Warsztat 4
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Dorota Zbińkowska - Ośrodek Przetwarzania Informacji PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Warsztat 4 „Przegląd oferty szkoleniowej w zakresie utworzenia i prowadzenia oraz poprawy wizerunku firmy” - część 2 „Analiza potrzeb szkoleniowych”. Dorota Zbińkowska - Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jakie są główne powody delegowania pracowników na szkolenia ?. Sukces w pracy.

Download Presentation

Dorota Zbińkowska - Ośrodek Przetwarzania Informacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

Warsztat 4„Przegląd oferty szkoleniowej w zakresie utworzenia i prowadzenia oraz poprawy wizerunku firmy”- część 2„Analiza potrzeb szkoleniowych”

Dorota Zbińkowska -

Ośrodek Przetwarzania Informacji


Jakie s g wne powody delegowania pracownik w na szkolenia

Jakie są główne powody delegowania pracowników na szkolenia ?


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

Sukces w pracy

Sukces w pracy zależy przede wszystkim od:- posiadanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania- jasnego określenia celu pracy/zadań- przejrzystego określenia sposobu pracy- jakości relacji panujących w firmie, postawy i motywacji pracowników


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

zanim zostanie podjęta decyzja o szkoleniu MUSIMY dowiedzieć się gdzie leży przyczyna niepowodzenia;często w trakcie szkolenia okazuje się, że problem leży poza obszarem, w którym szkolenie może pomóc


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

Reakcja na trudności

W zakresie:wiedzaszkoleniaumiejętności  warsztaty, treningicel  doradztwo, warsztatysposób pracy  treningi, doradztworelacje treningi postawyimotywacji treningi, doradztwo

Diagnoza potrzeb firmy powinna dotykać każdego z wymienionych zakresów


Opis stanowiska jako r d o wiedzy o potrzebach szkoleniowych

Opis stanowiska jako źródło wiedzy o potrzebach szkoleniowych


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

Możliwości wykorzystania opisu stanowiska pracy w praktyce zarządzania ludźmi

Planowanie

zatrudnienia

Role,

hierarchia,

zależności

w organizacji

Rekrutacja

i selekcja

Zarządzanie

Efektywnością

Adaptacja,

szkolenie

i rozwój

Wynagradzanie


Dorota zbi kowska o rodek przetwarzania informacji

Opis stanowiska a rozwój pracowników

Szkolenia

i rozwój

  • Profil kompetencyjny (wiedza, doświadczenie, umiejętności, motywacje) i inne wymagania kwalifikacyjne (formalne)

  • Źródło informacji w procesie adaptacji pracownika

  • Analiza potrzeb szkoleniowo-rozwojowych na podstawie profilu zadaniowego oraz określonych poziomów spełnienia wymagań kompetencyjnych (wyniki ocen okresowych)


Co powinien zawiera opis stanowiska

Co powinien zawierać opis stanowiska?


  • Login