Download
1 / 23

KOMPLEXNÍ ČÍSLA - KVÍZ - PowerPoint PPT Presentation


  • 66 Views
  • Uploaded on

KOMPLEXNÍ ČÍSLA - KVÍZ. Komplexně sdružené číslo k číslu je číslo:. A) B) C) D). Komplexně sdružené číslo k číslu je číslo:. A) B) C) D). Imaginární část komplexního čísla leží:. A) na ose x B) v počátku soustavy souřadnic C) na ose y

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOMPLEXNÍ ČÍSLA - KVÍZ' - rosie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptImaginární část komplexního čísla leží: číslo:

A) na ose x

B) v počátku soustavy souřadnic

C) na ose y

D) protože je imaginární, nelze znázornit


Imaginární část komplexního čísla leží: číslo:

A) na ose x

B) v počátku soustavy souřadnic

C) na ose y

D) protože je imaginární, nelze znázornit


Určete zpaměti reálnou část komplexního čísla číslo:

1 + i2 + i3

A) i

B) 2

C) 0

D) -2


Určete zpaměti reálnou část komplexního čísla číslo:

1 + i2 + i3

A) i

B) 2

C)

D) -2

0


Součin je: číslo:

A) 0

B) ryze imaginární číslo

C) imaginární číslo

D) reálné číslo


Součin je: číslo:

A) 0

B) ryze imaginární číslo

C) imaginární číslo

D) reálné číslo


Absolutní hodnota komplexního čísla je: číslo:

A) vzdálenost od osy x

B) vzdálenost od osy y

C) vzdálenost od počátku soustavy souřadnic

D) leží vždy na jednotkové kružnici


Absolutní hodnota komplexního čísla je: číslo:

A) vzdálenost od osy x

B) vzdálenost od osy y

C) vzdálenost od počátku soustavy souřadnic

D) leží vždy na jednotkové kružnici


Komplexní číslo číslo: 2i – 5 leží v:

A) I. kvadrantu

B) II. kvadrantu

C) III. kvadrantu

D) IV. kvadrantu


Komplexní číslo číslo: 2i – 5 leží v:

A) I. kvadrantu

B) II. kvadrantu

C) III. kvadrantu

D) IV. kvadrantu


Je-li , komplexní číslo se nazývá: číslo:

A) imaginární číslo

B) komplexní jednotka

C) absolutní hodnota

D) goniometrické vyjádření C


Je-li , komplexní číslo se nazývá: číslo:

A) imaginární číslo

B) komplexní jednotka

C) absolutní hodnota

D) goniometrické vyjádření C


Komplexní číslo lze vyjádřit v číslo: goniom. tvaru:

A)

B)

C)

D)


Komplexní číslo lze vyjádřit v číslo: goniom. tvaru:

A)

B)

C)

D)


Kořeny kvadratické rovnice v číslo: C, je-li D 0, jsou (je):

A) komplexně sdružená čísla

B) reálná čísla

C) dvojnásobný kořen

D) všechna reálná čísla R


Kořeny kvadratické rovnice v číslo: C, je-li D 0, jsou (je):

A) komplexně sdružená čísla

B) reálná čísla

C) dvojnásobný kořen

D) všechna reálná čísla R


Řešením rovnice číslo: 2x + yi = 4 – 3i je:

A) [x;y] = Ø

B) [x;y] = [-3;2]

C) [x;y] = [2;-3]

D) [x;y] = R


Řešením rovnice číslo: 2x + yi = 4 – 3i je:

A) [x;y] = Ø

B) [x;y] = [-3;2]

C) [x;y] = [2;-3]

D) [x;y] = R


ZDROJE: číslo:

HUDCOVÁ, M.; KUBIČÍKOVÁ, L: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, 2003. 415 s. ISBN 80-7196-165-5.

PETÁKOVÁ, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, 2005. 287 s. ISBN 80-7196-099-3

CALDA,E.: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla. Dotisk 3. vydání. Praha: Prometheus, 2003. 234 s. ISBN 80-7196-187-6


ad