Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties - PowerPoint PPT Presentation

Getting things done bedrijfsvoering in publieke organisaties
Download
1 / 42

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties. Albert Meijer en Martijn Ridderbos College 4: 6 oktober 2011 Bestuurlijke Informatievoorziening. Programma. Wat is bestuurlijke informatiekunde? Wat hebben we geleerd uit de artikelen? Wat zijn de wortels van het vakgebied?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Getting things done bedrijfsvoering in publieke organisaties

Getting Things DoneBedrijfsvoering in publieke organisaties

Albert Meijer en Martijn Ridderbos

College 4: 6 oktober 2011

Bestuurlijke Informatievoorziening


Programma

Programma

 • Wat is bestuurlijke informatiekunde?

 • Wat hebben we geleerd uit de artikelen?

 • Wat zijn de wortels van het vakgebied?

 • Wat zijn de kernbegrippen van het vakgebied?

 • Wat zijn de niveaus van bestuurlijke informatievoorziening?

 • Hoe wordt een systeem ontwikkeld en beheerd?

 • Wat zijn nieuwe trends en ontwikkelingen?

 • Hoe levert een MIS informatie aan het management?


1 wat is bestuurlijke informatiekunde

1. Wat is bestuurlijke informatiekunde?

Bestuurlijk informatiekunde is het vakgebied dat zich richt op het ontwikkelen van methoden en technieken voor het vaststellen van informatiebehoeften bij het besturen van organisaties en het ontwikkelen van systemen die de gevraagde informatie kunnen leveren.

Laudon & Laudon (2000): Management Information Systems


Opkomst van het vakgebied

Opkomst van het vakgebied

 • Technologische dynamiek

  • Moore’s Law

 • Sterkere internationale concurrentie

  • Globalisering

 • Basisdisciplines

  • Computer science

  • Management science

  • Operations science


Vraag

VRAAG

 • Waarom moeten managers verstand hebben van bestuurlijke informatiekunde?


2 wat hebben we geleerd uit de artikelen

2. Wat hebben we geleerd uit de artikelen?


3 wat zijn de wortels van het vakgebied

3. Wat zijn de wortels van het vakgebied?

 • Cognitief perspectief op organisaties

  • Carnegie-Mellon (Simon, March, …)

 • Focus:

  • Besluitvorming (op verschillende niveaus)

  • Verwerken van informatie

 • Bekendste begrip:

  • Bounded rationality

 • Centrale idee:

  • Mensen kunnen worden gestuurd door hen bepaalde informatie wel of niet te geven.

 • Centrale vraag:

  • Hoe kun je het functioneren van een organisatie verbeteren door de informatievoorziening en –verwerking te versterken?


4 wat zijn de kernbegrippen van het vakgebied

Input

Verwerken

Output

Feedback

4. Wat zijn de kernbegrippen van het vakgebied?


Vb ledenadministratie

VB: Ledenadministratie

 • Invoer

  • Adresgegevens

  • Zoekvraag

 • Uitvoer

  • Stickers voor een mailing

  • Telefoonnummer

 • Verwerken

  • Adressen op juiste plek in database

  • Aantal mensen in bepaalde wijk

 • Feedback

  • Incorrecte gegevens

  • Ontbrekende gegevens


Goede brongegevens zijn van cruciaal belang

Goede brongegevens zijn van cruciaal belang


Enkele kernbegrippen

Enkele kernbegrippen

 • Informatiesysteem: Een samenhangend geheel aan componenten om informatie te verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden om besluitvorming, coördinatie, beheersing, analyse en visualisatie in een organisatie mogelijk te maken.

 • Data: Stromen van ruwe gegevens die gebeurtenissen in een organisatie of de fysieke omgeving representeren voordat deze gegevens zijn gearrangeerd op een manier waarop mensen ze kunnen begrijpen en gebruiken.

 • Informatie: Gegevens die zijn gevormd op een manier dat ze begrijpelijk en bruikbaar zijn voor mensen.


Onderscheiden

Onderscheiden

 • Formele versus informele informatie-systemen

 • Gestructureerde versus ongestructureerde informatie


Informatievoorzieningen

Informatievoorzieningen

 • Informatie-architectuur

 • IT-infrastructuur


Computer

Computer

 • Input

 • Output

 • Algoritme

 • Opslag

 • Communicatie


Ontwikkelen van een eenvoudig systeem

Ontwikkelen van een eenvoudig systeem

 • Welke informatie wordt opgeslagen in het systeem?

 • Welke functionaliteiten moet het systeem bieden?

 • Wie binnen de organisatie moet wat met het systeem doen?


Opdracht

OPDRACHT

 • Maak een analyse voor het financiële informatiesysteem van jullie organisatie:

  • Data en functionaliteiten

  • Gebruikers en rechten


5 wat zijn de niveaus van bestuurlijke informatievoorziening

Strategisch niveau

Topmanagers

Executive Support System (ESS)

Management niveau

Middenmanagers

Management Information

System (MIS)

Uitvoerende niveau

Operationele managers

Transaction Processing

System

Verkoop ProductieFinancien AccountingHRM

5. Wat zijn de niveaus van bestuurlijke informatievoorziening?


Opdracht1

OPDRACHT

 • Breng voor jullie organisatie in kaart wat deze niveaus zijn en welke informatiebehoeften er op deze niveau’s bestaan.


6 hoe wordt een systeem ontwikkeld en beheerd

6. Hoe wordt een systeem ontwikkeld en beheerd?

 • Systemen en informatieverandering

 • Ontwikkeling van informatiesystemen

 • Beheren van informatiesystemen

 • Rollen binnen de organisatie


6 1 informatie analyse

6.1. Informatie-analyse

 • Vier manieren: (Bemelmans (1982)

  • Ober strategie

  • Referentie strategie

  • Ontwikkel-zelf strategie

  • Evolutionaire strategie


Getting things done bedrijfsvoering in publieke organisaties

Gewenste omgang met informatie of communicatie

Ondersteuning door nieuw systeem communicatie voorzieningen

Huidige omgang met informatie en communicatie

Ondersteuning door oud systeem communicatie voorzieningen


Ict en organisatieverandering

ICT en organisatieverandering

 • Automatiseren

 • Rationaliseren

 • Business Process Redesign

 • Paradigma Shift

  Bron: Laudon & Laudon (2000: 339)


6 2 ontwikkeling van informatiesystemen

6.2. Ontwikkeling van informatiesystemen

 • Pakket selecteren

 • Systeem ontwikkelen

  • Traditionele ontwikkeling

  • Prototyping


Traditionele systeemontwikkeling

Traditionele systeemontwikkeling

 • Project definiëren

 • Systeem bestuderen

 • Ontwerpen van het systeem

 • Programmeren

 • Installeren van het systeem

 • Post-implementatie audit: werkt het?


Risico project loopt uit de hand

Risico: project loopt uit de hand!


Nieuwbouw volgens prince2

Nieuwbouw volgens Prince2


Prototyping

Prototyping

 • Identificeren van basale voorzieningen

 • Ontwikkelen van een prototype

 • Gebruiken van het prototype

 • Gebruiker tevreden?

  • Ja: operationeel prototype

  • Nee: aanpassen van het prototype


6 3 beheren van informatiesystemen

6.3. Beheren van informatiesystemen

 • Functioneel beheer

 • Technisch beheer

 • Applicatie beheer


Beheer bestaand volgens bisl

Beheer bestaand volgens BiSL


Getting things done bedrijfsvoering in publieke organisaties

BISL


It governance

IT Governance

 • IT regie

 • IT uitvoering

 • IT vraag


6 4 rollen binnen de organisatie

6.4. Rollen binnen de organisatie

 • Programmeurs

 • Systeem analysten

 • Systeembeheerders

 • IT Managers

 • Eindgebruikers

 • CIO


7 wat zijn nieuwe trends en ontwikkelingen

7. Wat zijn nieuwe trends en ontwikkelingen?

 • ERP

  • Een ERP is een bestuurlijk informatiesysteem dat alle facetten van een bedrijf integreert, zoals planning, productie, verkoop en financiën, zodat deze beter onderling worden gecoördineerd door informatie met elkaar te delen.


Nieuwe trends en ontwikkelingen 2

Nieuwe trends en ontwikkelingen (2)

 • Datamining

  • Datamining is het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om patronen en regels te vinden die kunnen worden gebruikt bij besluitvorming en om toekomstig gedrag te voorspellen.


Nieuwe trends en ontwikkelingen 3

Interne gegevens

- Allerlei processen

- Historisch en actueel

Extract and transform

Data Warehouse

Toegang tot data en data analyse

Externe gegevens

- Allerlei soorten

- Historisch en actueel

Nieuwe trends en ontwikkelingen (3)

 • Data warehouse

  • Een data warehouse is een database met mogelijkheden om te zoeken en rapporten te maken die zowel actuele als historische gegevens bevat die worden gehaald uit verschillende operationele systemen en die deze gegevens beschikbaar maken om rapporten en analyses voor het management te maken.


Nieuwe trends en ontwikkelingen 4

Nieuwe trends en ontwikkelingen (4)

 • Digitale toegankelijkheid (online access)


8 hoe levert een mis informatie aan het management

doelstellingen

data uit de

omgeving

Planning

Planning

herplanning

plannen en

instucties

methoden van

waardering en

dataverwerking

normen en

regelgrenzen

bijsturings-

report

Waarneming

Beoordeling

Bijsturing

Ver-

schil

met

norm

Ver-

schil

beheers-

baar

Beheersing

Ja

Ja

Rapportage

data-

registratie

data-

verwerking

Keuze bijsturingsmethode

data

bijsturingsactie

nee

nee

verzoek om

nieuwe data

data

data

data

productiesysteem

Uitvoering

inputs

outputs

Samenhang van Management- en Productiesystemen

8. Hoe levert een MIS informatie aan het management?


Wat moet een mis leveren

Wat moet een MIS leveren?

 • Informatie voor het jaarplan

 • Informatie voor het jaarverslag

 • Informatie voor management-rapportages


Dashboard

Dashboard


Opdracht2

OPDRACHT

 • Analyseer welke informatie nodig is ten behoeve van het jaarplan en het jaarverslag van de gekozen casus (operationele, tactische en strategische informatie). Geef aan op welke wijze deze informatie het beste kan worden verzameld. Benoem de inhoud, vorm en frequentie van de managementrapportage.


 • Login