavezakoordiniraizajedničkisprovodiaktivnostinaplanuunapređenjazaštiteodpožarasaprofesionalnimvatrogasnimjedinicamakojesuorganizovaneuokviruMUP-a, Srbijeijedinicamakojesenalazeuokvirupreduzećailiustanova.

Pripadnicivatrogasnejedinicemogubitisamostručnoosposobljenaipsihofizičkisposobnalicastarostiod 18 do 60 (muškarci), odnosno 18 do 55 godina (žene).


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Stručnaosposobljenoststičesepohađanjemorganizovaneobukeipolaganjaispitaprema- planuiprogramuobučavanjazazvanjaudobrovoljnomvatrogastvu.

Pripadnicivatrogasnejedinicedužnisudaobnavljajuznanjeiusavršavajuveštineistručnostpoprogramimadopunskeobukekrozkurseve, seminare, treningeivežbe.

Vatrogasci dobrovoljnog društva stiču zvanja:

pionir - vatrogasac

pionir - vatrogasacI klase

vatrogasac

vatrogasacI klase

vatrogasnipodoficir

vatrogasnipodoficirI klase

vatrogasnioficir

vatrogasnioficirI klase

višivatrogasnioficir

višivatrogasnioficirI klase

http://www.vss.org.rs/index.php/operativa/sticanje-zvanja


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Poredtradicionalnihvatrogasnihvažbivatrogasciimajuijedanposebanvidtakozvanihsportskihdisciplina. Prefikssportske,ovedisciplinesudobilejerzanjihovoizvođenjeporedznanjaiveštinaizoblastizaštiteodpožaramorateimatiiizuzetnefizičkepredispozicije.


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Sportskatakmičenjaujednopredstavljajuinajatraktivnijideovatrogasnihtakmičenjaarezultatikojisepostižusunagranicineverovatnog. NameđunarodnimtakmičenjimakojeorganizujeCTIFzastupljenasudvaoblikasportskihtakmičenja.

Prviobliksesastojiodštafetnetrkesapreprekamaukojojučestvujecelaekipaiodpojedinačnogpenjanjalestvamakukačama. Drugiobliktakmičenjasastojisesamoodekipnogdelaukojempostojiunapredodređenavatrogasnaoprema, bazensavodomimeta.


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Vatrogasna olimpijada

U organizaciji Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) od 14. do 21. 07. 2013. godine u francuskom gradu Mulhouseu održano je XV. Međunarodno takmičenje vatrogasaca i XIX. međunarodno takmičenje vatrogasne omladine (popularno zvana "Vatrogasna olimpijada").


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Značaj fizičke pripreme u odnosu na specifičnost zadatka (oprema, mesto u timu i dr.)

teška preko 25 kg

dodatno opterećenje:

specijalni alati za spašavanje

(creva i mlaznice, merdevine,

aparati za gašenje,

alpinistička oprema i dr.)


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Gašenje požara spada u jedan od najzahtevnijih fizičkih poslova/zadataka.

  • prilikom nošenja vatrogasne opreme tokom gašenja požara energetska potrošnja se povećava za 33%,

  • povišena temperatura (okruženja) povećava otkucaje srca i do 90% od max otkucaja u minuti,

  • nošenje aparata za disanje povećava kiseoničku potrošnju za 0,54 l/min i smanjuje plućni kapacitet za 20%,

  • Incidenca broja povreda, stres, psihološka radna granica, hronični umor...

visoki radni zahtevi

potreba za održavanjem, korekcijom i kompenzacijom i unapređenjem kondicije


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Izvor: Tjelesna priprema vatrogasaca, Boris Banja


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Fizička priprema – Physical Fitness

Aerobne izdržljivost

Omogućava da senastavi vežbaza duži vremenski period ( >3 minuta ) opsega od umerenogdo visokog intenziteta rada (npr. snabdevanje vodom za gašenje vatreputem creva).Vežbe: tipične aerobne aktivnosti uključujući hodanje/pešačenje, trčanje, vožnja bicikla, aerobik ples / grupne vežbe, preskakanje konopca, veslanje, penjanje uz stepenice, plivanje, klizanje, i druge vežbe izdržljivosti i aktivnosti ili neke kombinacije / poligoni.

Mišićna snaga

Omogućava podizanje, povlačenje, pritiskivanje, potiskivanje i nošenje teških predmete na kratkim razdaljinama ili u kraćem vremenskom periodu (npr. dizanje aparata na visinu od najviše 13,5 m - merdevine) . Preporučene vežbe sa otporom, slobodni tegovi, sopstvena težina. Važno je učenje odgovarajuće tehnike u cilju bezbednog i efikasanog treninga otporom.


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Mišićna izdržljivost je tesno povezana sa aerobnom izdržljivosti i mišićnom snagom,omogućava da se nastavi sa dizanjem, povlačenjem, pritiskivanjem, potiskivanjem i nošenjem teških predmete za duži period (npr. nose portabl osvetljenje, pumpe ( ~ 33 kg ), druge uređaje). Mišićna izdržljivost se najbolje realizuje pri korišćenju/dizanju umerenijeg/manjeg otporakoji traje duži vremenski period (kružni trening koristeći sopstvene telesne težine kao otpor).

Fleksibilnost se odnosi na sposobnost da vatrogasac zauzme specifične pozicije (lokomotorni aparat) pri normalnom opsegu kretanja. Fleksibilnost omogućava rad u skučenim pozicijama (npr.puzeći kroz male prostore ili otvore dok vatrogasac pretražuje površine kuće ili drugog prostora tražeći unesrećene u vatri), takođe umanjuje i rizik od povređivanja. Fleksibilnost se najbolje razvija korišćenjem kontrolisanih vežbi istezanja.


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Izvor: PreparatoryFitnessProgramme, 2007.


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Ocena opisa rada i njegova ‚‚težina‚‚


Fizi ka priprema vatrogasnih jedinica

Vežbe:

Link na fajl u download centru ( Fizička priprema vartogasaca)


  • Login