DUM - Digitální Učební Materiál
Download
1 / 10

DUM - Digitální Učební Materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DUM - Digitální Učební Materiál. Název školy: Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Název a číslo DUMu : Jednoduché úročení vkladů ; VY_62_INOVACE_A1_09

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DUM - Digitální Učební Materiál

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DUM - Digitální Učební Materiál

Název školy: Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Broumovská 839, 460 01 Liberec 6

IČO: 25018507 REDIZO: 600010520

Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost

Název a číslo DUMu: Jednoduché úročení vkladů ; VY_62_INOVACE_A1_09

 Anotace : Výklad zaměřený na jednoduché úročení vkladů včetně procvičovacích příkladů k upevnění získaných znalostí. Určeno pro žáky 3. ročníku denního studia a pro žáky dálkového studia.

Třída a datum ověření: D2N ; 7. 12. 2013

Autor: Ing. Jana Košková

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0701


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Úrok = částka, kterou buď dostaneme, nebo platíme

X

Úroková míra (sazba) = vyjadřuje v % jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit

- na úrokovou sazbu má velký vliv inflace

- při růstu inflace banky zvyšují úrokovou sazbu úvěrů i vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala

- banky používají tyto úrokové sazby:

pevné – sazba z vkladu či úvěru je stejná po celou dobu (např. 10% p.a.)

pohyblivé – úroková sazba platí po určitou dobu a banka ji může během doby trvání vkladu či úvěru změnit

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

ÚROKOVACÍ OBDOBÍ

- úrok se může počítat za různé období

- nejtypičtější je rok, ale můžeme se setkat i s dalšími způsoby úročení:

 • roční (p.a. – per annum)

 • pololetní (p.s. – per semestrum)

 • čtvrtletní (p.q. – per quartale)

 • měsíční (p.m. – per mensem)

  Je velmi dobré znát tyto zkratky. Představte si, že dostanete „velmi výhodnou“ nabídku úvěru za pouhé 3% . Nevšimnete si však, že za procentem je zkratka p.m. – rázem se tedy z „velmi výhodné nabídky“ stane Vaše noční můra – úvěr při roční úrokové sazbě 36%.

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

VÝPOČET ÚROKŮ

Rozlišujeme:

 • Jednoduché úročení

 • Složené úročení

  Jednoduché úročení

  - používá se pro krátkodobé vklady do 1 roku, kdy si klient úroky vybírá (tzn. úroky se nepřipisují k původnímu vkladu)

  Úrok = J x i/100 x d/360

  J = jistina, původní vklad

  i = úroková sazba (uvádí se v procentech, proto děleno stem)

  d = počet dnů, po kterých je vklad uložen

  (předpokládá se, že měsíc má 30 dnů a rok 360 dnů)

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Příklad:

Dne 10. 4. si klient uložil v bance vklad ve výši Kč 50 000,-, při úrokové sazbě 2% p.a. Vklad si vybral 26.9. téhož roku, a to včetně úroků. Kolik klient obdržel od banky peněz?

Počet dnů: od 10. 4. do 26. 9. = (9 – 4) x 30 – (10 – 26) = 150 + 16 = 166 dnů

Úrok = J x i/100 x d/360

Úrok = 50 000 x 2/100 x 166/360

Úrok = 461,-

Pokud nebereme v úvahu srážkovou daň, klient si 26. 9. odnese z banky Kč 50 461,-.

Podle zákona o daních z příjmů jsou výnosy z úroků na spořicích účtech a termínovaných vkladech zdaněny srážkovou daní ve výši patnáct procent. Tuto daň strhává sama banka a klient dostává již čisté úroky.

Vraťme se k předchozímu příkladu a uvažujme srážkovou daň:

Z hrubého úroku Kč 461,- strhneme 15% daň: 461 x 0,15 = 69,15

Čistý úrok: 461 – 69,15 = 391,85

Klient si 26. 9. odnese z banky Kč 50 392,-.

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Kontrolní příklad:

Pan Novotný si dne 13. 2. uložil u banky vklad ve výši Kč 136 000,- při úrokové sazbě 1,8% p.a. Vklad si vybral dne 13. 10. téhož roku, a to včetně úroků. Kolik pan Novotný obdržel?  

 • 138 448,-

 • 137 632,-

 • 137 387,-

  Kontrolní příklad:

  Dlužník při úrokové sazbě 10% p.a. zaplatil za 240 dnů úrok Kč 1 980,-. Vypočtěte velikost půjčky.

 • 29 700,-

 • 28 900,-

 • 30 200,-

  Kontrolní příklad:

  Za jak dlouho přinese jistina Kč 20 000,- při úrokové míře 4% p.a. úrok ve výši Kč 180,-? 

 • 83 dny

 • 84 dny

 • 81 dnů

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Směnečné výpočty

Účetní jednotka měla dodavateli uhradit materiál v hodnotě Kč 116 000,-. Protože však neměla potřebné prostředky k dispozici, vystavila dne 2. 9. 2013 věřiteli směnku s dobou splatnosti na 20. 12. 2013 a úrokovou sazbou ve výši 10% p.a.

Úkoly:

Vypočtěte směnečnou částku.

Počet dnů: 2. 9. – 20. 12. = (12 – 9) x 30 – (2 – 20) = 108 dní

Úrok = J x i/100 x d/360

Úrok = 116 000 x 10/100 x 108/360

Úrok = 3 480,-

Směnka byla vystavena na částku Kč 119 480 Kč.

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Majitel směnky se dostal do finanční tísně, proto dne 30. 11. 2013 eskontoval směnku bance. Banka si účtuje diskontní sazbu ve výši 12,5% p.a. a provizi ve výši Kč 500,-. Úkol:Vypočtěte, kolik majitel směnky obdržel od banky.

Počet dnů: 30. 11. – 20. 12. = (12 – 11) x 30 – (30 – 20) = 30 – 10 = 20 dní

Diskont (tj. úrok, který si banka strhává do doby splatnosti směnky) =

= směnečná částka x i/100 x d/360

= 119 480 x 12,5/100 x 20/360

= 829,70 Kč

Majitel směnky obdrží od banky: 119 480 – 830 – 500 = 118 150 Kč

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Kontrolní příklad:

Pekárna Ivanka, s.r.o. měla k 24. 4. 2013 uhradit dodávku mouky v hodnotě Kč 58 000,- Protože však neměla potřebné prostředky k dispozici, vystavila věřiteli v tento den směnku s dobou splatnosti 16. 9. 2013. Úroková sazba byla stanovena na 14% p.a.

Úkoly:

Vypočtěte směnečnou částku. Částku zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

 • 62 376

 • 60 810

 • 61 203

  Majitel směnky se dostal do finanční tísně, proto dne 3. 7. 2013 eskontoval směnku bance. Banka si účtuje diskontní sazbu ve výši 16% p.a. a provizi ve výši 0,5% ze směnečné částky. Vypočtěte, kolik majitel směnky obdržel od banky. Částku zaokrouhlete na celé koruny.

 • 59 396

 • 58 477

 • 58 911

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Externí zdroje:

1. KLÍNSKÝ, Petr. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008, 96 s. ISBN 978-80-87063-13-2.

2. POCHYLÁ, Margita, Alena HOLLÁ a Margita MOTÁKOVÁ. OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV. Sbírka příkladů z ekonomiky: Zadání + Řešení. Břeclav: Obchodní akademie, 2008

JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ VKLADŮ VY_62_INOVACE_A1_09


ad
 • Login