R relse och kraft
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Rörelse och kraft PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rörelse och kraft. Sid 166-171. Allting rör sig. Jorden, månen och människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det har gått till har människan funderat på och undersökt i alla tider. Allting rör sig.

Download Presentation

Rörelse och kraft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R relse och kraft

Rörelse och kraft

Sid 166-171


Allting r r sig

Allting rör sig

 • Jorden, månen och människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra.

 • Precis hur det har gått till har människan funderat på och undersökt i alla tider.


Allting r r sig1

Allting rör sig

 • I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse.

 • Det var engelsmannen Isaac Newton som kom på det.


Isaac newton 1642 1727

Isaac Newton1642-1727

 • På slutet av 1600-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken Principia. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.


H r f r du l ra dig

Här får du lära dig

 • Att identifiera olika slags krafter

 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser


H r f r du l ra dig1

Här får du lära dig

 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv.

 • T.ex. inom trafiksäkerhet, uppskjutning av satelliter och tvättmaskiner


R relse och kraft

 • Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa.


H r f r du l ra dig2

Här får du lära dig

 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring balans, tröghet och fritt fall


H r f r du l ra dig3

Här får du lära dig

 • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Tyfonen Hayian


Hastighet r relativt

Hastighet är relativt

 • Förr kunde det ta dagar att resa mellan Stockholm och Södertälje

 • En resa som idag går på någon halvtimme.

 • Transporter är en central del av det liv vi lever på 2000-talet


R relse r komplext

Rörelse är komplext

 • Om man studerar en snowboardåkare lite mer noga ser man att det handlar om många olika rörelser:

 • Framåt, bakåt, upp, ner, svängningar och vridningar i olika riktningar och vinklar. Rotationer är också rörelser.


Kloka m nniskor

Kloka människor

 • Kloka människor insåg tidigt att man måste skilja mellan olika slags rörelser för att enklare kunna beskriva dem.


Likformig och olikformig r relse

Likformig rörelse

Jämn fart

Konstant hastighet

I en och samma riktning

Olikformig rörelse

När något ändrar hastighet eller riktning

Ökning och minskning av fart

Acceleration och retardation

Likformig och olikformig rörelse


Str cka tid och medelhastighet

Sträcka, tid och medelhastighet

 • V = hastighet från engelskans velocity

 • T = tid

 • S = sträcka


Hastighet v

Hastighet V

Ssträcka 60 km

V = -------- = ----------- = ------------ = 20km/h T tid 3 h

Vilken hastighet?


Str cka s

Sträcka S

S = V ∙ T= 20km/h ∙ 3h = 60 km

Vilken sträcka? Hur långt hinner man?


Tid t

Tid T

S 60km

T = --------- = ----------- = 3h V 20km/h

Vilken tid? Hur lång tid tar det?


Str cka tid diagram

Sträcka tid diagram

km

100

50

timmar


G r instuderingsfr gorna

Gör instuderingsfrågorna

 • Sid 171


 • Login