Konstruktywizm
Download
1 / 11

konstruktywizm - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

konstruktywizm. Zainteresowanie świadomością ludzką i jej miejscem w polityce światowe Konstruktywiści u ważają, że nie ma zewnętrznej, obiektywnej społeczności jako takiej-świat społeczny i polityczny nie są bytami fizycznymi ani obiektami materialnymi pozostającymi poza ludzką świadomością.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

konstruktywizm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


konstruktywizm


 • Zainteresowanie wiadomoci ludzk i jej miejscem w polityce wiatowe

 • Konstruktywici uwaaj, e nie ma zewntrznej, obiektywnej spoecznoci jako takiej-wiat spoeczny i polityczny nie s bytami fizycznymi ani obiektami materialnymi pozostajcymi poza ludzk wiadomoci.

 • System midzynarodowy to zestaw idei, zbir myli, system norm opracowany przez okrelonych ludzi w okrelonym czasie i miejscu.


 • Teoretycy:

 • Peter Katzenstein

 • Friedrich Kratochwil

 • Nicholas Onuf

 • Alexander Wendt


Tezy konstruktywizmu:

 • Stosunki midzyludzkie, w tym stosunki midzynarodowe skadaj si z myli i idei, a nie z uwarunkowa i si materialnych

 • Podstawowym elementem ideacyjnym s intersubiektywne przekonania (idee, koncepcje, zaoenia) podzielane przez ludzi

 • Te wsplne przekonania, tworz i wyraaj interesy i tosamoci ludzi, np. sposb, w jaki ludzie postrzegaj samych siebie w relacjach z innymi

 • Konstruktywici skupiaj uwag na sposobach ksztatowania i wyraania relacji


 • wiaty spoeczny i polityczny nie nale do wiata przyrody. Nie istniej naturalne prawa spoeczne, ekonomiczne, ani polityczne. Historia nie jest ewoluujcym procesem zewntrznym, ktry pozostaje niezaleny od ludzkich myli i idei.

 • Socjologia, ekonomia i nauki polityczne czy studia historyczne nie mog by obiektywn nauk w cisym, pozytywistycznym znaczeniu tego sowa.


 • wiat spoeczny:

 • Stworzony przez ludzi

 • Sfera intersubiektywna

 • Ma sens dla ludzi, ktrzy go stworzyli


Konstruktywistyczna koncepcja struktur spoecznych wg Wendta

 • Struktury spoeczne skadaj si z 3 elementw: wsplnej wiedzy, rodkw materialnych i praktyk. Struktury spoeczne s czciowo definiowane przez wsplne oczekiwania, interpretacj lub wiedz. Konstytuuj one aktorw w danej sytuacji oraz okrelaj natur ich stosunkw, ktre s oparte albo na wsppracy, albo na konflikcie.


 • Podstawowy element ideacyjny to intersubiektywne przekonania powszechnie podzielane przez ludzi.


 • Dla konstruktywistw konflikt nie jest zderzeniem rozmaitych si czy bytw, ale raczej sporem, kontrowersj, nieporozumieniem

 • Konflikt to zawsze spr umysw i zaangaowanie stron.


 • Dla konstruktywistw celem bada jest

 • raczej interpretacja ni wyjanienie


 • Alexander Wendt o istocie konstruktywizmu:

 • anarchia jest tym, czym uczyni j pastwa


ad
 • Login