Eu ets aneb i povolenka dok e firm m nad lat paseku
Download
1 / 19

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku. 27. 11. 2012 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha. Chráníme klima?. Snižování emisí skleníkových plynů v ČR Má smysl snižovat emise pouze v Evropě? Co vše dokážeme v EU vymyslet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku' - rose-ramsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu ets aneb i povolenka dok e firm m nad lat paseku

EU ETS aneb i povolenka dokáže firmám nadělat paseku

27. 11. 2012

Jaroslav Suchý, SCHP ČR

Výbor pro energetiku a změnu klimatu

Praha


Chr n me klima
Chráníme klima?

Snižování emisí skleníkových plynů v ČR

Má smysl snižovat emise pouze v Evropě?

Co vše dokážeme v EU vymyslet?


N kolik fakt na za tek aneb povolenka nen povolenka
Několik faktů na začátek aneb „povolenka“ není „povolenka“…

 • Kjótský protokol (KP) – nastavení snížení emisí skleníkových plynů v letech 2008-2012;

  • AAU jednotky (v tisku mylně „povolenky“)

  • … stát získal a přebytky prodává – nejlepší na světě (emise ČR 1990 … 164 mil.t., 2008 … 121mil.t.)

 • EU ETS – vlastní evropský mechanismus, který si EU vymyslela za účelem splnění závazků v KP

  • EUA povolenky získávaly v 1. (2005-2007) a 2. (2008-2012) obchodovacím období firmy „zdarma“

 • další jednotky (např. ERÚ a CER) z mezinár. projektů.


 • N kolik fakt na za tek aneb emisn obchodov n v r
  Několik faktů na začátek aneb „povolenka“…emisní obchodování v ČR

  • Kjótský protokol (KP) – závazky zemí …

  • v r. 2009 - 187 zemí - pokrývá KP 60 % emisí;

  • EU ETS – závazky společností – od r. 2013 společnosti nebudou získávat valnou většinu povolenek zdarma, ale budou muset nakupovat … chemie ˃ 50 %

  • v ČR obchodování ošetřeno zákonem o obchodování s emisemi skleníkových plynů nově 383/2012 Sb. (dříve 695/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů);

  • zákon řeší komplexně emisní obchodování (více konference Virtuse ve čtvrtek 29.11.2012 – zde výnosy z aukcí povolenek.


  N kolik sel na za tek
  Několik čísel na začátek … „povolenka“…

  • EU ETS v ČR v gesci Ministerstva životního prostředí;

  • pro 1. a 2. obchod. Období (OO) byly stanoveny tzv. „Národní alokační plány“ (NAP … neplést s nyní schvalovanými Národními akčními plány v rámci zákona o POZE) pro cca 400 zařízení spadajících do systému;

  • 1. OO ve výši 97,6 mil. EUA/rok;

  • 2. OO ve výši 86,8 mil. EUA/rok;

  • 3. OO stanoven pouze strop pro celou EU;

  • emise skutečné

  • (v mil. t/rok)


  Chemie v eu ets
  Chemie v EU ETS „povolenka“…

  • I v 3. OO budou přidělovány EUA zdarma, ale pouze na pokrytí části výrob ohrožených uhlíkem, části výroby tepla a pak v rámci tzv. „derogací“ … tedy těm, kdo mají vyčleněnou energetiku do samostatného subjektu;

  • Chemie patří mezi energeticky náročná odvětví, na část se vztahuje režim „ohrožených odvětví“, avšak na výrobu elektřiny a tepla nedostane žádné povolenky (na rozdíl od elektráren a tepláren dodávajícím domácnostem);

  • Náklady na EUA tak spolu s náklady na elektrickou energii tvoří významnou část z celkových nákladů … tlak na konkurenceschopnost - protože trh je globální ale povolenka lokální (EU);


  P esun v roby v kroc ch
  Přesun výroby v krocích „povolenka“…

  • Proces přesunu výroby je snadný a lze popsat v jednoduchosti ve 3 krocích:

   • 1. útlum (ukončení) investic v zemích EU v souvislosti s EU ETS, IPPC a další legislativou;

   • 2. pomalý odchod průmyslu z EU, ztráta přímých i nepřímých pracovních míst, ztráta inovačních kapacit, know-how a vývoje nových produktů;

   • 3. rozvoj kapacit mimo EU s nižšími požadavky na legislativu;


  Pokles emis co 2 v praxi eu
  Pokles emisí CO „povolenka“…2 v praxi EU

  • Podíl evropského průmyslu poklesl z 32,1% v roce 1999 na 24% v roce 2009;

  • Podíl Číny na globálním trhu vzrostl z 5,8% v roce 1999 na 22,2% v roce 2009;

  • Například emise skleníkových plynů v UK poklesly o 3% mezi roky 1990 a 2006; x

  • Při započtení „dovezených emisí“, tedy emisí vyprodukovaných při výrobě dovezeného zboží za stejné období došlo k nárůstu emisí o 47% !!!


  Nen pokles emis jako pokles emis ii
  Není pokles emisí „povolenka“…jako „pokles“ emisí II


  P edpokl dan rozd len spot eb energie v roce 2035
  Předpokládané rozdělení spotřeb „povolenka“…energie v roce 2035


  P edpokl dan rozd len emis sklen kov ch plyn v roce 2035
  Předpokládané rozdělení emisí „povolenka“…skleníkových plynů v roce 2035


  Revize sm rnice o zdan n energie
  Revize „povolenka“…Směrniceo zdaněníenergie

  • Revize směrnice 2003/96/ES pro zdanění energetických produktů a elektřiny, která předpokládá zavedení tzv. uhlíkové daně;

  • výše by měla být 15-20 € za tunu oxidu uhličitého (v sektorech mimo EU ETS, tedy i domácnosti);

  • Daň by členské státy Evropské unie měly začít vybírat od 1. ledna 2014;


  Jak se m eme alespo br nit
  Jak se můžeme alespoň bránit? „povolenka“…

  • Průmysl se dlouhodobě snaží přesvědčit státní aparát, že alespoň část výnosů z environmentálních poplatků a daní by se měla vrátit zpět průmyslu;

  • výnosy z uhlíkové daně lze použít jako potenciální zdroj pro průmysl;

  • rovněž výnosy z aukcí povolenek: 50% do státního rozpočtu a 50% rozděleno mezi MŽP a MPO;

  • Dnešní odhady ceny EUA hovoří o ceně 10€ až 30€;

  • Jaká je realita?


  Alokace povolenek 2013 2020 i
  Alokace povolenek „povolenka“…2013-2020 I

  • V r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x

  • Po odečtení EUA přiděleným výrobcům ELE bude zdarma v r.2013 pouze 65% a v r.2020 pouze 35% !!!

  Zdroj: MŽP 2011


  Alokace povolenek 2013 2020 ii
  Alokace povolenek „povolenka“…2013-2020 II

  Zdroj: MŽP 2011


  Vyu it v nos z aukc povolenek
  Využití výnosů „povolenka“…z aukcí povolenek

  • Různé ceny znamenají různé výnosy … set-aside??? r.2013 se bezplatně přidělí cca 75% EUA zdarma x

  Zdroj: MŽP 2011


  A jak to vypad na mezin rodn m rovni
  A jak to vypadá na mezinárodním úrovni? „povolenka“…

  • stále se jedná … Bali …Kodaň … Cancún … Durban … 26.11. začalo jednání v Kataru …

  • dohoda stále v nedohlednu, ale EU má stále ambici být lídrem v rámci mezinárodního vyjednávání

  • snaha o prosazení přísnějšího redukčního cíle – nejdříve 20%, pak 30%, nyní 25%?

  • … set-aside/backloading ??? … EC se „snaží“

  • Sdělení k Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství v roce 2050“ (Roadmap 2050) … snížit emise skleníkových plynů o 99% (energetika) a 80% zpracovatelský průmysl


  Roadmap 2050
  Roadmap „povolenka“… 2050

  • Předpokládané investice 270 mld. € ročně


  Děkuji za pozornost! „povolenka“…

  • Jaroslav Suchý

  • [email protected]

  • tel.: 724 809 545


  ad