R relse och kraft
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Rörelse och kraft PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rörelse och kraft. Sid 166-171. Allting rör sig. Jorden, månen och människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det har gått till har människan funderat på och undersökt i alla tider. Allting rör sig.

Download Presentation

Rörelse och kraft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rörelse och kraft

Sid 166-171


Allting rör sig

 • Jorden, månen och människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra.

 • Precis hur det har gått till har människan funderat på och undersökt i alla tider.


Allting rör sig

 • I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse.

 • Det var engelsmannen Isaac Newton som kom på det.


Isaac Newton1642-1727

 • På slutet av 1600-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken Principia. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.


Här får du lära dig

 • Att identifiera olika slags krafter

 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser


Här får du lära dig

 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv.

 • T.ex. inom trafiksäkerhet, uppskjutning av satelliter och tvättmaskiner


 • Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa.


Här får du lära dig

 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring balans, tröghet och fritt fall


Här får du lära dig

 • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Tyfonen Hayian


Hastighet är relativt

 • Förr kunde det ta dagar att resa mellan Stockholm och Södertälje

 • En resa som idag går på någon halvtimme.

 • Transporter är en central del av det liv vi lever på 2000-talet


Rörelse är komplext

 • Om man studerar en snowboardåkare lite mer noga ser man att det handlar om många olika rörelser:

 • Framåt, bakåt, upp, ner, svängningar och vridningar i olika riktningar och vinklar. Rotationer är också rörelser.


Kloka människor

 • Kloka människor insåg tidigt att man måste skilja mellan olika slags rörelser för att enklare kunna beskriva dem.


Likformig rörelse

Jämn fart

Konstant hastighet

I en och samma riktning

Olikformig rörelse

När något ändrar hastighet eller riktning

Ökning och minskning av fart

Acceleration och retardation

Likformig och olikformig rörelse


Sträcka, tid och medelhastighet

 • V = hastighet från engelskans velocity

 • T = tid

 • S = sträcka


Hastighet V

Ssträcka 60 km

V = -------- = ----------- = ------------ = 20km/h T tid 3 h

Vilken hastighet?


Sträcka S

S = V ∙ T= 20km/h ∙ 3h = 60 km

Vilken sträcka? Hur långt hinner man?


Tid T

S 60km

T = --------- = ----------- = 3h V 20km/h

Vilken tid? Hur lång tid tar det?


Sträcka tid diagram

km

100

50

timmar


Gör instuderingsfrågorna

 • Sid 171


 • Login