Rozproszony Katalog Bibliotek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Rozproszony Katalog Bibliotek RoK@Bi REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Lilia Marcinkiewicz PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozproszony Katalog Bibliotek RoK@Bi REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Lilia Marcinkiewicz STRATEGIE, NARZĘDZIA, REALIZACJEKsiążnica Pomorska IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.

Download Presentation

Rozproszony Katalog Bibliotek RoK@Bi REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Lilia Marcinkiewicz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

Rozproszony Katalog Bibliotek

RoK@Bi

REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Lilia Marcinkiewicz

STRATEGIE, NARZĘDZIA, REALIZACJEKsiążnica Pomorska

IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych"

Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

 • Rozproszony Katalog Bibliotek - RoK@Bi jest elementem szerszego systemu tworzonego w Książnicy Pomorskiej, a który nosi nazwę Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej (ZSIReNa).


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

Scala:

 • katalogi biblioteczne dostępne online tworzone w różnych komputerowych systemach bibliotecznych, z których nie każdy posiada odpowiednie narzędzia dostępowe i komunikacyjne,

 • bibliografie regionalne tworzone również w różnych komputerowych systemach bibliotecznych, stosujących różne formaty opisu danych,

 • bibliografie prac naukowych pracowników uczelni oraz inne bibliografie dziedzinowe tworzone w bibliotekach naukowych,

 • biblioteki cyfrowe, w tym powstającą ZBC „Pomerania”,

 • naukowe bazy danych oferowane w wolnym dostępie,

 • e-czasopisma i inne zasoby licencjonowane dostępne w bibliotekach naukowych.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

 • RoK@BiNa - obecnie na wyrost nazwany narodowym ale mający duży potencjał rozwojowy, ponieważ może połączyć wszystkie zasoby miasta, województwa a także różne zasoby biblioteczne kraju oraz bibliotek na całym świecie. Włączono w nim również możliwość otrzymania wyników wyszukiwania z przeglądarek internetowych Google, w tym Google Scholar, Google BookSearch, Google ImageSearch oraz naukowych baz danych oferowanych w wolnym dostępie.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

 • RoK@Bi, jako element systemu ZSiReN@ , ma za zadanie scalić wszystkie rozproszone zasoby biblioteczne, naukowe, dotyczące regionu i udostępnić je za pomocą jednego interfejsu, za pośrednictwem platformy cyfrowej. Tworzy więc pewnego rodzaju katalog centralny rozproszonych zasobów informacyjnych, bibliotecznych w regionie zachodniopomorskim.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

 • RoK@BiRe jest portalem regionalnym i jest tym, co w obrębie prac projektowych, miało przede wszystkim powstać. Możliwości systemu Metalib sprawiły, że RoK@Bi, będący tylko jednym z elementów ZSIReNa, rozrósł się do systemu, który przerósł nasze pierwotne oczekiwania.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

Zasoby Szczecina:

 • Akademia Morska - Katalog online

 • MBP w Szczecinie – Katalog online,

 • Książnica Pomorska - Katalog online,

 • Książnica Pomorska - Bibliografia Pomorza Zachodniego,

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Katalog online,

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny - Bibliografia prac naukowych pracowników PUM,

 • Uniwersytet Szczeciński - Katalog online,

 • Uniwersytet Szczeciński - Bibliografia Instytutu Kultury Fizycznej,

 • Uniwersytet Szczeciński - Bibliografia Wydziału Matematyczno-Fizycznego,

 • Uniwersytet Szczeciński - Katalog online Wydziału Teologii,

 • Uniwersytet Szczeciński - Katalog online Zbiorów Specjalnych,

 • Uniwersytet Szczeciński - Katalog online Centrum Informacji Europejskiej,

 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Katalog online,

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Katalog online,

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Bibliografia prac naukowych pracowników ZUT,

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

Zasoby Koszalina

 • Koszalińska Biblioteka Publiczna - Katalog online czasopism,

 • Koszalińska Biblioteka Publiczna - Katalog online książek,

 • Politechnika Koszalińska - Katalog online czasopism,

 • Politechnika Koszalińska - Katalog online książek,

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie - Katalog online czasopism,

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie - Katalog online książek.


Rozproszony katalog bibliotek rok bi regionalne sieci wsp pracy lilia marcinkiewicz

Dziękuję za uwagę


 • Login