Pilotarbeid 09 04 14
Download
1 / 12

Pilotarbeid, 09.04.14 - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Pilotarbeid, 09.04.14. NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014 . Hvorfor har Programmet piloter?. Innkjøpere tester ut metoden slik at de blir trygg på gjennom-føringen internt og kan bruker den videre i nye anskaffelser. Trygghet. Flaskehalser. Erfaring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pilotarbeid, 09.04.14' - rosina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pilotarbeid 09 04 14

Pilotarbeid, 09.04.14

NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling 2010 - 2014


Hvorfor har Programmet piloter?

Innkjøpere tester ut metoden slik at de blir trygg på gjennom-føringen internt og kan bruker den videre i nye anskaffelser

Trygghet

Flaskehalser

Erfaring

Godepiloterernødvendig for at andreinnkjøpereskal la seginspireretil å ta ibrukmetoden

Flaskehalseridentifiseresgjennompiloteneoger med på å videreutviklemetoden


Hvordan bistår Programmet i pilotarbeidet

3

2

1

Pådriver

Fasilitator

Evaluator

 • Kunnskap (andre piloter)

 • Metodikk (steg for steg)

 • Prosess

 • Dialogaktiviteter (mobilisering)

 • Støtte (IN/FR/annet)

 • Læring (internt/andre)

 • Implementering (varig endring)


Hva er blitt vektlagt i utvelgelsen tilfeldig rekkef lge
Hva er blitt vektlagt i utvelgelsen(tilfeldig rekkefølge)

 • Eierskap og vilje

 • Innovasjonspotensial

 • Prioritert område

 • Miks/variasjon

 • Leverandører/utviklingsaktører som kan ta imot utfordringen

  Den viktigste suksessfaktoren:

 • Engasjement hos prosjektleder


Organisering forankring avgrensing
Organisering/forankring/avgrensing

Innkjøper:

 • har det økonomisk/ juridiske ansvaret for piloten

 • avsetter nok tidsressurser i organisasjonen

 • forankret leverandørutviklingsarbeidet hos alle beslutningsaktører på prosjektet

 • tilrettelegger for ekstern evaluering og til å stille opp for informasjon i regi av programmet


Gjennomf ring
Gjennomføring

1

Vurdere behov, planlegge og

organisere

2

Dialog med markedet

3

Gjennomføring og

evalueringPilotmatrise pr 04 04 2014
Pilotmatrise pr. 04.04.2014

Foto: Kjetil Fjeld


Innkj perne mener
Innkjøperne mener…

Generelle tilbakemeldinger fra pilotarbeidet

 • Gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse

  • Økt fokus på behov, markedsdialog og funksjonelle beskrivelser fører til bedre løsninger

  • Dialogaktiviteter og bransjekontakt leder til økt oppmerksomhet og økt konkurranse

  • Erfaringer fra pilotarbeid bidrar ofte til endret og mer "fremoverlent" innkjøpspraksis

 • Bistand fra fasilitator (programmet) blir sett på som avgjørende for at virksomheten turte iverksette en innovativ offentlig anskaffelsesprosess, og har bidratt til læring.

Kilde: Analyse & Strategi AS – Multiconsult, Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling – 17 piloter, 1 kvt.2014


Leverand rene mener
Leverandørene mener…

Generelle tilbakemeldinger fra pilotarbeidet

 • Dialogaktivitetene er nyttige, blir motivert til å innovere og utvikler sin konkurransekraft ytterligere

  • Dialogaktivitetene svært nyttige i forhold til kundekontakt og økt kunnskap om kundens behov

  • Over 1/3 av leverandørene har blitt motiverte til å innovere ytterligere

  • Innovasjoner og nye markedsområder øker leverandørenes konkurransekraft

 • Bransjeorganisasjoner og leverandører opplever programmets aktiviteter som nyttige i forhold til økt offentlig fokus på innovative anskaffelser generelt, og dialogaktivitetene spesielt.

Kilde: Analyse & Strategi AS – Multiconsult, Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling – 17 piloter, 1 kvt.2014


Regionalt pilotarbeid
Regionalt pilotarbeid

 • Like spennende piloter, samme metodikk

 • Hvordan komme i inngrep?

 • Hvordan jobbe med dem?

  • Eksempel fra ett nystartet prosjekt i Sogn og Fjordane

 • Evaluering?ad