Deniz ticareti hukuku 18 19 2 2012
Download
1 / 27

Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012. Bekleme Süreleri. Ç/S: Hazırlık ihbarı (notice of readiness); Starya (laytime ); Sürastarya süresi (kararlaştırılması şart); Sürastarya parası (demurrage ); hızlandırma primi ( dispatch money = navlun iadesi) (TTK m. 1152-1157, 1168-1173)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Deniz Ticareti Hukuku 18-19/2/2012' - rossa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deniz ticareti hukuku 18 19 2 2012

Deniz Ticareti Hukuku18-19/2/2012

.


Bekleme s releri
Bekleme Süreleri

 • Ç/S: Hazırlık ihbarı (notice of readiness); Starya (laytime); Sürastarya süresi (kararlaştırılması şart); Sürastarya parası (demurrage); hızlandırma primi (dispatch money = navlun iadesi) (TTK m. 1152-1157, 1168-1173)

 • K/A: davet üzerine gecikmeden teslim / tesellüm (TTK m. 1163, 1176)


Koni mento 1 14
Konişmento – 1/14

 • Konişmento = Bill of Lading (“B/L”)

 • 1. Kanunlar ihtilâfı kuralları

 • a) MS: 25/8/1924 tarihinde Brüksel’de kabul edilen “Konişmentoya Mütaallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme” (“1924 KTMS”) + 1968/1979 Protokolleri

 • b) Şekil: düzenleme yeri (MÖHUK m. 7 f. 1)

 • TTK ek hüküm: Düzenleme yeri hukuku uyarınca e-B/L mümkün (m. 1526 f. 2 c. 2);

 • c) Hükümler: varma yeri (MÖHUK m. 21 f. 2).


Koni mento 2 14
Konişmento – 2/14

 • 2. Nedir?

 • TTK m. 1228-1245

 • Kıymetli evrak: TTK m. 645

 • Emtia senedi (Dikkat: TMK m. 957 ve m. 980; ayrıca: E-TTK 3. Kitap 6. Fasıl başlığı; Y-TTK m. 832 öncesinde bu başlık yok, ancak sonuç değişmedi.)


Koni mento 3 14
Konişmento – 3/14

 • 3. Tamamlayıcı hükümler

 • Poliçeler (TTK m. 831 f. 2)

 • Dikkat: “müracaat”a ilişkin hükümler uygulanmaz (E-TTK m. 743 f. 2; Y-TTK m. 831 f. 3 [atıf yanlış: f. 2 olmalı!])


Koni mento 4 14
Konişmento – 4/14

 • 4. Ne zaman düzenlenir?

 • a) (“Karada”:) Tesellüm (TTK m. 1228 f. 2 c. 1)

 • b) (“Gemide”:) Yükleme (TTK m. 1228 f. 2 c. 2)


Koni mento 5 14
Konişmento – 5/14

 • 5. Zorunlu mu?

 • Kanunen hayır; TTK m. 1228 f. 2 c. 2 = “istediği kadar” = istem üzerine evet!

 • 6. Kim ister?

 • Yükleten (TTK m. 1228 f. 2 c. 2)

 • 7. Kim düzenler?

 • Taşıyan (Kaptan / Acente) (TTK m. 1228 f. 2 c. 4)


Koni mento 6 14
Konişmento – 6/14

 • 8. Ne yazılır?

 • a) TTK m. 1229

 • b) “Borçlu”

 • “Taşıyan, yoksa Donatan = Taşıyan” (TTK m. 1238 f. 2 c. 1)

 • c) Yük

 • Yüke ilişkin kayıtlar → Yükleten yazılı bildirir (TTK m. 1229 f. 1 b. [a])

 • meğerki doğruluğundan şüphe edilsin → şerh verilebilir (“unknown”) (TTK m. 1239 f. 1).


Koni mento 7 14
Konişmento – 7/14

 • 9. Lehtar kim?

 • “Gönderilen” emrine veya “emre” = Yükleten (TTK m. 1228 f. 3 c. 2-3)

 • Nâma veya hâmiline de olabilir.

 • 10. Tedavül?

 • Ciro + teslim (TTK m. 1230 f. 1 ve m. 1235 f. 1 c. 1).


Koni mento 8 14
Konişmento – 8/14

 • 11. İşlevleri?

 • a) Makbuz

 • Eşyanın, B/L’de tanımlanan şekilde yüklendiğine ilişkin bir makbuz (TTK m. 1239 f. 3 c. 1);

 • “Karine”; aksi ispat edilebilir (E-TTK m. 1110 f. 2 c. 1)

 • Dikkat: 3. kişiye karşı edilemez (TTK m. 1239 f. 3 c. 2)!


Koni mento 9 14
Konişmento – 9/14

 • b) Borç senedi

 • Boşaltma limanında,

 • Meşru hâmile

 • B/L iadesi karşılığında

 • Yükü teslim etme taahhüdü

 • (TTK m. 1230 ve m. 1236).


Koni mento 10 14
Konişmento – 10/14

 • c) Emtia senedi

 • TTK m. 1234

 • → TMK m. 980: zilyetliğin devri yoluyla mülkiyetin geçişi

 • → TMK m. 957 f. 1: rehin cirosu (TTK m. 689) yoluyla taşınır rehni kurulması.


Koni mento 11 14
Konişmento – 11/14

 • 12. Hukuksal ilişkilere etkisi

 • Taşıyan – 3. Kişi Gönderilen: B/L [TTK m. 1237 f. 1]

 • Taşıyan – Taşıtan: Navlun Sözleşmesi [TTK m. 1237 f. 2]

 • B/L’den atıf = “incorporation clause”

 • Çözüm: TTK m. 1237 f. 3.


Koni mento 12 14
Konişmento – 12/14

 • 13. Kime Teslim?

 • a) Tek B/L hâmili: iade karşılığında [TTK m. 1230 ve m. 1236]

 • b) Birden çok meşru B/L hâmili:

 • aa) Farklı tarihlerde başvuru: ilk hâmile teslim ile borçtan kurtuluş [TTK m. 1230 f. 2, m. 1235 f. 1]


Koni mento 13 14
Konişmento – 13/14

 • bb) Aynı anda “teslim” isteyerek başvuru: ambara tevdi [TTK m. 1231] (Hangi Borçlar Hukuku hükmü bu?)

 • cc) Aynı anda zıt istemlerle (örn. teslim, rehin vs.) başvuru: müşterek cirantadan “ilk teslim cirosu” tercih edilir (TTK m. 1235 f. 2)


Koni mento 14 14
Konişmento – 14/14

 • 14. Yükleten tarafından verilen garantiler

 • Sorun: B/L düzenlenirken, kayıtların doğruluğu konusunda tereddütler

 • Uygulama: YT tarafından verilen garanti (örn. para, altın, garanti mektubu)

 • Çözüm TTK m. 1241:

 • 3. kişi gönderilene karşı geçersiz

 • “Aldatma kasdı” yoksa yükletene karşı geçerli.


Deniza r sat 1 11
Denizaşırı Satış – 1/11

 • 1. Tanım ve kaynaklar

 • Satılan eşyanın, deniz yoluyla taşınıp teslim edilmesine ilişkin satış sözleşmeleri

 • E-TTK m. 1133-1158

 • TTK: Yok çünkü uygulamada:

 • INternational COmmercial TERMS

 • Kaynak: Aslıhan Sevinç Kuyucu, INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler), Filiz Kitabevi, İstanbul 2011


Deniza r sat 2 11
Denizaşırı Satış – 2/11

 • 2. CIF (Sif) Satış (E-TTK m. 1139-1158)

 • 1. Tanım (E-TTK m. 1139 f. 1)

 • Bir eşyanın belli bir yere taşınması için gemiye yükletilmesi şartıyla

 • (a) eşya bedelinden ve

 • (b) satıcı tarafından ödenecek sigorta ücretiyle

 • (c) navlundan

 • Oluşan, maktu bir bedel karşılığında yapılan satışa “Sif” satış denir.


Deniza r sat 3 11
Denizaşırı Satış – 3/11

 • Cost: semen (satış bedeli): “C tipi satış”

 • Insurance (premium): sigorta primi

 • Freight: navlun

 • Türkçe okunuş: “sif” = E-TTK m. 1139

 • INCOTERMS: aynı ilkeler, ancak daha çağdaş kurallar.

 • Yaygın türev: CFR = cost, freight (sigorta sözleşmesi yapma borcu yok).


Deniza r sat 4 11
Denizaşırı Satış – 4/11

 • 2. Satıcının Borçları

 • a) Eşyanı Teslimi

 • Sözleşme veya teamüle uygun şekilde ve zamanda ve ambalaj içinde gemiye yükletilme (E-TTK m. 1140 f. 1)

 • Yüklemenin ispatı: yükleme konişmentosu (E-TTK m. 1141 f. 2 c. 1)


Deniza r sat 5 11
Denizaşırı Satış – 5/11

 • Yarar ve hasarın geçişi: geminin küpeştesini (bordasını) geçme anında (E-TTK m. 1143 f. 1 c. 1)

 • Dikkat: “Satıcıya düşen teslim borcunun ifa yeri malın yüklendiği yerdir. Şu kadar ki; malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi onu temsil eden konişmentonun ciro ve teslimi ile olur.” (f. 4).


Deniza r sat 6 11
Denizaşırı Satış – 6/11

 • b) Navlun Sözleşmesi ve Konişmento

 • Yükleme yerinden varma limanında vinç üzerinde teslime kadar eşyanın taşınması için navlun sözleşmesi kurmak ve

 • Navlunu ödemek (E-TTK m. 1144 f. 1)

 • Konişmento düzenlettirmek (E-TTK m. 1145 f. 1).


Deniza r sat 7 11
Denizaşırı Satış – 7/11

 • c) Sigorta Sözleşmesi

 • Eşyayı,

 • sigorta poliçelerine eklenmesi yaygın olan şartlar çerçevesinde

 • denizcilik rizikolarına karşı

 • sigorta ettirmek ve

 • primi ödemek (E-TTK m. 1147 f. 1).


Deniza r sat 8 11
Denizaşırı Satış – 8/11

 • d) Belgelerin Teslimi

 • Yükleme tamamlandıktan sonra

 • Konişmento, sigorta poliçesi, fatura, gerekiyorsa eşyanın niteliğini ve tartısını ispat eden şahadetname ile diğer belgeleri

 • gecikmeksizin alıcıya teslim etmek veya ettirmek (E-TTK m. 1150 f. 1).

 • Uygulama: bankada açılan “akreditif” yoluyla.


Deniza r sat 9 11
Denizaşırı Satış – 9/11

 • 3. Alıcının Borçları

 • Belgeleri inceleyip kabul veya reddetmek (E-TTK m. 1152 f. 1)

 • Kabul halinde, belgelerin karşılığında:

 • “Sif” satış bedelini ödemek (E-TTK m. 1153 f. 1)

 • Eşyayı teslim almak (E-TTK m. 1155 f. 1).


Deniza r sat 10 11
Denizaşırı Satış – 10/11

 • III. FOB Satış (E-TTK m. 1138)

 • 1. “Free on board” = gemide teslim

 • = “F tipi satış”

 • 2. Satıcının Borçları: eşyayı ambalaj içinde gemide teslim etmek ve konişmentoyu almak

 • Yarar ve hasarın geçişi: geminin küpeştesini (bordasını) geçme anında (f. 2 c. 1)


Deniza r sat 11 11
Denizaşırı Satış – 11/11

 • 3. Alıcının Borçları

 • Semeni (satış bedelini) ödemek

 • Navlun sözleşmesi yapmak veya yaptırmak (satıcı, alıcıyı temsilen yapabilir)

 • Eşyayı yükleme limanında teslim almak

 • Dilerse: Sigorta sözleşmesi yapmak veya yaptırmak (satıcı, alıcıyı temsilen veya alıcıyı “sigortalı” göstererek yapabilir).


ad