Fecr-i Âtî Edebiyatı - PowerPoint PPT Presentation

Fecr i t edebiyat
Download
1 / 36

 • 317 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fecr-i Âtî Edebiyatı. Fecr-i Âtî Edebiyatının Ortaya Çıkması Fecr-i Âtî Edebiyatının Teşekkülü Fecr-i Âtî Edebiyatının Genel Özellikleri Fecr-i Âtî Edebiyatının Şair ve Edipleri Fecr-i Âtî Edebiyatının Dönemi Eserleri. Fecr-i Âtî Edebiyatının Ortaya Çıkması.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fecr-i Âtî Edebiyatı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fecr i t edebiyat

Fecr-i t Edebiyat


Fecr i t edebiyat

 • Fecr-i t Edebiyatnn Ortaya kmas

 • Fecr-i t Edebiyatnn Teekkl

 • Fecr-i t Edebiyatnn Genel zellikleri

 • Fecr-i t Edebiyatnn air ve Edipleri

 • Fecr-i t Edebiyatnn Dnemi Eserleri


Fecr i t edebiyat n n ortaya kmas

Fecr-i t Edebiyatnn Ortaya kmas

Trkiyede 1908 Merutiyet nklab ardndan yaplan ilk edebi hareket, Fecr-i t toplantsdr. Fecr-i t gerekten edebi bir akm veya bir edebi bir ekol deildir. Bu hareket hemen hemen devrin gen edipleri tarafndan yaplan birka hevesli toplantdan ibaret kalmtr.


Fecr i t edebiyat

Servet-i Fnuncularn dalndan 1908 nklabna kadar geen birka yllk skut devrinin hazrlayp yetitirdii genlerin rn olmutur. Bu skut devrinin hazrlayp yetitirdii bu genler ncede tpk Servet-i Fnuncular gibi Servet-i Fnun mecmuasnda toplanmlardr. Ancak muaffak olamamlar.


Fecr i t edebiyat

Bunlar daha sonra ayr ayr mecmualarda yazarak ve ayr ayr yollardan yryerek 20. Asr Trk Edebiyatnn en tannm simalar arasda yer almlardr. O kadarki Ahmet Him, Fuat Kprl, Hamdullah Suphi, Refik Halit ve Yakup Kadri gibi edebiyat ve sanat adamlar bu dnemin nemli ahsiyetleridir.


Fecr i t edebiyat

Fecr-i t toplantlarnn en bahse deer taraf; istikbalde byle isimler yapacak olan bir takm gen edipleri ksa bir zaman iin dahi olsa bir araya getirmi olmasdr. Bu dnemin gen edipleri hrriyetin ilnndan sonra, Servet-i Fnun sanatkarlarnn ikayet ettii istibdattan kurtulmulardr.


Fecr i t edebiyat

Durmakszn ikayet ettikleri istibdattan kurtulunca eskiden daha zengin ve daha canl bir Edebi hamle yapacaklarn ummu ve beklemilerdir. Ancak bu bekleyi uzun srer.nk Servet-i Fnuncularn ikayet ettikleri gibi istibdat tek neden deildir.


Fecr i t edebiyat

Onlarn deerli bir edebiyat oluturmalarn engelleyen baka sebeplerde vardr. Servet-i Fnun dneminde kuvvetli bir eser verilmemesi Fecr-i tcileri daha ziyada beklemek istemediler ve gene Servet-i Fnun airlerinden Faik Ali ve Cell Sahirin i birlii yapmas sonucunda yeni bir edebi akm yarattlar


Fecr i t edebiyat

2. Fecr-i t Edebiyatnn Teekkl

Gen edipler, faaliyete gemeden nce 11 ubat 1325 ( 1909 ) tarihli Servet-i Fnun Mecmuasnda bir beyanname nerettiler. Bu beyanname o devir iin dikkate deerdi.


Fecr i t edebiyat

1909 ylnn mart ay balarnda bu fikir olgunlar. Hill Matbaasnda toplanan genler nce topluluun adn ararlar. Ahmet Him topluluun ismini Sina-y Emel ( ideal zirve ) olmasn ister. Yakup Kadrinin getirdii Fecr-i t (yarnn afa ) ismi kabul olur.


Fecr i t edebiyat

Bu topluluun bakanlna da Faik Ali getirilir. Topluluk 10 ay iinde 4 bakan deitirir. Bu toplantdan 5 gn sonra Servet-i Fnun Dergisinin 12 Mart 1909 sayl nshasnda topluluun kurulduu haberi verilir.


Fecr i t edebiyat

12 Mart nshasnda u haber yer almaktadr: Gnmz genlerinden baz aydnlar gen stat Faik Ali Beyin edebi bakanlnda Fecr-i t adyla bir iir ve dnce heyeti kurmulardr.


Fecr i t edebiyat

Gelecek iin mitler dolu olan, vatann ihtiyacna ve kabiliyetine cevap vermek zere kurulan bu heyetin tutunacak esas prensipleri unlardr: Sanat ahsi ve muhteremdir. Ruhlar sanat severlik arzusu ve felsefesinin yanks olarak Fecr-i t adyla bir dergi yaynlanacaktr.


Fecr i t edebiyat

Bahsettikleri bu dergi kmaz. Mensuplar bata Servet-i Fnun olmak zere, kendilerine imkan tanyan deiik dergilerde yazarlar. Bu derginin kmamasna toplantlardan hemen sonra zuhur eden 31 Mart Vakasnn sebep olduu sylenebilir.


Fecr i t edebiyat

Fecr-i t topluluu ortaya koyduu sanat ahsi ve muhteremdir prensibine genel olarak sadk kalm, gerektende mensuplarnn her biri ahsi bir yol tutmutur. Ferdiyetilii n plana karmtr.


Fecr i t edebiyat

Kurulu sebepleri gibi dal sebepleri de ahsi bir yol tutmamalarndan dolay dalmalarna neden olmutur. Yani mensuplarnn balayc bir prensibi yoktur. Bununla beraber Fecr-i tcilerin zerinde birletikleri bir metin vardr.


Fecr i t edebiyat

Kurulu tarihinden bir yl sonra yaynlanan bu metin, edebiyat tarihimiz iinde beyanname karakteri tayan ve bu kadar kalabalk bir imza topluluu ile mumi efkrn karsna kan topluluk olmas ile nemlidir.


Fecr i t edebiyat

 • 24 ubat 1910 tarihli Servet-i Fnun dergisinde tam sayfa olarak yaynlanan beyannamede unlara deinilmektedir:

 • imdiye kadar memleketimizde edebiyat kelimesinin anlam ve nemini kavrayan pek az kimse olmutur.


Fecr i t edebiyat

2. Onun iin bizde sanat ve edebiyat bo zamanlarn gzel bir arkada olmaktan baka fazla nem kazanmamtr.

3. Namk Kemal ve adalar bu konuda fikirlerini sylemilerdir. Kemal Beyin edebiyatsz millet, dilsiz insan kabilindendir. sz mehurdur.


Fecr i t edebiyat

4. Kamu oyunun anlamad ve anlamak iin aba sarf etmedii byle bir hamlenin dev bulmas mmkn deildir.

5. Servet-i Fnunculara imdiye kadar gsterdikleri abalardan dolay teekkr edip ve gelecee gzlerimizi evirmemiz gerektiini dnyoruz.


Fecr i t edebiyat

6. te bu gelecee bakmak azmi ve gayreti ile Fecr-i t kuruluyor.

7. Bunun iin Fecr-i tciler imdilik temelini attklar kuruluun Avrupadaki benzerlerinin kk bir rneini de lkemizde tekil etmeye alacaklardr.


Fecr i t edebiyat

8. Fecr-i t yeleri almalarnn meyvelerini ihtiv edecek bir ktphane oluturacaklardr.

9. Dou ile bat arasnda evirdikleri eserler vastasyla bir kpr vazifesi grecektir.

10. Ve btn bunlardan mahrum olmak aziz vatan iin byk bir eksikliktir.


Fecr i t edebiyat

 • Fecr-i t Edebiyatnn Genel zellikleri

 • Sanat ahsi ve muhteremdir fikrine baldrlar.

 • Sanat iin sanat fikrini benimsemilerdir.

 • Eserlerinde ak ve tabiat temlerine kullanmlardr.

 • Bu dnemde yaygn olan vezin Aruz Veznidir.


Fecr i t edebiyat

5. Kendilerinden nce balam olan serbest mstezat rnekleri oalr ve giderek, serbest nazm diye bilinen bir ekle ynelirler.

6. Kullandklar edebi trler ve bal olduklar edebiyat ekolleri ortak bir karakter gstermez.


Fecr i t edebiyat

7. Bat edebiyatndan, teorik olarak iirde ksmen Parnas mektebine, sembolist ve Emprasyonist akma balananlar olmutur.

8. Roman ve hikaye de realist ve Naturalist bir yol tuttular.


Fecr i t edebiyat

9. iir ve romanlarnda Edebiyat- Cedideyi hatrlatan konular ilemilerdir.

10. Bu toplulukta kuvvetli bir edip yetimedii iin mr ksa olmutur.

11. Tiyatro ve mensur iir rnekleri de vermilerdir.


Fecr i t edebiyat

12. Bu edebiyatn dalmasnda aralarnda gl bir ban olmamas, ahsi hareketleri ve milli edebiyat akmnn ortaya kmas etkilidir.

13. air ve yazarlarnn ou sonraki dnemlerde de eserler verdiler.


Fecr i t edebiyat

14. Kullandklar dil Arapa ve Farsa kaidelerle dayand iin verilen eserlerin anlalmas gtr.

15. Dilin sadelemesine ilgisiz kalmlardr.

16. Yine de bu toplant devrin siyasi kargaal iinde sanat ve edebiyat adna gl bir atlmdr.


Fecr i t edebiyat

4.Fecr-i ti Edebiyatnn air Ve Edipleri

Ahmet Samim,Ahmet Haim,Emin Lami, Emin Blent, Tahsin Nihat, Celal Sahir, Cemil Sleyman,Hamdullah Suphi, Refik Halit,zzet Melih, Ali Canip, .Sleyman, Abdlhak Hayri, Faik Ali, Fazl Ahmet, Mehmet Behet,K.Mehmet Fuad,Mfid Ratip,Yakup Kadri, Mehmet Rtdr.


Fecr i t edebiyat

Bu beyannamenin altndaki 21 imzadan en yals Faik Ali (34),en genleri ise (Abdulhak Hayri, Mehmet Behet, Kprlzade Mehmet Fuat) 19 yanda-dr.Dierleri ise 22-26 yalar arasnda gen ediplerden mteekkildir.


Fecr i t edebiyat

Toplulua daha sonra Sleyman Fehmi, smail Suphi, Nevin, brahim Alaeddin, Mehmet Ali Tevfik, Hasan Bedrettin gibi ahsiyetlerin katlmasyla topluluun ye says bir hayli artmtr.


5 fec t d nem eserler

5-FEC- T DNEM ESERLER

ehabeddin Sleymann : kmaz Sokak, Frtna, Yeni Osmanl Edebiyat Tarihi, Malumat- Edebiyye, Tarihi Edebiyat- Osmaniyye.

Tahsin Nihatn: Krlar ve Denizler, Rakibe, Hicranlar, Jn Trk, Ben Baka, Krk Muhafaza, Bir iek ki Bcek


Fecr i t edebiyat

Mfit Ratibin : Zincir, Gece, Hcum, Kanije Mdaafas, Gzel Dost.

Emin Blent Serdarolunun : Kin, Hisarlara Kar, Hatif Diyor ki.

Fazl Ahmetin: Harman Sonu, Krpnt, eytan Diyor ki, Divane-i Fazl.


Fecr i t edebiyat

zzet Melihin: Leyla(tiyatro eseri), Sermet, Tezat, Hsn ve Tebessm, Her Gzele Ak.

Mehmet Behetin: Erganun, Yumak(iir kitab), Gen airlerimiz ve Eserleri, Gen Hikayecilerimiz ve Eserleri.


Fecr i t edebiyat

Cemil Sleymann: nhizam, Kadn Ruhu, Siyah Gzler, Timsal-i Ak, Ukde.

Ahmet Haimin: Piyale, Gl Saatleri, Bize Gre, Gurabahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, ir-i Kamer

Kprlzade Mehmet Fuatn: Hayat- Fikriyye adl eserleri nemlidir.


Fecr i t edebiyat

Hazrlayan;

www.HerAyak.com


 • Login